Stoppa att bromsmedicin dras in för unga pojkar med allvarlig muskelsjukdom!

Kommentarer

#1

Som en förälder till ett barn som inte får sin bromsmedicin och med dessa argument så är det felaktigt utifrån flera perspektiv. Påbörjad behandling ska få fortsätta när det inte finns alternativ.

Petra Palmgren Lindwall (Göteborg, 2020-05-27)

#2

Det är en självklarhet att de ska ha sin behandling!

Pia Nilsson (Västerås, 2020-05-27)

#3

Jag tycker inte beslutsfattarnas argument håller. Unga liv ska skyddas!

Bahar Motlagh (Göteborg, 2020-05-27)

#5

Rättvisa i samhället där alla måste ta sitt ansvar

Fredrik Rundqvist (Ystad, 2020-05-27)

#6

Omänskligt beslut som drabbar de svagaste i vårt samhälle

Petra Rundqvist (Ystad, 2020-05-27)

#7

Jag skriver under därför jag sett vilken skillnad denna medicin gjort för en av killarna!

Anna Malmborg (Ystad, 2020-05-27)

#9

Hjälpa min kusin Måns Rundqvist som drabbas av detta!

Sigrid Petersdotter (S:t Olof, 2020-05-27)

#13

För att jag tidigare sett hur allvarligt försämrat pojkarnas tillstånd blir utan medicinen. Allas lika värde går före i detta sammanhang.

Karina Frid (Vellinge, 2020-05-27)

#14

Min son har Duchennes muskeldystrofi.

Carina Djärv (Täby, 2020-05-27)

#17

Jag anser att Max, Daniel och Måns har rätt att leva! De kan inte gå men de har ett liv och kan ha ett bra liv med hjälp av bromsmedicin mot DMB. Sverige har råd att hjälpa dessa unga pojkar! Gör om Gör rätt kära politiker!

Tarja Kälvelid (Göteborg, 2020-05-27)

#20

Som fysioterapeut, anställd i Region Skåne skäms jag över min arbetsgivare. Är för närvarande omdirigerad pga Covid-situationen och detta arbete är självklart mycket viktigt men andra patienter får inte drabbas på detta orättvisa sätt. Alla liv är värdefulla!

Helene Henriksson (Åkarp, 2020-05-27)

#27

Jag brinner för våra medmänniskor vi har omkring oss.
Dessa fyra pojkar har det kämpigt ändå, dom har andra saker i livet att brottas med. Detta är en självklar vårdinsats att de skall kunna få sina mediciner dem har rätt till! Detta får inte stoppas av " att kostnaden blir orimlig" -Hur kan man sätta ett begränsat pris på dessa killars livskvalité?

Jannica Hetle (Mölndal, 2020-05-27)

#30

Skamligt beslut! Vi tar inte hoppet från människor, tvärtom!

Gunilla Nilsson (Västra Frölunda, 2020-05-27)

#33

Jag skriver under eftersom jag anser att det är ett rättsosäkert och skandalöst beslut som fattats. Det strider mot mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, diskrimineringsprinciper och de värderingar som bygger upp vårt samhälle.

Liselott Agerlid (Stockholm, 2020-05-27)

#35

Jag tycker att det är horribelt att dra in ett läkemedel på de här grunderna.

Kristina Wärmare (Göteborg , 2020-05-27)

#40

Det är helt ofattbart att beslutsfattarna enbart pga ekonomiska avgör vem ska får sin medicin eller ej.

Gerard Mul (Bromma, 2020-05-27)

#54

De ha rätt till sin medicin
Skäms på er VG region

Thomas Gjörling (Höteborg, 2020-05-27)

#59

Alla människors lika rättighet till ett värdigt liv

Virna Nilsson (Södra Sandby, 2020-05-27)

#64

Tycker det är en skandal. Banditer i fängelse kostar oss mer per år än dessa mediciner. Vad prioriterar man??!

Sebastien Archambeaud (Båstad , 2020-05-27)

#77

Allas rätt till medicinering.

Patrik Bloemer (Halmstad , 2020-05-27)

#80

Vi bor i Sverige & alla som föds/bor/lever här måste ha rätt till förstaklassig vård oavsett.
Det skall inte politiker sitta bakom ett skrivbord och bestämma.

