Rädda Sundsvalls Kulturskola

Kommentarer

#1

Sundsvalls Kulturskola är superviktig för Sundsvalls barn och unga!

Per Olsson (Sundsvall, 2020-05-07)

#2

Hoppas vi kan hjälpas åt för att bibehålla en av Sveriges bästa kulturskolor!

Hugo Save (Sundsvall, 2020-05-07)

#4

Kulturskolans fortsatta verksamhet är central för Sundsvalls kulturliv. Utöver dekaderingen av barnens kulturella utbildning, hade besparingen även skadat Sundsvalls public image.

Tack för initiativet, tillsammans kan vi göra skillnad!

Olle Lögdahl (Sundsvall, 2020-05-07)

#5

Jag är elev på kulturskolan och vill fortsätta vara det.

Elsa Lundgren (Sundsvall, 2020-05-07)

#9

Kulturskolan ska stöttas istället för att slaktas!

Lina Blomqvist (Sundsvall, 2020-05-07)

#10

Det här är viktigt för framtiden.

Per-Olof Swing (Sundsvall, 2020-05-07)

#11

Barn och ungdomar har rätt till samma tillgång till kvalificerad undervisning i konstformerna oavsett var i landet de befinner sig. Sundsvalls Kulturskola skulle om något behöva stärkas för att kunna minska kötider och erbjuda fler barn och ungdomar att fördjupa sig i konstformernas hantverk och uppleva den glädje och personliga utveckling det för med sig. Vidare nedskärningar skulle i en handvändning rasera en stor del av det arbete som Kulturskolans lärare byggt upp under många år. Att återhämta det i efterhand (i den mån det ens går) skulle kräva mycket tid och än mer resurser.

Ernir Óskar Pálsson (Sundsvall, 2020-05-07)

#13

Viktigt att vi ger alla möjlighet att utöva kultur!! Inte bara de med tjocka plånböcker!

Peter Tjernberg (Sundsvall, 2020-05-07)

#14

Kultur är livsviktigt!

Maria West (Sundsvall, 2020-05-07)

#15

Konst och kultur är livsviktigt!

Kristin Svensson Melander (Sundsvall, 2020-05-07)

#21

Kulturskolan var en viktig del för mig när jag växte upp och lade grunden för ett livslångt lärande. Kultur är viktigt för gemenskap, utvecklande av logiskt tänkande och kreativitet. Kultur ska inte bara vara för de som har råd med privat undervisning. Det är även viktigt för Sundsvall som stad att prioritera dessa områden ifall man vill vara en stad där man stannar eller dit man återvänder.

Maria Lindqvist (Uppsala, 2020-05-07)

#26

Värnar om kulturen

Lena Lundgren (DOMSJÖ , 2020-05-07)

#28

Viktigt att ha en levande kulturskola!

Maria Olsson (Örnsköldsvik , 2020-05-07)

#30

Kultur är kreativa praktiker som verkar för ett gott samhälle. Jag vill att Sundsvall ska ge rum för det goda.

Elin Lockneus (Matfors, 2020-05-07)

#39

Kulturskolan i Sundsvall är verkligen något att vara stolt över. Otroligt bra verksamhet!

Åsa Martinsson (Sundsvall , 2020-05-07)

#40

Bevara kulturen. Alla barn tycker inte sport och har sitt intresse i musiken och övrig kultur. Barn som håller på med kultur klarar även skolan bättre. MusIlen är något som man kan hålla på med hela livet. Skär inte ner något på kulturskolan. Vi i Sundsvall har en helt fantastisk som ger barn till utveckling och möjligheter i kulturlivet.

Carina Nordenberg (Sundsvall, 2020-05-07)

#41

Alla barns rätt till kultur och delaktighet till de konstnärliga livet samt barnens rätt till delaktighet i beslut som rör barnen enligt barnrättskonventionen.

Kulturskolan är dessutom en central mötesplats för så många barn och unga i Sundsvall och bidrar till stort engagemang och samhällsgemenskap. Kulturskolan i Sundsvall är något vi bör vara mycket stolta över och måna att bevara.

Kim Tjernström (Sundsvall, 2020-05-07)

#46

Musiken och kreativiteten får inte dö!

Oskar Persson (Götene, 2020-05-07)

#47

Jag har själv lärt mig att spela klarinett på kulturskolan och vet hur viktig den är för vårt fortsatta kulturliv i Sundsvall.

Stefan Andersdon (Sundsvall, 2020-05-07)

#49

Det är en oerhörd viktig verksamhet för barn o unga. Inte alla unga är idrottsintresserade, så det behövs bra alternativ. Många unga som mår dåligt av olika skäl kan dessutom finna mening o lindring i konst, musik o teater, så det fyller inte enbart ett kulturellt syfte, utan även ur hälsoaspekt.

