Här är där man är - Permanent uppehållstillstånd till de som är i Sverige!

Kommentarer

#2

Jag skriver under för att det är ett humanitärt imperativ

Jan Axel Nordlander (Stockholm, 2020-06-02)

#10

Hej
När jag får ett svar från dig för den senaste månaden har jag alla räkningar som har försening böter jag tröttnade psykiskt och jag är sjuk jag kan lösa någon lösning för mig och tack

Wali Mohammed Ali (Lessebo, 2020-06-02)

#11

Jag är etablerad i Sverige men har bara tillfälligt uppehållstillstånd och det gör att jag alltid är i en situation av osäkerhet

Miro Alshehna (Karlstad , 2020-06-02)

#13

Jag vill att

Noor Abo Hasan (Stockholm , 2020-06-02)

#14

Jag kom från syrien, statslös. Jag har jobbat från andra året för mig här. studerar sjuksköterska program på högskolan termin 4 och inte tar lön från CSN, jobbar timmar, men jag har tidsbegränsad uppehållstillstånd för att jag inte har fasttjänst.

Amani Husein (Tanumshede, 2020-06-02)

#15

1-Att bara hitta något arbete för att få permanent vistelse och ofta uppfyller detta arbete inte min ambitioner och tvingas arbeta på orättvisa villkor.
2- Att ändra en persons prioriteringar från en prioritering för att fortsätta studera och utveckla sig själv för att söka alternativa och snabba lösningar.
3 - Psykologiskt tryck och en permanent känsla av diskriminering, där många har fått permanenta bostäder och avser att bygga sin framtid medan denna person lever under pressen att leta efter alternativ.
4 - Att känna bristen på rättvisa och tvivla på humanitära koncept i Sverige, eftersom många kom innan denna lag började gälla och även innan den föreslogs som ett projekt.

Ramz Alayoubi (Lidköping , 2020-06-02)

#16

Jag känner ingen stabilitet för att integrera mig i samhället.

Ehab Alhousari (Malmö , 2020-06-02)

#18

Mahmoud

Mahmoud Alaes (Tibro , 2020-06-02)

#19

Jag är 2015

Shadi Shaheen (Gaza, 2020-06-02)

#20

Det tillfälliga uppehållstillståndet är orättvist, jag kom och det var inte där, det påverkade mig väldigt negativt

Abd alhaleem Abd alaal (Skurup, 2020-06-02)

#21

Jag har själv tillfälligt uppehållstillstånd och vill att MV ge alla asylsökande en chans att få PUT.

Safi Khatibi (Piteå, 2020-06-02)

#22

Jag kan inte fortsätta plugga på universitetet för att jag har inte uppehållstillståndspermanent.

Abss Alzin (Göteborg , 2020-06-02)

#23

Den ångest vi känner för tillfälligt uppehållstillstånd orsakar psykologiskt tryck som hindrar oss från att integreras och utvecklas i studier och på arbetsmarknaden. Jag hoppas att mina barn får permanent vistelse .

Hatem Aga (Fagersta, 2020-06-02)

#24

Det är viktigt att inte gör en utsatta grupp

Rana Alzayed (Mariestad, 2020-06-02)

#26

Den mest självklara, humana och billigaste lösningen!

Ewa Hamberg (Göteborg, 2020-06-02)

#27

På grund av det tillfälliga uppehållstillståndet som är 2 år blev jag orolig och försöker hela tiden att hitta något jabb som måste vara fast jobb utan stöd från arbetsförmedlingen då får jag inget tid att få en bra utbildning samt jag hade planerade förre att jag ska komma i på universitet men tyvärr att alla mina önskningar hade gått till att hitta något jobb i stället att utbilda mig bättre

Fuad Khanger (Stockholm, 2020-06-02)

#31

Jag kan inte hämta min fru och jag börjat med ny levet här jag är räd att tillbaka till mitt henland

Ahmad Alkhasharfa (Nässjö, 2020-06-02)

#35

Mot tillfälliga uppehållstillstånd för oss som varit i Sverige.

Ahmad Toron (Malmö, 2020-06-02)

#36

Mina vänner
Hjäla oss ge oss en hand
Vi är den utsatta grupp som hamnat mellan stolarna.
Vi vill bara känna oss trygga stabila säkra
Vi vill släpa oro och tanken vad ska hända ska vi dör snart eller vi kan överleva för en lite stund.
Vi vill helt enkelt sova i natten
Hälsa oss att gå vidare i livet integrera oss jobba ha normala livet som det ska va
Känner oss stå på fasta mark
Jag vill ha skydd, snälla hjälp mig

Belal Qadas (Uppsala , 2020-06-02)

#40

Jag jobbade för ett år, betalade skatt och pluggade svenska (grund, svenska som andraspråk) men inte fick permanent uppehållstillstånd.

