Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Kommentarer

#2810

Jag har gått på folkhögskola, och det är en bra skolform för många som inte orkar fortsätta plugga efter 9:an eller inte kommer in på gymnasiet.

Inger Johansson (Gävle , 2020-05-09)

#2814

Fd folkhögskoleelev

Jane Larsson (Örebro, 2020-05-09)

#2815

Folkbildning är en grundpelare i demokratin, och folkhögskolan är en unik form för bildning som hjälper människor att vara medborgare.

Alice Andersson (Malmö, 2020-05-09)

#2843

Själv gått på folkhögskola!

Dominique Kristensen (Markaryd, 2020-05-09)

#2853

Folkhögskolorna ger stora möjligheter till vettig utbildning och för samman människor från olika delar av Sverige som delar ett intresse och har samma behov.

Lina Eiserman Ålund (Göteborg , 2020-05-09)

#2861

Den svenska folkhögskolan ger en unik möjlighet för människor att berika sina liv med kunskap och gemenskap mellan människor från olika länder och landskap. En tradition som är viktig att bevara.

Cecilia Wickström (Huddinge, 2020-05-09)

#2865

Jag är övertygad om att Folkhogskolorna är viktiga ur ett tillgänglighetsperspektiv. De skapar möjligheter även för studenter som inte kommer ifrån akademisk bakgrund. Förstör dem inte!

Anna Sallenman (Malmö, 2020-05-09)

#2870

Sveriges musikliv behöver folkhögskolor, och de behövs även i regioner som inte är tätbefolkade!

Pontus Bertling (Göteborg, 2020-05-09)

#2871

Att montera ned folkbildningen är ett slag mot demokratin, bildningen och jämlikheten.

Maria Ripenberg (Uppsala, 2020-05-09)

#2873

Folkhögskolor betyder mycket för Sverige. Vigtig utbildningsväg!

Ingela Johansson (Johanneshov, 2020-05-09)

#2875

Folkhögskolan är livsviktig för bildningen i Sverige, för alla som får en ny chans, för den unika pedagogiken

Tone Försund (Göteborg, 2020-05-09)

#2878

Jag tycker att folkhögskolorna fyller en viktig funktion i sammhället.

Ingemar Carlsson (Furulund (Kävlinge Kn.), 2020-05-09)

#2883

Jag har sjungit regelbundet på Skeppsholmens folkhögskola med Skeppsholmens Fredskör och gått på Birkagårdens Folkhögskolas seniorlinje och älskat stämning och generositeten på bägge!

Lotta Hede (Stockholm, 2020-05-09)

#2885

Efter 40 år som folkhögskollelärare, vet jag hur skolformen kan göra skillnad. Varje skola är liten, alla utbildningar finns inte på varje skola, på varje ort. Många behöver också komma till en annan plats och ett nytt socialt sammanhang för att få trygghet och våga tro på sig själv. Det tjänar både individen och samhället på.

Staffan Nordberg (Nyköping, 2020-05-09)

#2886

Bildningen måste återupprättas i Sverige. Inte undermineras längre. Det är ett politiskt projekt. Ett av de viktigaste.

Anders Leijonmarck (Johanneshov, 2020-05-09)

#2889

Jag skriver under på grund av att jag själv har haft möjlighet att studera på diverse folkhögskolor runt om i landet. Det har fått mig att växa som människa. Jag skriver även under för att Sveriges kulturliv inte skulle se den samma ut om folkhögskolor inte fanns. Låt inte kultur bli en ännu större klassfråga där bara vissa får ta del av och utöva olika konstformer. Kultur är till för ALLA!

Amanda Gran (Grebbestad, 2020-05-09)

#2898

Folkhögskolan är ett ”måste” för att upprätthålla och bibehålla en dräglig överlevnadsnivå i Sverige i dessa tider, både kortsiktiga och långsiktigta studiemöjligheter är livsnödvändiga för den dagliga nu/ny/framtiden!!

Sabine Recht (Järna, 2020-05-09)

#2902

Gått på skolan 2003 samt i mitt yrke använder skolan 20-30 dagar om året!

Ann-Sofi Sundqvist (Luleå, 2020-05-09)

#2904

Jag skriver under för folkhögskolornas absolut nödvändiga fortlevande och allas möjlighet till bildning och utveckling.

Anita Andersson (Bromma, 2020-05-09)

#2906

Folkhögskola är för många ett oerhört bra sätt att komma in i ett nytt sammanhang och lära nya saker.

Mats Genell (Ransäter , 2020-05-09)

#2907

Folkhögskolan är viktig!

Olle Österdahl Östborn (Visby, 2020-05-09)

#2908

Utan folkhögskola hade jag aldrig kommit in på musikhögskolan och fått den yrkesexamen jag nu snart har som lärare! Att kunna studera på folkhögskola är en fantastisk möjlighet som vi måste värna om!

