Öppet brev! Krav på smittbegränsande åtgärder inom grund- och gymnasieskolan

Kommentarer

#1

Jag är förbannad på regeringens och FHM hantering av Corona!

Cecilia Eklund (Åtvidaberg , 2020-08-14)

#7

Har själv barn i skolan och anser att det är sjukt att som förälder du inte får skydda dina barn . Bara för att någon säger att vi inte får som inte ens är förälder till mina barb

Johanna Hansson (Östra ljungby , 2020-08-14)

#10

Det är fel att medvetet satsa på flockimmunitet som strategi och risken är för stor att många fler människor dör i onödan.
Sverige ligger redan bland de länder i världen som har högst dödsfall I förhållande till sin folkmängd.

Alf Lund (Stockholm , 2020-08-14)

#13

Jag delar i stort sätt allt i artikeln men vill särskilt nämna detta: Vi vet inte med säkerhet i hur stor utsträckning skolorna spelar för smittspridningen i samhället, men många seriösa observationsstudier (vilket FHM:s skolstudie definitivt inte är) talar för att den kan vara betydande, och vi inte vad långtidseffekterna för barn och vuxna är. Därmed är det självklart att vi, om vi väljer att hålla skolorna öppna, ska vidta alla skyddsåtgärder vi kan för att minska smittspridningen i skolan. Att förbjuda föräldrar med egna riskfaktorer från att hålla barnen hemma är inte mänskligt. Dels pga den reella risken för att dessa föräldrar blir svårt sjuka eller dör, men också pga den fruktansvärda ångest barnen måste uppleva pga risken att de smittar sin förälder. Det är därmed självklart att vi måste tillåta hemundervisning och stödja dessa barn med distansundervisning. Ett argument emot detta är att det blir en orimlig belastning för lärarna som både ska undervisa närvarande elever och de på distans. Detta kan enkelt lösas genom att man skapar särskilda klasser för dem som distansundervisas. Vi måste vara kreativa.

Anders Jansson (Stockholm, 2020-08-14)

#16

stoppa idiotin och mördandet! stoppa fhom, stoppa och avätt regeringen!

Anne fagerli fagerli (båstad, 2020-08-14)

#17

Den ansvarslösa och hänsynslösa myndighetsutövning, med stöd av en inkompetent regering, som uppvisats under året, med många dödsoffer som resultat,måste stoppas, NU!!

Lennart Björk (Falun, 2020-08-14)

#18

Nu får regeringen ta tag i detta. FHM håller på med ett gigantiskt experiment. Många insjuknar i Covid-19. I värsta fall så dör man. Många har fått men för livet.

Mats Eriksson (Hörby, 2020-08-14)

#19

Jag instämmer med att det har gjorts alldeles för lite för smittspridningen gällande barn. En självklarhet att föräldrarna och familjen ska få bestämma huruvida barnen överhuvudtaget ska gå i skolan eller ej. Bra för alla om det blir ett minskat tryck o skolan om en del väljer distansstudier istället.

Beatha Frisk (Sundsvall, 2020-08-14)

#24

Jag anser att försiktighetsprincipen måste gälla! Sluta experimentera med befolkningen!
Detta är ett i vissa fall dödligt virus vars långtgående verkningar vi ännu inte kan fullt ut se!
Vi vet för lite än om viruset för att släppa detta fritt i landet.
Fhm och regeringen måste ta ett omtag och det direkt för att inte bara bromsa men STOPPA viruset, inför munskyddstvång och stäng skolorna.
Titta på hur omkringliggande länder agerar, de har gjort rätt- det ser vi om vi jämför smittspridningen och dödstalen.
Om hela världen agerar kraftfullt men inte vi, då saboterar vi ju inte bara för oss utan även för världen.
Nu börjar det komma rapporter om att barn och ungdomar sprider smittan vidare precis som vi andra, nu måste ni stänga ner Skolorna och införa läroplikt istället för skolplikt, distansundervisning tills Covid-19 har gått över. Vi måste få slut på lidandet, vi måste värna varandra

Inger Palm (Hällefors, 2020-08-14)

#29

Stoppa smittan, gör något! Handling nu Löfven, Tegnell och co. Gör om, gör rätt, Släpp prestigen!

Lottie Bohman (Skåne, 2020-08-14)

#37

We have to get a stop on playing with people´s life. Change FHM leadership now! Or we will change government later!

Marie Gorwa (Lund, 2020-08-14)

#40

jag vill att smittspridning av corona hindras nu så effektivt som möjligt.

Göran Drougge (Solna, 2020-08-14)

#41

Jag har barnbarn som har underliggande sjukdomar astma

Jette Nilsson (Hällefors , 2020-08-14)

#43

Avgå regeringen som inte kan ta sitt ansvar det är folkmord.

