Nej till ytterligare vindkraftverk i Ånge kommun

Kommentarer

#401

Inga fler vindkraftverk på svensk mark!!

Johnny Andersson (Kangos, 2021-03-29)

#402

Vindkraften i min närhet påverkar min psykiska ohälsa.

Andreas Lindgren (Fränsta, 2021-03-29)

#403

Jag tycker att det räcker med outforskade vindindustriområden i Kommunen nu.

Mats Tjärnström (Nybo, 2021-03-29)

#404

Vindkraftsparken kommer att möjliggöra att jag kan bosätta mig permanent i min fastighet i Lill-mörtsjön

Jonas Eriksson (Matfors , 2021-03-29)

#406

Ånge kommun har bidragit nog!

Elisabet Adolph (Östavall, 2021-03-29)

#409

Tycker dessa var vindkraftverk är en styggelse och en katastrof för djur och natur i dessa parkers närområden.
Obegripligt att dessa ges tillstånd att byggas???

Daniel Andersson (Tierp, 2021-03-29)

#410

Jag kommer från Fränsta och mina föräldrar bor där liksom syskonbarn med flera. Jag tycker att Ånge kommun har gett tillstånd mer än tillräckligt och därmed tagit sitt nationella ansvar.

Ann-Charlotte Lagerström (Sundsvall , 2021-03-29)

#412

Vindkraftskvoten för Ånge kommun är fylld

Kari Bryngelsson (Rättvik/Borgsjö, 2021-03-29)

#414

Nu räcker det!

Glenn Edgren (Ånge, 2021-03-29)

#416

Det räcker nu. Våra älvar är totalt sönderdämda och nu ger ni er på skogen. Jag kan inte bara sitta och se på när ni söndrar kommunen ytterligare.
Det ni borde lägga energi och medel på är att försöka få i stånd en skattepraksis,där tillverkningen av el skattas på de platser där vattenkraften ligger.
Som sagt,det räcker nu.

Magnus Molin (Fränsta, 2021-03-29)

#420

Vindkraft på land eller til havs er ett blindspår. Kærnkraft med Thorium er bættre. Annars må vi redusere forbruket på strøm.

Eivind Roger Sandnes (Aurskog, 2021-03-29)

#425

Vindkraften förstör naturen nå djuriskt

Lars Persson (Munkbysjön , 2021-03-29)

#431

Vi behöver inte vindkraft i kommunen. Vi behöver tillgång till en oförstörd natur!

Peter Eriksson (Ljungaverk, 2021-03-29)

#434

På grund av att det inte löser något, vi har 8 st i vår kommun och massor av fåglar dör helt i onödan!

Roger Sundström (Lilla Edet, 2021-03-29)

#435

Det här gagnar inte medborgarna i kommunen det minsta med tanke på att miljön förstörs och ljudnivåerna ökar. Möjligtvis markägarna. Men några långsiktiga jobb för de lokala entreprenörerna blir det inte, om de ens får några alls. Jag förutsätter att kommunen inte är så dumma att de har det som argument för att godkänna fler vindparker. Sen vet vi inte heller hur rent mjöl i påsen vindkraftsbolagen har, då stora pengar gärna drar till sig organiserad brottslighet. Se hur det har gått i Viksjö. 🥴

Ella Qvarngård (Fränsta, 2021-03-29)

#436

Det räcker med vindkraftverk i Ånge kommun.

Brita Snorring (Östavall, 2021-03-29)

#443

Nu får det vara nog med vindsnurror

Maria Hammarström (Torpshammar , 2021-03-29)

#446

Vindkraften är inneffektiv och mer till skada än till nytta för såväl natur, djur och människor, (vilket man kan tycka torde vara uppenbart för de flesta vid det här laget).

Sussie Moberg (Torpshammar, 2021-03-29)

#447

Nu räcker det, inga mer vindkraftverk i Ånge kommun.

Liselotte Johansson (Ånge, 2021-03-29)

#449

Förstör vår vackra dal med dessa snurror.

Linda Isaksson (Torpshammar , 2021-03-29)

#450

Det är för mycket snurror-

Ulf Bolin (Härnösand, 2021-03-29)

#453

Tycker vindkraftverk förstör naturen, natur ska förbli natur

Evelina Åström (Stöde, 2021-03-30)

#456

för att de är åt helvete med de där och ska inte alls behöva ha såna alls överhuvudtaget

ove mehlqvist (Sollefteå, 2021-03-30)

#458

Gärna flyttar till nordanede m omnejd men inte om jag riskerar drabbas av vindkraft. Satsa på solkraft istället, förstör inte skogslandskapet

Peter Salzberg (Sundsvall/Norrsjön, 2021-03-30)

#459

Vill inte att våra vackra avkrokar förstörs av dessa dånande och naturförstörande vindsnurror

Kent-Owe Nilsson (Fränsta, 2021-03-30)

#465

Jag anser att det är våldtäkt på naturen ! Snacka om miljö förstöring !!