Sandra Dal (Arvika, 2020-05-09)

#2920

Vi måste alltid öppna upp för alla som vill studera och ge möjlighet till alla som har en dröm, aldrig stänga in och exkludera! Hur svårt ska det vara att förstå?

Björn Sahlin (Stockholm , 2020-05-09)

#2921

Folkhögskolan är en otroligt viktig mötesplats och unik skolform. Den måste få fortsätta finnas!

Johan Swartling (Märsta, 2020-05-09)

#2929

Viktigt

Fredrik Holma (Stockholm, 2020-05-09)

#2933

Folkhögskolor ger många människor en andra chans att studera vidare. Det är en studieform som passar många som inte riktigt passat in i vanliga skolan, och kan vara steget också till högre studier. Det är ett ovärderligt komplement till annan utbildning.
På folkhögskolor kan också kulturen breddas eftersom elever med vitt skilda erfarenheter kan mötas och utveckla sina talanger.
Att alla i Sverige ska ha samma möjligheter att studera på de folkhögskolor som finns är en förutsättning för skolornas speciella kvalitet, och för mångfalden.
Låt folkhögskolorna leva, de behövs, just nu kanske mer än någonsin i sviterna av Corona, med många arbetslösa i behov av nystart!

Kajsa Åhman (Lidköping, 2020-05-09)

#2934

Jag har själv gått på folkhögskola och anser att det är en viktig del i utbildningen av Sverige.

Gabriella Runsten (Umeå , 2020-05-09)

#2935

Folkbildning är en grundbult i demokratin och ger möjligheter till alla att utvecklas och skapa kunskap!

Sofia Alstam (Göteborg , 2020-05-09)

#2949

Musikfolkhögskolor inspirera och utbildar ungdomar tiil fantastiska musiker. De flesta går sedan vidare till musikhögskolor. Antingen utbildar de sig till yrkesmusiker eller till fantastiska musiklärare.

Eva Melin (Trelleborg , 2020-05-09)

#2950

Folkhögskolorna betyder massor för så många!

Annika Alstersjö (Ellös, 2020-05-09)

#2952

Friheten att få tillgång till att satsa och få utbilda sig inom det du brinner för och få utbyte mellan regioner i landet samt att alla regioner ska få blomstra inte bara storstäderna. Det ger en mångfald som tyvärr verkar hotas i vårt land.

Ann-Cathrine Brorsson (Stockholm , 2020-05-09)

#2954

Folkhögskola är något av det viktigaste och finaste vi har kvar i Sverige! Det är en sjukt stor skamkudde och detta förslag går igenom. Allt som har med kultur och arv kommer att försvinna!

Jesper Söderlund (Piteå, 2020-05-09)

#2962

Jag tycker det är viktigt att det finns utbildningar på olika nivåer över hela landet. Min dotter som bodde i Stockholm gick i skola på Gotland (foto). Det var bara den som hade rätt profil.

Tina Rheborg (Stockholm, 2020-05-09)

#2972

Jag skriver under eftersom ingen tydlig orsak till denna förordning ges oss.
/Anders Jacobsson Jordberga Skåne,
Yrkesbiodlare och mentor i Biskolan.

Anders Jacobsson (Jordberga Klagstorp, 2020-05-09)

#2977

Folkhögskolan är viktig. Ett studiealternativ utan samma press som högskolan. Den behövs!

Amelie Gren (Ängelholm, 2020-05-09)

#2982

Sverige är och ska förbli en folkbildningsdemokrati!

Amandus Kraftling (Uppsala, 2020-05-09)

#2984

Folkhögskolorna är viktiga för demokratiutveckling.

Mekki Karlsson (Stockholm, 2020-05-09)

#2991

Jag har själv haft 4 viktiga folkhögskoleår. Jobbar också själv på folkhögskola vissa helger. Jag vet vikten av folkhögskolan i mångas liv.

Rakel Eriksson (Stockholm, 2020-05-09)

#2993

Jag tror det är viktigt för Sverige med en bred och tillgänglig folkhögskola där unga vuxna från många olika delar hörn av landet får tillfälle att mötas. Folkhögskolan hjälper också de studerande att lära sig om livet i mötet med varandra.
Många folkhögskolor finns ute i mindre bebodda regioner och detta beslut skulle slå hårt mot och påskynda avbefolkningen av dessa.
Dessutom påverkar det kraftigt möjligheterna för musiklinjer på folkhögskolor. Det behövs ett stort antal sökande för att klasser ska kunna formas och för att kvalitet skall kunna hållas. Vilket i sin tur negativt kommer påverka kvaliteten på Sveriges högre utbildningar i musik.

Einar Zethelius (Stockholm, 2020-05-09)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...