Stoppa vägen vid John Bauers Park!

Kommentarer

#601

Uppvuxen i Jönköping och väl medveten om naturvärdet av området. Olämpligt att bygga så pass nära inpå naturreservat.

Hillevi Högström (Malmö, 2020-09-30)

#603

Jönköping behöver John Bauers Park som rekreation på Öster. Den är ett komplement till Naturreservatet Rocksjön och är en oas, som ger aktivitet och kunskap till barn och vuxna och även den ro stadsbor så väl behöver. Med en väg förstörs en uppskattad naturmiljö för både människor och djur. Det talas också om miljögifter i marken där den nya vägen skall dras. Är det tillräckligt undersökt? Om inte kan det i framtiden bli stora problem.

Dessutom är intresset för John Bauer stort. Han var en naturälskare och var hela sitt liv mycket fäst vid Sjövik. Gör som i Ebenhausen, Tyskland, där de i samarbete med sitt Bauermuseum iordningställt en Trollstig, där barnen (och även vuxna) med Humpes hjälp får lära sig känna igen trädens blad och blommorna m m utmed stigen.

Jönköpings Kommun! Värna om det unika djur-och växtrike som finns i John Bauers Park. Det som förstörs genom den nya vägen, som nu planeras, kan aldrig återskapas.

Margaretha Blomberg Bauer

Marta Emma Margaretha Bauer (Falköping, 2020-09-30)

#606

Bevara naturreservatet! Kommunen ska inte underlätta för biltrafik på naturens bekostnad.

Lone Möller (Huskvarna , 2020-09-30)

#612

Bevara grön och kulturområden. Förfula inte stadsplanen längre.

Rebecca Falk (Visby, 2020-10-01)

#628

Alla grönområden centralt i större tätorter är värdefulla oaser. Är de dessutom artrika måste de absolut bevaras!

Inga-Lill Carlsson (Järvsö, 2020-10-03)

#640

Jag tycker att området förstörs med en väg.

Ulla-Britt Andersson jag tycker att området (Jönköping, 2020-10-06)

#645

Jag skriver under för att bevara denna park i sitt nuvarande skick! Mycket viktigt att det får finnas oaser för rekreation och glädje. Inte all kan ta bilen ut till naturen...

Sonja Strömkvist (Gnesta, 2020-10-07)

#648

Jönköping behöver ha kvar gröna områden, för rekreation, vi människor må bra av att se grönt.
Men också för luften vi andas. Träd och buskar hjälper oss att ta upp koldioxid. Vi får en renare luft och trivsammare miljö runt oss......

Anette Lindh-Andersson (Jönköping , 2020-10-07)

#652

Folk behöver mer parker - inte mer vägar!

Ocki Tiger (Torsby, 2020-10-07)

#656

Vill absolut att naturen vid John Bauers park ska vara oförstörd.

Ann-Christin Sinclair (Jönköping , 2020-10-07)

#659

Jag skriver under ! Det är nödvändigt och brådskande.

Astrid Thernström (Malmköpingj, 2020-10-07)

#662

Vad är det här för oerhörda dumheter??
Vansinne ju. Finns det inga kommande generationer eller ens unga människor i Jönköping längre? Detta är iaf inte att utveckla...

Annacarin Leufstedt (Karlskrona , 2020-10-07)

#666

RÄDDA KNÄCKTA PARKEN!

Raoul Rosén (JÖNKÖPING, 2020-10-08)

#667

Jag besöker ofta parken med mina barn, de tycker att det är fint och mysigt där, jag vet också många andra som gör likadant. Att förstöra denna vackra oas vore ett enormt, oåterkalleligt misstag.

Håkan Kilander (Jönköping, 2020-10-08)

#668

Var rädd om den unika miljön, speciellt den gamla Kålgården.

Cecilia Schubert (Habo, 2020-10-09)

#676

Parken är för mysig och det finns unikt kulturliv i området som allt för ofta får flytta sig för att göra plats för mer kommersiella Påhitt

Cristoffer Carlberg (Stockholm , 2020-10-10)

#680

Det verkar idiotiskt .

Christoffer Ahlin (Bankeryd, 2020-10-10)

#692

Det får vara nog!

Gittan Gustafsson (Huskvarna, 2020-10-11)

#694

Naturvärdena är viktiga att bevara.

