Rättelseyrkande gällande Kommunalförbundets Ålands Miljöservice styrelsebeslut avseende Avfallstaxa 2021

Kommentarer

#2

De ekonomiskt mest utsatta grupperna i samhället skall inte behöva betala för att politiker gör förhastade och dåligt underbyggda beslut. I andra sammanhang betalar hushållen för egen konsumtion och förbrukning (vatten, avlopp, el) och kan därmed minska sina kostnader. Samma bör gälla för hushållsavfall.

Signe Jarvenpaa (Mariehamn, 2020-11-26)

#4

Jag anser att vi håller på att fastna i ett nät av kostnadsdrivande kommunala verksamheter ,som olika förbund / andelslag eller olika bolagiserade former av kommunal verksamhet ,som det har visat sig vara totalt marknadsokänsliga och påtagligt kostnadsdrivande . När intäkterna uppnått en lönsam nivå kommer säkert förslag om att sälja ut och privatisera den tidigare kommunala verksamheten. Det finns många exempel i vårt närområde på hur det kan gå . Corona epedemin kommer medföra att vi antagligen får se en våg av privatiserad kommunal verksamhet.

Ken Lemberg (Mariehamn, 2020-11-26)

#8

Mitt engagemang i denna fråga startade när en äldre person i min närhet kom hit och berättade att hen inte kommer att ha råd med förhöjningen och nu inte kan sova på nätterna på grund av detta. En äldre ensamstående som inte ens har pengar nog att kunna handla något för att fylla soptunnan med. Det slår så fel. Och det ger helt fel signaler.

caroline lönngren (Mariehamn, 2020-11-26)

#21

Allt som här förtjänstfullt förs fram är riktigt och så graverande, att Mise snarast möjligt ska sättas i likvidation och de ansvariga i alla led ska i domstol ställas till svars för sitt handlande, som stridit och strider mot lagen på en massa punkter och att invånarna ska få sina orättmätigt insamlade avfallsavgifter i retur.

Som framgår i i rättelseyrkandet / bevisning, 34§ ska kommunen ordna avfallshanteringen, inte påtvinga fastighetsnära hämtning. Det ska också finnas alternativet, att själv föra bort sitt återvinningsavfall till insamlingsplatser, som producenterna måste ordna samt finansiera och stå för alla kostnader inkl. bortforsling från Åland. Lagen är tydlig:
landskapsförordningen om producentansvar 2018:92 / statsrådets förordning FFS 518/2014
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201892
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140518

Bo Boström (Mariehamn, 2020-11-26)

#22

Överträdelser som Kommunförbundet Ålands Miljöservice (MISE) gör sig skyldiga till.

Lillmeor von Köhler (Mariehamn, 2020-11-26)

#40

Soptömningen blir två gånger dyrare än nuvarande system. Det är ockerpriser!!

Carola Sundqvist (Jomala, 2020-11-26)

#42

Inget behov av tätare tömning.

Bertil Karlsson (Möckelö, 2020-11-26)

#45

Frivilligheten att välja togs ifrån mig

Patrik Larsson (Mariehamn , 2020-11-26)

#46

Gillar inte maktmissbruk!

Susann Eklund (Åland, 2020-11-26)

#48

Jag anser att MISE bör ändra sitt styrelsebeslut som bl.a. drabbar de lågt bemedlade och i synnerhet pensionärer !

Bengt Wikström (Mariehamn, 2020-11-26)

#53

Våran sopsortering fungerar utmärkt som det är. Så att höja kostnaderna är ju ofattbart.

Peter Öhman (Jomala, 2020-11-26)

#62

jag skriver under pga den snedfördelning mot enpersonshushåll som uppstår med den nya taxan, speciellt hushåll som mitt där den enda bosatta personen jobbar till sjöss. även speciellt med tanke på att det inte gagnar den, eller de personer som strävar till att minimera sopmängden.

johan selander (mariehamn, 2020-11-26)

#72

Det är viktigt att avgiften för Mises tjänster står i direkt relation till mängden producerat avfall för envar, så att den i sig utgör ett incitament att hålla nere mängden.