Anita Björnström (Kalix, 2020-08-14)

#44

Stopp på smittspridning

Åsa Öye (Stockholm, 2020-08-14)

#45

Sanningen ska fram !

Marie Tholin (Göteborg, 2020-08-14)

#47

Det är skandal hur FHM får bete sig !!!

lena häggström (Vännäs, 2020-08-14)

#48

Det finns enkla saker skolor ska bli beordrade att genomföra
> sära på skolbänkar
> minska på grupparbeten
> ha handsprit i varje klass och tvinga alla barn att sprita händerna vid varje lektion
> stäng lunchbufféer och minska antalet barn som rör sig runt i lunchsalen samtidigt
> sätt upp plexiglas i matsal
> bevaka att avstånd hålla i köer
> håll så mycket undervisning utomhus som möjligt. Speciellt gymnastik
> gör om gymnastiksalar till klassrum för större tillfällen
> påminn personal och elever om reglerna varje dag.

Robert Börjesson (Ingarö, 2020-08-14)

#51

Jag skriver under därför att det måste till en gemensam insats för att stärka likriktat smittskydd på landets skolor.
Det saknas idag.
Enskilda skolor ska INTE gör myndigheternas arbete!
Skydda barn, deras familjer och skolpersonal nu. Imorgon kan det vara för sent - för några av oss.

Annika Kajander (Malmö, 2020-08-14)

#53

Barn och ungdomar kan bli sjuka och föra smittan vidare.

Britt-Sofie Öfeldt (Leksand, 2020-08-14)

#54

För att stoppa smittspridning i alla åldrar. Inför munskydd omgående och sluta dribbla med människoliv

Lilja Landin (Gävle, 2020-08-14)

#58

Vill att det skall finnas några äldre medborgare kvar vid liv i landet.

Inger Bergman (Tullinge, 2020-08-14)

#59

Som lärare känner jag att både jag och elever inte innefattas i de allmänna rekommendationer man går ut med. Hålla avstånd är omöjligt i en skolmiljö!

Magdalena Nordkvist (Hede, 2020-08-14)

#66

Vi människor är inga laboratorium råttor för FHM experiment med flockimmunitet. Stäng ner skolorna och sluta leka med människors liv och hälsa. Jag är ingen spelbricka, jag är en mamma, syster och en dotter och jag har rätt att leva!

Lena Almroth (lycksele, 2020-08-14)

#71

Sweden is using 10 million people to test their herd immunity theories. It's not ok to play with people's lives and cause thousands of premature deaths as a deadly pandemic rages around the world.
Admit FHM got it wrong. Admit that FHM is going for herd immunity.
Change strategy where saving lives is number one. School children, teachers and their families are not for the government to experiment with. Follow ECDC's guidelines for opening schools safely.
The comparison study done by FHM about different careers strategy shows that there was a60% higher risk of grundskol teachers getting sick compared with closed gymnasie school teachers, even though they don't mention this in their report, the numbers are there ( relative risk 1.1 compared with 0.7)
The Finland study shows that infection rates between Finland and Sweden were comparable..... This is a lie. Sweden has no idea how many children were sick because Swedish children were denied testing when they got sick, unless they were so sick they were admitted to hospital. Whereas Finnish children with symptoms, were tested. Any scientific study should have the same parameters.... And a real scientific study would have control groups etc and be peer reviewed before it was released. FHM is manipulating data to show that we shouldn't be worried. 5th highest death rate in the world speaks for itself.

Wendy Boyd Isacsson (Lomma, 2020-08-14)

#72

Jag skriver under för att göra skolorna säkrare pga pandemi

Karita Halvarsson (Hede, 2020-08-14)

#74

Min man och barn är i fara varje dag i Sverige.

Marie-Claude Dubois (Lund, 2020-08-14)

#77

Varken barn eller vuxna ska utsättas för ett döds virus som skadar barnens hälsa och vuxna riskerar att dö

Diana Andersson (Malmö, 2020-08-14)

#78

Jag vill inte ha detta expriment
. Det räcker att ni experimenterade på 30-40 talet med människor. Jag hoppas att det kommer en regering som bryr sig om sina medborgare snart.

Anders Lans (Vara , 2020-08-14)

#79

Jag vill ha en förändring som räddar liv! Tidigare i veckan kände jag mig tvingad att säga upp mitt jobb på grund av att jag jobbar på en skola samt har familjemedlemmar i (hög-)riskgrupp. Jag trivdes mycket bra i jobbet, men jag kunde inte jobba kvar medveten om att risken finns att jag drar hem smittan.