Anna Jernkrook (Sundsvall, 2020-05-07)

#50

Sundsvall måste fortsätta satsa på ungdomars möjlighet att utvecklas inom kulturskolan! Hur ska annars Sundsvall kunna fortsätta kalla sig en kulturstad? Verksamheten är fantastisk! Det finns faktiskt ungdomar som har sitt största intresse inom kulturområdet!

Ingela Boström (Sundsvall, 2020-05-07)

#52

För alla barn och ungdomar som under alla år har haft möjlighet till att utveckla sin kreativitet i musiken, konst och teater. Kulturskolan i Sundsvall ska fortsätta att vara ledande i landet i den frågan.

Maria Reinikainen (Njurunda, 2020-05-07)

#54

Att minska budgeten till 60% av dagens anslag är inte att spara pengar - det är att skjuta upp problem till framtiden där kostnaden blir större. Kanske svårt för vissa att förstå ibland men vissa saker har vi människor alltid behövt, titta på grottmålningarna i Afrika och Lascaux så får du en aning....

Magnus Andersson (Matfors, 2020-05-07)

#55

Alla ska ha rätt till musik och kultur.

Tova Berglund (Sundsvall, 2020-05-07)

#63

Min 12-åriga son tycker att veckans höjdpunkt är när han är på kulturskolan och gör film. Tyvärr är detta inställt nu under coronakrisen och han saknar det jättemycket, han ser så mycket framemot att börja igen i höst.

Åsa Audulv (Sundsvall, 2020-05-07)

#72

Sundsvalls kulturskola har i decennier utbildad en mängd skickliga musiker, sångare, dansare och andra scenkonstnärer - såväl skickliga amatörer som professionella kulturarbetare. Många jag är vida kända och hyllade. De är alla goda ambassadörer för Sundsvall. Sundsvalls kommun har också erhållit gott rykte i kultursverige mycket beroende på det mod och den insikt beslutsfattare visat vad gäller kulturens betydelse som mitt i ett annars hårt samhälle.

Staffan Starringer (Gårdsjö , 2020-05-07)

#73

Jag börjar bli heligt förbannad på hur överbetalda politiker i den här staden totalt verkar sakna rim och reson. Rör inte denna välfungerande och viktiga verksamhet!

Pernilla Gidlund (Sundsvall, 2020-05-07)

#76

Kulturen är grundpelare i varje samhälle. Det är den som låter oss utvecklas. Utan kulturskolan blir vårt samhälle fattigt.
Musik är landets tredje största exportprodukt.
Skulle man lägga ner alla tekniska utbildningar som ligger till grund för pappersindustriarbeten också, om man måste skära i budgetsrna?

Madeleine Mac Donald (Sundsvall, 2020-05-07)

#77

Jag har själv fått ut sååå mycket av min tid i Kulturskolan (om än på annan ort) när jag växte upp. Jag har med egna ögon sett hur de elever jag haft, i min profession som musiklärare i klass inom Sundsvalls kommun, som tagit del i Kultuskolans olika lektioner blomstrat och utvecklats både i sitt spelande m.m. men kanske framförallt i sin självbild och förmåga att samarbeta med andra. Dessutom är det en skam att politiker hela tiden pratar om det rika kulturlivet men då kanske mer pratar om hitresta artister?? men inte vill satsa på stadens egna framtida befolkning (för nej, alla som apelar ett instrument i kulturskolan blir världkändis men ingen går från sin tid där utan att ta med sig erfarenheter ut i andra delar av livet. Precis som sporten bidrar musiken till barnens laganda och utvecklande av samarbete och problemlösning). Trivs man och blomstrar under sin uppväxt är kanske chansen större att man stannar eller återkommer till staden - Eller? Om vi nu måste prata ekonomi och inte bara kan nöja oss med att vi ger våra barn en bra framtid... vilket jag starkt ifrågasätter om Sundsvalls kommun jobbar för över huvudtaget...

Emma Leijon (Långsele, 2020-05-07)

#78

Det är skamligt hur Sundsvall behandlar sina kompetenta kulturskolelärare (skickar ut dem som lärarvikarier i skolan och skyller på Covid19) och synd om alla elever som inte får sin instrumentalundervisning. I flera andra städer i Sverige har Kulturskolans undervisning fått fortgå med anpassning till Covid19, så det går inte att skylla på det...

Vilborg Palsdottir (Göteborg, 2020-05-07)

#79

Det är mycket viktigt för våra barn och ungdomar med denna typ av verksamhet.. det är ju långt ifrån alla som vill hålla på med sport relaterade verksamhet... så sluta kapa i kulturen, den är lika viktig för dessa ungdomar som sporten är för de övriga..