Abdulrahman Alaedi (Strömstad , 2020-06-02)

#42

Det svårt att få permanent uppehållstillstånd i dags läget på grund av nya lagar och corona viruset. Man mår jätte dåligt när man gör rätt jobbar och är laglydig och ändå inte får stanna här när man i sitt eget land inte är värd 5 öre och blir behandlad på ett mycket dåligt sätt. Jag tycker att lagen om permanent upphållstilstånd borde ges till dom som sköter sig och jobbar och bidrar till sveriges ekonomi.

Alaa Qadas (Uppsala, 2020-06-02)

#43

Pga jag är en av många som fick tillfällig uppehållstillstånd även om jag har fast job o jobbar inom IT, betalar skatt från dag 1 och självständig peron. Men tyvärr fick tillfällig uppehållstillstånd

Mahmoud Sukkar (Södertälje , 2020-06-02)

#44

Svenska partier har börjat diskutera den nya permanenta invandringspolitiken för att se till att Sverige får en hållbar invandringslag.
Vi som har anlänt till Sverige under de senaste åren och beviljats tillfälligt uppehållstillstånd, vill ge vårt stöd till er angående era förslag till en hållbar invandringslag och vi uppskattar ert arbete för att genomföra denna lag.
Vi inser att vi kanske inte har rätt att kräva att denna lag ändras eller åsidosätts för vår skull, men samtidigt tycker vi att de förslag som framförts kommer att hindra integrationsprocessen i Sverige och vi upplever den dessutom som orättvis mot oss .
Vi föreslår därför att ni fortsätter att diskutera denna lag och inför den för alla som anländer till Sverige sedan denna lag antagits, förutsatt att de som har giltigt uppehållstillstånd i Sverige undantas från denna lag .
En ny och parallell lag föreslås för att hantera vår status på ett sätt som passar den svenska invandringspolitiken och som ändrar villkoren, så att vi kan få våra tillfälliga uppehållstillstånd omvandlade till permanenta uppehållstillstånd och kan bli fullvärdiga medborgare i det svenska samhället, oavsett om omvandlingen sker på grund av arbete, studier, sjukdom eller dylikt.
Vi har nyligen kommit till Sverige. Situationen i våra tidigare länder blir sämre dag för dag. Våra barn har vuxit upp här, lärt sig svenska i skolan och blivit en del av den svenska kultur med dess värden och normer. Många av oss har integrerats i det svenska samhället, många behärskar det svenska språket, många arbetar inom viktiga sektorer som hälsovård och transportnäring och bidrar till vårt lands ekonomi, många studerar vid svenska universitet.
De flesta av oss har börjat integreras i det svenska samhället och deltar nu i arbetet att utveckla detta och stödja den nationella ekonomin. Vi har blivit en viktig och väl fungerade del i Sverige.
Vi och våra barn lever emellertid fortfarande i osäkerhet och lider av oro och stress, eftersom vi endast har tillfälliga uppehållstillstånd. Vi hoppas därför att ni kommer att ge oss möjlighet att bli fullvärdiga medlemmar av det svenska samhället genom att inte omfattas av den nya lagen och hoppas att ni föreslå en ny lag som underlättar processen att omvandla våra tillfälliga uppehållstillstånd till permanenta uppehållstånd i Sverige.Det är också viktigt att påminnas att många av oss har kommit till Sverige före den 2015-11-24 .
Slutligen värdesätter vi ert outtröttliga arbete med att utveckla och ta hand om olika områden i Sverige, och vi hoppas att ni kommer att hitta en "rättvis lösning "som garanterar oss ett bra liv i vårt gemensamma land.

M.v.h

Hassan Alkhatib (Mareistad , 2020-06-02)

#47

Jag känner mig otrygg på grund av det tillfälliga uppehållstillståndet. Vi kämpar vidare med jobb och studier, jag är utbildad undersköterska och kompletterar gymnasie ämnen som gör man behörig att plugga på universitetet till Sjuksköterska. Jag trivs aldrig med tillfälliga uppehållstillståndet.

Osama Mahi (Stockholm, 2020-06-02)

#48

Jag är 2015

Fuad Algaseem (Strömsnäsbfuk, 2020-06-02)

#52

Med den nuvarande situationen i Corona-krisen har Sverige hjälpt företag att inte falla och fortsätta. Vi behöver också detta stöd från Sverige för att få permanent uppehåll

Bara Abdullatif (Göteborg, 2020-06-02)

#53

För att jag vill bra liv här i Sverige. Jag är trivs inte i mitt land i Palestina varje dag problem med Israel och Palestina. Och Hamas dem vill döda mig . Dem tror att jag jobbar med Israel . Jag kan inte åka till mitt land aldrig . Jag är rädd mycket och i livet. Jag mår inte bra aldrig. Och jag tänker mycket hela tiden. Jag hoppas att ni hjälpa mig. Tack . Jag är människa jag behöver bra Liv.

