Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

Kommentarer

#1403

Kultur skapar mening, berikar annan inlärning och skapar band mellan människor.

Eva Linder (Västerås, 2020-12-13)

#1410

Jag vill ha kvar lärarutbildningen på Musikhögskolan. Den behövs för Piteås överlevnad.

Ulla-Karin Lundberg (Piteå, 2020-12-13)

#1411

Musikämnet trängs undan allt mer och vi behöver behöriga lärare på alla orter som har intresset och kunskapen att lära skolbarn dess hantverk och historia.
/Anneli Jupither. Sopran i Kungliga Operans kör

Anneli Jupither (Stockholm, 2020-12-13)

#1415

Tycker inte att man skall lägga ner denna utbildning
VIKTIG för både arbetslivet och fritiden

Gun-Britt Bäcklund (Piteå, 2020-12-13)

#1419

De estetiska lärareprogrammen är enormt viktiga! Att enbart låta blivande lärare läsa korta kurser i musik är förödande för framtiden. Musiklärareutbildningarna måste finnas kvar även i norra Sverige!

Frida Thurfjell (Göteborg , 2020-12-13)

#1425

Jag själv vill studera till danslärare och blev väldigt berörd över när danslärarutbildningen vid Luleås tekniska universitet lades ner. Ett tråkigt och väldigt orimligt beslut i min mening.

Alexandra Boutros (Karlstad , 2020-12-13)

#1426

Viktigt med estetiska utbildningar

Maria Boutros (Norrköping, 2020-12-13)

#1428

Sång, musik är så viktigt!!! Måste finnas lärare som kan undervisa och fånga upp elever som är sång och musik intresserade.

Eva Melin (Aneby , 2020-12-13)

#1430

Vi behöver de kreativa yrkena i samhället för att Utmana och hitta nya lösningar.

Linda Röjås (Lidingö, 2020-12-13)

#1437

Jag jobbar som musiklärare och VET att utan utbildade musiklärare kommer ämnet i grundskolor och kulturskolor att utarmas ännu mer. Sveriges elever behöver och har rätt till att få utbildade estetlärare till sin skola. All utbildning kan och får inte heller bara centreras till storstäderna. Vad hände med att HELA Sverige ska leva?

Céline Estassy (Ljusdal, 2020-12-13)

#1439

Som behörig anställd vid kulturskola och musikestetiskt program och med skolbarn i grundskola, och med erfarenhet av ett 25-årigt yrkesliv som musiklärare, konstaterar jag en ökande brist på behöriga sökande till såväl klassmusikundervisning i grundskola som till musiklärartjänster i kulturskola och estetiskt program. Då ska man väl inte minska utbildningsplatserna!

Johan Stenbäck (Falun, 2020-12-14)

#1454

Musiken för barn och ungdomar är superviktigt.

Erika Ohlsen (Stockholm , 2020-12-14)

#1459

Kultur är näring och näring är liv.

Carina Henriksson (Piteå, 2020-12-14)

#1460

Musik för elever i skolåldern är SÅ viktigt! Utan musiklärarutbildning i Norrbotten kommer det bli svårt att få nya musiklärare som bosätter sig i Norrbotten.
Vet många som stannat kvar i norr efter att ha gått musiklärarutbildning i Piteå.

Louise Brushane (Norrköping, 2020-12-14)

#1461

Sverige inte ska bli mer av ett kulturellt u-land.

Tobias Sandén (Råshult, 2020-12-14)

#1462

Som tidigare lärare på ämneslärarundervisningen är jag insatt i den höga kvalite som studenterna erhåller i Piteå samt det stora behov som kommunerna har efter utbildade estetlärare.

Lars Nyman (Stockholm, 2020-12-14)

#1466

Vi måste slå vakt om att det finns utbildningar för pedagoger runt om´i hela landet!

Jonas Holmtröm (Umeå, 2020-12-14)

#1467

Jag skriver under för att jag vill se en utveckling av de estetiska lärarutbildningarna, inte en avveckling. Jag vill att vi utbildar pedagoger som i sin tur fostrar framtidens pedagoger och kulturarbetare.

