Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

Kommentarer

#1601

Frivilligt

Andreas Broman (Stockholm, 2020-12-14)

#1602

Viktigt med estetiska ämnen! Mer snarare än mindre!!

Folke Dahlgren (Västerås, 2020-12-14)

#1604

Kompetenta pedagoger i musik är av stor betydelse för att upprätthålla ämnets status i samhället!

Jonas Sjögren (Spånga, 2020-12-14)

#1605

Kulturen får inte monteras ner mer nu!!!!

Ing-Marie Sundin (Flen, 2020-12-14)

#1620

Skandal helt enkelt !

Olof Thunström (UPPSALA, 2020-12-14)

#1623

Ett liv utan kulturuttrycken är inget liv. Det är livsviktigt!

Desiré Kauppi (Pajala , 2020-12-14)

#1629

Det har visat sig att dans och musik är bra för att motverka psykisk ohälsa. Den har vi tyvärr mycket av i vår kommun. Lägger man ner dansen blir hela den estetiska linjen hotad

Catrin Gisslin (Piteå , 2020-12-14)

#1630

Det är viktigt

Jeanette Lindback (Malmö, 2020-12-14)

#1631

Estetiska ämnen är enormt viktiga för människors utveckling och uttryck. Att antalet lärare minskar gör att det är mycket svårt att få tag på kompetent personal. Att stänga ned utbildningar är då det dummaste man kan göra.

Irene Selin (Härnösand, 2020-12-14)

#1641

Det är brist på utbildade musiklärare i tex grundskolan och jag som jobbar som musiklärare i just grundskolan ser hur viktigt ämnet är för barnen. Utbildningarna behöver finnas kvar för att det behövs fler utbildade och kompetenta musiklärare!

Agnes Rapp (Västerås, 2020-12-15)

#1646

De estetiska utbildningarna har en viktig funktion och de ska såklart finnas i hela Sverige!

Susanne Lidén (Norsjö , 2020-12-15)

#1666

Musik till folket!

Frank Häll (Piteå, 2020-12-15)

#1667

Estetiska utbildningar behövs i hela landet, inte bara i de södra delarna. Vill vi ha ett levande kulturliv i Sverige i en nära framtid? Då måste vi satsa och fortsätta utbilda barn och unga.

Maria Stensdotter (Stockholm, 2020-12-15)

#1670

Lägg inte ner kulturen!

Katariiina Matthiessen (Linköping, 2020-12-15)

#1673

Det behövs fler behöriga estetlärare överallt i Sverige.

Josefine Persson (Arvika, 2020-12-15)

#1674

Alla barn i Sverige, var de än bor eller vilken social situation de har, ska ha samma rätt att utveckla sitt intresse för kultur som musik, teater, konst mm. Kultur är en demokratisk rättighet för alla och bidrar till att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Eva-Lis Carlsson (Trelleborg, 2020-12-15)

#1678

Teaterlärare

Annika Sannerström (Luleå , 2020-12-15)

#1681

De estetiska utbildningarna är viktiga för en fortsatt folkhälsa, ett kreativt utövande och en samhällelligt ansvar för den kreativa utvecklingen.

Catrin Sjögren (Piteå, 2020-12-15)

#1684

Själv studerat på lärarutbildningen i musik

Marcus Söderström (Luleå, 2020-12-15)

#1694

Det måste bara finnas, annars blir Sverige en dyster plats att vistas i.

Ann Ullström (Ålem, 2020-12-15)

#1695

Utbildning och kultur är en förutsättning till att säkerställa framtidens hållbara samhällen.

Magdalena Ahnqvist Olsson (GÄLLIVARE, 2020-12-15)

#1699

Det känns orimligt att det inte ska finnas en musiklärarutbildning i norra Sverige. När jag gick där 93-97 var det hög kvalitet på utbildningen och jag ångrar inte en sekund att jag valde att utbilda mig där.

Björn Magnusson (Mörsil, 2020-12-15)

#1705

Det är en bedrövlig avveckling. Musikhögskolan i Piteå har under åren levererat många kompetenta musiklärare. Ska detta bli ett minne blott?
Det svaga intresset att söka utbildningen faller till stor del tillbaka på läroplanerna och kommunerna. Det blir väldigt dåliga tjänster med mycket ambulerande mellan skolorna.
Här borde LTU och kommunerna finna ett slags samråd, för att musikämnet inte ska dö ut helt och hållet!