Jamil Y M Masood (Uppsala , 2020-06-02)

#54

Vi är den gruppen som lyder av riskdagens beslut om att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Nuförtiden lever vi med ångest, instabilitet, rädsla för att inte få fortsätta leva i Sverige på grund av lagen om tillfälliga uppehållstillstånd och fler andra faktorer. Trotta att vi hela tiden letar efter jobb, lyckades vi tyvärr inte hitta som passar migrationsverkets krav på fastanställningen. Detta leder och kommer att ledatill en stor förändring av våra drömmar och vårt. En stor del av oss tvingas flytta mellan kommunerna för att förfölja jobbmöjligheterna vilket påverkar våra familjer på ett negativt sätt efterkom barnen måste bytta skolorna och förlora sina kompisar och så vidare.
En stor del av oss har börjat läsa på universitet för att förbättra sina jobb möjligheter och få bättre chanser för att komma in i den svenska arbetsmarknaden. En annan del av oss som haren utländsk kandidatexamen fick inte jobba med sin tidigare profession eftersom det tar lång tid för att validera deras betyg och komplettera dem. Jag till exempel har en kandidatexamen i rättsvetenskap från Damaskus universitet men jag är tvungen att studera vård och omsorg istället av att fortsätt studera till jurist. Eftersom det är allmänt känt att undersköterska utbildningen ger mig en kortare väg för att få ett fast jobb. Trots detta är jag rädd jag rädd fär att få avslag i min ansökan för att förlänga mitt uppehållstånd innan jag når målet med fast anställningen.
En majoritet av de som kom hit året 2015 har gift sig här i Sverige och fick barn eller fick ett nytt barn här efter att ha återförenats med sina familjer. Dessa barn som vet ingenting om deras hemland, har kommit in i svenska förskolor och skolor samt börjat sitt liv här i Sveriges trygghet är utvisningshotade om dess tillfälliga uppehållstillstånd inte blir permanenta.
Allt detta är enkel bild av vår verklighet som flyktingar i gruppen flyktingar 2015.De flesta av oss integrerade sig och blev en del av det svenska samhället,har kommit fram i sin utbildning samt partar flytande svenska. Trots detta hotas vi att vi hots vi att våra uppehållstillstånd inte ska förlängas.

Urwa Mohammad (Valdemarsvik, 2020-06-02)

#55

Jag är 2015, jag kom och hämtde med mina drömmor men de försvinner nu, jag ploggade som advokat i mitt land och kom till Sverige, jag har studerade till svenska2, sen jag har lämnat för att försöka att hitta jobb, jag jobbade med städa, ich på restaurang, och många saker, och finns inte nån ger mig fast jobb, för att de lön stöd av arbetsformedligen. Jag börjar säga hoppas att arbetsförnedling bli stängd. Migration vill fast, vill hyra lägenhet, vill kontrakt passar med kolaktiv och de alltid tar beslut och alltid inte rättvis, de sa de har lag,vem sa till de att vi inte respktera lagen, vet jag inte, migration börjar syssla med invandrare som siffror, inget mer. Hoppas att de tänker lite hur de förstöra oss,

Yahia Almustafa (Stockholm, 2020-06-02)

#57

Hej ,

Jag heter Khaled Sulaiman och jag kom till Sverige den 3 / januari / 2016 , men jag fick inte permanent uppehåll , jag fick en politisk uppehåll i tre år istället .

Jag hoppas att du kommer att omvandla tillfälligt uppehåll till bosättning Hållbar .

MVH
Khaled Sulaiman

Khaled Sulaiman (Helsingborg, 2020-06-02)

#59

Walid

Walid Alhasan (Göteborg , 2020-06-02)

#60

fick tillfällig uppehållstillstånd fast jag kom i mars 2015 långt innan den nya lagen. har klarat sfi d och svenska grund a,b,c,d i 6 månader har varit völöntär i flera olika grenar. Erikshjälpen Second Hand, jönköping maraton , dare to care för att förebygga sexuealla trakaserier i festivaler.

Abdullah najm (Eksjö, 2020-06-02)

#61

Jag vill vara medmänsklig. Alla förkunnar ett bättre liv bort ifrån krig och förtryck

Tobias Larsson (Värmdö, 2020-06-02)

#62

Sverige är mitt nya hemland och jag vill leva jag vill dö i Sverige

Yazan Abbas (Eskilstuna , 2020-06-02)

#64

Jag som student känner otrygghet med denna tillfälliga uppehållstillstånd, jag har jobbat i cirka två år här och engagerade mig i samhället..det är en otroligt dåligt känsla när jag pluggar till Software Engineer och jag vet inte om jag ska kunna klara utbildningen utan att jag blir utvisad :(

Hamza Al salkini (Karlskrona, 2020-06-02)

#69

Jag fick 35 000 lön, men fick inte permanent uppehållstillstånd

Yasser Rashid (Stockholm , 2020-06-02)

#72

Jag skriver som har kommit 2015 och jobbar jag mer än två år men med arbetsförmedlings bidrag ( nystartjobb) men jag jobbar på sjukhuset d.v.s att de betalar min lön på grund av JAG JOBBAR.. inte bara bidrag...jag vill känna sig som vanligt människa som bor och jobbar i Sverige och vet vad ska hända med mig på framtiden!

