Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

Kommentarer

#406

Jag har själv gått min musiklärarutbildning i Piteå.

Anna Kallin (Mora, 2020-12-11)

#408

Bra lärarutbildningar är en förutsättning för lärande.

Elisabeth Puur (Finja, 2020-12-11)

#417

Musiken är en viktig del av den svenska kulturen och ett område där svenskar har och har haft stora framgångar internationellt. En stor del i detta har den grundläggande musikutbildningen i grundskolan och de kommunala musikskolorna. Det behövs välutbildade lärare för att ta vara på detta.

Christina Westberg (Partille , 2020-12-11)

#421

Jag skriver under för att det vore en stor skam om man lägger ned denna viktiga utbildning. Sverige behöver mer än någonsin estetisk verksamhet i skolorna, och då duktiga lärare som kan ge våra barn möjlighet till eget skapande, estetisk verksamhet för att må bra och kunna utvecklas till goda samhällsmedborgare. Det måste gälla även för Norrlands barn och unga. Beröva inte Norrland denna viktiga, lärarutbildning i musik!

Andrine Bendixen Mangs (Kållered, 2020-12-11)

#422

Detta är ett stort misstag! Norra Sverige måste kunna tillgodose kvalitativa utbildningar för pedagoger med rötter i regionen för att säkerställa barns- och ungdomars tillgång till välutbildade pedagoger.

Helene Stureborg (Stockholm , 2020-12-11)

#423

Alla barn har rätt till en kompetent utbildad musiklärare under sin skolgång men fortfarande saknas det på många skolor. Att lägga ner en utbildningssnstalt för musiklärare är ju då en helt kontraproduktiv åtgärd.

Peter Kronlöw (Karlstad, 2020-12-11)

#427

Jag har själv sett behovet av utbildade lärare inom estetiska ämnen och har även själv gått utbildningen i Piteå och var väldigt nöjd med den.

Emma Leijon (Långsele, 2020-12-11)

#429

För all barns och ungas skull!

Ulrika Jörgensdotter (Onsala, 2020-12-11)

#431

För att Sverige behöver fler utbildade musiklärare på hög nivå.

Hilda Lerme (Stockholm , 2020-12-11)

#438

Så viktigt med utbildningsplatser i hela Sverige.

Maria Ringsén (Borås, 2020-12-11)

#441

Estetiska ämnen bidrar till att öka hjärnans inlärning i också andra ämnen som tex matematik,

Göran Wennström (Luleå , 2020-12-11)

#443

Skolan har betytt mycket för mig. Det behövs en musikhögskola och musiker/ musikpedagoger i norra Sverige.

Nina Strang Brydevall (Sandviken, 2020-12-11)

#447

Vi får inte glömma bort norra Sverige i vårt urbaniserande land. Lägger Piteås musiklärarutbildning ner så är närmaste likvärdiga utbildning i Stockholm. Därefter Örebro, Arvika, Göteborg och Malmö. Sverige är i behov av en musiklärarutbildning i Piteå för att bibehålla att locka fler kompetenta lärare till skolor i norr. Elever behöver utbildade lärare!

Martin Eliasson (Göteborg, 2020-12-11)

#461

Det måste finnas en bredd av utbildning även för lärare med estetisk inriktning. Kolla wow factor med Ann Bamford...

Patrick Söderholm (Borås , 2020-12-11)

#462

Vi måste alla ställa upp för att bevara och öka de estetiska ämnenas existens i skolan. Istället för att lägga ner bör man utöka utbildningen för lägre åldrar!

Berit Westin (Eskilstuna, 2020-12-11)

#463

Jag är tidigare student å just den utbildningen, och har varit mycket nöjd och märker att utbildningen gör sina studenter mycket kompetenta och förberedda inför yrkeslivet. Så snälla, låt en så otroligt bra utbildning leva vidare

Hanna Meens-Eriksson (Falun, 2020-12-11)

#466

Jag tror på de estetiska lärprocesserna ❤️

Anna Wikström (Haparanda , 2020-12-11)

#467

Utbildningen behövs.

Per Olsson (Uppsala, 2020-12-11)

#471

Jag skriver under för att jag anser att de estetiska värdena i samhället måste stärkas i stället för att byggas ned!!

Anders Löfgren (Skellefteå, 2020-12-11)

#472

Jag är själv musiklärare och känner att jag gör ett sååå viktigt jobb varje dag. Ser också med oro på hur fler och fler musikskolor och musikprogram och inriktningar läggs ner.

Susanna Sjökvist (Umeå, 2020-12-11)

#483

Det finns en stor efterfrågan av lärare i estetiska ämnen. All form av skapande, kulturliv och föreningsliv är särskilt viktigt för de yngre.

Tobias Grahn (Haparanda , 2020-12-11)

#490

Musikutbildningar är viktigt!

Eva Wikström (Huddunge, 2020-12-11)

#492

Lärare i Estetiska ämnen är oerhört viktiga!!

Mari Roos (Härnösand, 2020-12-11)

#493

Det finns ingen logik i att lägga ner musiklärarutbildningen i Piteå. För det första fyller skolan en viktig funktion i och med sitt geografiska upptagningsområde. För det andra är det enligt skolverkets (2019) lärarprognos idag brist på behöriga musiklärare. Behovet av nyexaminerande musiklärare förväntas öka till 2033. Det sista som då ska göras är stänga en musiklärarutbildning. Gör om, gör rätt!

