Rädda kulturmiljön och naturen vid Järle Kvarn

Kommentarer

#601

Järle kvarn har en ljuvligt fin miljö som jag anser oersättlig🌻

Margareta Waernelius (Stockholm, 2020-06-10)

#604

Det kan inte vara rimligt att vi offrar en sak för att rädda det andra, det går att skapa en faunapassage och då räddar man båda aspekter. En annan aspekt är: Organismer som inte lever där lider väl inte av att inte finnas där!?

Torbjörn Ollas (Örebro, 2020-06-10)

#607

Detta kulturarv behöver hellre iordningställas än rivas. Då jag tror risken är stor att Järleån torrläggs om dammluckorna försvinner.

Ulf Sjöberg (Lindesberg, 2020-06-10)

#611

Jag skriver under detta iom att liknande rivningar haft mer negativ inverkan än vad man kunna gissa sig till innan.

Marie Josefsson (Örebro , 2020-06-10)

#616

Kulturminnesvärt en del av vår historia.

Åsa GÄRDEN (Stockholm, 2020-06-11)

#619

Jag vill bevara en gammal anrik bebyggelse men även den fantastiska miljön runt omkring.
Tror det finns sätt att låta både natur och kultur leva.

Karin Andersson (Bromma, 2020-06-11)

#622

Jag anser att man kan bygga en Laxtrappa istället för att riva en kulturskatt.

mona-lisa vagasy windh (nora, 2020-06-11)

#627

Denna 500 åriga kulturmiljö måste bevaras för eftervärlden.

Lena Rossgård (Nora, 2020-06-11)

#647

Jag skriver under pga att det är heltokigt att förstöra kulturmiljön.

Elisabet Sallander Björklund (Bjursås , 2020-06-12)

#648

Naturintresse

Ingbritt Lindberg (Frövi, 2020-06-13)

#650

Bevarande av kulturmiljö

Ulla Persson Lundholm (Nora, 2020-06-13)

#653

Det är viktigt att bevara en gammal kulturmiljö som varit så viktig för Sverige. Att tömma vattendragen kommer att skada fisk och vattenliv.

Amders Åbyhammar (73272 Fellingsbro, 2020-06-13)

#656

Jag skriver under för att rädda Sveriges fina sjöar, vattendrag och stora kulturvärden.

Charlotta Brolin (Ekshärad, 2020-06-14)

#658

Viktig kulturmiljö för vår bygd och historia.

Kerstin Ridderström (Nora, 2020-06-15)

#661

Den unika miljön kring Järleån och Järle kvarn måste bevaras!

Inga Lundberg (Stockholm, 2020-06-15)

#663

Det är en synnerligen dålig idé att riva hela den kulturhistoriskt betydelsefulla miljön. Den artrikedom som finns i området har ju utvecklats under många hundra år. Människa och natur står inte i motsats till varandra och därför bör området vid Jerle kvarn bevaras.

Cecilia Eklind (Jönköping, 2020-06-16)

#665

Verkar helt ogenomtänkt. Myndighetsmissbruk

Rolf Thorén (Örebro, 2020-06-16)

#671

Järnbruk och annan verksamhet som nyttjat forsar och åar har lämnat spår som är viktiga för förståelsen av vår historia. Det är en del av resan från ett fattigt land till idag. Natur och kultur har samexisterat, på gott och ont. Vi behöver kulturminnen såväl som natur.

Anders Lindeberg-Lindvet (Tyresö, 2020-06-23)

#675

Jag vill rädda kulturmiljön och naturmiljön vid Järle kvarn. Med vänlig hälsning, Frida

Frida Adolfsson (Nora, 2020-07-15)

#678

Omsorg om att Bergsbrukets lämningar i Bergslagen skall finnas kvar i framtiden mm!

B.Svante Eriksson (UPPSALA, 2020-07-20)

#681

Konsekvenserna för djur och natur är inte helt utredda, samt att se över hur andra utrivningar har påverkat miljön (vattenflödet)...

Gunnel Frogedal (Örebro, 2020-10-17)

#684

Av omsorg för djur, natur och kultur. Att återskapa många hundra år gamla rännilar är inte till nytta för varken musslor, fiskar eller människor!

Kina Molitor (Åtorp, 2020-10-17)

#688

Helt galet att riva ut kvarnar och kraftverk i alla våra åar .

Fredrik Johansson (Tidaholm , 2020-10-17)

#689

Kulturmiljön är unik och angelägen att bevara för framtida generationer.

Ingemar Wetterholm (Stockholm, 2020-10-17)

#690

Det är en kulturskatt som vi bör bevara till kommande generationer.

Bettan Eknor (Nora, 2020-10-17)

#694

En fantastisk miljö både kulturellt såväl som rekreativ , som annars går förlorad .

Göran Sjöholm (Nora, 2020-10-18)

#696

Teorier i all ära, men här har det slagit slint. Förstör inte en levande ekologisk miljö som funnits sedan medeltiden. (Andra klassiska politiska misstag är tex rivningen av äldre hus för att bygga parkeringshus och gallerior - ni vill väl inte bli ihågkomna som sådana politiska stelbentingar?)

Gör om, gör rätt!

Mia Arnell (Enköping, 2020-10-18)

#701

Järle damm är en viktig del av Bergslagens kulturhistoria. Utan historia är vi som tomma blad.

Tom Landberg (Örebro , 2020-10-18)

#705

Kvarndammen måste få vara kvar! Vill Naturvårdsverket riva något kan de börja med slussen i Svartån och sedan gräva bort mororvägen genom Örebro. Dessa förändringar i naturen har tillkomit senare än strukturerna i Järle!

