Rädda kulturmiljön och naturen vid Järle Kvarn

Kommentarer

#201

Vill att gammal miljö som våra förfäder skapat bibehålls.

Dan Lindberg (Lindesberg, 2020-06-08)

#203

Vi behöver värna om och bevara både vår kulturhistoria och natur. Det är klart att det går att kombinera om viljan finns.

Ulrika Landström (Nora , 2020-06-08)

#205

Natur- och kulturmiljöerna samsas bäst om man låter Järle kvarn och damm mm förbli som de är. Detta är vår hembygd - förstör inte den!

Ingemar Bergman (Nora , 2020-06-08)

#211

Helhetslösningar måste kunna skapas!

Michael Lehorst (Hela, 2020-06-08)

#213

Jag anser att det är oerhört viktigt att bevara vårt kulturarv för framtida generationers förståelse och kunskapsinhämtning.

Eva Nilsson (Karlstad, 2020-06-08)

#218

Pga dessa dumheter med att förstöra å förgöra kulturmiljöer på löpande band.

Patrik Andersson (Dyltabruk, 2020-06-08)

#219

Stoppa miljöförstörarna som vill förstöra vår miljö. Rädda våra fina dammar och miljön runt dom.

Bo Norrby (Frövi, 2020-06-08)

#222

Det är helt fel beslut att riva dammen, lyssna på alla som vill att den ska vara kvar.

Beate Johannessen (Gyttorp, 2020-06-08)

#227

Utrivningar likt detta måste förhindras!

Claes Adelin (Nässjö, 2020-06-08)

#235

Bevara alla våra kulturmiljöer. Borde gå att förena med naturvärden som finns.

Astrid Andersen (Gyttorp, 2020-06-08)

#238

Det är för mig fullständigt obegripligt att unika kulturmiljöer rivs och förstörs utan att några som helst rationella argument läggs fram.

Claes-Peter Lindner (Ekerö, 2020-06-08)

#239

Kvarnen och dammen vid Jerle är kulturhistoriska minnesmärken som det vore perspektivlöst och destruktivt för att förstöra.

Immi Lundin (Hjärup, 2020-06-08)

#240

Jag vill värna om den unika kulturmiljön runt Järle kvarn

Gun Haglund (Katrineholm, 2020-06-08)

#244

Jag har skrivit under pga av att jag anser att det är viktigt att bevara Järle kvarn som har ett kulturhistoriskt värde.

Cecilia Lindgård (Kristinehamn, 2020-06-08)

#249

Jag vill rädda kulturmiljön undan förödelse.

Kristina Kåks (Nira, 2020-06-08)

#250

Underbar miljö

Carin Eriksson (Norrtälje , 2020-06-08)

#251

Felaktigt beslut som i flera liknande fall visats sig haft just helt motsatt effekt gällande fisk och musslor.

Andi Svensson (Stockholm, 2020-06-08)

#252

Jag håller med dom Som vill bevara miljön/Dammen

Kent Lekekborn (Lindesberg, 2020-06-08)

#263

Det skall inte rivas gamla kvarnar sågar kraftverk mm

Thomas Kristiansson (Öxabäck, 2020-06-08)

#265

Det är helt befängt att riva och förinta alla dammar som är och ska förbli ett ovärderligt inslag i Sveriges natur och kulturarv/industrihistoria.

Fredrik Wickholm (Pershyttan, Nora, 2020-06-08)

#266

Jag Värnar om kulturarv och miljö och tror att det skyddar biologiska miljön att bevara utan att riva. Jag har sett många rivna dammar och den katastrofala följden som skett med torrlagda åar.

Kent Ivarsson (Örebro , 2020-06-08)

#269

Jag vill Järle Kvarn med kvarndammen ska bevaras efter som det utgör en kulturskatt.

Thomas Elebring (Pixbo, 2020-06-08)

#271

Jag bet att det finns andra lösningar än att riva ut för att få plåga strömlevande fisk. Fisken kan plågas och fiskas genom andra lösningar

Peter Hed (Hedemora, 2020-06-08)

#272

Jag värderar det kulturella och historiska värdet av Järle kvarn.Varför inte plantera in öring i dammen istället för att riva den. NVV borde kolla hur det funkar på de ställen de rivit dammar. Torrlagda åfåror är inte bra för varken öring eller musslor ....

