Rädda hägg- syren och valnötsträd i Gröndal

Kommentarer

#401

Jag besöker Stockholm och bl a Fågelsången då och då. Jag tycker att vi ska värna de träd som inte är en fara för andra. Träd är viktiga ur flera aspekter.

Sofie Björklund (Lidköping, 2020-11-25)

#406

Jag vet hur fint det är där. Varför förstöra det. Det är gott om utrymme för alla. Trottoaren är ju hur bred som helst!

Margareta Sjöö (Stockholm, 2020-11-25)

#415

Jag skriver under för att trottoaren idag är bland de bredaste som finns i Gröndal och cyklister och gångare kommer klara sig på den bredd som finns. Alternativt kan man bredda ända in till staketet men mer än så behövs inte utifrån cykel och gångtrafik som råder. Dessutom kommer det inte vara möjligt att bredda innan och efter på samma sätt och då bör vi ifrågasätta varför vi vill förändra något som funnits så länge (kolonilotter) samt vissa träd bara för att det idag finns en regel. Jag är för bredda cykelgångar då jag cyklar dagligen men just denna trottoar är verkligen inte prioritet utifrån att belastningen är låg vilket tills går del beror på att det till och från är för smalt. Så utifrån detta. Ta inte ner träden, tack!

Helena Adriansson (Stockholm, 2020-11-25)

#428

Träd är braför miljön. Att cykla också. Ta bort biltrafiken istället.

Anna Edsjö (Stockholm, 2020-11-25)

#437

Det finns lösningar får man inte behöver hugga ner träd och blommande buskar. Vi behöver fler träd, i te färre!

Kerstin Lindbom (Stockholm, 2020-11-25)

#440

De är viktiga för människor och bin att bevara

Inger Öster (Stockholm, 2020-11-25)

#441

🌿🌿🌿🍁🍁🍁🌲🌲🌲🌳🌳🌳

Britt Ejermark (Stockholm, 2020-11-25)

#443

Fågelsången är en av oaserna i Gröndal!

Ulf Gruvberg (Stockholm, 2020-11-25)

#444

Jag besöker ofta Gröndal och gläds åt den vackra miljön. Självklart ska all grönska vårdas och bevaras så långt det bara är möjligt!

Ann-Charlotte Wellsjö (LAHOLM, 2020-11-26)

#446

Tror på att märka ut var man ska cykla och gå tydligare. Vara flexibel och spara träden som bidrar till en fin boendemiljö för alla i Gröndal

Liza Åslund (Stockholm , 2020-11-26)

#449

Friska träd ska aldrig sågas ner, särskilt inte dessa mer ovanliga arter!

Lena Wallin (Västerås , 2020-11-26)

#452

Jag skriver under då detta budskap helt och hållet sammanfaller med mina egna generella värderingar. Anita Söderman

Anita Söderman (Stockholm, 2020-11-26)

#454

Jag supportar initiativet

Sören Monvall (Bollstanäs, 2020-11-26)

#456

Riv/bygg inte sönder mer av Gröndal.
För dom som är uppväxt eller bott här mer än 15-20 år kommer snart inte känna igen sig längre

Richard Maier Sundström (Stockholm, 2020-11-26)

#457

Värnar den småskaliga miljö som ännu finns kvar i Gröndal.

Christina Olsson (Stockholm, 2020-11-26)

#458

Gröndals grönska är viktig för alla som bor där. Infrastrukturen, och de som utarbetar den, får bli mer kreativa i sina beslut. Inte ställa behov mot varandra.

Elisabeth Redlig (Stockholm, 2020-11-26)

#461

Det är viktigt att de träd som finns vid Lövholmsvägen står kvar. Fattar inte att Stadsdelen kan ta detta beslut. Cykel/gångbana får bra plats redan nu. Det är inte sån trängsel på denna sträcka

Christina Söderström (Stockholm, 2020-11-26)

#462

Helt absurt att cykelbanan ska bidra till att dessa träd tas ner och för miljön, luftkvaliteten. Träd är bra för vår luft.

Stina Adriansson (Stockholm , 2020-11-26)

#463

Bevara Gröndal grönt. Vill inte att det ska fortsätta på betongdal. Det räcker nu

Lena Rosén (Stockholm Gröndal , 2020-11-26)

#472

Det är en viktig miljö att värna.
Hela Fågelsångsområdet är en enastående organisk enhet, som måste få vara intakt. En breddad cykelbana kom på tal i samband med skolbygget, som underkändes, för att värna miljön. Så borde ske också med detta ingrepp.

Margareta Fernstedt (Stockholm, 2020-11-27)

#480

Jag skriver under pga att jag instämmer med innehållet i uppropet. Det finns tillräcklig plats på nuvarande cykel- och gångbana.
Med vänlig hälsning,
Åke Hallström

Åke Hallström (Stockholm , 2020-11-27)

#484

Folk kan inte leva utan natur. Så enkelt är det.

