Vi vill bevara och utveckla skärstadalens unika värden!

Kommentarer

#401

Tycker det är synd att förstöra skärstad med , fula vindkraftverk.

Kurt Gunnarsson (Huskvarna , 2020-02-08)

#403

Förstör naturen och omgivningen fullständigt. Vindkraft är fel väg att gå.

Magnus Hultman (Jönköping, 2020-02-08)

#404

Så många och så stora vindkraftverk kommer att förfula hela landskapet och försämra miljön för de som bor där.

Marie Lantz (Malmbäck, 2020-02-08)

#413

Det är opassligt både för människor och djur. Fåglarnas Förintelse! :( Clary-Ann Glandberger Uppsala

Clary-Ann Glandberger (Storvreta, 2020-02-08)

#415

Detta är 1 km från min systers hus. Vansinne!

Andreas Glandberger (Uppsala, 2020-02-08)

#417

Jag och min familj vill inte att det ska byggas något vindkraftverk i skärstadale /kaxholmen. Det kommer inte gynna oss som bor här, istället kommer detta förstöra naturen,djur och fågelliv som vi har här. Landsjöns fågelliv kommer absolut påverkas till det negativa ! Och det kommer förstöra idyllen ned monster vindkraftverk som står åh snurrar åh susar i våran vackra dal! Ska man satsa på naturkraft så ska man skaffa solceller istället! Skrota denna dumma ide nu!

Ids Hegg (Skärstad, 2020-02-08)

#422

Det vore katastrofalt om en sådan vacker och unik miljö får förstöras på detta sätt.

Mathilda Ahlgren (Huskvarna , 2020-02-08)

#425

Jag skriver under med anledning av att jag vill stoppa planerarna på att bygga en vindkraftspark i SKÄRSTAD/kaxholmen.

Mikael Gustafsson (Kaxholmen, 2020-02-09)

#426

En exploatering kommer avsevärd påverka natur och miljö i skärstadalen negativt, för både människor och djurliv.

Joakim Wahlqvist (Huskvarna, 2020-02-09)

#432

Vill inte ha dessa fula saker i min natur
Vill ej ha dem nära människor o hus

Anne Andersson (Huskvarna, 2020-02-09)

#436

Jag bor i området

Mathilda Arnell (Jönköping, 2020-02-09)

#442

Bor 1,5 km ifrån den tänkta vindkraftparken.
Galenskap!
Ingen vindkraft i skärstaddalen, finns andra prioområden.

Nathalie Johansson (Kaxholmen , 2020-02-09)

#445

Vindkraft genererar betydligt mindre el per yta än tex kärnkraft. Varför exploatera massa ytor som förstör ljud-, ljus- och djurmiljön. Kärnkraften är välutvecklad i Sverige. Satsar man dessutom på nästa generation av kärnkraften så blir det väldigt lite kärnavfall.

Erik Starhagen (Huskvarna, 2020-02-09)

#455

På grund av fel placering så nära bebyggelse

Birger Hjalmarsson (Huskvarna, 2020-02-10)

#460

Jag motsätter mig att dessa vindkraftverk skall byggas i närbelagt skyddat biosfärområde.

Niklas Salsborn (Huskvarna, 2020-02-10)

#463

Bevara Skärstadalen!

Agneta Wistingsgård (Ölmstad, 2020-02-10)

#465

Att förstöra vår underbara natur vore katastrofalt.

Joanna Berglund (Huskvarna , 2020-02-10)

#466

Eva Abrahamsson

Eva Abrahamsson (Huskvarna , 2020-02-10)

#468

Bengt Skärås

Bengt Skärås (Västerås , 2020-02-10)

#479

Jag tycker det är mycket viktigt om man ska bygga vindkraftverk att dessa byggs på en plats där de gör minsta möjliga påverkan på natur och miljö. Att bygga vindkraftverk på en av Jönköpings kommuns finaste naturområde för friluftsliv och rekreation är helt fel. Är därför starkt emot en exploatering av vindkraftverk på denna plats, Skärstadalen, Kaxholmen.