Inger Holmberg (Guldsmedshyttan , 2020-06-08)

#282

Naturen är förstås viktig och måste skyddas, men den har efter flera hundra år anpassat sig till dammar. Att bara riva ut dem förstör de nuvarande ekosystemen och kulturmiljön till ingen nytta, inte ens för sportfiskarna. Om flodpärlmusslan har problem beror det på andra orsaker. Och ska det ändå rivas någon damm så gör det där fisken och musslorna har någon nytta av det och där det inte skadar kulturvärden, absolut inte vid Järle kvarn!

Mikael Tibbing (Uppsala, 2020-06-08)

#283

Jag vill värna om den viktiga kulturmiljön i Järle!

Urban Mattsson (Trångsund, 2020-06-08)

#284

Det är ett kulturbrott, något som terrorister typ Isis sysslar med inte en myndighet i en demokrati!

Christer Strandell (Stocka, 2020-06-08)

#285

Det är så viktigt med en bevarad kulturhistoria

Jan Petersson (Kungsbacka, 2020-06-08)

#291

Det är helt ovärdigt att riva en sådan gammal kulturmiljö!

Karin Perers (Hedemora , 2020-06-08)

#293

Besöker ofta kvarnområdet när jag passerar Järle. Fint kulturminne

Anders Windling (Härnösand, 2020-06-08)

#294

Industrihistoria är viktigare än att djurplågare ska få utöva sitt catch-and-release-fiske.

Åsa Forslöf Markusson (Iggesund, 2020-06-08)

#295

Att det har visat sig att resultatet ett att resultatet blivit ett totalt ödelagt vattendrag med död o förutsägelse!

Bo Sjölin (Mölndal, 2020-06-08)

#296

thomaz moberg

Thomas Moberg (Visby , 2020-06-08)

#297

vi måste bevara våran historia

Erik Nilsson (Vintrosa, 2020-06-08)

#298

En rivning förstör naturvärdena mer än den skapar. Dessutom befängt att riva ett kulturreservat

Magnus Alm (Örebro, 2020-06-08)

#300

De boende i Järle kan det här bättre än politiker.

Sonja Brinberg (Sthlm län, 2020-06-08)

#302

Jag skriver under pga. Att de behöver för barn barn och för att de är en fin plats att bevara.mvg Eva .P

Eva Persson (Nora, 2020-06-08)

#303

Jag vill bevara våra kulturarv.

Gittan Liljedahl (Lindesberg , 2020-06-08)

#304

Kvarndammen som del av den historiska - inte minst industrihistoriska - miljön vid Järleån är viktig att bevara. Vi har ett fåtal sådana miljöer kvar i landet. Ingen skulle väl komma på idén att riva akvedukten i Håverud eftersom dess huvudsakliga funktion numera är att transportera fritidsbåtar mellan vattendrag. Den är en del av vårt natur/kulturarv och samma sak gäller miljön kring Järle Kvarn, hela strukturen. Den aspekten ingår i "hela bilden".

Sigrid Combüchen (Lund, 2020-06-08)

#305

Det här är väldigt viktigt att bevara!!

Ulla-Britt Wall (Örebro, 2020-06-08)

#306

Bevara grundvatten och befintliga habitat. Galenskap att riva något som stått i 500 år. Ev skada är redan skedd och det går inte att backa tiden.

Rikard Arnell (Hofors, 2020-06-08)

#307

Jag skriver under eftersom jag satt mig in i betydelsen av vikten av att denna kvarn får vara kvar i oförändrat skick!

Sonja Strömkvist (Gnesta, 2020-06-08)

#309

Byggnaden är kulturellt värdefull och vattenmiljöerna är så hårt påverkade under de olika dämningsfaserna samt omgivande miljö att åter ska miljöerna kan komma att göra mer skada än nytta.

Crister Lindh (Sveg, 2020-06-08)

#310

Jag är less på att dessa historielösa Miljöfascister vill förstöra Sveriges Industrihistoria!

Thomas Bengtsson (Boden, 2020-06-08)

#315

En kultur- och naturmiljöer som formats under närmare 500 år, och har stor betydelse för så många, måste förbli intakt! En utplånad historia skapar ett tomrum, brist på förankring, trygghet, identitet och grogrund för extremism.

Leif Gson Nygård (Örebro, 2020-06-08)

#317

Gillar kultur

Gunilla Johansson (Boden, 2020-06-08)

#318

Jag tycker att vi skall värna våra kultur miljöer och den småskaliga vattenkraften

Kenneth Andersson (Össjö , 2020-06-08)

#328

Viktiga kulturarv måste bevaras!