Carina Huss (Timrå, 2020-05-07)

#85

Vi måste hjälpas åt att rädda Sundsvalls Kulturskola som är så oerhört viktig för inte minst våra ungdomars kulturliv i sundsvall. Det är mental friskvård på hög nivå! Vi måste värna om all den samlade kunskap och erfarenhet som dessa kulturpedagoger besitter! 🎼🎭🎷🎸🎹🥁🎨

Anne-Louise Ulander (Sundsvall, 2020-05-07)

#86

Jag har nästan haft med Kulturskolan att göra genom hela min uppväxt. Jag kan med säkerhet säga att denna verksamhet har utvecklat mitt gitarrspel och allmänna musicerande på en hög nivå.
Genom Kulturskolan ser jag ett levande Sundsvall där kreativitet oavsett konstform ger Sundsvall en särprägel från städer av samma storlek. En nedskärning på 1/3 av Kulturskolans budget skulle ha stora konsekvenser på kulturyttringar i området och återväxten av musiker och konstnärer.
Om man vill ha kultur i Sundsvall så måste man betala för det!

Noel Boström (Sundsvall, 2020-05-07)

#87

Kulturskolorna är otroligt viktiga för att alla barn ska ha möjlighet till en meningsfull fritid genom att lära sig instrument eller liknande. Dessuton älskar jag Sundsvalls kulturskola. Har själv gått där. Mina barn går också i kulturskolan, om än ej i Sundsvall.

Charlotta Tiberg (Stockholm, 2020-05-07)

#89

Kulturskolan är en otroligt viktig källa till glädje och utveckling för våra barn och ungdomar. Samhället blir så mycket fattigare med en kraftigs nedskärd kulturskola!

Maja Lundbeck (Växjö , 2020-05-07)

#90

Jag tycker att det är en enormt viktigt att ha den kvar!!

Katarina Fransson Rimtorp (Matfors , 2020-05-07)

#92

Självklart att skriva under!

Margaretha Wallström (Sundsvall , 2020-05-07)

#93

Kulturskolan gör ett fantastiskt jobb för barn och ungdomar i Sundsvall och är enormt viktig inte minst för min egen dotter!

Eva Hörnlund (Sundsvall, 2020-05-07)

#94

Alla barns rätt till musik och kultur

Lena Blomqvist (Bollnäs, 2020-05-07)

#98

Kulturskolan är viktig, och jag vill inte att vi sparar mer på skolor överhuvudtaget. Spara på barnen och du får betala massor när de blir äldre!!

Hans Sjölinder (Sundsvall, 2020-05-07)

#99

Barn måste få möjlighet att utvecklas!

Astrid Göthe Ålin (Sundsvall, 2020-05-07)

#100

Jag vill att mitt barn ska ha tillgång till Kulturskolans viktiga och berikande utbud.

Christell Kapo (Kvissleby, 2020-05-07)

#105

Kulturskolans aktiviteter betyder så mycket för mina barn, och har betytt så mycket för mig när jag växte upp. Det måste få finnas aktiviteter och möjlighet att träffa nya vänner även för de barn som inte gillar idrott!

Maria Hansén (Sundsvall , 2020-05-07)

#109

Kultur är ovärderligt

Johan Nilsson (Docksta, 2020-05-07)

#114

Kulturskolan är viktig för alla barn, för likvärdigheten. Kultur ska inte vara en klassfråga!

Emma Sundqvist (SUNDSVALL , 2020-05-07)

#120

Kulturskolan är jämlikhet och samhällsbyggande. Så många barn som aldrig skulle komma i närheten av detta annars. Och är ju så centralt för hjärnans utveckling likaväl som social varelse.

Petter Sjöstedt (Härnösand, 2020-05-07)

#125

Men vad är det som händer? Rasera inte er fantastiska kulturskola!!!!

Johannes Lindh (Örnsköldsvik, 2020-05-07)

#128

Kultur ska vara tillgängligt för alla!

Fredrik Törngren (Sundsvall, 2020-05-07)

#132

Otroligt viktigt att bevara möjligheter för barn och ungdomar att utforska och växa i dessa kreativa miljöer! Så mycket glädje, skratt, stolthet som jag sett i barnen, föräldrarna, syskon, vänner och publik. Stryp inte möjligheterna till en bra start i livet på så många plan!