Mats Harbäck (Huskvarna, 2020-02-10)

#480

Tycker det är fel att utländska bolag ska kunna äga anläggningar i Sverige som inkräktar på ett så omfattande sätt för oss som lever i området. Ska man bygga anläggningar likt detta skall det komma kommunen till gagn i mycket större utsträckning och intäkterna som genereras skall stanna i vår region.

David Rudenstam (Huskvarna, 2020-02-10)

#483

Jag skriver under på grund av att jag bor i området och håller med till fullo.

Hannes Rudfeldt (Huskvarna, 2020-02-11)

#491

Vi menar att de riktlinjer som Kommunen har gjort för alla de skyddsvärda områden som ryms inom Skärstadalen skall vara styrande och att framtiden för Skärstadelen ligger i att:

Erbjuda en attraktiv boendemiljö i en unik miljö
Företag och verksamheter bidrar till eller förädlar områdets natur och landskapsvärden.
Skärstadelens riksintressen och skyddsvärda områden inte påverkas negativt av storskaliga exploateringar som kan ha en negativ inverkan på djur och natur
Det unika natur- och kulturlandskapet inte påverkas på ett avgörande sätt· Skärstadelen fortsatt är en av kommunens viktigaste områden för friluftsliv, rekreation och motion
Destinationen Skärstadalen står öppen för alla de tusentals besökare som vill dela denna vackra plats
En storskalig exploatering av 220m höga vindkraftverk med en rotordiameter på 150m bidrar inte till utvecklingen av Skärstadalen utan står i konflikt med viktiga sociala och miljömässiga värden.

Charles Johed (Stockholm, 2020-02-11)

#494

Vindkraftverk skapar hälsofarligt infraljud. Ju större och högre vindkraftverk desto kraftigare och farligare infraljud (Miltals spridning). Äventyra inte tusentals människors hälsa. Värna om alla uppväxande barn. Säg ett bestämt NEJ till vindkraftmonster i vår bygd.

Börje Karlsson (Kaxholmen, 2020-02-11)

#498

För att den vackra naturen ska bevaras och inte exploateras av okänsliga bolag och kunna användas av alla boende i och omkring Skärstadalen.

Christina Almegård (Kaxholmen, 2020-02-11)

#502

Det är fel att slå upp vindkraftverk i Skärstadalen!

Anna Strid (Gisebo, 2020-02-11)

#506

Jag tycker det är ett grundfel att ge tillstånd till ett sånt här bygge som påverkar så många negativt, både i närområdet och inte minst på andra sidan Vättern. Vi är många som har byggt och köpt hus i dalen de senaste åren, och med det investerat för livet. För att inte tala om de som lagt ner liv och själ i sina gårdar. Som tillståndsgivande myndighet kanske man borde lyssna in och ha respekt för den allmänna opinionen, här har man inte ens haft bra information. Hur kan det ens få gå till som det gör med dessa vindkraftverk som ploppar upp?
/Josef, nybyggare i Kaxholmen

Josef Rosenblad (Kaxholmen , 2020-02-11)

#516

Fel att placera så stora vindkraftverk nära tätbebyggt område, och i en natur som är unik. Ett område som dessutom är i en expansiv fas både med företag och människor!

David Wallmo (Skärstad, 2020-02-12)

#518

Hej,
Många personer har blivit oroliga och mår dåligt.
Miljön kring Kaxholmen-Skärstadalen är unikt vacker och får inte förstöras av vindkraftverk.
Välj alternativet med solpaneler istället !
Paneler är ljudlösa, inga rörliga delar och byggs in i naturen på ett mer naturligt sätt.
Ok ?? Självklart !!
Mvh
Johan Mattsson
Kaxholmen

Johan Mattsson (Huskvarna, 2020-02-12)

#522

Vindkraftverk i denna skala är förödande för landskapsbilden och de naturvärden som finns i området. Det finns många ställen som är betydligt mindre värdefulla ur den synvinkeln än Skärstaddalen, välj något av dem istället! Bygg t.ex. i eller i anslutning till något av de omfattande industriområden som finns.