Anders Algotsson (Lycksele , 2020-06-08)

#330

Värdefulla kulturmiljöer kan, om viljan finns samsas med naturvårdsintressen.

Ylvs Lindgren (Göteborg, 2020-06-08)

#333

Jag skriver på pga att det är helt fel att riva något som har ett kulturellt värde och är i grunden uppfört för århundraden sedan!

Robert Peteri (Nora, 2020-06-08)

#334

För att det ska få fortsätta porla vatten på en magisk plats!

Ida Stark (Lindesberg , 2020-06-08)

#344

Det är en mycket stor miljövinst att värna om all grön el vi redan har. Det finns ingen energiproduktion som inte påverkar övriga naturintressen på något sätt men vattenkraft påverkar miljön väldigt lite i jämförelse med annan elproduktion. Dessutom kan man lösa de problem som uppstår i samband med vandrande fisk.

Ylva Allgren (Kungsängen, 2020-06-09)

#353

Vill bevara

Hans Lindell (Nora, 2020-06-09)

#354

man får inte förstöra vårt kulturarv

Thomas From Nygren (Storå, 2020-06-09)

#355

Vi måste få stopp på balkongbiologerna

Bengt Åke Nilsson (Grästorp , 2020-06-09)

#359

Kulturmiljön i Järle kvarn med omnejd är en skatt att förvalta åt framtida generationer, precis som de tidigare gjort för oss. Naturmiljön måste gå att utveckla utan rivning. Tänk nytt, tänk stort, gör rätt!

Helena Svensson (Örebro, 2020-06-09)

#364

Vattenkraften är det i särklass bästa energislaget både för klimatet och miljön. Vi behöver den småskaliga vattenkraften. Järle kvarn är dessutom värd att bevara för de kulturella värdena. Allt detta väger tyngre än sportfiskares intresse av av fler sportfiskeanläggningar.

Göran Åhrén (Landet, 2020-06-09)

#365

Aktivistiskt förmynderi!

Christian Ankarstrand (Östra Ryd, 2020-06-09)

#366

Min hembygd.

Britta Mosesson (Göteborg, 2020-06-09)

#369

Endel av min barndom och ett kultur arv till kommande generationer.
Att bevara kvarnen är att bevara något unikt till efterlevande.

Gunilla Andersson Axdorff (Kristinehamm , 2020-06-09)

#371

Jag ställer mig bakom de argument som framkommit för bevarande av kvarnen och dammen då de är väldigt viktiga framförallt för människors behov av rekreation i en stressig tillvaro!
Det har aldrig varit viktigare än nu att bevara sådana h är miljöer som finns vid Järle kvarn och damm!
Om rivning kommer ske kommer det att bli ett fatalt misstag och inte ses med blida ögon i nästa generation.

Harriet Sahlin Hellsing (Lindesberg , 2020-06-09)

#372

Idiotiskt att förstöra något så vackert

Ingela Larsson (Lindesberg , 2020-06-09)

#375

Jag tycker att länsstyrelsen tänker fel. Man kan inte förstöra det som tidigare generationer byggt pga att några extrema förstå sig Påare får härja fritt. Det måste finnas bättre sätt att hantera den här typen av frågor. Visa lite sunt förnuft och god vilja.

Eva Persson (Löa, 2020-06-09)

#378

Jag skriver på därför att jag bor vid en kvarndamm med ett litet vattenkraftverk som också är hotat av utrivning. Jag har byggt fisk- och faunaväg. Här finns ett stort och stabilt bestånd av flodpärlmusslor.

Nils-Olof Petersson (JÄRNFORSEN, 2020-06-09)

#385

Bevara både kultur och natur!!

Karin Smed Gerdin (Lindrsberg, 2020-06-09)

#387

Jan Thorstensson vill att kärlek kvarn ska få vara kvar .

Jan Thorstensson (Karlstad , 2020-06-09)

#394

Samtycker till att rädda kulturmiljön vid Järle kvarn, behålla dammarna och att det görs ett omlöp för vandrande fisk.

Göte Mannberg (Ramsberg, 2020-06-09)

#398

Bergslagen är vackert inkluderandes både skogarna och bebyggelse. Oaser som Järle har en historia som vi inte får utradera.

John Cargill-Ek (Västerås, 2020-06-09)

#400

Jag värnar om vår kulturmiljö.

Anders Jonsson (Karlskoga, 2020-06-09)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...