Finns det inga pengar - dra då ner utbetalningarna till SIDA el tillströmmande flyktingar - någon gång måste vi vanliga svensson få vara prio 1

Lena Stålby (Göteborg, 2020-05-27)

#81

Jag skriver under av ilska över hur Tjänstemän och Politiker hanterar människor med Behov att få ett drägligt liv i sin Sjukdom

Lars-Göran Andersson (ASKIM, 2020-05-27)

#106

Som jag förstår det har denna medicinen hjälp dessa pojkar/unga män, vilket betyder att det egentligen borde vara en ”ickefråga”.
Klart dom ska ha sin bromsmedicin.

Jeanette Eriksson (Kågeröd, 2020-05-27)

#109

Galet beslut! Låt killarna få den medicin de behöver❤️

Carina Lindersson (Hjälteby, 2020-05-27)

#120

Detta strider mot barnkonventionen

Sanna Nordin-Bates (Sundbyberg, 2020-05-27)

#126

Medicinen behövs

Ingela Klang (Lund, 2020-05-27)

#134

Läs artiklar och sett inslag på TV. Situationen för familjerna berör mig starkt.

Tobias Linder (Göteborg, 2020-05-27)

#135

Helt vansinnigt! Varför godkändes läkemedlet om det var för dyrt..? Ge pojkarna sin medicin!

Cecilia Nilsson (Örkelljunga , 2020-05-27)

#137

Jag tycker det är förjävligt

Katarina De Paul (Göteborg, 2020-05-27)

#139

Beslutet är taget på felaktiga grunder både utifrån etiskt och forskningsmässigt perspektiv.

Pia Gudmundsson (Vallda, 2020-05-27)

#144

Det är ett irrationellt och kortsiktigt förfarande

Martina Wettin (Kungsbacka, 2020-05-27)

#149

Barnkonventionen

Parisa Amiri (Stockholm, 2020-05-27)

#153

Jag stöder allas rätt till medicin och det ska inte ligga i en annans människas makt att avgöra huruvida den ger effekt hjälper. Det räcker med att lyssna på pojkarna och deras anhöriga samt läkare med professionen.

Lina Nilsson (Kungsbacka, 2020-05-27)

#162

Jag anser att alla som skulle kunna gynnas av en medicin som bromsar ett lidande borde få den. Att dra in medicinen pga att det kostar pengar är inte rätt. Det finn annat onödigt som mak kan spara in pengar på från statens sida.

Anton Wärmare (Göteborg , 2020-05-27)

#176

Upprörande hantering! Finns så många steg att ta innan ett sådant beslut ska tas.

Johan Månsson (Limhamn, 2020-05-27)

#177

För att jag tycker att ett välfärdssamhälle har råd med detta!

Ior Berglund (Göteborg , 2020-05-27)

#181

Fel att spara här.

Thomas Nehlin (Trelleborg, 2020-05-27)

#185

Jag skriver under får jag tycker att det är tortyr att ta bort medicinen när den visar sig fungera.

Staffan Persson (Furulund, 2020-05-27)

#187

Det är fruktansvärt att sådana här beslut fattas tvärt emot läkares rekommendation och utan att ta hänsyn till patientens, barnets, bästa.

Linnea Blomqvist (Härryda , 2020-05-27)

#194

Kan det ens vara lagligt eller etiskt försvarbart att fatta ett så här vidrigt beslut?

Maja Kerock (FARSTA, 2020-05-27)

#196

Felaktiga beslut måste stoppas

Joakim Strandeberg (Göteborg, 2020-05-27)

#197

Finns ju bevis för att de blir sämre utan medicinen!

William Schmatz (Ystad, 2020-05-27)

#198

Mänskliga rättigheter - EU-lag!
Artikel 26

Integrering av personer med funktionshinder

Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.
Artikel 35

Hälsoskydd

Var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård på de villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög nivå av skydd för människors hälsa ska säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder.

Seija Berglund (Stockholm, 2020-05-27)

#199

-Spara in pengar får inte gå före människoliv.
-Medicinen har ju gång på gång visat att den hjälper dessa barn.

Tobias Crona (Bara, 2020-05-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...