Micael Ek (Växjö, 2020-08-14)

#81

Jag vill att Covid-19 ska stoppas och att folk inte ska bli sjuka.

Karl-Göran Hannukainen (Sundsvall, 2020-08-14)

#83

Jag är lärare i grundskolan. Jag smittades av Covid-19 under vårterminen och blev mycket långvarigt sjuk. Då ingen kan svara på hur immun man blir och hur länge, är jag rädd för att smittas igen i höst. Smittsäkra skolan! Sjuka lärare undervisar inte. Sjuka elever studerar inte.

Nina Brättemark (Sollentuna, 2020-08-14)

#86

Jag inte anser strategin är strategiskt rätt.

Linda Levin (Björnlunda , 2020-08-14)

#87

Jag skriver under för att jag hatar hyckleri.

Carolina Strand (Åtvidaberg , 2020-08-14)

#89

Hur kan våra makthavare bortse ifrån alla studier och rapporter som visar på att barn, ungdomar och lärare blir smittade i skolan?
Det är ett faktum som inte går att bortse ifrån.
Hur kommer det sig att våra myndigheter och vår regering inte gör allt som står i deras makt för att skydda sitt eget lands befolkning, såsom vi sett bevis på att många andra länder gör?
Svenska folket tappar förtroendet totalt i och med detta och det har och kan få förödande konsekvenser för landet på många plan och för framtiden! Denna brist på förtroende gäller även omvärlden som fasar över Sveriges sätt att hantera pandemin och sitt eget folk.
Nu är det dags att omvärdera och ta ansvar.

Jenny Åhlén (Stockholm, 2020-08-14)

#91

Detta har skötts på sedvanligt dåligt sätt!

Per-Martin Larsson (Hede, 2020-08-14)

#96

Vill inte få in smittan en gång till...och bli sjuk igen.
Ungdomarna är inga försökspersoner.

Majsan Elisabeth (Stockholm, 2020-08-14)

#100

Vi måste ändra strategin!!! Vi måste utrota viruset - inte sprida det för all framtid!

Therese Lagerqvist (Stockholm, 2020-08-14)

#102

För att barn behöver skyddas.

Marina Turial (Stockholm, 2020-08-14)

#106

Jag skriver under på grund av att jag tycker att svenska regeringen vill att döda så många som möjligt svenskar med sin passivitet, desinformation och ren klåparhet.

Stoyan Hristov (Göteborg , 2020-08-14)

#107

De får börja skärpa sig, inte kan hela världen ha fel.

Pentti Leppänen (Trollhättan , 2020-08-14)

#113

Jag vill ändra riktningen och begränsa spridningen av virus

Kirsi Vainonen-Hekmatara (Stockholm, 2020-08-14)

#114

Jag skriver under för att jag är orolig över att det finns en stor riskt för ökad smitta av covid 19 och det har framkommit att barn riskerar att bli allvarligt sjuka om det drabbas och även sprida vidare smittan till sina föräldrar. Många föräldrar till hör riskgruppen då skolan inte kan skydda barnen mot smittan är detta inte en bra lösning att öppna upp skolorna mitt under den ökade smittorisken!! Stäng ner!!

Leona Johansson (Malmö, 2020-08-14)

#115

Minska smittspridningen!

Annette Skinner (Strängnäs , 2020-08-14)

#123

Jag arbetar själv i skolans värd och blir förbryllad över hur man leker med människoliv på detta vis. Jag har även tagit del av uppgifter som säger att rektorer på skolorna uppmanar sina personal att inte bära munskydd eller ögonsskydd för att inte skrämma barnen. Detta är oförlåtligt!

Jenny Tihvan (Gävle , 2020-08-14)

#124

Jag är orolig över Sveriges farliga strategi.

Yuliya Mikhailouskaya (Staffanstorp, 2020-08-14)

#125

Jag tvingas skicka en 13-årig son till skolan trots att han ligger i två riskgrupper!

Mia Andersson (Kågeröd, 2020-08-14)

#128

Det räcker med snart 6000 döda, barn och ungdomar smittar och vi måste göra allt vi kan för att stoppa smittspridningen.

Birgitta Waiswa (Ånge, 2020-08-15)

#133

HJÄLPA DOM ÄLDRE

SISSEL MOE (LILLA EDET , 2020-08-15)

#136

FHM. begår BROTT mot Smittskyddslagen!

Mona Rönnholm (Arjeplog, 2020-08-15)

#140

Jobbar på gymnasiet där många blivit svårt sjuka och där person avlidit

Birgitta Olsson (Örebro, 2020-08-15)

#147

I dagarna publicerades mejlkonversation frpn FHM dom bekräftade det som mpnga förstått för länge sedan, dvs att den svenska strategin går ut på medveten smittspridning genom befolkningen för att denne ska nå flockimmunitet. Det önskvärda scenariot är att barn och ungdomar ska smittas och lägga grunden för detta då de oftast inte får svåra symptom.

