Rädda folkhögskolan - behåll mobilitetsstödet!

Kommentarer

#2007

Utan folkhögskolan hade min son Ville inte nått sitt mål och tagit sig in på Kungliga Musikhögskolan i Sthlm. Folkhögskolorna ger dessutom många en möjlighet att bli en riktigt bra amatörmusiker som lyfter många amatörorkestrar i hela Sverige. En katastrof för musiken i Sverige om Folkhögskolorna försvinner!

Jonas Weréen (Växjö, 2020-05-08)

#2011

Jag har själv gått på folkhögskola och det var två av de bästa åren i mitt liv. Jag lärde mig oerhört mycket och utvecklades både inom det jag läste och som person. Jag är övertygad om att folkhögskolan fyller en viktig funktion i samhället.

Lisa Elmblad (Linköping, 2020-05-08)

#2014

Folkhögskolan behövs

Carina Byström (Bollnäs, 2020-05-08)

#2016

Folkhögskolan är en viktig utbildare

Eva Enblom (Visby, 2020-05-08)

#2024

Alla ska ha lika rätt till en riktigt bra utbildning, skolorna ska fortsätta hålla sin höga klass. Folkhögskolorna är ofta förberedande för musikhögskolor och andra konstnärliga högre utbildningar och fyller en otroligt viktig roll.

Emma Erlandsson (Malmö, 2020-05-08)

#2030

Herre gud! Denna frihet! Måste vi ha kvar. Har själv gått på Skurups Folkhögskola. Helt fantastisk tid, och det var en fantastisk upplevelse att träffa alla människor från hela landet. Denna möjlighet måste få finnas kvar.

Magnus Daneling (Vitaby, 2020-05-08)

#2034

Viktigt!

John Hugardt (STOCKHOLM , 2020-05-08)

#2039

Folkhögskolorna bidrar en väsentlig del till Sveriges kulturella mångfald, de behövs!

Dr. Jochen Schepers (Muenster, 2020-05-08)

#2043

Viktigt att förutsättningarna att driva folkhögskola är lika i hela landet.

Mats Ehn (Stockholm, 2020-05-08)

#2045

Går folkhögskola själv och alla ska kunna välja vilken de vill och få stöd för det!

Johanna Wadman (Jönköping , 2020-05-08)

#2048

Folkhögskolorna är ovärderliga!!

Lisbeth Vecchi (67193 Arvika, 2020-05-08)

#2056

Självklart!

Kenth Lundbäck (Gällivare , 2020-05-08)

#2057

Jag gick 3 år på folkhögskola efter gymnasiet, ovärderliga, båda för min musikerkarriär och att jag sedan kunde vidareutbilda mig på musikhögskolan, men också för min personliga utveckling och mognad - att få bo och studera tillsammans med massa olika människor från olika socioekonomiska bakgrunder och ursprung från helt andra platser av landet eller utlandet.

Signe Bådagård (Stockholm, 2020-05-08)

#2060

Folkhögskola är så viktigt alternativ för alla som vill förkovra sig inför ett yrkesval, fördjupa sina kunskaper, träna sig i att arbeta med självdisciplin och få möjlighet att förbereda sig inför kommande högskolestudier. Beröva inte unga människor detta alternativ!

Andrine Bendixen Mangs (Mölndal, 2020-05-08)

#2064

Jag tycker alla ska ha tillgång till folkhögskolan

Victor Robuschi (Göteborg , 2020-05-08)

#2068

Folkhögskolan har en viktig roll i samhället eftersom den erbjuder många former av kunskap som inte erbjuds på annat håll. "På den här skolan lär man sig att tänka." Citat från kursdeltagare.

Lillemor Norling (Sveg, 2020-05-08)

#2076

Folkhögskolan har format mig till den jag är idag. Utan den hade jag inte jobbat heltid som musiker och pedagog. Punkt!!

Kjell Erik Eriksson (Frösön, 2020-05-08)

#2078

Det mest bakvända är ju att efter folkhögskolan så kommer många till just storstadsregionerna som (musik)högskolestudenter, och då inte bara ett år, utan flera. Man undrar varför storstadsregionerna aldrig verkar fråga sig på vilket sätt landsbygden när staden?

Leif Ottosson (Stockholm, 2020-05-08)

#2081

Jag själv har studerat ett år på folkhögskola vilket ledde till att jag sen kom in på mig högskoleutbildning.

Charlott Beckstrand (Mölndal, 2020-05-08)

#2083

Mobilitetsstödet är en avgörande del av utbildningskedjan på musikområdet.

Bo Olsson (Bjursås , 2020-05-08)

#2084

Jag har själv fått möjlighet att utvecklas/utbildas på folkhögskola och vill att andra ska ha samma fantastiska möjlighet.

