Fältare i Stenungsund NU!

Kommentarer

#2

Jag skriver under för att det är dags att kommunen tar sitt ansvar. I deras vision står det att de jobbar med trygghet för alla. Stenungsund blir allt mer befolkat och då krävs även en utveckling när det kommer till att öka tryggheten i Stenungsund. Om detta finns som tjänst i framtiden söker jag direkt!

Josefin Karlsson (Stenungsund, 2020-09-22)

#5

Stenungsund är KAOS

Pernilla Tistrand (Göteborg, 2020-09-22)

#7

jag också anser att det behövs flera fältassistenter

karin ekeborg (stenungsund, 2020-09-22)

#13

Tycker utvecklingen i samhället har spårat ut.

Gisela Gerholt (Stenungsund, 2020-09-22)

#16

Man ska kunna gå ut som vanligt ,utan att vara rädd för att bli rånad eller misshandlad!! Det händer allt för ofta nu ! Har barn och barnbarn som jag oroar mig för!!

Lena Sundh (Stenungsund , 2020-09-22)

#18

Stenungsund har blivit otryggt pga. Drogerna ökning och ungdomar utsn regler o ansvarstagande föräldrar.
Många barn o ungdomar släpps vind för våg av naiva föräldrar o det är farligt ute flf både dom o oss "äldre"nere på centrum går inte de "äldre ut på kvällar längre sedan 1 år tillbaka minst och många är otrygga överväger tom att flytta.
Droganvändning bland barn o ungdomar ökar varje år nu o droger kostar mass pengar plus att barn o ungdpnar används som mellanhänder.
Våldet i Stenungsund har ökat o knivbärande .
Bara 1 tidsfråga innan någon dör eller blir allvarligt skadad.
Avsätt någr kommunalråd o använd pengarna till fältarbetare obriktiga väktare som patrulkerar runt i de mest utsatt delarna av Stenungsund.

Lena Nissinen (Stenungsund, 2020-09-22)

#21

Nått måste hända här i Stenungsund . Brott o misshandel o allt var de är måste få ett slut. De har blivit otryggt

Nina Hassel (Stenungsund, 2020-09-22)

#30

Trygghet är något jag vill att alla ska kunna känna även när man går utanför dörren.

Karin Gren (Stenungsund, 2020-09-22)

#36

För tryggheten,för utsatta ungdomar,för hjälplösa föräldrar,för mina barna skull .

Halida Sokol (Stenungsund, 2020-09-22)

#39

Jag vill att vi alla icke kriminella skall kunna/få kännas oss trygga i vårat lilla samhälle.
Våra barn skall inte behöva gå med otrygghet och rädsla i bröstet vare sig dem går till en kompis, skola eller bara är hemma själv.
Vi måste stoppa denna utveckling innan den har tagit över helt!

Carin Back (Stenungsund , 2020-09-22)

#43

Det behövs verkligen !!! Jag vill inte att några barn ska behöva känna sig otrygga.

Agnetha Öhrn (Stenungsund , 2020-09-22)

#45

Stenungsund behöver inse allvaret och börja anställa!

Emma Runegrund (Göteborg , 2020-09-22)

#46

Jag vill att mina barn skall vara trygga.

Trude Andreasson (Stenungsund, 2020-09-22)

#49

Satsa på våra barn å ungdomar, dom e vår framtid!

Emma Bodén (Svenshögen , 2020-09-22)

#53

Det behövs en förstärkning av tryggheten i Stenungsund.

Camilla Sagflaat (Skärhamn , 2020-09-22)

#57

Det behövs i samhället så det inte blir för otryggt

Liselott Hasslöv (Stenungsund, 2020-09-22)

#59

jag vill ha tillbaka vårat fina, trygga Stenungsund.

Karin Andersson (Stenungsund , 2020-09-22)

#60

Jag vill att Stenungsund ska kännas tryggt igen, just nu gör det inte det.

Helena Höckerström (Stenungsund, 2020-09-22)

#67

Stenungsund har länge behövt en bättre förebyggande verksamhet som kan fånga upp de ungdomar som har de största behoven.

Jan Tinnberg (Stenungsund , 2020-09-22)

#75

Vi behöver tryggare miljö för våra barn

Leyla Candoruk (Stenungsund , 2020-09-23)

#76

Bra om ni hittar både infödda svenskar och nyanlända som kan vara fältstödjare.

Annika Gustafsson (Stenungsund , 2020-09-23)

#83

Fältare ska finnas i alla kommuner.

Micke Berner (Stenungsund , 2020-09-23)

#87

Fältare har behövts i flera år. Det är verkligen dags att börja med detta nu! Låt Stenungsund bli en förebild för andra kommuner. I det långa loppet så är detta väldigt små kostnader!