Osama Chikh Mohamad (Karlskrona, 2020-06-02)

#73

Jag jobbade i två år för att byta mitt uppehållstillstånd, och så började cov19 pandemin när jag ville ansöka om permenant uppehållstillstånd, och förlorade jobbet pga pandemin och fick tillfälligt uppehållstillstånd en gång till!! Jag vill känna mig stabil och säkert och tryggt SNÄLLA hjälp oss.

Haya Al Nahhas (Halmstad, 2020-06-02)

#76

Jag har barn som vill kunna bo i fred och inte oroa sig för när ska vi bli utvisade härifrån.

Nada Al Nahhas (Halmstad, 2020-06-02)

#79

Jag känner mig förlorad och inte kan koncentrera mig för att slutföra mina studier och sedan gå in på arbetsmarknaden eftersom jag har en tillfällig vistelse och inte vet hur länge. Min fru och jag kom till Sverige före dagen för utfärdandet av det orättvisa beslutet om tillfällig uppehåll som tillämpades retroaktivt på oss. Vi hoppas att få permanent uppehållstillstånd snart.
MVH.

Wail Badr (Helsingborg , 2020-06-02)

#80

Mänskliga rättigheter och humanism är grunden. Det står över partipolitik och ekonomi. Det är det som gör oss till människor och inte till små lortar. Låt oss visa världen att människor är en tillgång som vi har vett nog att välkomna, ta hand om och få så mycket tillbaka av på sikt.

Katarina Billberger (Falun, 2020-06-02)

#84

Hej, jag hoppas ge mig permanent vistelse. Jag kom till Sverige 2015 och fick ett tillfälligt uppehållstillstånd. Min familj och jag känner oss inte stabila. Det är varken rättvist eller rättvist. Det finns människor som kom 2015 och fick permanent uppehåll. Ställ en fråga var är rättvisa i rättvisens land

Muhannad Basmaji (Vagnharad, 2020-06-02)

#89

Ramikriah**********

Rami Kriah (Öland, 2020-06-02)

#91

Jag kom till Sverige den 22 november 2015 och fick ett tillfälligt uppehållstillstånd med min fru och två barn. Vi tog riskerna för att nå detta land och leva i säkerhet och stabilitet, men till idag kände vi inte det. Vi föräldrar lever i spänning och detta återspeglas i våra barn. Mer än infernoet från kriget som vi bodde i Syrien .. Vi lärde oss det svenska språket och arbetade och jag har ett permanent arbetskontrakt, men på grund av fyrtio dagars hjälp från arbetskontoret förnyades mitt hemvist tillfälligt istället för permanent. Jag hoppas kunna leva i fred i detta land så att jag respekterar det och respekterar dess lagar

Shafiq Hanti (Borås, 2020-06-02)

#92

Jag håller med att alla får permanent uppehållstillstånd :)

Tony Antar (Töreboda , 2020-06-02)

#94

alla få Permanent uppehållstillstånd till de som kom till Sverige innan 2015/11/24

Ahmed AL-Rubaie (Uppsala , 2020-06-02)

#95

Hello ..

Please give us permanent residence to feel safe and stable .

Thanks sweden

Waraa Alhasan chibania (Stockholm, 2020-06-02)

#97

بسبب الاقامه المؤقتة الظالمة

Mohammed Abu Warda (Kristianstad, 2020-06-02)

#99

Fått tillfälligt uppehöllstillstånd trots att jag jobbat ett och ett halvt år men fått uppsägning för en månad sen pga corona..

Mohannad Alnjris (Vimmerby, 2020-06-02)

#100

För att få permanent uppehållstillstånd

Aeman Abdalwhab (Karlshamn, 2020-06-02)

#102

Jag tycker att det är väldigt svårt att få ett permanent kontrakt och jag kom till Sverige för att vara en aktiv person i det svenska samhället, men jag har svårt på grund av villkoren för bosättning och vad som kommer att hända därefter.

Abdulkader Husain (Malmö , 2020-06-02)

#103

Lidandet måste få ett slut och människorna måste få börja sina liv.

Mona Kristoffersson (Ljungby, 2020-06-02)

#104

I don't exactly know why did I only get 13 months temporary residency even though I have kids at school and they are doing very well and I need time to learn the Swedish language and get a job

Samah Eqbal (Malmö, 2020-06-02)

#106

Hi my husband apply for permanent card since 2018 and still we don’t get any answer they sent us papers that they need information but we have to sent them to Umeå I don’t know why. Before when migrationsverket needed papers we sent to migrationsverket in Uppsala because we apply there for my husband.