Annika Åkerholm (Uppsala, 2020-11-28)

#485

I det här fallet måste skyddet av kulturmiljön vid Fågelsången gå före kravet på en breddning av gång och cykelbana. Kulturmiljölagen är det som gäller här och frågan måste anmälas till stadsmuseet och länsstyrelsens kulturmiljöenhet om detta inte redan är gjort.

Helge Torstensen (Stockholm, 2020-11-28)

#486

Vi måste värna om våra vackra rekreationsmiljöer .

Susanne Resmark (Ängelholm , 2020-11-28)

#487

Träd är viktiga för ekosystem o biologisk mångfald

Susanna Kriström (Vallentuna, 2020-11-28)

#490

Träd är viktiga för alla och medborgares åsikter är viktiga.

Lena van den Brink (Munkflohögen, 2020-11-28)

#496

Det är jättesynd att förstöra den här fina trädgårdsmiljön. Cykelvägen duger som den är. Den är inte särskilt hårt trafikerad. Måla en linje bara så är saken klar.
Mvh Björn Larsson

Björn Larsson (Stockholm, 2020-11-28)

#498

Min mor och hennes syskon(3stycken) växte upp i Ekensberg och dom gick alla i Blommensbergsskolan. Mammas mormor och morfar bodde också i Ekensberg. Min morfar jobbade på Ekensberg varv. Både mamma och mormor var ofta i Gröndal hos bekanta. Vi älskar/älskade(det är bara jag, min syster och 2 kusiner kvar) Gröndsl/Ekensberg(dock förfular, mamma nästan grät när hon såg sitt älskade Ekensberg, men deras hus och stora björk var kvar).

Margareta Lundberg (Vingåker, 2020-11-28)

#506

Har under många år uppskattat trädens grönska, skulle sakna dem mycket om de togs bort vilket inte får ske. Har varit ute och kunnat konstatera att det finns gott om plats för både gång o cykeltrafikanter under förutsättningen att även cyklister följer trafikreglerna.

Lisbet Javelin (Stockholm, 2020-11-28)

#509

Dessa träd är ovärderliga för alla levande organismer, biologiskt såväl som ur skönhetsvärde.

Brita Norberg (Göteborg, 2020-11-29)

#512

Jag skriver under för att det ibland kan löna sig att göra motstånd.

Bo Löfgren (Stockholm , 2020-11-29)

#517

Har cyklat denna sträcka ett oändligt tal gånger under mitt 22 år långa liv. Har aldrig någonsin upplevt varken banan eller väg som ”för smal”. Ironi att detta planeras vid Stockholms redan bredaste trottoar.

Oskar Schmidt (Stockholm, 2020-11-29)

#518

Enligt den regionala cykelplanen (2014) av bla. Trafikverket ser man att det föreslås ett cykelstråk genom Gröndal (sid. 20). Frågan är hur tillflödet för ”Fågelsångssträckan” ska hanteras? Planeras en breddning även av Essingeledens och påfartsrampens cykelbana? Jag förstår och sympatiserar med ambitionen för cykelstråk, men höghasighetscykelleder i full bredd lämpar sig bättre för nyplanerad bebyggelse, inte känslig kulturmiljö med förskolor, skolor och vårdcentral inpå knuten.
https://www.trafikverket.se/contentassets/82bcf581e8384f01864fad34c66f71e2/regional-cykelplan-stockholm.pdf

Oliver Schmidt (Gröndal, Stockholm, 2020-11-29)

#523

Detta är helt oacceptabelt. Det får vara nog med förstörelsen av Stockholm.

Henrik Scheutz (BROMMA, 2020-11-29)

#525

Trottoaren i fråga är bred nog för cyklister och gående. Den behöver istället tydlig skyltning. Andra cykelsträckor i Gröndal behöver upprustning, t ex nära sjön Trekanten

Sven Hallgren (Gröndal, 2020-11-29)

#528

För att rädda träden längs Lövholmsvägen.

Anders Idberg (STOCKHOLM, 2020-11-30)

#529

Att vi måste vara aksamma med sådana sällsynta träd och vårda dom för nästa generationers stora glädje att ha tillgång till sådana träd

Ivan Fredriksson (TÄBY, 2020-11-30)

#533

grönska är nyckeln till hållbarhet. Vi behöver bevara habitat för fåglar och djur. Vi behöver stärka de ekologiska sambanden. Vi behöver vegetationens ljuddämpande och luftrenares effekt nära essingeleden. Tänk om!

Jonathan Hummelman (Stockholm, 2020-12-01)

#534

Bevara träd och grönska för en levande stad!

Ingrid Engarås (Stockholm, 2020-12-02)

#535

Jag vill behålla träden i gröndal!

Catrin Schmeer (Stockholm, 2020-12-02)

#539

Vill värna grönskan o träden i Gröndal. Jag tror att det finns bättre sätt att hjälpa cyklisterna. Jobba på att separera gångare och cyklister tex med ett räcke.