* Skolverket. (2019). Lärarprognos 2019: Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier

Emanuel Laago (Örebro, 2020-12-11)

#498

Människan är mer än en maskin med pengar som högsta mål. Märks inte det extra tydligt i pandemins spår? Vi behöver professionella yrkesverksamma pedagoger. Att vara musiklärare med känsla för musik är ett hantverk som inte vem som helst kan sno ihop på 1-2 år. Stoppa nedläggningen!

Karin Lundholm (Umeå, 2020-12-11)

#502

Det är vansinne att lägga ner något så bra och nödvändigt.

Ulricha Hoffman (Edsbro, 2020-12-12)

#504

Fd lärarutbildare med stort engagemang i frågorna.

Stewe Gårdare (Segeltorp, 2020-12-12)

#505

Jag misstycker till missprioriteringen från LTU att lägga ned musiklärarutbildningen i Piteå. När jag sökte in och gick musiklärarutbildningen så visade undersökningar att Musikhögskolan i Piteå var en av de bästa i Sverige. Men det var 20 år sedan. Dåvarande prefekten ville satsa på Piteå och musik. Men efter det har det bara gått utför. Varför? Jo, jag tror det är för att man inte vill att Piteå ska vara Norrbottens kulturcentrum. Resultatet kommer bli att Umeå tar över helt. Luleå kommer inte att kunna konkurrera med Bästerbotten. Intresset är för lågt både från kommunen och från staten 😡

Niklas Johansson (Piteå , 2020-12-12)

#506

De estaetiska ämnen är de som behöver bra lärare att de kan förändra skolor, skoltiden och barnen i de mest positiva skull. I Piteå finns plats för deras utbildning och där finns super bra musikhögskol lärare. Det finns plats för alla. När jag besökte musikhögskolan i Piteå fanns där flera utbildningar som kund lärar från varandra och hjälpa varandra att växa. Även stan själv fick/får avnjuta resultater av eleverna på Musikhögskolan.
Om man lägger ner utbildningen i Pite, då finns det igen en plats sämre då man kan blir musiklärare i Sverige, men också i världen.

Mathilde Hanțco (Seoul, 2020-12-12)

#513

Kultur ger liv

Karin Norrby (Östersund , 2020-12-12)

#526

Kultur och estetisk utbildning är livsviktigt

Lars Jacobsson (Kalix , 2020-12-12)

#527

Jag som skriver under detta vill säkra barnens rätt till estetiska ämnen o lärprocesser samt kompetenta Pedagoger!

Annika Persson (Tomelilla, 2020-12-12)

#530

Jag jobbar själv som musiklärare och sångpedagog, har innan dess gått både gymnasiet och högskoleutbildning inom musik och vet hur mycket kultur, skapande och de estetiska ämnena gör för alla människans välmående!

Johanna Thelin (Göteborg, 2020-12-12)

#536

Kulturutbildningarna i norr är i fara!

Anna Granberg (Luleå, 2020-12-12)

#546

De estetiska ämnena är så viktigt och att lägga ner en så väl organiserad skola är fel. Det behövs utbildningar av detta slag i Norland.

Helena Nilsson (Stora Skedvi, 2020-12-12)

#549

Ju fler sinnen, desto fler minnen. Vi behöver hela hjärnan för att utceclas.

Ingela Jonsson (Arvika, 2020-12-12)

#562

..jag vill säkra barn och ungas rätt till kompetenta pedagoger inom estetiska ämnen.

Mia Mästerbo (Djurmo, 2020-12-12)

#568

Det är jätteviktigt att de estetiska lärarutbildningarna finns kvar för framtiden. Dessa lärare behövs över hela landet!

Jenny Selander Jönsson (Kalix , 2020-12-12)

#577

Jag har hela min familj att tacka för musikskolornas undervisning. Genom musiken träffades jag och min man och vi spelar ännu, över 30 år efter våra första musiklektioner. Vi behöver mer musikutbildning i Sverige, inte mindre.

Anna Tibbelin (Vimmerby , 2020-12-12)

#580

Musikhögskolan måste finnas kvar.

Sara Mjönes (Alingsås, 2020-12-12)

#584

De estetiska ämnena måste få leva kvar och då måste vi ha utbildade lärare. Utan kultur vissnar människan.

Harriet Jönsson (Åstorp, 2020-12-12)

#585

Vi behöver en blandning mellan olika ämnen och uttryck i skolan för att lära. Att kunna få uttrycka sig med musik eller bild mm är en viktig del. Alla delar behövs.

Kerstin Helmsjö (Umeå, 2020-12-12)

#586

Kulturen är oerhört viktig för alla. Speciellt barn.

Rickard Andersson (Mullsjö, 2020-12-12)

#587

Estetiska ämnen i detta fall musik gör att vi människor fungerar och hålls kreativa. Att lägga ner en utbildning för ett bristyrke är bara dumt och kortsiktigt tänkt. Dessutom är Piteå och har varit den MUSIKHÖGSKOLA där många av de utexaminerade faktiskt fortfarande jobbar som pedagoger.

Linda Axelsson (Älvdalen, 2020-12-12)

#589

Jag har själv gått där och det har varit en jättebra utbildning!

Robert Sandberg (Piteå, 2020-12-12)

#597

Jag är en kulturell person och musiklärare för åk 1-6 som alltid älskat musik och teater och jag vwt hur mycket det ger barn och unga, framför allt personlig utveckling.

Karin Rosenqvist (Töreboda, 2020-12-12)

#599

Viktigt att barn och ungdomar får ha kvar skapande verksamheter och estetiska utbildningar. Helst idag när mobiler och data styr vår värld. Jätte viktigt.

Rigmor Öhlund (Piteå , 2020-12-12)