Sahar Ahmad (Märsta , 2020-06-02)

#107

Jag kom till Sverige under oktober 2015 och har sedan detta varit oerhört orolig över min framtid i Sverige då jag fick ett tillfälligt uppehållstillstånd!
Jag har byggt ett nytt liv här och integrerat mig väldigt bra!
Jag har lärt mig språket väldigt fort och har förresten en kontakt-tolkutbildning och jobbar som tolk sedan 2018!
Jag började läsa till apotekare på Uppsala universitet sedan i början av 2019 på heltid och samtidigt så har jag också jobbat som tolk och som städare på heltid under kvällar tillsammans med mina studier och dock allt detta stress så fick jag de bästa betygen på apotekarprogrammet!
Jag har verkligen tröttnat över att tänka på hur det kommer att bli för mig i framtiden!
Jag uppskattar väldigt mycket att Sverige har tagit emot oss och tagit hand om oss när vi hade det väldigt svårt med kriget DÄRFÖR vill jag att ge tillbaka allt jag kan till Sverige (det svenska folket).
Jag hoppas bara att riksdagen tar ett rättvist beslut när det gäller uppehållstillståndet för de som har kämpat bra och är nu en aktiv del av Sverige!
Den tillfälliga uppehållstillstånds lagen har personligen påverkat mig jätte mycket då jag inte kan fokusera varken på mina studier eller på mitt jobb!
Jag vill att få chansen att bestämma över min framtid och inte att någon annan kan förstöra allt jag byggde med ett plötsligt orättvist beslut!
Jag hoppas att riksdagen ska ta hänsyn till allt jag sa!
Mvh!

Mohammad Kattaa (Uppsala, 2020-06-02)

#109

Det är omänskligt att asylsökande inte får ett tryggt liv och att de måste tänka hela tiden på förlängning av uppehållstillstånd.

Asem Alkordi (Tidaholm , 2020-06-02)

#114

Jag jobbar från första år i Sverige när jag fått min uppehållstillstånd och fyra nummer tills nu och jag betala skatt och jag vill gärna känner mig hemma

Issam Shammaa (Helsingborg , 2020-06-02)

#116

Jag har 12 månaders vistelse. Jag kan inte träffa mina barn och min fru, som jag inte har sett på fem år, och jag kan inte integrera mig i samhället eftersom jag riskerar att jag utvisas när som helst.
Jag lever i permanent ångest, jag lider av psykisk sjukdom
Var är de mänskliga rättigheterna och du skilde min familj från mig och visste inte när han gick dem

Mohamad Al dibo (Stockholm , 2020-06-02)

#118

Jag heter Amjad. Jag har ingen familj. Snälla hjälp så att jag inte vill återvända till mitt land.

Amjed Melandi (Karlstad , 2020-06-02)

#126

Dessa människor har flytt av tvång, rotat sig i Sverige och är nu beredda att bidra till vår gemensamma framtid. Många har redan bidragit, inte minst under Coronapandemin. Låt inte all denna kompetens som vi investerat i försvinna! Visa att vi är ett civiliserat humanistiskt land. Annars tig om andra länders brott mot mänskliga rättigheter!

Ulla Berg Svedin (Öckerö, 2020-06-02)

#127

Som person som bor i Sverige har jag rätt att få permanent uppehållstillstånd eftersom jag måste känna mig stabil i det land där jag har bott och min familj har bott och kunnat lära sig hans språk och börjat arbeta i det så att jag kan bli en aktiv person i samhället.

Abdulrahman Surour Malah (Avesta, 2020-06-02)

#128

Mycket stress och obehagliga känslor.

Bashar Alhamady (Stockholm, 2020-06-02)

#129

Hej.
Jag hetar mohamad dadoush.
Jag har kommit till Sverige sedan 18-18/2015.
Jag, min man och mina barn (Ghadeer och Rayan)
Jag väntar nu på att mina barn ska förnya sitt hemvist.
Jag kom till Sverige från en familj och sedan födde min fru två barn, varför fick jag inte permanent vistelse?
Jag hoppas få permanent vistelse. Mina barn och min fru, eftersom mitt land är Syrien, jag har det inte bra. Mina barn känner bara Sverige. De känner inte Syrien och jag vill inte åka till Syrien.
MVH

Mohamad Dadoush (Gullspång , 2020-06-02)

#131

Jag , min fru och våra barn känner sig inte stabila på grund av den tillfälliga uppehållstillstånd, och den tillfälliga uppehållstillstånd gör att vi känner permanent oro, vilket återspeglas på våra prestationer i samhället.

Mohammad Alsayed (Hammarö , 2020-06-02)

#133

När det ser terrordåd i ett sjukhus med massa nyfödda barn och nyblivna mammor så är det inte säkert för någon

Tara Qorbani (Göteborg , 2020-06-02)

#137

For mig och mina barn som ar förlorat 7år utan uppehållstillstånd!