Helene Lagerman (Stockholm, 2020-12-03)

#543

Ovanstående skäl!

Sofie Björklund (Stockholm , 2020-12-04)

#544

Går förbi varje dag, på väg till och från jobbet och njuter av att se de vackra träden! Stoppa detta vansinne!! Det finns gott om plats för både fotgängare och cyklister

Maria Olsson (Stockholm, 2020-12-04)

#548

Stor och uppvuxen vacker grönska är SÅ viktigt för alla som bor här! Staden FÅR inte vifta bort det p.g.a. en policy eller ett beslut. Det vore respektlöst och oproffesionellt. Alla tillämpningar av policys måste specialanpassas till platsen!

Gustav Palmqvist (Stockholm, 2020-12-05)

#549

Denna vackra miljö som skänker betraktaren en sådan glädje året om och som skyddar kulturhistoriska värden är ovärdelig och skall skyddas från ingrepp. Cykelvägen kan breddas genom att smalna av bilvägen där all tung trafik också ska förbjudas.

May Sundkvist (Stockholm , 2020-12-05)

#552

Jag har bott i Gröndal 25 år

Lena Finnström (Malmköping, 2020-12-05)

#553

Värna viktig kulturmiljö i Gröndal. Dålig hantering av stadens pengar.

Michael Granzell (Stockholm, 2020-12-05)

#554

Jag vill att det ska vara kvar det gör skäl för namnet Gröndal där jag är född och har bott hela mitt liv - 1964 vill inte att de förstör mer och river o kapar grönskan

Helen Gustavsson (Stockholm, 2020-12-07)

#557

Vi behöver gröna växter, träd och blommor i vår närmiljö. Vackert område, viktigt för människor och insekter och själen. Oersättlig gammal miljö. Stoppa planeringen av miljöförstöring.

Eva Hanses (Stockholm , 2020-12-07)

#560

Jag skriver under pga att träden och buskarna är väldigt fina och utgör en del av en unik kulturhistorisk miljö. Själv bor jag i ett av husen mitt emot koloniträdgårdarna på Lövholmsvägen.

Mikael Berntsson (Gröndal, 2020-12-08)

#562

Generell förtätning av stad kräver grönområden vilket är av stor betydelse för fys & psyk välmående.

Johanna Aronsson (Stockholm, 2020-12-09)

#566

Jag bor inte i Stockholm men protesterar mot principen, att förstöra värdefull närmiljö utifrån oklar/otydlig motivering. Det är viktigt att avväga för och nackdelar noggrant.

Debora Arlt (Uppsala, 2020-12-09)

#567

Håller med om allt som redan är skrivet

Kjell Bergqvist (Stockholm , 2020-12-10)

#569

Jag cyklar ofta där utan problem med utrymme

Peo Thisner (Stockholm, 2020-12-12)

#572

Jag skriver under för jag vill ha ett slut på detta trädfällandet som är över allt. Det är som det har blivit en tränd. VI BEHÖVER TRÄD O BUSKAR TILL DJUREN OCH MÄNNISKAN. Träd tar i mott ljud och renar luften

Ann Bremberg (Stockholm, 2020-12-13)

#574

Träden är viktiga för Gröndals karaktär och för Stockholms stad.

Hektoe Jonsäter (Stockholm, 2020-12-17)

#579

Tycker att det känns dumt att de ska ta bort dessa vackra träd för att bredda cykelbanan.

Jens Kriström (Stockholm, 2020-12-27)

#581

Det är viktigt att vi får behålla grönskan utmed koloniträdgården. Sprider sån glädje och bra gör mljön. Cykelbanan räcker som den är

Eva Simak (Stockholm, 2021-01-26)

#582

Som Gröndalsbo är det självklart att skriva under!

Johan Schweitz (Stockholm , 2021-01-26)

#587

Gröndal ska fortsätta vara GRÖÖNT!

Inger Öhrqvist (Stockholm , 2021-01-26)

#588

helt galet och meningslöst .Vägen är redan bred och leder ingenstans. Slöseri i allra högsta grad med pengar.

Gunnel Angberg (Stockholm , 2021-01-26)

#590

Jag går ofta här och speciellt på våren njuter jag av den fantastiska blomprakten och den sagolika doften av hägg och syren. Trottoaren borde vara tillräcklig bred som både gång-och cykelbana. Gör en ordentligt tydlig mittmålning, lika stor del på var sida. En tydlig skylt eller flera skyltar där det framgår att det är en delad trottoar helst med gående på insidan och cyklisterna mot gatan. Helt galet att förstöra denna så vackra sträcka . Låt träden stå.....!!!

Kristina Hultgren (Stockholm , 2021-01-26)

#598

Framtidens städer behöver fler grön-och rekreationsområden i människors närhet, inte större bilvägar för transport mellan separata kluster för bostäder, shopping, arbete... om pandemin har lärt oss något är det väl detta?

Hanna Ruijsenaars (Stockholm, 2021-01-26)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...