Protest mot BYGGNATION AV BOSTADSHUS PÅ ÅVALLEN i Örsundsbro

Kommentarer

#1

Jag skriver under för att jag vill behålla idrottsplatsen som vår gröna samlingsplats här i Örsundsbro.

Elisabeth Hagman (Örsundsbro, 2020-08-25)

#2

Jag vill ha kvar fotbollsplanerna och gräsytorna vid skolan då de nyttjas av både skolan och föreningslivet med flera.

Anna Örnborg (Örsundsbro, 2020-08-25)

#7

Varit Örsundsbro sedan 1970, Lagundabo sedan födseln. Jobbat i förskolan i över 20 år. Varit fotbollstränare till flickor -73.
Mina barn och deras kompisar är uppvuxna på Åvallen. Är utflyttad nu men hjärtat finns i Örsundsbro där också en av sönerna, ett barnbarn och mina 3 barnbarnsbarn bor.
FÖRSTÖR INTE FOTBOLLSPLANEN.

Gudrun Lisberger (Överhogdal, 2020-08-25)

#18

Tänk om och tänk rätt!

Maria Franck (Örsundsbro , 2020-08-25)

#21

Jag tycker det är konstigt att bygga på en plats där det kommer krävas enorma Pål arbeten

Sen säger dom att det ska gynna byggde men om man inte har stått i bostads kö länge så kommer dom från samhället som inte sått i kön inte ha någon förtur.

Daniel Kåre (Örsundsbro, 2020-08-25)

#32

Det är helt fel ställe att bygga på.

Monica Lagerquist (Örsundsbro, 2020-08-25)

#41

För örsundsbro behöver fotbollsplanerna för att samhället ska överleva

Annlill Ejnersten (Örsundsbro , 2020-08-25)

#67

Värnar om barnen och deras rätt till idrottsplats och miljön för de som bor där.

Ewa Ridderstråle (Järfälla, 2020-08-25)

#68

Det finns andra platser i örsundsbro som skulle behövas fyllas ut med bostäder. Tex nere vid industriområdet.

Michela Östervall (Enköping, 2020-08-25)

#71

Att placera ett bostadsområde precis vid en skola så att trafiken och säkerheten för barnen försämras är ett ej genomtänkt beslut. Samt utformningen av bostadshusen är ej anpassade efter hur bilden över Örsundsbro ser ut, man bygger inte flerbostadshus som är mer än 2 våningar högt ute på landet, de är att förstöra. Samt att bort grönområden där barn idag är aktiva hämmar bara barnens intresse att röra på sig och må bra.
Denna gång bör nog politikern ta sig i kragen, gå hem på sina kammare och tänka om, både 1 och 2 gånger till innan de ger ut ett sådant här förslag igen.

Angelica Boman (Örsundsbro , 2020-08-25)

#72

Enligt text ovan. Förstör känslan i samhället.

Gerd Sandman (Örsundsbro , 2020-08-25)

#84

Ett bygge av detta slag kommer att förstöra för vår fotbollsverksamhet samt hela idyllen av Örsundsbro som ett litet pittoreskt samhälle. En byggnad av detta slag bör ligga på en annan plats.

Emma Södergren (Örsundsbro, 2020-08-25)

#90

Det är ett idiotiskt beslut

Inger Plahn (Örsundsbro, 2020-08-25)

#91

Finns andta platser att bygga på.

Thomas Dahl (Örsundsbro, 2020-08-25)

#94

För barnens bästa samt för skolan

Amelie Skagerlind (Enköping, 2020-08-25)

#97

Varför förstöra en sån fin/bra idrottsplats

Daniel Plahn (Örsundsbro , 2020-08-25)

#101

Mer lämpligt som rekreationsområde med bl a utegym.

Christina Lundberg (Örsundsbro , 2020-08-25)

#104

Idén är befängd.
Förstöra en idrottsanläggning som man flyttat en gång för att man inte vill köpa mark.

Fredrik Karlsson (Örsundsbro, 2020-08-25)

#106

Tycker de är helt idiotiskt att ens komma på nått å förstöra genom att bygga där.. pluss att de kommer bli mer slödder som kommer till Örsundsbro

Fredrik Ström (Örsundsbro. , 2020-08-25)

#107

Att man EJ bör bygga på våra fotbollsplaner!!

Jenny Karlsson (Enköping, 2020-08-25)

#109

Vill ej förstöra gräsplanerna för idrottande barn samt blir för mkt folk nära skolan med bilar osv

Madeleine Tashakori (Örsundsbro, 2020-08-25)

#110

Varför förstöra ett sportområde vid skolan som varit en samlingsplats för idrott i 50 år?

Willy Nilsson (Örsundsbro , 2020-08-25)

#112

Är gammal ÖRSUNDSBRO bo, man förstör samhället om man bygger detta på åvallen

Torkörn Eriksson (Sala, 2020-08-25)

#116

Vill inte att det byggs på Åvallen!!!

Annelie Persson (Örsundsbro, 2020-08-25)

#123

Jag vill inte att åvallen förstörs med byggnation!

Ulrik Åhlin (Örsundsbro, 2020-08-25)

#129

Det är det sjukaste och absolut sämsta förslaget jag har hört i mitt liv.
Sorgligt att se politiker som sköter fullständigt i små orter som dom inte bor i.

Markus Lindström (Enköping , 2020-08-25)

#130

Dessutom finns det gott om annan mark där högre bostadshus kan byggas, men fyravåningshus eller högre passar inte alls in i Örsundsbro.