Mahir Memedi (Ronneby , 2020-06-02)

#138

Jag har jobbat 3 år i sverige och jag har inte fått permanent men tillfället upoehållstilstånd eftersom jag jobbar i ett fabrik som har skuld som Migrationsverket säger men jag förfarande jabbar på samma plats och jag får lön som normalt varig månad
Jag tycker att migrationsverket har konstiga idér

Ahmad Hussein (Gnosjö, 2020-06-02)

#139

Jag kom till Sverige i februari 2015 och fick ett tillfälligt uppehåll i tre år 2016 fick jag ett fast jobb, men i en scoutförening och mitt arbete fick inte stöd av arbetsförmedlingen , men min familj och jag, i slutet av förra året, fick en tillfällig vistelse för andra gången och i tre år.

känner jag faktiskt att jag Min familj är instabil och jag kunde inte fortsätta arbeta eftersom jag blev mycket besviken och nu studerar jag som lastbilschaufför men i själva verket är jag inkonsekvent med kursen.

Tareq Aladailai (Malmö, 2020-06-02)

#143

Jag jobbar och studerar samtidigt, men jag har inte fast anställning på mitt jobb för att jag jobbar som 50 present, kan inte jobbar på 100 present för att jag studerar och hinner inte att jobba på 100 present och studera samtidigt, jag känner mig inte tryggt här för att jag har tillfälligt uppehållstillstånd, jag studerade juridik i mitt land men detta tar lång tid och jag kan inte jobba på 100 present, hoppas att kan jag ha permanent uppehållstillstånd så snart som möjligt.

Ahmad waddah Kazan (Bollnäs , 2020-06-02)

#144

Jag kom till Sverige eftersom jag hotas med döden i mitt land och jag vill leva resten av mitt liv i Sverige eftersom det har blivit mitt land och jag vill arbeta och vara en familj.

Mohammed Ajeel (Göteborg , 2020-06-02)

#145

Samir Ghazal

Samir Ghazal (norrköping, 2020-06-02)

#146

jag kom till Sverige i början av november 2015, och fick tillfälligt uppehållstillstån bara på grund av att mitt beslut kom lite senare än den 20 juli 2016, och sedan dess kämpar jag med uppehållstillståndet till och med att det påverkar mina studier. Jag har ansökt om förlängingen för 10 månader (sedan 13e aug 2019) och fick inget svar än. Jag blev tvungen att ställa in en kurs i universitetet eftersom jag måste betala avgiften (på Antagnin.se systemet finns jag inte) fast har jag kontaktat migrationsverket om det och fick inget hittils. Jag kom hit för att bygga upp ett liv och oavsett svårighterna och med mycket innre konflikter kämpar jag som häst men till slut känns det orättvisst. Jag kan inte åka tillbaka och här gör det nästan omöjligt att överleva! det känns verkligen orättvisst!

Sam Soliman (Stockholm, 2020-06-02)

#147

Jag står inför stabilitetsproblem i landet och jag vet inte var det kommer att sluta. Jag önskar att jag kunde bli medborgare med svenskt medborgarskap och känna en känsla av stabilitet och säkerhet. Om jag är född från mitt land och när jag kom till Sverige, visste jag inte att jag skulle ändra lagar och jag blev orolig i mänsklighetens land.

Mohamad Nur Arnaout (Kristianstad , 2020-06-02)

#148

Jag har Kommit till Sverige innan 24.11.2015

Mohamed Alkhabour (Vetlanda, 2020-06-02)

#149

hoppas att bliv det 😍

Mona Al Denar (växjö, 2020-06-02)

#152

Mohammed

Mohammed H M Alnajjar (Kalmar , 2020-06-02)

#154

Jag har ett jobb och en lägenhet och allt som de säger jag behöver byta min uppehållstillstånd till permanent uppehållstillstånd snälla hjälpa mig.

Mohammad Ashour (Malmö , 2020-06-02)

#157

Jag skriver under detta på grund av att jag har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd fast jag kommit innan 24 november 2015.Jag har fast anställt nu men jag tycker att det var orättvist för massa asylsökande som kommit innan den nya lagen och regeringen införde denna i retroaktiv.

Bassel Al-ameen (Ystad, 2020-06-02)

#158

Jag kom till Sverige 2015 och fick en AF-asyl tre år, men detta beslut är orättvist i mitt fall och jag hoppas få permanent vistelse för att känna frihet, komfort och säkerhet.

Osama Alhaseya (Västerås, 2020-06-02)

#159

På grund av det man stressa mycket

Adel Alboush (Piteå , 2020-06-02)

#160

Jag har kämpat så mycket för att utbilda mig språket och att få mitt jobb.
Det finns ingen stabil framtid med tillfället uppehållstillstånd
Jag är så ledsen, trött, besviken och hopplös!

