Stoppa att bromsmedicin dras in för unga pojkar med allvarlig muskelsjukdom!

Kommentarer

#1803

Alla förtjänar ett värdigt liv, alltid.

Andrea Jacobsson (Stockholm, 2020-05-29)

#1804

Tänk om det vore ditt barn

Klara Holmén (Göteborg , 2020-05-29)

#1825

Alla människor ska få adekvat vård!

Anna Ekstedt (Bålsta, 2020-05-29)

#1827

Barn ska inte behöva lida på grund av det samhälle de föds in i. Aldrig!

Anna Asp (Malmö, 2020-05-29)

#1828

Det är ett brott mot barnkonventionen, och bortom all medmänsklighet, att behandla barn såhär.

Lisa Bladh (Vadstena, 2020-05-29)

#1836

Alla har rätt till en framtid

Vanja Hagen (Vasa, 2020-05-29)

#1864

Det är en orimlig prioritering och kostnadsrationaliserad grymhet som inte är försvarbar

Mikaela Lingvall (Stockholm , 2020-05-29)

#1881

Barnkonventionen

Emma Hedberg Rundgren (Stockholm, 2020-05-29)

#1894

För att det är sjäkvklart för mig

Marie Havemose (Oskarström, 2020-05-29)

#1899

Att mildra barns lidande är en självklarhet i ett land där pengar finns. Självklart ska detta prioriteras framför vägbyggen, bostadsbyggen mm. Livet och hälsan måste gå först!

Louise Imborn (Göteborg , 2020-05-29)

#1905

Beslutet strider mot Barnkonventionen som är lag i Sverige. Det är ovärdigt att förbise barns rätt till hälsa och välmående på detta sätt.

Sara Branegård (Björnlunda , 2020-05-29)

#1910

Tillgång till medicin ska INTE vara en ekonomisk fråga. Mer pengar åt välfärden!

Tove Sjödin (Göteborg, 2020-05-29)

#1946

Klart att dom ska ha sin medicin, #vad får vi för våra skattepengar???

Timo Lumioja (Enköping , 2020-05-29)

#1948

På grund av det är viktigt!!

Krystyna Takhani (Göteborg , 2020-05-29)

#1961

Det ska ALDRIG få finnas några indragningar, oavsett sjukdom eller medicin😤🤯🤬

Susanne Landin (Kungsbacka, 2020-05-29)

#1966

Jag skriver under på grund ut av att alla ska ha en chans att få leva ett så bra liv som möjligt med så hög livskvalitet som möjligt.

Linda Johansson (Malmö, 2020-05-29)

#1968

Beslutet att dra in medicinen är oetiskt och helt oacceptabelt.

Ann-Louise Wistrand (Stockholm , 2020-05-29)

#1971

Alla har rätt till vård!

Linnea Hallgren (Jönköping, 2020-05-29)

#1978

Jag skriver under pga. att
"Medecinen är för dyr" inte är ett argument som håller, när livskvalitén för BARN står på spel.

Johanna Rogne (Vara , 2020-05-29)

#2000

Solidaritet.

Martin Norén (Uppsala , 2020-05-29)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...