Nej till industrideponi, med betydande miljöpåverkan, väster om Dingelsundsvägen - Hammarö

Kommentarer

#3

Jag motsätter mig industrideponin då den kan komma att påverka såväl naturen samt miljön för hela området Vidöåsen.

Marcus Nyrén (Skoghall, )

#4

Vi vill inte att deponin ska förstöra vår boendemiljö och skogen med höga naturvärden med rikt djurliv. Skogen är också mycket socialt värdefull för oss närboende då vi nyttjar skogen för rekreation.

Nicole Nelson Nyrén (Skoghall, )

#11

Boende i området, vill inte ha en deponi när mig och min familj.

Lotta Lennartsson (Skoghall , )

#14

Jag värnar om miljön.

Rickard Timmerklev (Skoghall, )

#27

Jag vill bevara de grönområden som vi har!

Kim Herlitz (Skoghall, )

#39

Att jag vill inte ha en ny deponi hemma hos mamma

Sandra Henningsson (Västerås , )

#41

Galet att anlägga en industritipp med miljöskadliga ämnen så nära Vänern.

Birgitta Mellberg (Karlstad, )

#51

Jag motsätter mig förslaget att göra ytterligare en deponi för industriavfall på Vidön.

Gunnar Persson (Skoghall, )

#62

Jag vill inte ha en deponi så nära där jag bor.

Per Eriksson (Hammarö, )

#66

Ingen mer deponi på området.

Monika Björklund (Skoghall, )

#69

Jag bor i närområdet och vill kunna vistas i skog och mark i området. Dessutom oroas jag för eventuella gifter som på sikt kan komma att sippra ut i lakvatten. Det finns redan idag deponier i området med begränsningar av tillgänglighet av grönområden och risk för giftigt avfall.

Lisa Nykvist (Skoghall , )

#77

Vill inte ha en deponi så nära bostaden , vill bevara markområdet för rekreation då det är det enda skog som finns på denna sida v ön

Annica å Matz Åsberg (Skoghall, )

#86

Det är fel plats att anlägga en industrisoptipp på.

Rolf Mellberg (KARLSTAD , )

#92

Jag tycker det får räcka med gifter i naturen

Stefan Eriksson (Skoghall, )

#94

Att det är viktigt att boende o besökande fortsättningsvis kan nyttja vår fina natur nära bebyggelse o tillfartsvägar samt med närhet till sjö o vattendrag. Att skydda människor, djur och vår natur. Att avfall som är giftigt transporteras till andra ställen som inte befolkas på samma sätt.

Ulrika Holmgren (Filipstad, )

#100

Värnar om ett fint naturområde och rekreationsområde

Eva Granander (Hammarö, )

#102

Jag är uppvuxen på Vidön och detta ser jag som något ytterst dåligt som kommer påverka alla som bor där, både unga som gamla.

Johanna Olsson (Visby, )

#107

Leif Vikström har bott på Vidön.

Leif Vikström (Träslövsläg, )

#110

Känner starkt för Vidöåsen där jag växte upp och har fina minnen, bl a när hi gick/ cyklade till 4:e strand o badade.

Gunilla Hammar (Karlstad , )

#112

Jag stöder min dotters familj som drabbas av deponins miljöpåverkan.

Kjell Hultsten (Tibro, )

#125

Vill inte se en stinkande soptipp när jag går till stranden och vill inte att det ska lukta soptipp där jag bor

Viktor Ellström (Skoghall, )

#129

Vi vill inte ha någon industrideponi på vidön.

Inga-Lill Arvidsson (Skoghall, )

#133

Inga mera giriga utsläpp. Arsenik sprids även via luft.Det är miljöpåverkan för vattenorganismer o djur i området . Vill även att mina barn och djur får växa upp fritt utan oro för ev. Sjukdomar som följd av deponin o dess gifter.

Christina Hednar (Skoghall, )

#147

Det här kommer ha alldeles för stor påverkan på både miljö och boendes tillvaro än vad som är försvarbart. Känns skamligt negligerande gentemot omgivande samhälle att ens lägga detta på förslag. Även boendens fastighetsvärden kommer påverkas negativt och därmed ha direkt påverkan på hushållens egna ekonomi. Och att exploatera ännu mer av Hammarös vattennära områden för miljöskadlig industrideponi är, ursäkta uttrycket, hål-i-huvudet-resonemang i dessa tider då vi alla försöker samarbeta för att bevara vår natur oskadad.

Ulrika Lindahl (Skoghall, )

#151

Jag kommer från Vidön och vill inte att området förstörs och blir en industritipp
De har redan förstört den vid Trollholmen för all framtid

Morgan Bråth (Skoghall , )

#158

Åsa Larsson
Ingenjörsvägen
66450 Vålberg.
Min familj mina barn & barnbarn ska inte behöva växa upp nära en skadlig miljö de bor möte denna plats. Som har stor negativ miljöpåverkan, på vatten, djur, även människor som bor i närheten på lång sikt kan de bli katastrofala följder.
Ni måste hitta någon annan plats där det finns mindre bebyggelse längre bort från vatten och betydande miljö. Tänk om och gör rätt Stora Enso.

Åsa Larsson (Karlstad, )

#160

detta är bedrövligt att de ska bygga industri på en plats med mycket historik ang behållning av dessa hus som tillhörde sågverket , säger att läs om detta det finns skrevet i hammarö boken mm, själv är jag född där o min morfars familj kom dit 1914 , dom kom till himmelriket då o min morfar kämpade för folket skulle ha bra ilag med disponeterna

Anette Henriksson (SKOGHALL, )

#161

Tycker inte att det ska förvaras giftigt utsläpp på Vidön.

Benita Emanuelsson (Skoghall, )

#162

Jag tycker att det borde finns bättre ställe att placera en deponi på.

Stefan Magnusson (Karlstad (Vidön), )

#171

Helt vansinnigt oansvarigt när man vet att det påverkar miljön!

Pernilla Karlsson (Skoghall, )

#180

Jag motsätter mig etableringen av industrideponeringen väster om Dingelsundsvägen eller på annat område i närheten.

Peter Larsson (Skoghall, )

#191

Vi ej ha ngn deponi där

Yvonne Wejdenmark (Karlstad , )

#198

Förhindra stora enso’s utveckling i Hammarö

Wisam Salim (Vimmerby , )Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...