Louai Alali (Enköping, 2020-06-02)

#162

jag har kommit före 24-11-2015
med min fru
nu har jag 3 barn alla de har begrensad 3 år stond

Ahmad Almohammad (Arvika, 2020-06-02)

#163

jag är mor för 3 barn som har b.stond jag vill mina barn stanna här

Zeina khaznda (Arvika, 2020-06-02)

#167

Jag har fått tillfälligt uppehållstillstånd igen även jag har 2 fast
abstälningsavtal.
Migrationsverket säger att min arbetsgivare har inte skickat underrättelse till Skatteverket.
Om han betalar arbetsgivare avgift på mig varja månad till skatteverket så varför ska skicka till skatteverket underrättelse?

Tarek Albarho (Stockhom , 2020-06-02)

#168

Jag är en av de människor som bara funderar på att arbeta för att få permanent uppehåll, även om jag gillar att studera, och mitt mål när jag kom hit var att studera vid universitetet, men innehavarna av icke-permanent uppehåll kan inte studera på universitet.

Walaa Zaraa (Mariestad, 2020-06-02)

#169

I sign because i ask for my right of residence permit

Amro Alqaraa (Halmstad, 2020-06-02)

#170

Jag är 2015

Abdullah Sheikh Rashid (Kalmar , 2020-06-02)

#172

Egentligen ör jag 2016, jag fick tillsvidare anställd sedan december 2018 på hel tid hos ett väldigt bra bolag, men jag har inget gymnasiet och jag är en 22 åring kille så måste jag vänta 3 år till för att kunna få permanent uppehållstillstånd, för mig det är svårt att få gymnasiet för att jag lämnade skolan när jag var 12 år jag kom till Sverige och hade varit 18 år, så jag missade mycket och för att kunna hinna och ta gymnasiet jag behöver flera år, jag talar svenska på ett bra sätt jag klarade SFI och försökte studera svenska som andra språk i grund nivå men det var svårt att jobba och studera samtidigt, jag kom till Sverige för att kunna vara med min familj och leva i fred utan att någonting ska tvingas mig för något som jag inte vill, men nu jag måste sluta mitt jobb för att kunna studera sedan jag måste söka jobb igen, jag ansåg att Sverige är det land som mest har demokrati i hela världen men kriget mellan Sveriges politikerna drabbas oss utan en nödig anledning.

Hoppas att ni kan lösa det.

Hälsningar
Louay

Louay Aldaher Aldiri (Eskilstuna, 2020-06-02)

#173

Självklart

Elisabeth Felling (Hammarö, 2020-06-02)

#175

Hej!

Svenska partier har börjat diskutera den nya permanenta invandringspolitiken för att se till att Sverige får en hållbar invandringslag.
Vi som har anlänt till Sverige under de senaste åren och beviljats tillfälligt uppehållstillstånd, vill ge vårt stöd till er angående era förslag till en hållbar invandringslag och vi uppskattar ert arbete för att genomföra denna lag.
Vi inser att vi kanske inte har rätt att kräva att denna lag ändras eller åsidosätts för vår skull, men samtidigt tycker vi att de förslag som framförts kommer att hindra integrationsprocessen i Sverige och vi upplever den dessutom som orättvis mot oss .
Vi föreslår därför att ni fortsätter att diskutera denna lag och inför den för alla som anländer till Sverige sedan denna lag antagits, förutsatt att de som har giltigt uppehållstillstånd i Sverige undantas från denna lag .
En ny och parallell lag föreslås för att hantera vår status på ett sätt som passar den svenska invandringspolitiken och som ändrar villkoren, så att vi kan få våra tillfälliga uppehållstillstånd omvandlade till permanenta uppehållstillstånd och kan bli fullvärdiga medborgare i det svenska samhället, oavsett om omvandlingen sker på grund av arbete, studier, sjukdom eller dylikt.
Vi har nyligen kommit till Sverige. Situationen i våra tidigare länder blir sämre dag för dag. Våra barn har vuxit upp här, lärt sig svenska i skolan och blivit en del av den svenska kultur med dess värden och normer. Många av oss har integrerats i det svenska samhället, många behärskar det svenska språket, många arbetar inom viktiga sektorer som hälsovård och transportnäring och bidrar till vårt lands ekonomi, många studerar vid svenska universitet.
De flesta av oss har börjat integreras i det svenska samhället och deltar nu i arbetet att utveckla detta och stödja den nationella ekonomin. Vi har blivit en viktig och väl fungerade del i Sverige.
Vi och våra barn lever emellertid fortfarande i osäkerhet och lider av oro och stress, eftersom vi endast har tillfälliga uppehållstillstånd. Vi hoppas därför att ni kommer att ge oss möjlighet att bli fullvärdiga medlemmar av det svenska samhället genom att inte omfattas av den nya lagen och hoppas att ni föreslå en ny lag som underlättar processen att omvandla våra tillfälliga uppehållstillstånd till permanenta uppehållstånd i Sverige.Det är också viktigt att påminnas att många av oss har kommit till Sverige före den 2015-11-24 .
Slutligen värdesätter vi ert outtröttliga arbete med att utveckla och ta hand om olika områden i Sverige, och vi hoppas att ni kommer att hitta en "rättvis lösning "som garanterar oss ett bra liv i vårt gemensamma land.
MVH.
Abdulkarkm Al Shami.