Karin Johansson (Järvsö, 2020-12-14)

#1468

Jag skriver under för att musiklärare behövs. Barn / ungdomar behöver musik för att må bra. Andra behöver lyssna på musik för att må bra. Det är en god investering att ha kvar undervisningen om detta fantastiska uttryckssätt, här i norra Sverige.

Maria Sundh (Skellefteå, 2020-12-14)

#1471

Norra Sveriges bästa och enda Musikhögskola och ämneslärarutbildning i musik får inte läggas ned! Sverige har dessutom brist på ämneslärare i musik.

Själv blev jag utbildad i den första årskullen i Piteå. Har nu jobbat mer än 40 år som behörig och legitimerad musiklärare och varit stolt över att ha blivit utbildad i Piteå.

Ni har i Piteå under lång tid lytt under helt fel huvudman. En huvudman som tar sådana här vansinniga beslutsförslag om nedläggning, visar med detta vara helt inkompetent som huvudman.

Lars Fahlgren (Örnsköldsvik , 2020-12-14)

#1472

Visst har vi råd med välutbildade musiklärare.
All form av utbildning förutsätter välutbildade lärare.

Christer Brodén (Uddevalla, 2020-12-14)

#1489

Självklart skriver jag på! Jag vet hur svårt det är att hitta utbildade musiklärare - vi behöver dessa lärare för att våra elever i Norra Sverige ska kunna utvecklas!

Anna-Karin Aira (Jokkmokk, 2020-12-14)

#1490

Det är helt uppåt väggarna.
Går emot allt sunt förnuft.

patrick robertson (johanneshov, 2020-12-14)

#1491

Det är livsviktigt att barn och ungdomar får tillgång till estetiska och kreativa ämnen i skolan och på fritiden.

Eva Blomquist-Bjärnborg (Alvesta, 2020-12-14)

#1493

Den estetiska utbildningen behövs för människornas kreativa skapande.

Britt-Marie Särnefält Andersson (ÄLGARÅS, 2020-12-14)

#1496

Denna utbildning är oerhört viktig för att säkerställa behovet av kvalificerade musiklärare med bred konstnärlig kompetens. Musikhögskolan i Piteå har under många decennier erbjudit sina elever detta på en hög internationell nivå!
Lägg INTE ned!

Anders Eriksson (Lycksele, 2020-12-14)

#1502

Jag är behörig lärare på Teater på Lugnetgymnasiet i Falun.

Dag Hellström (Falun, 2020-12-14)

#1503

Sånna utbildningar är viktiga! Det kommer att bli brist på välutbildade lärare.

Stefan Magnusson (Eskelhem, 2020-12-14)

#1505

Vikten av att säkra kompetensförsörjningen av estetiska lärare till kulturskolan, gymnasiet och grundskolan

Rasmus Grip (Örnsköldsvik , 2020-12-14)

#1508

Detta är en viktig fråga!!! Estetik måste framhävas. Samhället rasar utan det!!!

Jonas Nordqvist (Eskilstuna, 2020-12-14)

#1515

All estetisk verksamhet i skolan främjar de teoretiska ämnena också. Vi behöver musiklärarna. De gör ett fantastiskt jobb.

Margareta Notsten (Kalix, 2020-12-14)

#1518

Estetiska ämnen och kultur måste sluta nedvärderas och behandlas som bottenskrapet i samhället. Vår totala kulturarbetarbransch är den mest utsatta och osäkra branschen i Sverige, ideligen hotad av politiska beslut, mycket pga att gemene man inte har en förståelse för vad som gör det vi gör till ett JOBB. Att ta bort utbildningar som skapar pedagogiska proffs inom estetiska ämnen och kultur backar bandet ytterligare för möjligheten att människor ska se att det - förutom en hälsosam hobby - är en möjlighet till förfinat hantverk, uttryck, i vissa fall terapi, en visuell och auditiv reflektion av vår direkta samtid (men även vår historia) samt hur mycket faktiskt arbete som ligger bakom att lära sig, förfina och till slut utöva. I förlängningen kanske undervisa själv. Det är en skam att de återigen vill skala bort, rusta ner och på detta sätt fortsätta visa total ignorans gentemot estetiska ämnen och kultur i stort men att dessutom vidare döda den här möjligheten för tillväxt i Norrbotten och motarbeta den otroliga kulturella skattkammaren vi har, som estetiska lärare direkt har varit med och skapat, är bara idioti.

