Sjukvårdsuppropet

Kommentarer

#201

Jag skriver under för att det är uppenbart att patientsäkerheten är hotad. Detta är antagligen en av de viktigaste frågorna för regionen just nu, och en av de farligaste. Och bristen på svar och riktiga lösningar visar att de som styr inte vet vad de håller på med.

victor svedberg (stockholm, 2020-02-13)

#204

Jag jobbar inom sjukvården och har jobbat i Stockholm. Har själv sett hur vården missköts både där och i andra delar av landet där jag arbetat. Medarbetare sliter sig sjuka och avdelningschefer detsamma när de gör allt för att försöka lösa en omöjlig uppgift med för lite resurser.

Anton Ramstedt (Knivsta, 2020-02-13)

#214

Bra vård för alla är grundläggande i ett fungerande samhälle! Politikerna måste lyssna på vårdpersonalen och ta situationen på allvar.

Cindy Carlsson (Stockholm, 2020-02-13)

#220

En katastrof händer nu !

Nigel Louis Daniel (Stockholm , 2020-02-13)

#221

Jag skriver på p g a att jag har jobbat inom Stockholms läns landsting i 30 år och det som har skett under en längre tidsperiod nu är förändringar som måste omprövas. Jag är trött på den oerhört nonchalanta responsen från våra styrande landstingspolitiker! Jag känner uppgivenhet, oro och sorg över hur det har blivit.

Elin Sjöberg (Stockholm , 2020-02-13)

#223

Pengarna går till det administrativa o inte till sjukvården

Rigmor Jonsson (Älvsbyn, 2020-02-13)

#224

Har följt debatten i Stockholm, det är för jävligt. Dock är det inte enbart Stockholm som blöder. Jönköping är också i ett pressat läge. Skyddlapparna är på även här.

Charlotte Greisen (Mullsjö, 2020-02-13)

#225

Vården måste få mer resurser

Anne-Christine Corander (Täby, 2020-02-13)

#226

Jag skriver under för det måste till en förändring inom Stockholms sjukvård. Man ska känna sig trygg med att man får den optimala vården och inte minsta möjliga insats

Caroline Borgström (Stockholm , 2020-02-13)

#231

Vården behöver omorganiserat, alla patienter måste kunna få adekvat vård och vårdpersonal behöver kunna utföra sina yrken på ett professionellt sätt!
Vi behöver även befrias från destruktiv stress, särskilt i omvård situationer.
Medmänsklig respekt för sjuka/skadade patienter/närstående och vårdpersonal behöver säkerställas.
Mänskliga rättigheter till adekvat vård och kvalitativt liv är redan en överenskommelse som behöver genomföras i praktiken!
Byt ut tjänstemän och politiker som inte prioriterat en humanistiskt förhållningssätt till sakkunniga att organisera om hela vårdsystemet!!!!
Vårdsystemet behöver fungera för att ta vara på de viktigaste resurserna i vårt samhälle, våra medmänniskor!
På akuten bör man inte behöva vänta längre än 1 timme för vårdbehovsanalys, 2 timmar att genomföra åtgärderna.
All medvind till upproret!

Natasha Nichols (Jönköping, 2020-02-13)

#235

Jag är läkare och är insatt i hur politiker felprioriterar.

Rafaele Cantera Ahlman (Stockholm, 2020-02-13)

#249

Neddragningarna inom välfärden och sjukvården specifik hat gått alldeles för långt. De ekonomiska nedskärningarna omöjliggör en patientsäker vård. I paniken i nedskärningarnas genomförs dessutom en rad organisatoriska förändringar som försvårar arbetet, krossar teamarbetet och påtagligt försämrar arbetsmiljön. Gör om och gör rätt!

Carina Hägglund (Stockholm, 2020-02-13)

#261

Mera resurs till vården, akut sjukhus är ingen kyrkogården

Bertha Inca (Stockholm, 2020-02-13)

#263

Jag är leg. sjuksköterska i botten samt läkarstudent på T8.
Jag vill inte arbeta som läkare om sjukvården fortsätter att se ut såsom det gör i dagsläget. Speciellt på akutmottagningar!

Asra Dastgir (Stockholm, 2020-02-13)

#265

Nu får det vara nog!

Joakim Schiller (Upplands Väsby, 2020-02-13)

#267

För att vården rör oss alla, och som drabbad av cancer 3 gånger har jag sett en hel del.

Malin Sundqvist (Stockholm , 2020-02-13)

#268

Det ska inte behöva vara så här, varken för patienter eller personal.

Gunilla Nettelborg (Bålsta , 2020-02-13)

#271

Förhållandena inom vården är oacceptabla både för personal och patienter.

Camilla Gerstmann (Stockholm , 2020-02-13)

#276

Inga försäkringar för att få vård på sjukhus! Det drabbar dom som inte har råd med en försäkring som blir högre ju äldre man blir 1000-2000/månad och 700:- i självrisk!
Alla ska få likvärdig vård i Sverige!!!

