Rädda kulturmiljön och naturen vid Järle Kvarn

Kommentarer

#1003

Sveriges kulturarv , ska inte bestämmas av EU...

Birgitta Hansson (Göteborg , 2021-05-24)

#1004

Har bott i Nora och besökt platsen flertal gånger. Mycket vackert där, underbar omgivning. Man gå långa sträckor där efter ån. Fina rastställen efter promenadstråket. Vill bara säga att just Jörle en bit därifrån var en av Sveriges första städer på tidigt 1600tal. Då blomstrade järntillverkningen.

Lena Lindén (Örebro, 2021-05-24)

#1009

Svenskt självbestämmande ska inte få urholkas av EU.

Ronny Ström (Bollnäs, 2021-05-24)

#1012

Svensk kultur ska bevaras.

Björn Perelius (Harplinge, 2021-05-24)

#1014

Begränsa EU. Vårda kulturarvet. Stödjer ej irrationellt miljöintresse. Musslans fortlevnad beror inte på kvarnen.

Astrid Traung (Stockholm, 2021-05-24)

#1015

Jag vill att det gamla kulturarvet ska bevaras intakt.

John Lundvall (Stockholm, 2021-05-24)

#1017

Sverige kulturarv måste försvaras.

Micael Lidén (Landskrona , 2021-05-24)

#1019

Jag skriver under på grund av att det svenska kulturarvets vara eller icke-vara ska bestämmas av svenska folket, inte av byråkrater i Bryssel.

Ludwig Lundström Rova (Eslöv, 2021-05-24)

#1023

Mindre makt åt EU.
Swexit NU!!

Johan Dahlström (Kungsör , 2021-05-24)

#1026

Jag skriver under för att jag stöder Gimle Kulturförenings kamp att bevara den historiskt värdefulla kulturmiljön i Järle Kvarnområde.

Bengt Wahlström (Mariestad, 2021-05-24)

#1027

Nej tack till överstatlighet från EU

Peter Sjöstrand (Porjus, 2021-05-24)

#1032

Jag tycker att det räcker med utrotningen av svenska folkets historiska byggnader, möbler, textilier osv! Har man ingen respekt för sitt förflutna kommer att tappa sin rätt till framtiden också!!! Ta exempel av engelsmännen!!! Dem bevarar , skyddar allt som är min 50 år gammalt!

Enikö Varga (Göteborg , 2021-05-25)

#1033

Jag vill att Sverige ska styra av riksdag och regering, och inte av några överstatliga administratörer på EU-nivå.

Leif Widmark (Staffanstorp, 2021-05-25)

#1035

Jag värnar om Sveriges gamla byggnader och de kulturarv som berättar om strävsamma svenskars idoga arbete.
Och motsäger mig EUs inblandning!!

Ann-Katrin Wiberg (Gråbo, 2021-05-25)

#1036

Ett folk utan historia är inget folk.

Hans Risland (Täby, 2021-05-25)

#1040

EU ska inte bestämma över vårt svenska kulturarv.

Anna Sundberg (Gävle , 2021-05-25)

#1041

Om vi svenskar inte längre har bestämmanderätt över vårt eget land kan vi lika gärna sudda ut Sverige som namn på kartor m.m. Då kan man likaväl skriva EU-stat 1, 2, 3 osv. Detta är bara förjävligt rent ut sagt.

Christoffer Lundh (Djurås , 2021-05-25)

#1045

Rädda vårt kulturarv.

Göran Malm (Jönköping, 2021-05-26)

#1051

Vi måste få bevara VÅRA kulturarv och det är inget som ska bestämmas i EU

Monique Stenberg (Laholm, 2021-05-26)

#1055

EU skall inte lägga sig i vårt kulturarv. Det är vårt och ingen annans.

Låt svenska lagar styra.

Johnny Lundgren (Bollebygd, 2021-05-28)

#1057

Viktigt att skydda Sveriges kultur

Reine Glada (Göteborg, 2021-05-29)

#1059

Jag älskar mitt land Sverige och vår kultur.

Elisabet Wiering (Norrköping, 2021-05-31)

#1061

Jag har många gånger besökt Järle. Miljön där är fantastisk. Finns ingen anledning att förstöra denna plats. Fiskvandring går att ordna utan att förstöra en historisk plats.

Lars Almquist (Grängesberg. , 2021-06-05)

#1064

Jag vill behålla makten i Sverige. Och behålla våra kulturskatter förstås.

Anders Emilsson (Stockholm, 2021-08-12)

#1066

Detta kulturminne är en viktig del av vår historia och bidrar till förståelsen av vilka vi är.
Kulturarvet skall enbart vara en nationell fråga och inget övernationella organisationer skall lägga sig i.

Erik Roth (Örebro, 2021-08-12)

#1067

Sverige ska själva bestämma,inte eu

Urbansverige Boström (Kolmården, 2021-08-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...