Stoppa att bromsmedicin dras in för unga pojkar med allvarlig muskelsjukdom!

Kommentarer

#1601

Barns rättigheter

Andrea Andersson (Stockholm, 2020-05-29)

#1608

....pga det är fruktansvärt att en så viktig och avgörande medicin ska tas bort pga kostnaden. Det finns många andra saker som vi hellre kan ta bort.

Alva L (Nyköping , 2020-05-29)

#1642

Hur kan någon leva med sig själv utan att ta ställning? Vi har råd. Det är en fördelningspolitisk fråga.

Johan Hedeland (Stockholm , 2020-05-29)

#1643

Att beslutet strider mot barnkonventionen ex
- ”barns rätt till liv och utveckling”
- ”alla barn har samma rättigheter och lika värde”
- ”barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn”

Alma Ivarsson (Göteborg, 2020-05-29)

#1649

Jag vill göra allt för att få världen till en bättre plats.

Malva Halldin (Göteborg, 2020-05-29)

#1650

Det är helt inhumant att ta bort deras behandling pga ekonomiska resurser. Detta beslut försämrar och förkortar dessa pojkars liv markant! Ett värdigt människoliv går inte att sätta en prislapp på, man måste till varje pris prioritera livet och dess värden! Ge dessa pojkar en chans!

Elias Dahllöf (Trollhättan , 2020-05-29)

#1651

Det är helt vansinnigt att dra in bromsmedicin för detta barn.

Sandra Rollins (Stockholm , 2020-05-29)

#1652

Detta är orimligt! Barn ska alltid få den vård de behöver.

Alexandra Kohn (Stockholm, 2020-05-29)

#1654

Detta är så självklart! Ge barn och ungdomar det de borde ha rätt till!

Kristina Strandholm (Kungälv, 2020-05-29)

#1665

Det är omänskligt att behandla människor såhär! Ekonomi kan inte få gå före medicinsk behandling!

Susanna Nilsson (Belfast, 2020-05-29)

#1688

Allas lika rätt!

Tindra Jonsson (Hägersten, 2020-05-29)

#1696

Jag är läkarstudent och färdig om två år, jag vill arbeta i ett land där man hjälper de som man kan och inte i ett land där man låter pojkar gå en dyster framtid till mötes. Hur kan man ta bort hoppet på detta sätt?

Matilda Bergendahl (Göteborg , 2020-05-29)

#1701

Det är så ypperligt orimligt.

astrid andersson (malmö, 2020-05-29)

#1708

Detta är omänskligt och diskriminerande mot ett barn! Gör om och gör rätt!

Åsa Hjertstrand Brensén (Stockholm, 2020-05-29)

#1717

Barnkonventionen.

Cornelia Arvidsson (Stockholm, 2020-05-29)

#1735

Det strider mot Barnkonventionen och är ovärdigt ett resursstarkt land som Sverige!

Martina Olsson (Nacka, 2020-05-29)

#1740

❤️

Inez Gustafsson (Malmö, 2020-05-29)

#1746

Beslutet att stoppa denna bromsmedicin är ett fruktansvärt beslut.
Kämpa Max ❤️

Sofia Jälevik (Lidköping, 2020-05-29)

#1761

Det är helt orimligt att döma barn till försämrade liv! Vansinnigt!

Jennie Segerqvist (Aplared, 2020-05-29)

#1765

Barn med ovanliga sjukdomar får varken forskningens eller läkemedelsbolagens uppmärksamhet. Då måste vi betala när det ändå finns något som hjälper. Även om det är dyrt pga litet underlag. Dvs få patienter.

Lena Moser (Stockholm, 2020-05-29)

#1776

Finns inte en chans i världen att detta inte strider mot barnkonventionen?

Louise Jensen (Göteborg, 2020-05-29)

#1778

Jag skriver på pga att det är omänskligt att dra in en viktig medicin pga ”för dyr”?!
Det är barns livssituation det handlar om. Höj skatten om pengarna inte räcker!

Julia Tungström (Stockholm, 2020-05-29)

#1786

Max ska likt alla barn ha samma rättigheter som står skrivna i FN’s barnkonvention.

2) Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

4) Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

6) Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

12) Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad

23) Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

26) Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.

Julia Sletbakk (Stockholm , 2020-05-29)

#1792

Det är helt ofattbart och vidrigt att barnens medicinering dras in. Hur kan en leva med sig själv efter att ha tagit det beslutet? Finner inte ord. Fy faan.

Stina Mathiesen (Stockhom, 2020-05-29)

#1798

Alla människor är lika mycket värda och alla borde med detta ha rätt till den hjälp och det som krävs för ett värdigt liv!

Tilda Nyström (Älvdalen , 2020-05-29)

#1799

Jag skriver under för att det är hjärtskärande att barn säger att dom vill försvinna.

Sarah Jigland (Stockholm, 2020-05-29)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...