Eva Broström (Erikslund, 2021-04-01)

#468

Stora naturvärden förstörs för alltid. Få tjänar pengar på detta, och människor i närområdet drabbas hårt. Om vindkraft är framtiden, bygg verken där konsumtionen sker.

Linda Zoumas (Stockholm, 2021-04-05)

#469

Vindkraften förstör stora arealer natur och djurliv med dess infraljud och vibrationer. Vindkraft är en ojämn energikälla som förstör även det lilla liv som finns kvar i våra utbygda älvar på grund av ökad och mer korttidsreglering. Vindkraft släpper också ut 4 ggr mer koldioxid jämfört med kärnkraft. Vindkraft kräver att stora investeringar görs i ett nät för överföring av el, ändå kommer överföringsförlusterna att vara stora. Bygg i så fall verken där kraften behövs. Låt oss slippa dessa stora industriområden som totalt kommer förstöra den sista lilla vildmark vi har. Det var därför vi flyttade hit en gång i tiden, på grund av naturen. Bygger man dessa gigantiska områden så försvinner det incitamentet som lockat ganska många till kommunen.

Ingemar Johansson (Ljungaverk , 2021-04-06)

#473

Jag vill bo på landet inte i ett industri fängelse.

Elena Billebro (Ytterturingen, 2021-04-26)

#474

I korthet: Jag är emot att förstöra miljön i klimatets namn. Några få tjänar pengar på detta, alla andra får leva med det.

Georg Lodin (Fränsta, 2021-05-07)

#481

Jag skriver under för jag inte vill ha vkv på Svensk mark eller hav, det är förödande för vår natur och allt levande som lever där.

Bo Nyman (Malmö, 2021-09-19)

#483

VK är den största miljöförstöraren

Sten Bjärklund (Tullinge, 2021-09-20)

#484

Vinkraft är skövling av naturen

Anders Gustafsson (Linköping, 2021-09-21)

#487

Skriver under dels för att jag bor ca 8mil från Ånge och för att ingen i vårat avlånga land ska behöva leva med en miljöförstörande industri som skadar natur, djurliv och människor. Sänker fastighetsvärden. Ger stora klimatpåverkade miljöförstörningar i andra delar av världen som drabbar deras befolkning och det globala klimatet. Finns ingen ursäkt till att bygga dessa vindkraftsindustrier vare sig på land eller till havs

Helena Nordholm (Rätan, 2022-01-04)

#489

Dessa förstör vår natur, och människors hälsa! Inte så miljövänligt som det vill ge sken av!

Appelvik Anna (Kölsillre , 2022-09-10)

#491

Det är nog nu! Det finns fler kommuner som kan ha vindkraft! Inte ett enda till i Ånge kommun!

Ulrika Mattsson (Ånge , 2022-11-27)

#492

Tillräckligt med El produceras redan inom Ånge Kommun, vår livsmiljö är viktigare än att vara ett industriområde för vinstsökande storbolag. Det är skrämmande att se hur vattenbruket fått förstöra livsutrymmet för lax, ål osv. Vindkraft - Nej Tack. Orre, tjäder, humlor och bin- Ja Tack

Anders Rising (ÅNGE, 2022-12-12)

#494

Detta är en rovdrift av skattefifflande holdingbolag! Politiker är helt bortkollrade av lobbygrupper och klarar inte att förstå naturens långsiktiga värde för dessa bygder. De lägger sig helt platt och saknar dessutom djupare kunskap - lättledda.

Margaretha Lundkvist ( Kälarne, 2023-01-05)

#496

Jag är trött på förstörelse av vår fina natur. Det byggs vindkraft som skall generera el som vi inte är beroende av, och vad får vi i utbyte? Arbetstillfällen under en kort tid. Bedrövligt att det gets ut så mycket tillstånd hittills tycker jag.

Eddie Bäck (Erikslund , 2023-05-14)

#498

Ånge kommun har bidragit tillräckligt för att tillgodose Sveriges energibehov för en lång tid framåt.

Annika Ahnström (Östavall, 2023-05-14)

#500

Vill inte ha någon mer förstörd skog å byar den ger inget mer el det behövs stabil el mera Kärnkraft.