Anki Sundbäck (Mariehamn, 2020-11-27)

#74

Jag komposterar, har minimalt med sopor, litet hushåll, periodvis mkt borta. Hämta vid behov, ta betalt per hämtning/vikt. Detta påtvingande av dessa flerfackskärl som även är svåra att hålla torra/rena, ingen " bottenplugg " mm. Trodde inte det var sant när man hörde talas om att man eventuellt skall sända in ett foto på sin kompos, el få besök av nån som skall inspektera. Och att det finns möjligt att ett visst antal 1 personers hushåll kan få lättnad.

Bettis Sundblom (Matiehamn, 2020-11-27)

#99

Anser att Mise borde läggas ner omedelbart med tanke på deras diktatoriska fasoner.

Rune Breider (Mariehamn, 2020-11-28)

#102

Tycker att detta beslut gått i helt fel riktning!

Per-Olof Knuts (MARIEHAMN, Finland, 2020-11-28)

#104

Mises agerande är orätt. Vi kan inte påtvingas kostnader av tömmande på sådant vi inte vill ge bort, dvs kompostavfall. Vi vill inte ha tömning varannan vecka.

Pia Widén (Mariehamn , 2020-11-28)

#106

Jag skriver under på grund av vi tidigare med två personer hushåll har haft tömning en gång i månaden och det har fungerat bra i många år.

Ulla Lindholm (Mariehamn, 2020-11-28)

#111

Jag bor på solvändan.Har fått nog av mise

Conny Eriksson (Mariehamn, 2020-11-29)

#116

Lägg ner Mise.

Sören Lindholm (2100, 2020-11-30)

#117

Vi har egen kompost, en Bokashi, som jag kommer att fortsätta använda även om vi påtvingas ett komposteringsfack eller inte. Jag önskar därför att det skulle vara möjligt att välja att INTE ha kompost eller att betala för en service som inte används samt kunna välja 8 veckors intervall, då vi inte har behov för mer frekvent tömning.

Sonja Kidron (Hammarland , 2020-11-30)

#123

Jag skriver under p.g.a. att Mises avfallstaxor är helt hutlösa! Särskilt för ensamlevande låginkomsttagare, var finns den sociala hållbarheten i detta?! Dyrare OCH sämre service är det inte många andra som lyckas med. Dessutom irriterar verksamhetsledarens nonchalans och dryga attityd.

Sarah Pehrsson (Hammarland, 2020-11-30)

#126

Jag skriver under för att taxorna och valmöjligheterna i nuvarande form inte är okej.

Lucas Wiklund (Mariehamn, 2020-12-01)

#127

Vill inte ha tömning varannan vecka!

Ruth Skaglund (Mariehamn, 2020-12-01)

#128

Har jämfört priser på fastlandet för motsvarande tjänst som vi har:
Vasa 54,99/år (egen transport)
Pedersöre 187,33/år (kärl ingår +hämtning))

Nina Holmèn (Jomala, 2020-12-01)

#132

Vi har kompost, sorterar o kan föra bort allt på samma gång till Misebilen. Vi har haft soptömning var 8 e vecka. Vi är två personer o producerar 1 soppåse på 11/2 vecka. Nu ska det tömmas oftare (1 påse med våld) och bli dyrare! Vi bor på en liten gränd o att se sopbilarna krångla sig in här stup i kvarten känns inte bra!

Gunnel Sarelin-Wiss (Mariehamn, 2020-12-01)

#137

2 personers hushåll producerar mycket lite sopor och har egen fungerande kompost både vid huset i stan och vid stugan i Hammarland.
Använder även misebilens tjänster.