Clara Hultgren (Degerfors, 2020-05-08)

#2091

Folkhögskolan, en human skola!

stina odeltorp (sundsbruk, 2020-05-08)

#2097

Det är ett ogenomtänkt förslag som slår väldigt hårt och orättvist, både mot olika folkhögskolor, olika konstyttringar samt individer. Många förlorare och stora värden förloras. Det är heller ingen stor post för de som har kostnader i detta sammanhang.

Jonas Hjalmarsson (Stockholm, 2020-05-08)

#2098

Folkhögskola är första bästa steget att flytta hemifrån. Och man kan komplettera sina betyg. Man träffar vänner för livet. Det finns även estetiska linjer, vilket jag själv gått med stor behållning.

Helene Ekström (Göteborg , 2020-05-08)

#2105

Decennier av arbete inom folkhögskolor har gett mig så djupa upplevelser av folkhögskolornas betydelse att jag självklart stöder syftet med namninsamlingen: Vi vill att Sverige ska kunna att fortsätta ha en stor geografisk spridning på sina folkhögskoleutbildningar och bevara allas lika möjlighet att studera på landets alla folkhögskolor.
Gör ingenting så dumt som att avskaffa mobilitetsstödet!

Ingeborg Axner-Franzén (Skokloster, 2020-05-08)

#2120

Folkhögskolorna är med och gör samhället mer jämlikt. Det är en räddning för många. Ett sätt att inte konkurrera ut människor utan istället ge dem en chans att utvecklas. Varför avveckla det allmänna?

Mikaela Lindstedt (Stockholm, 2020-05-08)

#2137

Folkhögskola är livsviktigt

Åsa Finn (Uppsala, 2020-05-08)

#2147

Jag vill att mobilitetsstödet blir kvar.

Mats Ageby (Stockholm, 2020-05-08)

#2155

Jag skriver under pga att min tid på folkhögskola var avgörande för mig som artist samt att den tiden räddade mig från framtida utbrändhet.

Märta Arvidsson (Norrköping , 2020-05-08)

#2160

Folkhögskolan har varit viktig för mina döttrar.

Lena Scharin (Näsviken , 2020-05-08)

#2166

Det är den bästa skolformen som finns idag. Den ger kunskap o har förmåga att se till individens egna behov för att kunna tillgodogöra sig mesta möjliga kunskap, fostrar eleverna till självständiga, sympatiska samhällsmedborgare som lär sig att ensam inte är stark men att man tillsammans kan uträtta underverk till gagn inte bara för en själv utan för alla samhällsmedborgare. En storsatsning på Folkhögskolorna är definitivt lösningen på den kunskapssegregering som nuvarande kommunala o friskolor ger.Vill man att eleverna ska lära för livet finns det ingen bättre skolform än Folkhögskolan.

Kerstin Bill (Halmstad, 2020-05-08)

#2172

Folkhögskolorna är en stor anledning till att vi har ett rikt kulturliv i Sverige!

Joakim Jensen (Malmö, 2020-05-08)

#2176

Folkhögskolan har varit så viktig för mig och många av dom som jag känner idag. Möjligheten för fler att få den chans som jag fick under 1990-talskrisen är mer angelägen än någonsin! Utveckla folkhögskolan!

Patrik Schröder (Stockholm, 2020-05-08)

#2179

Utbildning är grunden för att individen och samhället ska fungera. Här ska inte finnas några skillnader mellan kommuner.
Folkhögskolor ska vara tillgängligt för alla.

Helen Svensson (Svedala, 2020-05-08)

#2181

Folkhögskolan är viktig, formar människor för livet!

Malin Olsson (Helsingborg, 2020-05-08)

#2184

Grunden för min utbildning till musiklärare.

Elise Ling (Hornsö, 2020-05-08)

#2185

Folkhögskolans betydelse för folkbildning är viktig.

Jenny Hjelte (Stockholm , 2020-05-08)

#2187

Det är viktigt att kunna välja linje som kanske bara finns på ett ställe i landet.

Cecilia Wilhelmsson (Göteborg , 2020-05-08)

#2191

Jag skriver under pga att alla ska har möjlighet att gå på vilken folkhögskola de vill. Det är en viktig demokratisk rättighet!

Linda Sävhammar (Linköping, 2020-05-08)

#2194

Folkhögskolorna har gett många en fantastisk start eller nystart i livet.

Bruno Sollerman (Folkärna, 2020-05-08)

#2199

För att mitt folkhögskoleår var det bästa året i mitt liv och vill att fler ska få uppleva samma.

Agnes Börsbo (Stockholm , 2020-05-08)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...