Bert-Ola Skägg (Sundsvall , 2023-05-14)

#504

Jag sett den skada som detta gör på djurlivet och vill inte se fler öppna sår i vår vackra natur.

Patrik Aspholme (Ånge, 2023-05-14)

#505

Det räcker nu!

Peter Norén (Torpshammar, 2023-05-14)

#506

Jag har mitt Marktjärns torp kvar på Marktjärn där har jag mina förfäder i många generationer vill ej att dom ska sätta upp några snurror där

Karin Gustafsson (Sundsvall, 2023-05-14)

#509

Vindkraft är ej bra för Ånge kommun.
Vi har nog nu

Jens Söderberg (Fränsta, 2023-05-14)

#510

Jag vill inte ha mer vindkraft här.

Josefine Huss (Ånge, 2023-05-14)

#515

Det räcker nu!

Birgit Molin (Ånge, 2023-05-14)

#518

Förödande att förstöra viktiga naturvärden. Ånge kommun är inget blåshål, så att sätta upp vindkraftverk inom den kommunen kan ju omöjligt ge någon som helst vinst, vare sig för dem som äger verken eller kommun. Det räcker med att man valde att tillåta vindskraftsparken vid Julåsen. Vi som har anknytning dit vet ju att örnar haft sina boplatser bl a vid det området. Dom lär vi ju inte se något mer 🙁

Lena Nilsson (Härnösand, 2023-05-14)

#521

Flyttade till Byberget, Ånge kommun för att få njuta av skogen, djurlivet, fiske men framförallt av lugnet å tystnaden. Nej sluta upp med att fördärva vår fina natur.

Thomas Andersson (Östra by , 2023-05-14)

#522

Jag vill kunna bruka naturen genom jakt, fiske, bärplockning, svampplockning utan att springa runt i en vindkraftpark med massa trafik och bilvägar. Tycker att de är ett övergrepp på naturen

Joakim Svedbäck (Ånge, 2023-05-14)

#529

Är granne med Björnberget vindpark

Greger Nordström (Ånge, 2023-05-15)

#532

Vill att vildmarken ska få vara orörd

Mats Eriksson (Ånge, 2023-05-15)

#533

Får vara nog nu, även vattenkraften har vi och det räcker! Bygg i storstaden där den används!

Sven Erik Mattsson (Uppsala, 2023-05-15)

#535

Jag vill inte att naturen skövlas mer,nog nu med alla dessa vindkraftsindustrier.

Nina Hammarström (Byberget, 2023-05-15)

#537

Jag stör mig på verken

Johannes Lögdahl (ånge , 2023-05-15)

#538

Vill inte ha flera

Vidar Nordström (Alby , 2023-05-15)

#539

Inte bra för våra djur eller natur! Osäkert på hur lönsamt det Egentligen är!

Anna-Karin Persson (Torpshammar , 2023-05-15)

#540

Sluta med rovdriften av vår natur nu!
Var tog våra underbara avkrokar vägen?

Edith Simonsson (Ånge, 2023-05-15)

#541

Värsta jäkla naturförstörelse som uppfunnits. Ska vi värna om vår natur så STOPP.

Helene Eriksson (Ånge, 2023-05-15)

#544

Jag vill inte ha några vindkraftverk bakom husknuten jag vill fortsätta bo i samma miljö jag gör nu!!!! Kan ju sätta mitt inne i en stad samma sak

Madelene Wennberg (Östavall , 2023-05-16)

#545

Finns redan så många runtomkring. Och vi får ingen billigare el fast vi skulle ha de tycker jag

Annelie Vallin (Överturingen/Haverövallen , 2023-05-16)

#546

Att vindkraften är gårdagens teknik SMR är framtidens teknik som gör vindkraft värdelöst inom några få år! Men naturen är redan exploaterats och går inte rädda!!

Bosse Norell (Ljungaverk , 2023-05-16)

#550

Jag har valt att bo här för naturen

Lisa Larsson (Ånge, 2023-05-18)

#551

Nu räcker det. Det är en skymf mot alla som bor och lever i bygden. Vi ska spara naturen och mångfalden åt kommande generationer. Landsbygden ska få leva. Landet Sverige säljs ut och vi svenskar betalar för det.

Maria Sletbakk (Sundsvall, 2023-05-21)

#553

Vi ska inte förstöra mer natur nu.

Ketil Sletbakk (Sundsvall/skån, 2023-05-21)

#560

Vill inte ha dessa snurror i vår vackra kommun. Bygg dom söderut.

Gunilla Bojvik Westberg (Ljungaverk , 2023-07-26)

#564

Tycker man förstör naturen..