Andreas Ottosson (Stenungsund , 2020-09-23)

#88

Detta behövs👍

Andreas Runegrund (Stenungsund , 2020-09-23)

#89

Jag har arbetat med ungdomar i Stenungsund sedan 1999 till 20/4 2020. Först som familjehem sedan Hvb Ungbo. Sedan fick vi reda på att vi inte behövs längre då man i stället jobbar förebyggande samt i familjerna. Men att antalet ungdomar ökar i antal i våran med ca30% på några få år har nog ingen beslutsfattare tänkt på. Detta är så sorgligt. Hur långt ska det gå innan man satsar på ungdomar igen i våran kommun?

Anneli Lagerqvist (Stenungsund , 2020-09-23)

#91

Fältare behövs för ett tryggt Stenungsund!

Tiina Bäckström (Stenungsund , 2020-09-23)

#102

Jag vill att alla ska känna sig trygga i Stenungsund.

Charlotta Hogsved (Stenungsund, 2020-09-23)

#107

Så fullständigt självklart att Fältare behövs. Ungdomarna är inte trygga i Stenungsund och tillgången på knark och andra farliga substanser är oroväckande stor.

Denise van Hilst (Stenungsund, 2020-09-23)

#108

Jag tycker att vår framtid och trygghet är ungdomar. Lägger vi resurser nu så vi få tillbaka bra medborgare.

Sonata Borisoviene (Stenungsund , 2020-09-23)

#109

Oroligheterna kring ungdomar eskalerar i Stenungsund. Alla större orter har behov av fältare!!

Annika Jertborn (Stenungsund, 2020-09-23)

#111

Dags att det blir lugnare på torget och runt om kring. När jag var 13-16 år hade fältarna en stor inverkan på mig och mina vänner. Man respekterade dom och de lyssnade och tog sig tid till att hjälpa oss göra kloka val.

Julia Larsson (Stenungsund , 2020-09-23)

#112

Det behövs alltid fältsre, vuxna, i ungdomars närhet. Som är / gör sig bekanta/ är kända, trygga, och har lokalkännedom. Som har erfarenhet och kunskap om beteenden, droger och bemötande med ungdomar.

Susanne Thörnberg (Stenungsund , 2020-09-24)

#119

Jag skriver under för att jag bor i Stnungsund/Ödsmål och har två döttrar på 12 o 14 år. Jag vill att de o deras vänner ska känna sig trygga när de rör sig ute i samhället både dag o natt. De är av tiden o skolan tvungna att bära med sig både dator och mobil och ska på grund av det inte behöva utsättas för hot och våld!

Katarina Petersén Nirlsen (Ödsmål, 2020-09-24)

#122

Förebyggande arbete är viktigt och det pratas mycket om socioekonomi - för mig är det självklart att just fältare är ett led i just socioekonomi.

Malin Winberg (Stenungsund, 2020-09-24)

#127

Ett jättebra förslag!
Behövs verkligen att det blir konkreta åtgärder snarast!

Sylvia Wallin (Stenungsund, 2020-09-24)

#136

Vi kan inte ha det såhär längre i Stenungsund, folk vågar snart inte gå ut, ungdomarna kommer bara att bli än djärvare, vi måste få kontroll över situationen innan allt går över styr.

Rita Börjesson (Stenungsund, 2020-09-27)

#137

Minska brottsligheten

Lisa Lindén (Stenungsund, 2020-09-27)

#139

Alla ska känna sig trygga i Stenungsund!

Agneta Axelsson (Stenungsund , 2020-09-27)

#141

De är för mycket skit som händer i Stenungsund just nu. Gör man inget så kommer de bli jävligt mycket värre innom en snar framtid.

Kenneth Andersson (Stenungsund , 2020-09-27)

#145

Anser att detta är en högst angelägen fråga och att förslaget är en bra början. Får inte utesluta andra satsningar

Inger Bauer (Stenungsund , 2020-09-28)

#151

Är så himla trött på på den negativa utvecklingen i Stenungsund. Med högre kriminalitet droger samt stökiga ungdomar

Ilona Thiesies (Stenungsund , 2020-09-28)

#162

Jag anser att vi måste ta ett omtag vad det gäller våra unga i Stenungsund.

Cecilia Renntun (Stenungsund, 2020-09-28)

#177

För att det eskalerar! Kommunen har väl ett ansvar för att just kommunen ska må bra?

Jannica Andersson (Stenungsund, 2020-09-30)

#179

Det är viktigt att ungdomarna får något att göra så de kan samlas på en plats som är till för ungdomar som blivit för stora för fritidsgård eller inte vill vara på den.
Denna namn insamling är en bra början

Madeleine Bäck Ytterström (Stora Höga , 2020-09-30)

#184

Jag tycker att det händer för mycket tråkigheter här i Stenungsund nu för tiden. Man känner sig inte säker ute på gatorna.

Eva-Maj Sundqwist (Stenungsund, 2020-09-30)

#185

Marita Axelsson

Marita Axelsson (Stenungsund, 2020-09-30)

#189

Händer mycket skit runt omkring i stenungsund just nu.

Henrik Karlsson (Stenungsund, 2020-09-30)