Lars Wirbo (Jönköping , 2020-10-11)

#698

Vi ska inte förstöra ett av de få grönområden som finns kvar i centrala Jönköping. Det är inte till godo vare sig för djurlivet eller människorna i staden.

Sven Jonsson (Jönköping , 2020-10-11)

#701

Det är dags att vi slutar gynna biltrafiken. Vi behöver ha ett samhälle som är trivsamt och hälsosamt att leva i. Den biologiska mångfalden måste också skyddas. Barnens rätt till en trygg miljö (utan risk att bli påkörd) måste också stärkas.

Tina Bergendorff (Halmstad, 2020-10-12)

#705

Då vi måste vara rädda om all vår värdefull natur även i centrala delar och människors lathet ska inte få förstöra eller gynnas

Ulrika Leander (Jönköping, 2020-10-12)

#706

Natur och kulturskydd

Therese Karlsson (Huskvarna, 2020-10-12)

#720

Staden behöver värna om varje grönområde som finns, och gärna skapa fler!

Christina Lorenzoni (Jönköping, 2020-10-12)

#728

Låter som en fruktansvärt dålig och ogenomtänkt idé.. Låt naturen vara.

Elin Kreku (Ljungby, 2020-10-12)

#731

Värdefull natur

Anne Gunnarsson (Hallsberg , 2020-10-12)

#732

Varför skulle det ens behövs en väg där? Det finns ju redan vägar.

Eva Uden (Jönköping , 2020-10-12)

#737

Att lägga en väg igenom området är att släcka ut naturen ...det lilla som nu finns kvar...GÖR DET INTE!

Kristina Palm (Gävle, 2020-10-13)

#738

Jag var där varje dag med mina barn när vi bodde i stan. Född vid fågelsjön Hornborgasjön som jag är, kände jag, och känner mig fortfarande, väldigt hemma där. Det är unikt med en sådan plats centralt i en stad. Satsa på kollektivtrafik och cykelvägar istället för på biltrafiken.

Frida Halvardsson (Habo, 2020-10-13)

#740

Jag skriver under pga att jag vill värna om den natur och de grönområden som finns kvar i städerna. Än viktigare att va rädda om i dessa tider vi lever i.

Maria Wetterholm (Sävsjö, 2020-10-13)

#750

Både samrådshandling och naturvärdesimventeringen håller inte måttet. Tidigare inventeringar bevisar att vägen kommer dras över viktiga fyndplatser.

Gaia Resmini (Jönköping, 2020-10-15)

#756

Vi måste skydda de naturliga lungor som finns kvar i vår stad.

Helene Ottevik (Jönköping, 2020-10-15)

#759

Det är orimligt att dra en väg genom ett område med så fina naturvärden.

Emilia Sundell (Norrköping, 2020-10-16)

#761

Vi behöver naturen i staden, djur ock växtliv är VIKTIGT

Mari Jonsson (Huskvarna , 2020-10-16)

#762

Jag tyckte vi ska bevara detta kulturminnen John Bauers park!

Diana Karlquist (Jönköping , 2020-10-17)

#768

Det är ohållbart att fortsätta som vi gör nu... förstörelsen av vår natur- livsnödvändig för oss och alla andra levande varelser måste upphöra.

Marie Hendra (Löddeköpinge , 2020-10-19)

#778

Behåll vår fina natur

Sandra Eriksson (Nacka, 2020-10-19)

#780

Jag skriver under pga förslaget med genomfartsled och Charaden 10 inte bara förstör unika stadsnära naturvärden utan även är enfaldigt, visionslöst och i otakt med tidsandan.

Mats Forselius (Jönköping, 2020-10-19)

#783

Vi behöver bevar all av det lilla nature som finns kvar

Lionello Sennis (Stockholm , 2020-10-20)

#790

Värna den levande naturen som finns kvar. Utan den - ingen framtid.

Anna-Lena Winnerstam (Örebro, 2020-10-20)

#794

SJÄLVKLART bygger man inte en väg genom ett naturreservat! Det vet varenda 5-åring.

Johannes Önnerlöv (Jönköping , 2020-10-20)

#796

Vansinne att förstöra värdefull natur som hyser fridlysta arter.

Annika Elthammar (Fagersta, 2020-10-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...