Morgan Karlsson (Kumla, 2020-10-19)

#706

Jag tycker att historiska byggnader ska bevaras.

Jessica Alm (Kristinehamn, 2020-10-19)

#711

Jag vill att den fina miljön ska finnas kvar, bygg en fisktrappa istället

Håkan Carlsson (Nora, 2020-10-21)

#713

Jag är så trött på Naturvårdsverket och länsstyrelsernas övergrepp som sker utan att man prövar och använder lite vettigare metoder än bara rivningar. Skäms!

Jan Erik Olsen (Kopparberg , 2020-10-22)

#714

Järle vackra kulturmiljö måste bevaras! Har fina barndomsminnen därifrån och det är en vacker plats att besöka. Tänker hänsyn till lokalbefolkningen också. ❤️

Elise Uhr (Bergen, 2020-10-22)

#716

Den urgamla kulturmiljön vid Järle kvarn är en del av vår historia som absolut ska bevaras.

Ingalill Bergensten (Brevens bruk , 2020-10-24)

#718

Järle är en oskattbar kultur och naturmiljö som, absolut måste bevaras .Det var också min farfarfars arbetsplats

Gunnel M Öquist (Hova, 2020-10-25)

#719

Vi måste leva i samklang med natur och kultur.

Marie Branderyd (Stockholm, 2020-10-26)

#720

Måste bevaras till våra efterlevande värdefull

Monica Iverlöv (Lindesberg, 2020-10-26)

#722

Jag vill bevara denna unika och vackra miljö.

Carolina Östlundh (Stockholm , 2020-10-27)

#723

Det är viktigt att skydda omistliga kulturella och industrihistoriska miljöer från vandalism och aktivism inom myndigheter.

Jan Åke Granath (Boutenac, 2020-10-27)

#725

När det är så många felaktigheter från både myndigheter och privata intressenter måste man protestera!

Johan Larsson (Västerås , 2020-10-28)

#726

Miljön är unik och bör bevaras.

Tina Pohl Larsson (Fellingsbro , 2020-10-29)

#729

Det är en trevlig miljö som det är nu.River man blir det något helt annat. Det bör gå att vid behov förbättra den befintliga fisktrappan.

Sven Jönsson (Åkersberga, 2020-10-29)

#730

Det är vansinnigt att förstöra miljön på det sättet. Tjänstemanna ansvar måste genomföras.

Bengt Skoog (Karlstad, 2020-10-29)

#732

Den fantastiska historiska anläggningen behöver bevaras.

Per Palmer (GÖTEBORG, 2020-10-31)

#733

För att jag tycker att detta är viktigat bevara.

Lena Jonsson (Köpingebro, 2020-10-31)

#740

Kvarnen med dam måste bevaras. Efter 500år har miljön och livet hittat sin balans

Petter Pettersson (ÄLVSBYN, 2021-03-27)

#742

Jag skriver under för att jag vill bevara den biotop som funnits runt dammen i hundratals år. Och jag vill bevara kulturhistoria för att kunna visa våra barn och barnbarn.

Per Åsell (Örebro, 2021-04-03)

#743

Bevara svensk brukshistoria

Niclas Svanberg (Stockholm , 2021-04-06)

#744

Jag är upprörd över att ett så viktigt kulturarv ska förstöras. Rimligen kan man med lite ansträngning finna en lösning som även möjliggör att naturmålen uppnås.

Joachim Larsson (Jonsered, 2021-04-17)

#750

Svenskarna ska såklart bestämma över sitt eget kulturarv och ingen stolle i Bryssel ska få lägga sig i det.

Patrik Tullgren (Förslöv, 2021-05-22)

#755

EU ska inte bestämma över svenskt eller något annat lands kulturarv.
Bedrövligt och skrämmande.

Ulrika Stenland (Växjö, 2021-05-22)

#757

Jsg önskar innerligt bevara detta kultuhistorisks arv från våra förfäder till våra framtida barn och barnbarn

Lisbeth Persson (Malmö, 2021-05-22)

#758

Vårat kulturarv måste, skyddas och bevaras till varje pris.

Peter Kåhl (Stockholm , 2021-05-22)

#762

Jag anser att beslut som fattas över huvudet på dem det berör och långt bort från aktuell plats mycket sällan blir bra

Birgitta Persson (Ekerö , 2021-05-22)

#765

Jag anser att vårt kulturarv skall bevaras för tidigare, nuvarande och kommande generationers skull. Något som är en del vår gemensamma historia skall inte få utplånas av EU.

Pär Rytkönen (Alfta, 2021-05-22)

#769

Vi måste sluta acceptera att politiker i Bryssel ska detaljstyra Sveriges interna angelägenheter.

Erik Walltin (Huskvarna, 2021-05-22)

#780

Svensk strävan ska bevaras för eftervärlden.

Lars Zeed (Västervik, 2021-05-22)

#790

Det är mycket viktigt att bevara vårt gemensamma kulturarv.

Patrik Öbrink (Gävle, 2021-05-22)

#796

Vi svenskar ska själva bestämma över vårt kulturarv

Anita Yngve (Värmdö , 2021-05-22)

#797

Jag skriver under frivilligt på grund av att vi skall värna rätten att bevara de svenska kulturarvet till våra framtida generationer.

Natalia Henriksson (Torestorp , 2021-05-22)

#798

Vi måste få ett stopp på tokerierna!!!

Jonas Andersson (Fjärdhunsra, 2021-05-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...