Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

Kommentarer

#2007

Det behövs fler lärosäten som stärker de estetiska ämnena (och de värderingarna de för med sig) och det i hela landet inte enbart i storstadsregionerna. Det är viktigt för landets alla barn och hela samhället.

Christophe Viala (Lund, 2020-12-19)

#2022

Har själv gått musiklärarutbildningen i Piteå och det är fyra år jag minns med stor värme. Idag jobbar jag som lärare på ett av länets musikgymnasium och för många av våra elever är musikhögskolan i Piteå ett naturligt nästa steg. Känns väldigt sorgligt att denna fina utbildning hotas med nedläggning.

Anna Morin (Luleå, 2020-12-19)

#2023

Där en högskola med estetiska utbildningar finns så finns också kultur runtomkring i samhället kopplat till de människor som är knutna till utbildningarna. Om man tar bort de estetiska utbildningarna på Luleå tekniska universitet så tar man bort stora delar av kulturen i Norrland. Det blir åter igen ett steg mot centralisering till de södra delarna av landet och minskade möjligheter för befolkningen i norr.

Ida Posti Ugelstad (Haparanda, 2020-12-19)

#2029

Musiklärarutbildningen behövs mer än någonsin!

Margaretha Isaksson (Piteå, 2020-12-19)

#2030

Anser att det finns behov av den utbildningen. Finns så många naturbegåvningar inom det estetiska som behöver få sin chans. Man ska kunna utbilda sig i det man är bäst på.

Åsa Thörnevall (Niemisel, 2020-12-19)

#2035

Ett samhälle utan kultur är ett farligt samhälle. Vi måste värna om de estetiska ämnena på alla nivåer!

Marianne Furå (Gnesta, 2020-12-19)

#2044

Jag anser att kultur är livsviktigt och att utbildade lärare behövs som motkraft till all kommersialism vi överöses med.

Bo Svenningson (Hammarstrand , 2020-12-20)

#2048

Utbildning och kultur är viktigare än någonsin!

Ulf Gumbricht (Färjestaden, 2020-12-20)

#2049

Jag har läst till musiklärare i Piteå. Har även läst musikpedagogik. Piteå har i perioder fått mer publicerat än pedagogiska i Luleå. LTU vill flytta program till Luleå för att de inte bryr sig om regionen i stort utan bara sin egen ort. Det handlar om storstadshybris och maktbegär. Ett patetiskt beslut. Skämmes!!!

Lena Berggren (Piteå, 2020-12-20)

#2050

De estetiska ämnena är en del av vårt kulturarv. Tusentals år av skapande och livsviktigt i alla kulturer. Det är en stor del i människans liv.

Jonas Segerström (Jokkmokk , 2020-12-20)

#2052

Lärarens kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för att barn och unga ska få en bra utbildning. Välutbildade estetiska pedagoger behövs!

Ulrika Stensdotter Blomberg (Uppsala, 2020-12-20)

#2061

Jag tycker det är viktigt att det finns musiklärare för elever på skolan behöver även lektioner i musik och att få göra annat än bara teoretiska ämnen.

Katarina Parment (Robertsfors , 2020-12-20)

#2065

Ett viktigt ämne i skolan.
Räddade mitt liv

Thomas Sundström (Stockholm , 2020-12-21)

#2081

Det är rätt

Tobias Frisk (Frösön , 2020-12-21)

#2082

Jag skriver under på grund av att det är viktig att behålla musiklärarutbildningar runt om i Sverige.

Therese Lövgren (Enköping, 2020-12-21)

#2084

Kulturen måste hållas levande.

Hans Sandgren (Malung , 2020-12-21)

#2090

Jag anser att musikens och kulturens förminskade värde de senaste decenniet är ett ENORMT misstag. Vi behöver estetiska ämnen i skolan. Vi behöver lägga fokus på ämnen som främjar kreativitet och förmågan till fantasi och inlevelse. Jag tror det i sin tur främjar empati och medmänsklighet.

Hannes Liljedahl (Örebro, 2020-12-22)

#2091

Jag själv studerar till musiklärare och ser att behovet av nyutbildade är stort!

David Persson (Örebro, 2020-12-22)

#2093

Jag vill studera där

Anton Gumbricht (Färjestaden, 2020-12-22)

#2097

Bra utbildningar ska man inte lägga ner!

Peter Sundström (Piteå , 2020-12-22)

#2106

Det håller inte att det saknas relevant forskning inom området. Det finns ett samhällsbehov av musiklärare i Norrbotten och om LTU inte kan tillgodose detta behov finns det säkert andra lärosäten med bättre förutsättningar som klara uppgiften bättte.

Christer Ödberg (Luleå, 2020-12-24)

#2112

Jag önskar att utbildningen ska finnas kvar. Arbetar själv som grundskollärare i Luleå.och läser just nu samtidigt fristående kurser i sång.

Lisa Westerberg (Luleå , 2020-12-26)

#2113

Jag skriver under för att jag själv har gått estetiskt program på gymnasiet. Det hade en stor betydelse för mig att få fördjupa mig i mitt intresse via skolan nära där jag bor. Jag skriver också under för att jag vill bevara kultur i Norrbotten så som dans och musik.

Kim Sandstedt (Luleå, 2020-12-26)

#2124

Skriver under eftersom städerna ses som kulturella inom både dans och musik, hur ska vi kunna kalla oss kulturella städer om våra största kulturer (bla. Dans samt musik) tas bort.
Låt utbildningarna stanna kvar!

Emma Stormo (Piteå, 2021-01-01)

#2131

Sverige som nation misslyckas i sin roll som påverkansland i världen om detta beslut genomförs. Estetik är centralt för människan - oavsett nationalitet, etnisk tillhörighet eller livsåskådning. Ser man inte det bidrar man till artens (Homo sapiens) utdöeende, vilket jag hoppas att man inte vill.

Magnus Skårstedt (Östersund, 2021-01-10)