Joakim Orwar (Huskvarna, 2020-02-12)

#525

Vindkraftsutbyggnad bör absolut inte ske i områden som har skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. Det är dessutom starkt olämpligt med en utbyggnad så nära boendemiljön för så många människor.

Knut Per Hasund (Huskvarna, 2020-02-12)

#528

Jag har bott på denna fantastiska plats i snart 20 år. Trodde aldrig jag skulle hitta en plats som kunde mäta sig mot Öland eller Jämtlandsfjällen, men så hittade jag Kaxholmen. Det är obegripligt hur någon kan vilja exploatera denna varsamt utvecklade pärla på det sätt som nu sker. Plötsligt spelar naturskydd, lokal utveckling och småföretagande ingen roll? Skärpning politiker och beslutsfattare!

Johanna Krebs Johansson (Kaxholmen, 2020-02-12)

#531

Vill bevara den natursköna dal som den är, vindkraftverk har en stor påverkan på landsbygdsmiljön och djurlivet omkring.
Samt har en negativ påverkan av markvärdet runtomkring denna vindkraftspark.

Joakim Gustavsson (Huskvarna, 2020-02-13)

#536

Trots att vindkraften är och kommer att vara en betydelsefull del av den svenska elproduktionen, har jag kommit bli allt mer övertygad om att aktuell placering kommer ha betydande negativa effekter och hämma utvecklingen, både för Skärstadalen och för kommunen i stort.

David Jansson (Kaxholmen , 2020-02-13)

#538

Vindkraften kommer påverka mitt boende väldigt mycket. Ljudet, närmiljön och det blinkande ljuset kommer göra att vi riskerar att behöva flytta om vindkraften byggs här.

Anders Nordin (Kaxholmen, 2020-02-13)

#545

Stöder till fullo de angivna synpunkter och argument.

Hans Magnusson (Kaxholmen, 2020-02-13)

#549

Jag skriver under, det är fel att bygga vindkraftverk. Det finns betydligt bättre energikällor.

Andreas Turbok (Vaggeryd, 2020-02-13)

#556

Vindkraftverken kommer att göra stor oacceptabel åverkan på miljön i närheten och i området runt om, ex vis Kaxholmen, Landsjön och Skärstad.
Ljusförhållanden kväll och natt kommer att påverkas av verkens varningslampor. Ljusförhållanden dagtid mot solen i form av flimmer. Rent estetiskt är det inte passande i miljöbilden. Fågelliv störs. Omgivande mark blir industrimark.

Annette Berlin (Skärstad, 2020-02-13)

#557

Jag anser inte att en etablering av en vidkraftspark i skärstaddalen är förenlig med de natur-och kulturvärden som finns och utvecklas i bygden.

Anders Berlin (Skärstad, 2020-02-13)

#569

Stödjer uppropet fullt!

Clara Magnusson (Kaxholmen, 2020-02-13)

#584

Jag skriver under därför att jag är emot en exploatering av Skärtadalen

Bo Vingren (Skärstad, 2020-02-13)

#587

Exploatering av Vindkraftverk mellan Skärstad och Kaxholmen skulle förstöra naturlandskapet.

Lena Salsborn (Huskvarna, 2020-02-13)

#588

Förstör inte vår unika och vackra miljö som finns i Skärstadalen och vår möjlighet till rekreation i en lugn och tyst miljö. Ljud och gigantiska vindkraft torn kommer att få en stor påverkan på den fina landskapsbild vi har nu.

Suzanne Svartholm (Huskvarna, 2020-02-13)

#591

Vill inte ha vindkraftsverk här. Borde finnas bättre ställen att placera dem. Där det inte stör en växande byggd.

Erik Strid (Huskvarna , 2020-02-14)

#595

Har en sommarstuga i Sandvik vid landsjön.

Mattias Lööf åkesson (Ljungskile, 2020-02-14)

#597

Det förfular landskapet

Rainer Scholz (Huskvarna, 2020-02-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...