Moa Eld (Piteå, 2020-05-07)

#141

Sundsvalls kulturskola var JÄTTEVIKTIG för mig under min uppväxt. Nu 43 fyllda och vill att barn och unga ska få samma chans. Att spara på sådan här verksamhet är ingen besparing, det är framtida kostnader i allt man förlorar av chans till mening och utveckling av stadens unga!

Anna Tiberg (Stockholm , 2020-05-07)

#143

För att kulturskolan är ett växthus för våra barn och ungdomars framtida framgångar. Det föder kreativitet och sociala sammanhang där alla får plats.

Ulrika Sjöberg (Sundsvall , 2020-05-07)

#152

Självklart ska skolan vara kvar. Så typiskt att ungdomar ska få ta smällen nör kommunen inte kan få ekonomi. Att gå ihop.

Marcus Viberg (Sundsvall , 2020-05-07)

#153

Detta är en av landets mest välfungerande och mest mångfacetterade kulturskolor och fungerade som förebild när vi konstruerade kurser till Kulturskoleklivet vid Umeå universitet. Därför är det ytterst graverande att ens ta ställning till ett dylikt tjänstemannaförslag.

Thomas von Wachenfeldt (Bergsjö, 2020-05-07)

#168

Kulturskolan var en viktig del av min uppväxt & jag önskar dagens ungdom samma skapande möjligheter ❤️

Emma Karlsson (Timrå, 2020-05-07)

#172

Kultur utvecklar individer och Kulturskolan har genom åren givit Sundsvalls ungdomar möjlighet att utvecklas inom alla olika områden som deras verksamhet spänner över. Tänk till.. en gång till...

Thomas Boström (Sundsvall , 2020-05-07)

#177

Betydelsefullt för alla barn och ungdomar.

Sofia Ytterbom (Söråker , 2020-05-07)

#178

Jag är tidigare elev på kulturskolan och önskar att även barn och ungdomar i framtiden ska få möjlighet att utveckla sina drömmar precis som jag en gång fick.

Emelie Löfgren (Trollhättan, 2020-05-07)

#179

Musik och kultur viktiga ingredienser i ungas liv och för en del så viktiga att deras mående är avhängigt möjligheten till utövningen. Barn och ungdomar som får möjlighet att utöva musik och kultur, har i många fall livslång glädje av det och några blir yrkesmusiker, konstnärer osv.

Liselott Alfsdotter (Stöde, 2020-05-07)

#180

Att jag själv har gått på kulturskolan och tycker att den ska finnas kvar!

Sofia Hamouchi (Hudiksvall, 2020-05-07)

#183

Har sett på nära håll hur viktig Sundsvalls Kulturskola är för ungdomar då jag tidigare jobbat på Hedbergskas Estetiska Musikprogram. Detta förslag vore förödande för en väldigt stor del av Sundsvalls barn och ungdomar, men även för Sundsvall!

Jenny Nordkvist (Umeå, 2020-05-07)

#188

Den är bra skola. Jätte duktiga lärare.

Anastasiia Borysenko (Sundsvall, 2020-05-07)

#190

Kultur är otroligt viktigt för ungdomars utveckling. Ungdomar som hittar kulturen får ett intresse för livet. De hittar likasinnade kompisar och presterar bättre i skolan när de får utveckla den kulturella sidan. Kulturskolan stöttar upp grundskolan med kulturella evenemang som aldrig kan genomföras annars. Grundskolans tajta budget gör att skolorna själva inte kan ge eleverna några av kulturskolans möjligheter. Kulturskolan är extremt viktigt!

Annica Lundgren (Sundsvall, 2020-05-07)

#192

Jag tycker kulturskolan gör ett fantastiskt arbete och att kultur är en del av vårt samhälles fundament .

Henrik Melander (Sundsvall, 2020-05-07)

#196

Jag känner personer som brukar skolan.

Daniel Kuhlström (Rimbo, 2020-05-07)

#198

Kulturskolan i Sundsvall formade mig till den jag är idag. En lycklig och musikutövande människa som fått nöjet att turnera i många länder, spela på otaliga bröllop, firmafester, 50-årskalas, ett par Nobelfester med mera med mera. När jag gick på dåvarande kommunala musikskolan så var den avgiftsfri vilket gav min ensamstående mamma möjlighet att ge mig en vettig hobby. Låt alla barn som vill få denna chans till ett rikt liv. Skär ner på kulturskolan och du skär ner på barns liv och deras lycka genom hela livet som barn, som ungdomar och som vuxna.

Fredrik Hammarström (Stockholm, 2020-05-07)

#199

Jag var själv elev på sundsvalls kulturskola på 90-talet och 00-talet och ser det som en viktig institiution för barn och unga och för kulturlivet här och nu och för kulturen i framtiden!

Mikael Linder (Örebro, 2020-05-07)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...