Mats-Rune Henriksson (Mariehamn, 2020-12-01)

#147

Har helt enkelt inte råd

Ursula Degerth (Lumparland, 2020-12-02)

#148

christer karlsson

Christer Karlsson (Mariehamn, 2020-12-02)

#153

Bor i enmanshushåll sedan flera år. Har en överenskommelse med Mise om tömning av mitt 140 lit. kärl varannan månad och då är mitt kärl fyllt till ca. hälften. Det är jag nöjd med. Kostnaden för mej är nu 137,00 € årsavgift till Mise samt 6x 9,99 € till Renhållningen som hämtar soporna. Totalt på årsbasis 196,95. Sedan har jag också en fritidsbostad i Jomala kommun och för den betalar jag 35,00€ / år och vad får jag för dessa pengar? ingenting. Det är horribelt att införa ett fyrfacks system, för Mise och för mej betyder det att att sopbilen kommer att i stort sett tömma ett tomt kärl. Men om det är så att Mise inför ett fyrfacks system så tömning 4 gånger per år är rimligt för min del när man har en godkänd kompost.

Kenneth Rundberg (Jomala, 2020-12-02)

#157

Pga att det är sjukt

Ted Ström (Mariehamn , 2020-12-02)

#162

Jag protesterar mot mises hänsynslösd agerande gällande avfallshantering. vill ha kvar låst hus i Klemetsby Lumparland som ensamhushåll. nu betalar jag 280 p år och för dit mina sopor och återvinningsbar material och för att få sortera som åtta fack som motsvarar sorteringsnivå som jag har nu med återvinningshuset ska jag acceptera en kostnadshöjning med 100%. totalt orimligt till 550 p år bott där i ca 6 år och höjningen var redan en gång med nästan 100%.

Robert Ammicht (LUMPARLAND, 2020-12-03)

#167

Skärpning mise

Jessica Nylund (Mariehamn, 2020-12-03)

#173

Jag skriver på för jag har hela tiden tyckt att Mises avgifter och avfallstransporter varit orättvisa på många olika sätt. Det måste finnas bättre sätt! Och billigare!

Iris Grüssner-Hellman (Godby, 2020-12-04)

#175

Ålands miljöservice har inte kunnat upprätthålla en rättvis avfallshantering enligt familjesituation och individuella miljöåtgärder.

Kenneth Eriksson (Jomala , 2020-12-04)

#176

Jag skriver under på grund av att jag anser att Mises nuvarande system är ogenomtänkt, orättvist, osmidigt och alltför dyrt för brukarna. Att varannan vecka tömma hundratals nästan tomma tunnor är inte bra miljöpolitik!

Britt Inger Wahe (Mariehamn, 2020-12-05)

#180

Jag skriver under eftersom Mise bör utföra ytterligare utredning kring avgifter och tömningsintervaller. Följer väl inte aktuella avfalls- riktlinjer, vad det verkar.

Johan Magnusson (Mariehamn, 2020-12-05)

#187

För att det överlag är för jävligt att Mise ska berätta för mej hur många blöjor mitt barn får bajsa ner per vecka för att brännbart inte ska bli överfullt och det miljömässigt ska va rimligt för tömning i förhållande till deras andra fantastiska fack. Och för att dom inte själva lyckats tömma sina egna stationer utan skyller på att hushållen själva tömmer för stora mängder dit åt gången som istället borde åkt till svinryggen. Det är undanflykter på undanflykter för att slippa ta ansvar, man skyller på privatpersoner i allt. Kul för oss att soporna blir åtminstone 200€ dyrare i året, vem täpper till de hålet?! Idioter... hoppas Jomala har vett att gå ur eländet men hur som...

Marika Englund (Jomala, 2020-12-07)

#188

Vi har en/Max två soppåsar på två veckor och egen kompost, både sluten och öppen. Jag tycker dessutom att avgiften borde vara anpassad till antalet boende som nyttjar avfallskärlet
(Sent omsider, men inte sett denna tidigare...)

Inger Karlsson-Wickström (Mariehamn , 2020-12-08)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...