Jimmy Wahlsten (Ljungaverk , 2023-07-26)

#565

Dessa vindkraftverk förstör så mycket skogsmark, tvingar bort djurlivet från sin naturliga miljö och dödar ofta våra stora rovfåglar, efterlämnar stora sår och ej nedbrytbart material kvar. Men framförallt så ser det rent ut sagt förjävligt ut.

Tina Söderberg (Ånge , 2023-07-27)

#566

Jag tycker det räcker med dom vindkraftverk vi redan har.

Håkan Lagerström (Fränsta , 2023-07-27)

#569

Vill inte ha fler vindkraftverk i Ånge kommun. Hur tänker kommunen med allt avfall när delar går sönder. Var och hur ska de tas till vara?.

Britt-marie Hjalmarsson (Ånge, 2023-07-27)

#570

För många verk nu...finns över hela kommunen...

Marita Magnusson (Ånge, 2023-07-27)

#572

Vem fan vill bo här om det ända man ser o hör är snurror,hur många av våra politiker bor nära vindkraft,ni politiker är väldigt bra på att stoppa huvudet i sanden,vill inte se/höra det negativa,ni kör över folk,talar om för OSS va bra allting är med snurror, sätt STOPP NU,kolla runt varför andra kommuner sagt nej,läs på,o när ni har läst så läs på igen!!

Kirsi Ottosson (84193 östavall, 2023-07-27)

#573

Det räckte för länge sen så nu får det vara nog!

Pär Andersson (Erikslund , 2023-07-27)

#574

De räcker nu

Veronica Mohlin (Ljungaverk , 2023-07-27)

#575

Det finns inget behov av förstörelse av vår natur med vindkraft!

Tomas Olsson (Ljungaverk , 2023-07-27)

#576

Får vara slut på miljö förstörelsen!
Ni har tillåtit bolag att fullständigt bygga bort de underbara avkrokar som ni tidigare marknadsfört kommunen med!

Håkan Savander (Ede, 2023-07-27)

#578

Så mycket natur förstörs av att bygga dessa vindkraftverk som ändå inte ger någon el när det är kallt.Det blåser VÄLDIGT sällan vid minus 20

Alf Sundholm (Erikslund, 2023-07-28)

#579

Att det räcker nu! Vi har redan förstört för mycket natur här med vindkraft.

Björne Johansson (Ljungaverk, 2023-07-28)

#580

Stör djurlivet och naturen.

Pålsson Jonny (Byberget , 2023-07-28)

#582

I Ånge har vi bidragit med råge till grönomställning. Låt oss ha något område kvar utan vindkraft.

Katarina Persson (Erikslund , 2023-07-29)

#583

Det räcker nu

Stig⁹ Nordin (Ljungaverk, 2023-07-29)

#584

De börjar bli åt helvetet för många

Stefan Kadin (Ånge, 2023-07-30)

#585

Det räcker nu med vindkraft i Ånge Kommun.

Marie Berglund (Erikslund, 2023-07-30)

#586

det är vanvett med vindkraft

ingemar sundholm (Ljustorp, 2023-07-30)

#588

Miljöskäl, vindkraftsanläggningar utarmar vår närmiljö,dränerar våtmarker ,skövlar skogar. Exploatörer tillför lite eller inget till staten eller kommunen i form av skattemedel. Effekt och livslängd på VKV är extremt låg ift kostnaden och i denna bör man även räkna in miljöförluster för närboende,och kommunen s intresse av naturturism.

Eva Kallin (Ånge, 2023-07-31)

#592

Vill värna om skogen och naturen.

Aron Blom (Munkbyn, 2023-08-23)

#596

Jag skriver på på grund av att det räcker med vindkraft här i Ånge. Det ger endast få arbetstillfällen, naturen blir förstörd. Dessutom är det bättre att placera dem söderut för att minska antal kraftledningar och transmissionsförluster.

Per Olof Martinsson (Erikslund, 2023-08-24)

#597

Det ger inga arbetstillfällen och det räcker med vindkraftverk,kan planera där som det behövs

Anitta Martinsson (Erikslund, 2023-08-24)

#598

Det just nu pratas om att det ska upp jätte höga vindkraft på Långåsen. Vi bor endast ca 2 km därifrån. Och vill ABSOLUT inte ha några där.

Caroline Nielsen (Ånge, 2023-08-25)

#599

Vindkraft sprider microplast som skadar djur o natur

Karina Nielsen (Borås , 2023-08-25)

#600

Vi har gjort tillräckligt i Ånge kommun nu. Snart kommer det utflyttning pga vindkraften istället för önskad effekt.

Christoffer Lindahl (Ånge, 2023-08-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...