Christina Hägglund (Stockholm, 2020-02-13)

#283

Felprioteringar

Thomas Hacke Haskel (Simrishamn , 2020-02-13)

#286

Jag själv är vårdpersonal på akutsjukhus och har varit i äldrevården i 35 år. Är trött nu och nått måste göras för oss och patienterna/ de äldre

Floria Alijaj (Stockholm , 2020-02-13)

#288

Ta bort hälften av all admin och skärp er politiker!

Christopher Medevik (Sollentuna, 2020-02-13)

#290

Jag har kroniska smärtproblem och dessutom svåra allergier. Vården har räddat livet på mig flera gånger. Samtidigt har jag sett hur vårdpersonalen sliter för att hjälpa oss som är sjuka, på bekostnad av sin egen hälsa.

Bodil Berggren (Bispgården, 2020-02-13)

#296

Jag skriver under för att det är nog med destruktion av folkhemmet och sjukvården framförallt som mår usellt sedan länge!!

Camille Esquerre (Stockholm, 2020-02-13)

#304

Gränsen för vad som krävs för rättvis säker vård och rimlig arbetsmiljö är sedan länge passerad!

Sven Svedmyr (Göteborg , 2020-02-13)

#306

Vården är viktig o måste få resurser så den kan skötas på rätt sätt o att svårt sjuka människor får den vård de behöver

Caroline R (Stockholm , 2020-02-13)

#317

Min bild av vården (både i Region Skåne och Kronoberg där jag är/har varit patient) överensstämmer med sjukvårdsupprorets. Bristande tillgänglighet för patienter vilket riskerar patientsäkerheten, och alldeles för hög arbetsbelastning för sjukvårdspersonalen - vilket inte bara riskerar patientsäkerheten utan också personalens egen hälsa. Detta är farligt när vårdgivare dessutom säger sig ha svårt att rekrytera. Helt orimligt att man låter personalen slita ut sig så de flyr yrket, när man samtidigt hävdar att det råder brist på dessa yrkesgrupper. Nationellt måste detta bli en prioriterad fråga för att svensk sjukvård ska fungera och uppnå sådana goda resultat som kan förväntas av den, sett till landets goda ekonomi. Senast för ett par veckor sedan kom man t.ex. fram till att sänka undersköterskornas ob-tillägg i Region Kronoberg, med hänvisning till att det inte är den yrkesgruppen som krisar mest för tillfället och för att man har sparkrav. Samtidigt klarar man inte av att minska på hyrpersonal, och samtidigt har man de senaste åren förberett för att bygga ett nytt sjukhus. Detta behövs säkert, men det gäller ju också att ha personal att bemanna det med. Sådana beslut spelar kanske inte i samma orimliga liga som de aktuella varslen i region Stockholm, men det visar tydligt att det verkar finnas orimliga feltänk i denna fråga över hela landet!

Elin Tornerefelt (Lund , 2020-02-13)

#321

Jobbade på SÖS som barnmorska för 20 år sedan. Arbetsmiljön var ansträngd redan då, kan bara föreställa mig hur det är idag. Har dessutom barn som arbetar i sill idag!

Eva Branö (Luz, 2020-02-13)

#323

Blivande sjuksköterska som vill ha rättvisa förutsättningar för att få vara just nu!

Sara Olsson (Eskilstuna, 2020-02-13)

#326

Jag lider med alla hjältar som dagligen sliter för att alla ska ha det så bra som möjligt

Lena Lindgren (Salem, 2020-02-13)

#327

Jag är äldre och väldigt orolig för den sjukvårdskatastrof som har avslöjats i Stockholm!

Anders Strömberg (Stockholm, 2020-02-13)

#333

Jag själv jobbar inom vården och tycker att vi fördelar resurserna fel.

Anna Utterman (Stockholm, 2020-02-13)

#336

Det ska inte få vara såhär. Det här är mitt framtida yrke om 1 år och jag skulle aldrig vilja jobba i såna förhållanden

Monica Bermann (Linköping, 2020-02-13)

#347

Vill ha en fungerande vård i Sverige

Jenny Nilsson (Stockholm, 2020-02-13)

#349

Viktigt!!!!!!

Ulla-Maija Yrjänä (Stockholm, 2020-02-13)

#358

Vården behöver resurser!!!

Mats Funcke (Årsta, 2020-02-13)

#362

Har jobbat själv 20 år på två olika akutsjukhus i Stockholm. Det är tydligt att prioriteringarna har varit helt fel länge. Det är skrämmande inse att jag kan inte alla gånger garantera patientsäker vård.

Piia Gustafsson (Tullinge, 2020-02-13)

#365

Måste till en förändring inom vården!! Bättre arbetsmiljö och mer personal inom akutsjukvården och andra vårdinrättningar!

Nina Ikonen (Stockholm , 2020-02-13)

#374

Jag är sjuksköterska och arbetar på KS.

Maria Böhlin (Stockholm, 2020-02-13)

#378

Jag vill vårda patienter, inte släcka bränder!

Linda Svedberg (Solna, 2020-02-13)

#388

Jag är liksom många andra upprörd och orolig över de förändringar i Stockholms sjukvård de senaste åren.

Malin Albert (Stockholm, 2020-02-13)

#399

Barnläkare, Södersjukhuset

Antonios Loizos (Stockholm, 2020-02-13)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...