Omförhandla Fritt sök

Kommentarer

#401

Då fritt sök har skapat vinnar- och förlorarskolor utan att för den delen bidra till bättre kunskaper. Utarmar skolor i mindre kommuner och slösar med skattemedel...

Mathias Magnusson (Eslöv, 2020-11-03)

#408

Jag vill inte ha en segregerad gymnasieskola i Lund.

Kristina Lindgärde (Lund, 2020-11-03)

#413

Fritt sök har medfört fler negativa än positiva konsekvenser. Det behöver göras om och alla kommuner behöver vara med och ta ansvar för gymnasieskolan om den ska fortsätta vara i kommunal regi.

Henrik Magnusson (Lund, 2020-11-03)

#419

Det är viktigt att ungdomar i Lunds kommun har samma förutsättningar som andra att gå på gymnasiet i sin hemkommun!

Åsa Berggren (Genarp, 2020-11-04)

#420

Det är först och främst barnen i Skåne som ska få söka till gymnasieskolorna. Det är stor press på ungdomarna som det är, utan att de ska behöva tävla med ett annat landskap med.

Cecilia Sartz (Lund, 2020-11-04)

#427

Har flyttat till Lund bla pga deras bra skolor. Då vill jag att min dotter skall få gå i Lund o inte en annan kommun.

Johan Willers (Lund , 2020-11-04)

#431

Som Lundabo vill jag att mina barn ska ha möjlighet att gå i en kommunal gymnasieskola och inte trängas undan av elever från andra kommuner.

Susanne Sjögren (Lund, 2020-11-05)

#441

Jag är orolig för att min son som går på högstadiet här i Lund inte kommer att kunna komma in på teoretiskt program på Spyken, Polhem eller Katte, trots att han har ganska bra betyg (men inte lika bra betyg som hans äldre syskon haft som båda kommit in på det program de ville). Det finns också en tendens att det är tuffare at få bra betyg på kommunala högstadieskolor i Lund jämfört med skolor i andra kommuner så det föreligger en orättvisa i "Fritt sök" ur flera aspekter.

Maria Wallmark (Lund, 2020-11-13)

#451

Detta förslaget inskränker på mina barns valmöjligheter till en skola som passar dem.

Sara Nordquist (Malmö, 2020-11-25)

#452

Jag skriver under på grund av att Fritt sök skapar en segregerande effekt och orimliga krav på lundaelever.

Elfva Barrio (Lund, 2020-11-26)

#453

FrittSök har skapat stora undanträngningseffekter för elever. Det behövs en omförhandling för att se till att fler elever från Lunds kommun, men även närbelägna kommuner, har en möjlighet att gå på Lunds kommuns gymnasieskolor.

Anders Almgren (Lund, 2020-11-26)

#454

Det är orättvist att andra kommuner inte tar ansvar för sina invånare och att vi Lundabo får betala för det.

Nikola Maka (Lund, 2020-11-26)

#456

Skolan blir allt mer segregerad. Det är inte bara ett problem för de elever det drabbar, utan för hela landet- det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Förr fick man utbildning efter vilken klass man tillhörde. Statares och arbetarbarn fick många gånger extra stryk, om de nu fick någon bildning alls i skolan. Nu spelar bakgrund och förutsättningar igen, på ett orimligt sätt, roll för vilken framtid som är möjliga för barn

Malin Langöe (Lund , 2020-11-26)

#460

Som förälder till två barn på Tunaskolan har jag redan fått erfara hur elitistiskt Lund är. Men alla barn är olika och ska få chansen att gå gymnasiet i sin egen hemstad. Inte selekteras bort redan efter nian.

Lisa Ekström (Lund, 2020-11-28)

#465

Jag tycker att fritt sök ger en u udanträngningseffet som är helt fel.

Margareta Sjöstedt (Lund, 2020-11-29)

#469

Jag tycker barn ska kunna gå på den skola som är närmast.

Jukka Tilli (Lund, 2020-11-29)

#478

Det är vansinne att våra barn ska behöva känna oro för att inte få en gymnasieplats i sin egen kommun!

Eskil Swahn (Lund, 2020-12-01)

#486

Lund åt lundaborna ❤️

Eva Östner (Lund, 2021-01-26)

#487

Är en självklarhet att lundaelever ska få gå på lundaskolor och slippa resa till skolor utanför kommunen pga miljöskäl bla.
Allt annat är helt vansinnigt!!!

Jessica Nyman (Lund, 2021-01-27)

#491

Jag skriver under därför att jag sedan länge velat få igång en diskussion om Fritt Sök och dess kon-sekvenser. Har arbetat som lärare i den kanske mest berörda kommunen, Eslöv, i 40 år varav drygt 20 på gy.skolan i Eslöv. Suttit i utbildningsnämnden med ansvar för gy.skolan och vuxenutb i Lund i 8 år.
i

per almén (Lund, 2021-01-28)

#492

Oro för mina barns framtid

Kim Engqvist (Lund, 2021-02-02)

#497

Det blir inget rättvist när ett system istället för att inkludera skapar en undanträngningseffekt för Lunds kommuns egna ungdomar. Fritt sök måste därför förändras!!

Ann-Louise Levau (Lund, 2021-04-29)

#500

För att det är vår rätt att gå i gymnasiet i den kommun där vi bor och för att även barn som mognar senare ska kunna gå en bra utbildning på gymnasienivå

Ylva Stewenius (Lund, 2021-09-03)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...