FHM har ägnat månader åt att missleda befolkningen genom att förneka detta. De har till och med gått så långt att de gör återkommande statistik för att belägga dina påståenden, statistik som är då undermålig och lekmanbamäsdif att den inte är värd namnet.

Detta används son underlag för både regering och FHM där det ljuga ohämmat angående att barn och ungdomar knappt smittar, vilket är tvärtemot lärares erfarenhet.

Det måste bli ett slut på detta experimenterade med den svenska befolkningen! Visa respekt för människors liv och hälsa, det är det minsta man kan begära under en pågående dödlig pandemi!

Cristhine Hellsten Kerslow (Stockholm, 2020-08-15)

#153

Min dotter är lärare

Arja Ruokojärvi (Stockholm, 2020-08-15)

#161

Det är fruktansvärt oansvarigt att låta barn och ungdomar få obegränsad smitta av Covid19 då de i sin tur smittar ner resten av sin familj, gammelmormor och även andra sjuka fam.medlemmar.

Ann Bw (Ludvika, 2020-08-15)

#162

Att staten har valt en annan väg än att jobba för att så få som möjligt ska dö, säger sorgligt mycket om temperaturen på landet vi lever i.

Michaela Bier (Stockholm, 2020-08-15)

#164

Är skälv i riskgruppen

Robert Lekander (Skepplanda , 2020-08-15)

#166

Jag anser denna strategi felaktig och kostat för många liv i onödan

Helena Wiklund (Örsundsbro , 2020-08-15)

#169

Jag är orolig för mina barn. Jag vill att skolorna stänger ner.

Karin Fasshauer (Helsingborg , 2020-08-15)

#171

Jag tycker att det är jättebra att skolorna är öppna i Sverige men jag tycker önskar att alla skolor skulle kunna hålla avstånd mellan elever och mellan personal och elev.Jag önskar också att det fanns tydliga åtgärder som skulle följas för skolskjuts för att förhindra smitta. Det kånns inte tryggt att personal och elever som har coronasmittad familj i hemmet ska fortsätta att gå till skolan när de faktiskt kan smitta strax innan de.skälva blir sjuka.

Sofie Sander (UPPSALA , 2020-08-15)

#175

Wtf

Lars Berglund (Stockholm , 2020-08-15)

#176

Situationen i skolan MÅSTE anpassas och göras säkrare gör att hindra spridning av covid - 19!

Karin Bergholtz (Bettna, 2020-08-15)

#182

Det ska inte behöva gå till såhär!

Anton Broström (Smedjebacken, 2020-08-16)

#185

Sverige missköter pandemin och är belastning för övriga länder som kämpar seriöst.

Michael Gärd (Stockholm, 2020-08-16)

#187

Jag vill avgränsa smittspridning och därmed rädda liv.

Karla Overholt (Uppsala , 2020-08-16)

#189

Jag skriver under för att vi har tre barn i skolåldern (äldsta på KI) och vi har redan flera släktingar/extended familjemedlemmar, unga och gamla, som drabbats mycket hårt av Covid-19 och vi vill inte att våra barn skall vara del av det "Svenska experimentet" som redan kostat 10ggr så många liv per capita (och långtidsskadade) som i flera av våra grannländer.

Johan Holming (Lidingö, 2020-08-16)

#193

Varför tas inte smittspridningen bland barn och ungdomar på allvar? Inga speciella åtgärder har gjorts på skolorna. Barn under 16 år testas inte. Ingen vet egentligen hur smittspridningen har sett ut under våren i grundskolorna, men ändå är ni så säkra på att barn inte är drivande i smittspridningen. Hur kan ni göra ett sådant antagande utan riktig fakta?

Lillemor Öberg (Stockholm, 2020-08-16)

#196

Jag har astma och allergier. Om jag blir smittad kommer jag att bli allvarligt sjuk. Jag har redan i vanliga fall tungt att andas. Munskyddskrav på eleverna! Jag träffar 220 elever i veckan. Risken för mig att bli smittad är mycket hög. Om jag blir allvarligt sjuk eller dör kommer det aldrig att kunna bevisas att jag blev smittad på jobbet, så ingen kommer att få stå till svars. Jag vägrar vara försökskanin!!!

Lotta Persson (Malmö, 2020-08-16)

#199

Högriskgrupp i familjen. Både vi och barnet vill att barnet går i skolan, men eftersom inga åtgärder görs för att skydda barnen, så är vi tveksamma.

Christina Engström (Vellinge, 2020-08-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

kysytään!-- Large modal -->