Linnéa Bäcklund (Kungälv, 2020-12-14)

#1524

Stor oro om vad som händer med musikämnet och övrig estetisk utbildning i Sverige för tillfället

Magnus Lindgård (Kristinehamn , 2020-12-14)

#1531

Det är livsviktiga ämnen för både elever och lärare och en oerhört inspirerande och berikande miljö att studera på!!

Alexandra Pilakouris (Linghem , 2020-12-14)

#1533

Tänk dig en fritid utan musik, konserter, film, teater, bio mm. Det tror jag ingen vill uppleva. Som musiker och kulturarbetare i drygt 30 år vet jag att kulturen är en viktig hörnsten i mångas liv. Vi behöver säkra tillväxten och främja utvecklingen inom detta otroligt viktiga område.

Bengt Andersson (Västerås, 2020-12-14)

#1543

Estetisk utbildning är del av en bred allmänbildning. Estetisk verksamhet har positiv inverkan på andra kunskaper. Musik och dans är en enorm del av vårt kulturarv, världen över. Och som barn inte ha tillgång till god estetisk utbildning med intresserade och kompetenta lärare, är att förvägras en ingång i en stor del av vår samlade mänskliga kultur.

Sten Åstrand (Malmö, 2020-12-14)

#1546

De driver vårt framtida kulturella nivå på alla om råden! En del blir stjärnor, tom världsstjärnor och driver en gigantisk ekonomi bra för Sverige. Sådant kan man inte inskränka eller lägga ned. Då blir man biten i svansen!

Jan-Eric Edsr (Hammarö, 2020-12-14)

#1548

De estetiska ämnena behövs verkligen!

David Ehrlin (Eskilstuna, 2020-12-14)

#1554

Barn, för att bli hela människor, inte behöver endast kärnämnena, utan även få ”nycklar” till sin skaparkraft. Sorgligt vore det annars! Sorgligt!!!

Helena Algesten Lundström (Trångsund, 2020-12-14)

#1555

Jag har själv gått utbildningen och är nöjd med den.

Leyli Afsahi (Piteå, 2020-12-14)

#1568

Min nästan 50-åriga yrkeserfarenhet från musikutbildning och -produktion säger mig att nedmonteringen av en musiklärarutbildning är illavarslande även för musiklivet i stort i ett län. Allt hänger ju ihop.

Gunnel Karbin (Luleå, 2020-12-14)

#1569

Rätten till kulturutbildning ska finnas möjligt till för alla i hela Sverige. Och finnas tillgänglig även i Norra Sverige

Annica Holten (Krokom, 2020-12-14)

#1575

De estetiska ämnena är så viktiga

Eva Jansson (Landsbygden, 2020-12-14)

#1577

Kulturkompetenta är livsnödvändiga

Lars Erik Johansson (Gällivare , 2020-12-14)

#1578

Viktigt att de estetiska ämnena finns kvar. Alla måste få inblick och kunskap.

Ingrid Runhage Höjer (Södra Sandby , 2020-12-14)

#1579

De estetiska ämnena behövs mer än någonsin!

Helena Lindh (Härnösand, 2020-12-14)

#1580

Pedagoger i estetiska ämnen är nödvändiga i vårt demokratiska samhälle, att växa upp utan möjlighet till utveckling i musik, dans, bild mm är att inte få tillgång till alla uttryckssätt en människa bör få tillgång till under uppväxten.

Lena Sköld (Lidingö, 2020-12-14)

#1581

Kultur är viktigt för hälsa och välbefinnande!

Linda Öberg (Piteå, 2020-12-14)

#1589

Vi behöver estetiska högskole-utbildningar även i norr!

Nina Nordvall Vahlberg (Jokkmokk, 2020-12-14)

#1592

God konstnärlig utbildning måste värnas. Även i dessa tider. Kanske särskilt i dessa tider!

Maria Malby (Stockholm , 2020-12-14)

#1593

Det är oerhört viktigt med utbildade lärare även i estetiska ämnen. Beröva inte barnen deras rätt till kompetenta och välutbildade lärare!

Eva Lundgren (Hjärup, 2020-12-14)

#1595

Utan kultur och kulturutövare stannar samhället .

Ingbritt Swanö Wiklander (Finspång , 2020-12-14)