RÖSTA OM ATT NATURUM OCH KONSTHALL SKA VARA KVAR PÅ FALSTERBO STRANDBAD!

Kommentarer

#803

Det är fullständigt vansinnigt att ta bort Naturum och det som Naturum står för. Det är viktigt att både vuxna och våra barn får lära sig om vår natur och hur viktigt det är att värna och skydda naturen för de djur och växtliv som finns där och för vår egen framtid.

Katarina Celander-Öhrström (Höllviken , 2020-11-01)

#817

Kommunen behöver behålla denna verksamhet. Miljöfrågorna måste vara i centrum. Vellinge har råd!

Olof Johannesson (Höllviken, 2020-11-02)

#820

Falsterbonäset tillhör ett av norra Europas främsta område där flyttfåglar passerar. Bevara och värna vår gemensamma unika natur som är till för oss alla. Ett rum för möten.

Ulrika Palenius (Höllviken, 2020-11-02)

#823

Jag skriver under för att jag mycket hellre vill ha ett naturum och konsthall än ett spabad. Snälla politiker- gör om, gör rätt!

Emma Rehnström (Vellinge, 2020-11-02)

#830

Jag skriver under pga Moderaternas egenmäktiga agerande.

Nils Askelöf (Falsterbo, 2020-11-02)

#832

Mina barnbarn älskar att komma dit, frågar ofta när vi skall åka dit. Hur förklarar jag moderaternas beslut för dom?

Rune Karlsson (Höllviken, 2020-11-02)

#838

Jag köper alla FNF's argument MOT att lägga ner Naturum i Falsterbo!
Moderater: Gör om - Gör rätt!
Annars blir det nog maktskifte i nästa val...

Per-Olof Cederholm (Höllviken, 2020-11-02)

#840

Utveckla i stället för att avveckla.

Ingrid Roupe Persson (Höllviken , 2020-11-02)

#848

Besöker naturrum ofta när jag är i Falsterbo. Mycket fint och intressant

Britt Aveling (Vellinge, 2020-11-02)

#852

Naturum behövs som ett av få fasta kulturella besöksanläggningar i kommunen. Många här nere är väldigt naturintresserade och vill visa upp vår fina natur för både barn och gäster.

Gunnar Nydren (Skanör, 2020-11-02)

#855

Jag skriver under för att det är viktigt, att behålla kulturen för,att så många som möjligt skall kunna få ta del av den.

Eva Gehm (Skanör, 2020-11-02)

#856

Att prioritera ett kulturellt utbud för alla borde ses som en självklarhet för alla kommuner.

Daniella Cramer (Skurup, 2020-11-02)

#866

Naturum är viktigt för kommande generationer och även för Vellinge kommuns anseende

Lennart Larsson (Höllviken , 2020-11-02)

#872

Jag vill ha kvar Naturum

Ulf Arntell (Höllviken, 2020-11-02)

#874

barbro@arntell.se

Barbro Arntell (Höllviken, 2020-11-02)

#881

Viktigt och angeläget att bevara Naturum och konsthall finns kvar i Strandbaden för en åretruntpublik, för barn, ungdomar och alla andra för förståelse av vår unika natur och för förståelse av hur viktigt det är att värna om naturen. Byggnaden är uppförd på en optimal plats för detta.

Åsa Lindeheim (Skanör, 2020-11-02)

#883

Jag skriver under för att få moderaterna att lyssna på sin befolkning. För en gångs skull!

Mats Larsson (Höllviken, 2020-11-02)

#888

Naturrum är för värdefullt för att läggas ner. Något hotell och spa behövs inte.

Hugo Cederschiöld (Falsterbo, 2020-11-02)

#894

Naturen är det viktigaste vi har och Naturrum sprider viktig kunskap till barn och vuxna om naturen på näset.

Mia Sjöström (Skanör, 2020-11-02)

#896

Jag värnar om naturen

Jörgen Holmqvist (Vellinge, 2020-11-02)

#899

Bevara Naturum och låt oss folkomrösta om detta då kommuninvänarna vill ha kvar Naturum och inga fler SPA
Hotel Gässlinge har SPA och varför konkurera med dom

mikael persson (skanör, 2020-11-02)

#900

Vellinge kommun har låga tankar om sina invånare och förstår inte att majoriteten är välutbildade och intresserade av natur och kultur. Vi lever i en unik miljö med riksintresse och vårt skatteunderlag är tillräckligt bra för att tillåta kommunala satsningar av det här slaget som inte har ett kommersiellt och vinstdrivande fokus. Pinsamt att ha en kommunledning som ter sig lika okultiverad som 60-talets sosse-kommuner...