Anders Gunnarsson (Luleå, 2020-12-15)

#1707

Jag absolut tycker att värde och tid skall läggas på utbildningar i norr. De estetiska berör så mycket av det personliga hos människor och jag känner flera utbildade vid t.ex. Piteå bars drömmar kommit in i praktik både gällande jobb som musiklärare, sångpedagog och att musisera i band. Låt norrland Växa snarare än tvärt om.

Therese Lindgren (Umeå, 2020-12-15)

#1709

Musik och kultur måste prioriteras, och ett viktigt steg i att hålla musik och kultur levande är att utbilda lärare. Att lägga ner en utbildning som dessutom ligger på den geografiska plats den gör är otroligt skadligt för de norra delarna av Sverige.

Miriam Jacobsson (Uppsala, 2020-12-15)

#1712

Vi behöver estetiska ämnen i skolan för att få balans i inlärningen. Båda hjärnhalvorna måste få sitt i skolan. Men hur fixar man det utan lärare?

catrin watz (vellinge, 2020-12-15)

#1717

Självklart!
Vilka andra kunskaper behandlas på detta vis?

Ingrid Langaard (Karlskoga, 2020-12-15)

#1719

Jag vill att utbildningen ska vara kvar, den betyder otroligt mycket för Norrbotten och hela Sverige.

Jens Marklund (Arvidsjaur, 2020-12-15)

#1722

Utan kultur dör vi sotdöden!

Siv Henriksson (Kiruna, 2020-12-15)

#1729

Jobbar delvis som musiklärare och det måste fortsätta utbilda i Piteå.

Pierre Söderberg (Sundsvall, 2020-12-15)

#1739

Är kyrkomusiker och det behövs utbildning här i norr, för att få kompetens här i i norra Sverige. Utbildas man i södra Sverige, är det troligt att man hamnar där.

Mikael Lindberg (Lövånger, 2020-12-15)

#1748

Nedläggningar av denna typ är inhumana.

Johanna Klingspor (Sjöbo, 2020-12-15)

#1753

Livsviktig att värna om kulturen och dess bärare.

Joakim Klüft (Malmö, 2020-12-15)

#1754

De Estetiska Lärarutbildningarna är en nödvändighet i vårt samhälle. En sådan urholkning av vårt samhälle det skulle bli om inga musiklärare, danslärare etc skulle finnas för de unga i skolorna.

Inga- Britt Niemand (Malmö, 2020-12-15)

#1755

Dessa utbildningar behövs. Vi behöver utbildning även i estetiska ämnen i Norrland, detta så att våra ungdomar stannar kvar här och utvecklar Norrland.

Ronny Lindholm (Boden, 2020-12-15)

#1773

Utbildade lärare är alla eniga om att de är grunden för vårt samhälle, bra lärare ger bra medborgare.
Att lägga ner en kategori lärare i estetiska ämnen som är så oerhört viktiga är obegripligt.

Vi har dessutom bra satsningar på kulturskolan i Norrbottens kommuner, att då kapa lärarutbildningarna från universitetsledningen (tekniskt universitet) är skrämmande enögt.

Står LTU fast vid beslutet föreslår jag att utbildningen får ligga under UMUs paraply och vara kvar på orten.
Det torde vara möjligt.

Åsa Bergdahl (Boden, 2020-12-16)

#1775

Piteå är känd som musik- o kulturstad. Det är bedrövligt om musiklärarutbildningen (och dansutbildningen likaså) läggs ner - Piteå tappar sin profil o en stor del av sin dragningskraft!

Mona Dahlberg (Piteå , 2020-12-16)

#1781

Vi behöver fler engagerade och kompetenta musiklärare, inte färre!

Lovisa Nilsson (Nacka, 2020-12-16)

#1783

Kultur är en samhällsbärande kraft! Man mår dessutom bra av att få utöva kultur, på egen hand, tillsammans, passivt, eller aktivt. Det vore ett brott att inte undervisa inom estetiska ämnen i alla delar av Sverige!

Fanny Silfwerbrand (Malmö, 2020-12-16)

#1787

Alla barn har rätt till en allsidig utveckling,.

Gunlög Leonards (Stockholm, 2020-12-16)

#1788

Jag är själv musiklärarstudent i Göteborg och känner solidaritet med och vill värna om de estetiska ämnenas fortlevnad i en allt mer inrutad värld av siffror och kvantifierbara kriterier.

Johannes Pettersson (Göteborg, 2020-12-16)

#1791

Har själv gått utbildningen och den höll väldigt hög kvalitet. Synd om allt som byggts upp försvinner och vi tappar kvalitativ utbildning i norr.

Thomas Ylvin (Umeå, 2020-12-16)