Vi är emot en stängning av Sundby skola!

Kommentarer

#4

Skolan är viktig för byns lågstadieelever.

Christina Portin (Sundby, 2020-09-06)

#6

Jag bor själv här i byn och gått själv i denna skola! Och önskar med hela mitt hjärta att mina barn ska få göra likadant!

Sandra Smedslund (Karby, 2020-09-06)

#12

Har själv gått i sundby skola i 6 år o tycker att sunby o karbybor fortsättningsvis skall ha den möjjligheten skolan gör att byarna hålls levande o barnen får gå i skolan i en trygg miljö.

Kjell snellman (66900 nykarleby, 2020-09-06)

#15

Jag har själv gått i Sundby skola. Fick en trygg och bra grund att stå på.

Åsa Björnvik (Eugmo, 2020-09-06)

#16

Alla vill vi ju barnens bästa, o e de faktiskt bäst att ha barnen ti gå i en stor skola där barnen inte blir sedda på samma vis som i en mindre skola? Alla mår vi inte bra av att va i större folkmassor, varje dag. Också större risk för mobbning på hög nivå! Senare i livet hinner dom nog själva bestämma om dom vill gå i stora skolor eller int.

Pia Sundqvist (Sundby, 2020-09-06)

#17

Mina barn kommer snart att börja skolan och då skulle skolan nu endast va 10 minuter promenad avstånd.

Robin Eriksson (Karby- Pedersöre, 2020-09-06)

#27

Jag är gammal elev och har besökt skolan och gården med egna barn dee senaste åren. Efter många fina satsningar för att rusta upp byggnaden och göra gården trivsammare är fastigheten förmodligen exemplarisk för skolbruk i dessa tider. Där finns knappast något mögel nu eller i framtiden.

Ronnie Snellman (Mölndal, 2020-09-06)

#28

Sundby skola har varit en grundpelare i min uppväxt. Tänk om tänk rätt.

Roland Junell (Stockholm , 2020-09-06)

#33

snabba inbesparingar i sikte, men tänker man lite långsiktigare så uteblir nog inbesparningarna när arbetsföra skattebetalande föräldrar väljer Nykarleby eller Jakobstad som hemort och Sundby-Karby blir en av de byar som kostar i underhåll, men varifrån man inte får intäkter.

Peter Wik (Korsholm, 2020-09-06)

#34

Jag skriver under för att jag har växt upp i Sundby och kan tänka mig att i framtiden flytta kvar. Om så blir fallet vill jag såklart att min barndomsskola finns kvar eftersom det är en fantastisk skola! Jag studerar också till lärare och min dröm har varit att få jobba i Sundby skola. Utan skola dör byn.

Simon Solvin (Vasa, 2020-09-06)

#37

Jag är karbybo med 2 barn i skolan, vill barnen ska få gå i en liten skola som jag själv gjorde

Anna Snellman (Karby, 2020-09-06)

#46

De flesta av mina klasskompisar från Sundby skola har lyckats bra i resten av sin skolgång och studieliv. Jag är själv stolt över min utbildning, som fick sin början i den trygga miljön i Sundby skola och önskar att alla barn i Karby och Sundby skulle få samma möjlighet.

Kristian Snellman (Jakobstad, 2020-09-06)

#51

Jag skriver under på grund av att jag vill bevara byskolorna i Pedersöre.

Ellinor Ahlvik-Fors (Pedersöre - Forsby, 2020-09-06)

#56

Småskolor borde får finnas. Varför inte transportera Bennäs eleverna till Östensö, Forsby, Sundby eller Sandsund eller varför int till Edsevö där troligen rum finns istället så slipper kommunen att bygga en dyr lågstadieskola i Bennäs?

Andreas Karlström (Pedersöre, 2020-09-07)

#58

Jag tycker småskolor ska få vara kvar

Ronja Wiklund (Boden, 2020-09-07)

#66

Jag önskar att småskolorna skall få finnas kvar.

Mikaela Östman (Bennäs, 2020-09-08)

#73

Jag har själv gått i Sundby skola och tycker att en liten byskola var trygg och bra att gå i.

Kerstin Andersson (Stockholm, 2020-09-17)

#74

I len liten skola blir den enskilda eleven mera sedd än i en stor. Barnen lär sig leka med andra än i den egna årskursen.

Siv Forsell (Nedervetil, 2020-09-18)

#78

Skolan har fungerat som hjärta i byn i generationer! Efter en välutförd ansiktslyftning är det skam att stänga en sån gedigen och fin byggnad! Föräldrar och barn skulle känna sig otrygga om det hände. Låt barnen gå i en liten skola först, innan de börjar i Sursik! Jag och min familj har i sin barndom upplevt denna trygga miljö ända sedan 30-talet.

Gerd Forss (Jakobstad , 2020-09-22)

#79

Många i min familj har gått i denna skola, (hustru, svåger, svärfar). Själv gick jag också i en liten skola i Sandnabba (Purmo). En skola är inte bara en skola utan också ett aktivitetscentrum, vars nedläggning skadar hela byn. Den här skolan är ju dessutom nyrenoverad och fin!

Larsmikael Forss (Jakobstad, 2020-09-22)

#81

Vi kommer att flytta till Karby inom de närmaste åren och eftersom vi har små barn vill vi naturligtvis att skolan ska få finnas kvar!

Yvonne Reiner (Jakobstad, 2020-09-22)

#83

För att systerdotterns pojkar skall få gå i skola i hembyn och växa upp i en gemenskap i en trygg miljö.

Rigge Förnäs (Grankulla, 2020-09-22)

#87

För att stöda barns trygga fostran i närmiljö.

Sari Noromies (Jakobstad, 2020-09-23)

#91

Det finns ingen bättre skolgång för lågstadie elever än en liten byskola. Ta bort skolan å byn blir öde.....

Åsa Snellman (Ytteresse, 2020-09-23)

#99

I dessa pandemi tider när vi inte ska vara så många samlade är det fel att stänga små skolor där barnen kan vara trygga.

Karin Häggblom-Forsman (Sundby, 2020-09-24)

#102

Mitt släkt komber från Sundby, känns som ett viktig del för byarna att ha kvar sin skola.

Janina Björnvik (Larsmo, 2020-09-26)

#108

Det är bra för elevers inlärning att ha små klasser! En fungerande skola nära hemmet är det bästa för barnet.
Stäng inte Sundby skola!!!!!!

Linda Fagerholm Wu (Helsingfors, 2020-10-04)