Peter Lindgren (Höllviken, 2020-11-02)

#904

Jag vill bevara Naturum som är en fantastisk plats. Den ger både barn och vuxna en fin upplevelse av naturen.

Jan Bermgård (23599 Vellinge , 2020-11-02)

#912

Planerna på nerläggning av Naturum är en ren tjänstemannaprodukt och inte på något sätt förankrad bland kommunens innevånare. Dessa planer måste stoppas!

Rolf Nordquist (Höllviken, 2020-11-02)

#917

Ett givet besöksmål bör inte läggas ner utan snarare utvecklas. Tokeri utan förankring av samma dignitet som förslaget att lägga ner Skanörs bibliotek. Detta slutade istället med utvecklingen i stället för avveckling. Hoppas att gemensamma goda krafter lyckas även denna gång.

Mats Redlund (Skanör, 2020-11-02)

#921

Den här frågan rör alla i Vellinge o kranskommunerna.

catrin watz (vellinge, 2020-11-02)

#924

Jag vill bevara Naturrum

Britt Petersson (Skanör, 2020-11-02)

#926

Någon måste stå upp för mjuka värden som UTBILDNING, MILJÖSKYDD och KULTUR i Vellinge kommun, Moderaterna verkar inte bry sig om någonting annat än Pengar!

Anna Sallenman (Vellinge, 2020-11-02)

#929

Herbert Ingemansson

Herbert Ingemansson (Höllviken, 2020-11-02)

#931

Jag vill rädda naturen från onödigt byggande!

Bodil Larsson (Vellinge, 2020-11-02)

#937

För att förhindra ett ödesdigert felbeslut att stänga Naturrum och konsthall på Falsterbo Strandbad.

Peter Nellestam (Skanör, 2020-11-02)

#942

Tycker det är fel att det lägs ner

Lars-Åke Andersson (VELLINGE, 2020-11-02)

#945

Jag tycker det är viktigt att främst barn men även vuxna lär sig om naturen och hur man lever i den

Ingrid Tillberg (Vellinge, 2020-11-02)

#946

Vi behöver en samlingspunkt och Strandbaden har verkligen dragit besökare

Agnetha Henriksson (Vellinge, 2020-11-02)

#950

Naturum är ett mycket uppskattat besöksrum för alla mina vänner. Man talar alltid om allt man får lära sig där. Naturum bör finnas kvar i Falsterbo

Gunnar Langryd (Skanör , 2020-11-02)

#954

Jag kan inte förstå att man kan ta bort detta Naturum som är så fantastiskt!
Trevlig upplevelse för både barn och vuxna! Att byta ut detta mot ett spa låter för mig helt galet, spa finns det ju runt om oss!
Låt oss behålla detta fantastiska ställe!!!!

Eva Bermgård (Vellinge , 2020-11-02)

#966

Naturen är viktig

Peter Åqvist (Falsterbo , 2020-11-02)

#967

Det är viktigt med både konsthall o Naturrum på orten. Kultur o natur ska inte behöva stå tillbaka för kommersiella intressen.

Helene Rönnberg (Falsterbo, 2020-11-02)

#968

Tycker att Naturum är utbildande och trevlig! Mina barnbarn är ofta där och älskar det!

Ingrid Tuvesson (Falsterbo, 2020-11-02)

#971

Bevara Naturum!
Inget SPA tack!

Ulf Tuvesson (Falsterbo, 2020-11-02)

#974

Känns viktigt att naturrum är kvar för kommande generationer.

Tommy Ericsson (Eslöv, 2020-11-02)

#983

Vi vill behålla Naturrum och Konsthallen i befintliga lokaler.

Eva Huber (Höllviken, 2020-11-02)

#984

Vill behålla Naturrum och Konsthallen i nuvarande lokaler.

Alexius Huber (Höllviken, 2020-11-02)

#986

Intresset för vår natur.

Viveka Modigh (Höllviken, 2020-11-02)

#989

Inte vill att Naturum o Konsthallen läggs ner !
Ett uppskattat utflyktsmål för våra vänner o barnbarn!

Cathrine Dori Redlund (Skanör, 2020-11-02)

#990

Kunskapen om vår natur är viktig

Ivar Modigh (Höllviken, 2020-11-02)