Birgitta Lindell (Örsundsbro, 2020-08-25)

#132

Vi behöver detta grönområde

Annika Kåre (Örsundsbro , 2020-08-25)

#134

Det är en helt tokig plats

Urban Lagerquist (Örsundsbro, 2020-08-25)

#135

Jag vill inte ha fler utomstående boende i örsundsbro med knark,uppgörelser o utlänningar o en massa bråk.låt örsundsbro få ha kvar sin lilla bykänsla,som det alltid har varit och lämpa inte på oss en massa människor med sociala problem som inte är knytna till orten

Per Kåre (Örsundsbro , 2020-08-25)

#136

Vill inte att Grönområderna närmast skolan försvinner för nåt hus bygge !! Måste finnas bättre platser för det än där om man nu vill utveckla Örsundsbro. Visar bara hur Idiotiskt Byggnadsnämden i Enköpings Kommun tänker 🙈😔😔😔😔

Per Mattsson (Örsundsbro, 2020-08-25)

#138

Vansinne att bygga bostäder på Åvallen! Våra barn och unga rätt till en aktiv fritid, den kommer försämras avsevärt om fotbollsplanerna försvinner!

Per Lisberger (Örsundsbro , 2020-08-25)

#144

Är uppväxt i Örsundsbro

Sofia Hallin (Uppsala, 2020-08-25)

#147

Vill Strömsundsbor ska få ha kvar sin idrottsplats

Ann Klang-Eriksson (Örsundsbro , 2020-08-25)

#149

Det är ett problem att våra barn rör sig för lite. Då är det ett minst sagt idiotiskt beslut att bygga det här på ett område som bjuder in till just rörelse och motion. Lägenheter behövs i Örsundsbro men det finns mycket bättre lämpade platser för byggandet.

Lasse Larsson (Örsundsbro, 2020-08-25)

#152

Främja idrottslivet , slopa byggplanerna

Pontus Wirdby (Örsundsbro, 2020-08-25)

#155

Det är tråkigt att fotbollsplanerna försvinner, tränger undan fritidssysselsättning.
Om man tycker att fritidssysselsättningen för barn och ungdomar inte behövs, varför bygger man då inte i drömmparken I Enköping lika gärna?

Anton Hager (Örsundsbro , 2020-08-25)

#158

Jag skriver under för att det är en dålig idé att bygga på fotbollsplan när det är så svårt att få ungdomar att röra sig...

Annette Silén (Göteborg, 2020-08-25)

#161

Förstör inte åvallen med byggnation!

Ulrik Åhlin (Örsundsbro, 2020-08-25)

#163

Pga att det är den sämsta idén jag någonsin hört😡Skolan har växt o samhället blir större, denna yta behövs för idrottsverksamheten i skola o idrottsföreningar.

Magdalena Rung (Örsundsbro, 2020-08-25)

#176

Det är inte långsiktigt hållbart att bygga bort de väldigt uppskattade fotbollsplanerna utan vi väntar hellre in att man hittar en lösning på annan lämpligare mark. Barn och ungdomar behöver röra på sig och det är min uppfattning att vi lyckas med i Örsundsbro just för att vi har de fina planer vi har. Ett bostadsbygge i detta läge skulle dessutom förstöra landskapsbilden som domineras av det gamla vackra tingshuset idag, vilket skulle ”försvinna” bland en så hög bebyggelse.

Louise Boiesen (Örsundsbro, 2020-08-25)

#177

Född i Örsundsbro och mitt andra hem var Åvallen. Tog mina första steg på fotbollsplanen. Så mycket glädje, barndomsminnen man har därifrån. Jag och min bror idrottade och våra föräldrar tränare. Vi var där tillsammans som familj. Hoppas fler barn kan få den uppväxten av gemenskap och värme.
Förstör inte mitt fina Åvallen med att bygga betong.
Måste finnas en bättre lösning till flera bostäder.
Slutar med så dyra hyror så våra pensionär och ungdom ändå inte har råd.
Hoppas ni lyssnar på oss Svensson nu.

Anna Berlin (Björklinge , 2020-08-25)

#181

Att bygga på en fullt fungerande idrottsanläggning är idioti. Men det får jag ju hoppas att ni redan fattar era trähattar

Patrik Ek (Enköping, 2020-08-25)

#184

Det är den absolut sämsta placeringen och skulle få förödande konsekvenser för hela ungdomsverksamheten. Den enda centrala naturliga mötesplatsen för ungdomarna försvinner.

Fredrik Lundberg (Örsundsbro, 2020-08-25)

#189

det är ett galet förslag.låt gräsytor vara kvar.

Erik Wahl (Uppsala , 2020-08-25)

#191

Vill ha ett levande åvallen för idrott och föreningsliv som kommer alla till gagn i Örsundsbro med omnejd

Erik Pott (Örsundsbro, 2020-08-25)

#192

Åvallen behövs för aktiviteter

Göran Lindberg (Enköping, 2020-08-25)

#196

Jag vill inte att a-planen försvinner. Tycker bygget är dumheter. Finns bättre platser för bostäder.

Emelie Söderlund (Örsundsbro, 2020-08-25)

#198

Det förändrar även Örsundsbro Ifs möjligheter till ungdomsverksamhet på överskådlig tid.
Precis just därför - vart skall ungdomarna vara

Emelie Bell (Huskvarna , 2020-08-25)

#199

Jag inte vill att fotbollsplaner a i Örsundsbro försvinner

Kerstin Öberg (Örsundsbro , 2020-08-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook