Rädda kulturmiljön och naturen vid Järle Kvarn

Kommentarer

#403

Hur vi i hundratals år brukat vatten ska inte raseras. Vare sig i Järle eller på andra platser.

Mikael Hagman (Oviken , 2020-06-09)

#410

Som fil. kand. i biologi och 25 år som länsstyrelsetjänsteman känner jag väl okunskapen och ointresset för kulturhistoria hos mina f. d. kollegor.

Tomas Janson (Säffle, 2020-06-09)

#416

Ja anser att detta är ett gravt myndighetsövergrepp mot en uttalad folkmajoritet.
En utdrivning av dammen har inte något som helst naturfrämjande värde.

Per Zetterlund (Lindesberg, 2020-06-09)

#419

Riv inte kvarnen!

Margaretha Jönsson Wickberg (Övre Stegelsrud, Roviken 1, Säffle, 2020-06-09)

#424

Vi måste och ska bevara kulturbyggnader och vackra föremål.

Thord Sundström (Lindesberg , 2020-06-09)

#429

Bevarandet av Järle Kvarn viktigt för framtiden.

Johan Nyström (Örebro, 2020-06-09)

#430

Tycker det borde gå att lösa så att både människor o musslor blir nöjda. Om sen Linde energi kan gå med så är ju det ett plus.

Inga Dalebäck (Storå, 2020-06-09)

#435

Lars-Inge Carlsson är

Lars-Inge Carlsson (Örebro , 2020-06-09)

#440

Jag vill att natur och kulturmiljö vid Järle Kvarn bevaras till glädje för både lokalbefolkningen, besökande och naturforskare. Jag vill också att dammrivningshysterin i länet stoppas omgående.

Björn Öringbäck (Grythyttan, 2020-06-09)

#442

Jag stöder avsikten

Ulla Rickardsson (Falkenberg, 2020-06-09)

#443

Jag bor nedströms och här finns flodpärlmusslor. Det räcker med dem. Järle kvarn är ett kulturminne som behöver bevaras

Eva Runnestig (Ervalla , 2020-06-09)

#446

Bevara dammar och kulturmiljön vid Järle Kvarn

Leif Nygren (Nora, 2020-06-09)

#448

Jag skriver under för att jag vill bevara miljön vid järle kvarn och hitta en lösning som gagnar både natur och kultur

Erik Ragnarsson (Fellingsbro , 2020-06-09)

#451

Denna vackra miljö ska bevaras, en del av Sveriges historia. Stoppa vanvettet !!

Eva Kaunisvaara (Askersund, 2020-06-09)

#455

Jag tycker att det inte ska bli någon rivning av dammen vid Järle kvarn

Tony Billström (Nora, 2020-06-09)

#456

Jag har länge kämpat för att småskalig vattenkraft ska skyddas, bevaras och utvecklas. Stoppa denna kulturförstörelse!

Lars Bredberg (Lysvik, 2020-06-09)

#465

Viktig fråga

Tomas Olsson (Göteborg, 2020-06-09)

#467

Jag anser att historien ska inte "ändras" av de skäl som åberopas. Både musslor och öring har överlevt i århundranden på sådana här platser och kommer att fortsätta göra det om bara människan lämnar dem ifred.
Dessutom är gamla lämningar en utmärkt plats för dem som är intresserade av gångna tider.

Inger Aftonljus (Grythyttan, 2020-06-09)

#470

Järle kvarn är en unik kulturmiljö med lång historia. Där kan man avläsa teknik- och samhällsutvecklingen och förstå hur vårt nutida samhälle växt fram. Sverige har otroligt stora orörda naturområden där fiskar och musslor kan leva och som naturligtvis ska värnas. På många ställen t.ex. Ulva kvarn norr om Uppsala har man byggt en laxtrappa och på så sätt lyckats kombinera och tillmötesgå olika intressen. Att radera ut Järles unika kulturmiljö vore en stor förlust som inte går att reparera.

Ingela Kärf (Lidköping, 2020-06-09)

#474

Jag vill inte att dammen ska rivas.

anita könig (nora, 2020-06-09)

#478

Jag tycker att vi ska värna om vårt svenska kulturarv! Inte förstöra!

Mary Vilhelmsson (Surahammar , 2020-06-09)

#481

För att det är ett fantastiskt fint utflyktsmål för både unga och gamla som det är idag. Just sådant som vi behöver.

Gertrud Edquist (Sollerön, 2020-06-09)

#486

Rör inte järle.

Bodil Priman (Nora, 2020-06-09)

#493

Jag är född och uppvuxen i Lindesberg. Mitt hjärta är kvar i Bergslagen. Miljön i Järle är unik och bör absolut bevaras.

Inger Johansson (Falkenberg , 2020-06-09)

#506

Jag värnar om vår kulturmiljö!

Lotta Fahlen (Vedevåg, 2020-06-09)

#507

För att det gamla ska finnas kvar

Micke Johansson (Nora, 2020-06-09)

#510

Nuvarande miljö skall vara kvar.
Fiskar och musslor har anpassat sig
där i 500 år.

Karl-Erik Carlsson (Nora , 2020-06-09)

#521

Bevara kultur och natur.

Karl-Johan Karlsson (Göteborg , 2020-06-09)

#524

Jag skriver under för att jag är helt övertygad om att en rivning av dammen inte är bästa helhetslösningen

Peter Stone (Mullhyttan, 2020-06-09)

#528

Vi har samma vansinne här

Magnus Larsson (Reftele , 2020-06-09)

#531

Inte röra!
Inte förstöra!
Bevara den fina miljön.
Var rädd om djuren och kulturen!

Gunvor Nygren (Nora, 2020-06-09)

#532

Jag tycker att det är alldeles åt helvete att det ska rivas, det kommer ju bara i bästa fall bli en liten bäckfåra kvar!😡Har de som sitter å bestämmer helt tappat hjärnan eller är det bara pengar som styr?🤔

Carina Lindh (Örebro , 2020-06-09)

#534

Det är en värdefull kulturmiljö i en vacker bygd som absolut behöver bevaras

Mari Söderström (Nora, 2020-06-09)

#535

Det är ett fruktansvärt dåligt förslag att gå in i ett naturreservat och göra sådana drastiska förändringar. Fy skäms!!!!

Bengt Rud (Skövde , 2020-06-09)

#536

Alla äldre kulturmiljöer måste bevaras snart finns inget kvar

Lena Eriksson (Grythyttan, 2020-06-09)

#538

Värdefull historisk miljö

Torsten Ericsson (FELLINGSBRO, 2020-06-09)

#545

Man ska inte rasera kulturminnen och vattnet i fördämningen kommer att sina om fördämningen tas bort - och då kan t ex inte pärlflodmusslorna som nu finns att kunna överleva. Lär av gammal kunskap och gör inte det här till en principsak bara för att !

Lena Ström-Mustonen (Ervalla, 2020-06-09)

#546

Jag skriver under då jag ofta gästar Järle och önskaratt kulturen ochnaturlivet bevaras.

Karin Hassler (Tyresö, 2020-06-09)

#548

Jag skriver under därför att jag är uppväxt i Närke och varit mkt i Bergslagen och som lärare vet jag hur viktigt det är att vi bevarar viktig industrihistoria för framtida generationer.

Kristina Liss (Stockholm, 2020-06-09)

#550

Det finns liknande problem i hela riket.

Magnus Malmsten (Norrtälje, 2020-06-09)

#552

Att det måste till en annan attityd från myndigheterna.

Lars-Åke Carlson (Töreboda , 2020-06-10)

#560

Forsärlan bor här.

Anders Forsell (Fellingsbro, 2020-06-10)

#564

Värnar o biologisk mångfald med arter som försvinner vid rivning samt den unika kulturmiljön.

Karin Egholt (Ingarö, 2020-06-10)

#565

Jag skriver på på grund av att jag anser att jag anser att planen på rivningen inte är något annat är ett sätt av NV att komma undan sitt ansvar.

Mikael Mustonen (Ervalla, 2020-06-10)

#576

Riva kvarndammar är kortsiktigt och tar hänsyn till människorna som bor i denna miljö..

Sanaz Hellström (Vretstorp, 2020-06-10)

#580

Jag vill stödja de personer som bor i närheten av Järleån och som vill bevara det gamla området

Therese Eriksson (Karlskoga, 2020-06-10)

#582

Snälla! Låt Svalbo få vara som den är. En fantastisk plats att få "ta igen sig" Terapi för själen. Besöker Svalbo sommar som vinter. Här finns det ett stort fågelliv med Strömstare,Forsärla,Drillsnäppa,Sångsvanor,Kungsfiskare o mycket mer. Man kan oxå få se Mink,Bäver,Snok,Utter....osv! Så snälla, vi vill ha Svalbo som den är idag 😃

Renate Schwencke (Nora, 2020-06-10)

#583

Jag värnar om den vackra kulturmiljö som där är ute vid Svalbo

Helena Jennebo (Nora, 2020-06-10)

#586

Det har visat sig att motsvarande förstörelse av kulturmiljöer på annat håll lett till fisk- och musseldöd.

Lennart Eriksson (Torsby, 2020-06-10)

#590

Landets historia är viktig för framtiden om ett träd ska växa och få en fin krona behöver det ha ett stort och bra rotsystem . Så även för ett land

Margareta Nordahl (Ingelshyttan Storå, 2020-06-10)

#592

Vill att Jerle kvarn och dess historia skall bevaras. Finns så många andra vattendrag som fiskar och musslor kan leva.

Susanne Arweson (Boxholm, 2020-06-10)

#594

Min familj har lång historia i området. Det redan rika naturlivet kan stärkas utan att ta bort den redan befintliga biotopen. Att riva tar bort en biotop till fördel för en annan vilket är ett förutfattat beslut. Behåll dammen och bygg runt, precis som föreslaget av föreningen.

Johan Timander (Norrtälje, 2020-06-10)

#597

Jag tycker det ska bevaras som det är. Har sett förödande konsekvenser efter rivning av andra dammar. Inte alls bra för den biologiska mångfalden!

Birgit Rydkvist (Gyttorp, 2020-06-10)

#599

Jag skriver under denna namninsamling eftersom jag tycker både kulturarv och naturvård är viktiga frågor. Genom att behålla dammen kan bägge värden behållas.

Helena Timander (Nora, 2020-06-10)

#600

Jag vill inte se en rivning utan en bevarade plan och ev en fisktrappa byggd vid sidan om

Bengt Mattisson (Örebro, 2020-06-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...