Inför krisbudget för kulturen!

Kommentarer

#3

P g a att jag är verksamhetsledare för KLYS - den samlade rösten för Sveriges alla professionella kulturskapare - som drabbas allvarligt av Corona-krisen.

Ulrica Källén (Hägersten, 2020-03-13)

#11

Kulturen är redan hårt angripen och sedan länge bortprioriterad. Det måste bli bättre, en ytterligare försämring vore ödesdiger.

Helena Gillinger (Stockholm, 2020-03-13)

#21

Arbetar som frilansande Operasångerska.

Sabina Bisholt (Tyresö, 2020-03-13)

#35

Är kulturarbetare och mina gig är inställda i vår. Värnar för mig själv och alla mina kollegor i branschen.

Lovisa Lindberg Lekfalk (Stockholm , 2020-03-13)

#38

Detta slår så oerhört hårt mot frilansare! Varför ska dom vara helt oskyddade när det kommer till inkomstbortfall?? Sjukt orättvist.

Nina Lagnefeldt (Stockholm, 2020-03-13)

#45

Jazzklubben Sundsvall

Ann Catrine Sjödin (Sundsvall, 2020-03-13)

#48

Att något inte är viktigast just nu betyder inte att det inte är viktigt. Kulturen är en av samhällets stöttepelare. Låt den inte falla.

Hjalte Lagercrantz (Bandhagen, 2020-03-13)

#50

!

Sven Karlsson (Nyhyttan, 2020-03-13)

#56

Det är svårt att bedriva kulturverksamhet under normala omständigheter och effekterna av coronavirusets framfart kan riskera att vi framöver får ett mycket glest och begränsat utbud.

Peter Westerberg (Stockholm, 2020-03-13)

#65

Jag är frilansande kulturarbetare. Mina jobb försvinner nu.

Ylva Julén (Enskede, Stockholm, 2020-03-13)

#68

Detta är en fråga som berör mig själv, men framför allt alla kollegor och vänner som också är aktiva som utövare i kulturbranschen. För oss finns inte tillgång till något slags skydd som går in och täcker förluster av detta slag, befintligt regelverk gör det också mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att ta del av det skyddsnät som vanliga anställda har i en sådan situation som vi hamnat i. I förlängningen är hela kulturbranschen i ett kritiskt läge vilket kan komma att påverka alla människors möjlighet att ta del av kultur över huvudtaget.

Michael Axelsson (Hemmesta, 2020-03-13)

#74

Jag skriver under för att vi kulturarbetare med enskilda firmor och gigekonomi också måste få del av samhällets stödinsatser. Inställda inspelningar, turnéer, festivaler och annat drabbar oss mycket hårt.

Terese Mörnvik (Stockholm, 2020-03-13)

#76

Det är så många jobb som ställs in för mig som koreograf

Robin Jonsson (Stockholm, 2020-03-13)

#82

Inställda evenemang slår hårt mot både arrangörer och utövare, kultursektorn behöver ekonomiskt stöd för att klara denna utmaning.

Maj Widding (Nacka, 2020-03-13)

#83

Kultur är viktig men det glöms bort ofta

Ursula Frylestam (Reftele, 2020-03-13)

#86

Kultur är viktigt för samhället och många kulturarbetare lever redan idag på små marginaler.

Annette Stolt (Bromma, 2020-03-13)

#91

Kultur är livsviktigt

Tjia Torpe (Stockholm, 2020-03-13)

#96

Jag värnar om alla som arbetar med kultur och musik mm. Vi är många som drabbas.

Ann-Britt Elvin (Vetlanda , 2020-03-13)

#99

Kultur är otroligt viktigt för människans välbefinnande.

Björn Rallare (Linköping, 2020-03-13)

#104

Jag arbetar som frilansande ljudtekniker och mina inkomstbringande gig är inställda

Therese Larsson (Göteborg, 2020-03-13)

#107

Är både producent och artist. Corona drabbar alla men hårdast drabbas de mest utsatta, och självklart ska störst insatser göras där, oavsett om det handlar om vård eller ekonomiska stöd.

Sonny Enell (Varberg, 2020-03-13)

#115

Jag tycker det är en jätteviktig fråga och känner solidaritet med konstnärskollektivet.

Sabina Zupanc (Stockholm , 2020-03-13)

#118

En nationell angelägenhet att i denna kris leva upp till det som sagts och skrivits av olika beslutsfattare om kulturens värde för enskilda personer som för hela samhället.

Raymond Svensson (Haninge , 2020-03-13)

#121

på grund av de orsaker som anges i utskicket

Janina Orlov (Stockholm, 2020-03-13)

#130

Jag befarar att risken är överhängande att kulturutbudet utarmas och kulturarbetare går under om inte stöd ges i detta dramatiska och unika läge. I en tid när kriserna i samhället avlöser varandra behövs mer kultur, inte mindre!

Gunnel Lillieström Ahrén (Trosa, 2020-03-13)

#131

Frilansande professionell musiker, ensamstående med tonårsbarn. Inställda konserter = ingen lön.

Gabriela Thür (Hägersten , 2020-03-13)

#143

Ideell kultur och amatörkultur måste få hjälp att klara de ekonomiska hot som vi viruset innebär.

Mats Wenlöf (Hallstahammar, 2020-03-13)

#148

Jag är själv musiker och känner många med mig som är musiker och som kommer att drabbas.

Elin Riber Gunnarson (Partille, 2020-03-13)

#156

Jag skriver under pga en total brist på socialt skyddsnät för de flesta frilansande ton-konstnärer i landet. Något som särskilt tydliggörs vid händelser som denna och som riskerar att drabba många hårt.

Staffan Svensson (Göteborg, 2020-03-13)

#160

Ordförande, Kontaktnätet - Riksorganisation för ideella kulturföreningar

Cristoffer Rosédius (Örnsköldsvik, 2020-03-13)

#161

Kulturföreningen Kretsen, Umeå

Niklas Carlsson (Umeå, 2020-03-13)

#163

I egenskap av förbundsordförande för SUB-Riksförbundet För Subkultur.

Andreas Wandegren (Ängelholm, 2020-03-13)

#169

Plötsligt blev alla arbetsösa. Kulturrabetarna tillhör våra mest oskyddade, och drabbas extra hårt.

Freddan Adlers (Göteborg, 2020-03-13)

#174

Kulturarbetarna står utan skyddsnät. Ingen slopad karensdag kan rädda oss. Vi har alltid varit utanför systemet därvidlag. Här räcker det med ngr slopade konserter för att förstöra månaders ekonomi .

Ellika Frisell (Stockholm, 2020-03-13)

#180

Kulturarbetare runt om i landet står nu utan inkomst i många fall. Detta läge är en katastrof för hela kultursektorn!

Magnus Appelholm (Visby, 2020-03-13)

#185

Frilansande dansare, skådespelare, koreograf

My Johansson (Malungsfors, 2020-03-13)

#186

Stöd Kulturen

Carmen de los Angeles (Göteborg, 2020-03-13)

#198

Musiker är också ett yrke!

catrin sjögren (Piteå, 2020-03-13)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...