Abdulkarim Alshami (Gävle, 2020-06-02)

#176

Tycker de statslösa har rätt till uppehållstillstånd i Sverige

Adnan Asaad (Karlshamn, 2020-06-02)

#179

Hej!

Svenska partier har börjat diskutera den nya permanenta invandringspolitiken för att se till att Sverige får en hållbar invandringslag.
Vi som har anlänt till Sverige under de senaste åren och beviljats tillfälligt uppehållstillstånd, vill ge vårt stöd till er angående era förslag till en hållbar invandringslag och vi uppskattar ert arbete för att genomföra denna lag.
Vi inser att vi kanske inte har rätt att kräva att denna lag ändras eller åsidosätts för vår skull, men samtidigt tycker vi att de förslag som framförts kommer att hindra integrationsprocessen i Sverige och vi upplever den dessutom som orättvis mot oss .
Vi föreslår därför att ni fortsätter att diskutera denna lag och inför den för alla som anländer till Sverige sedan denna lag antagits, förutsatt att de som har giltigt uppehållstillstånd i Sverige undantas från denna lag .
En ny och parallell lag föreslås för att hantera vår status på ett sätt som passar den svenska invandringspolitiken och som ändrar villkoren, så att vi kan få våra tillfälliga uppehållstillstånd omvandlade till permanenta uppehållstillstånd och kan bli fullvärdiga medborgare i det svenska samhället, oavsett om omvandlingen sker på grund av arbete, studier, sjukdom eller dylikt.
Vi har nyligen kommit till Sverige. Situationen i våra tidigare länder blir sämre dag för dag. Våra barn har vuxit upp här, lärt sig svenska i skolan och blivit en del av den svenska kultur med dess värden och normer. Många av oss har integrerats i det svenska samhället, många behärskar det svenska språket, många arbetar inom viktiga sektorer som hälsovård och transportnäring och bidrar till vårt lands ekonomi, många studerar vid svenska universitet.
De flesta av oss har börjat integreras i det svenska samhället och deltar nu i arbetet att utveckla detta och stödja den nationella ekonomin. Vi har blivit en viktig och väl fungerade del i Sverige.
Vi och våra barn lever emellertid fortfarande i osäkerhet och lider av oro och stress, eftersom vi endast har tillfälliga uppehållstillstånd. Vi hoppas därför att ni kommer att ge oss möjlighet att bli fullvärdiga medlemmar av det svenska samhället genom att inte omfattas av den nya lagen och hoppas att ni föreslå en ny lag som underlättar processen att omvandla våra tillfälliga uppehållstillstånd till permanenta uppehållstånd i Sverige.Det är också viktigt att påminnas att många av oss har kommit till Sverige före den 2015-11-24 .
Slutligen värdesätter vi ert outtröttliga arbete med att utveckla och ta hand om olika områden i Sverige, och vi hoppas att ni kommer att hitta en "rättvis lösning "som garanterar oss ett bra liv i vårt gemensamma land.

Rehb Alshami (Ljusdal, 2020-06-02)

#181

Alla är lika och har rätt att få permanent uppehållstillstånd

Abeer Janem (Mora, 2020-06-02)

#184

Jag skriver under på grund av att jag vill känna mig trygg och Sverige är mitt land.

Salah Nouaf (Falun, 2020-06-02)

#187

Har bott här i 4,5 år och har jobbat nästan hela tiden på olika ställen.Jag har familj och två barn som är född i sverige men vi alla har ändå tillfälligt uppehållstillstånd.

Suleiman Sarhan (Örnsköldsvik, 2020-06-02)

#193

Jag skriver under på grund av att jag har fått tillfälligt uppehållstillstånd

Malak Alnajjar (Örebro, 2020-06-02)

#197

På grund av migrationsverkets behandling mot mig som en flykting och behöver skydds rätt

Abdallah Alhati (Göteborg , 2020-06-02)

#198

Jag känner folk som är i detta problem med otrygghet. 5barn riskerar att få åka tillbaka och bli utsatta av våld m.m. Jag känner och ser deras otrygga känsla och jag känner och ser sorgen i ögonen på barnens föräldrar. Det måste ske en ändring nu!

Sanna Abdul Hamid (Katrineholm , 2020-06-02)

#199

Utan anständighet och medmänsklighet förstörs vi alla inifrån!

Thomas Franzén (Stockholm , 2020-06-02)

#200

....

Ibrahim Ibrahim (Årjäng , 2020-06-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...