Vi vill bevara och utveckla skärstadalens unika värden!

Kommentarer

#205

Äger en jord och skogsfastighet som riskerar att påverkas radikalt av vindkraftsexploratörer.

Anders Hultman (Göteborg , 2020-02-02)

#206

Den unika bardomsbyggden ska få vara bevarad för en framtid
Att det ska finnas miljöer som fortfarande har ett rikt djurliv och tysta naturliga miljöer.

Annika Widegren (Huskvarna, 2020-02-02)

#210

Våga vägra vindkraft!

Linus Ek (Jönköping, 2020-02-02)

#212

Varför bygga dessa när man inte behöver detta..i skärstad.!!Så onödigt..😐😐😐not like so mucho!!

Karin Vingren (Jönköping , 2020-02-02)

#214

Jag egentligen inte bryr mig, men har många vänner som gör det, och för deras skull får detta (för vännerna) angelägna ärende, min underskrift..!

Pär Gustafson (Huskvarna, 2020-02-02)

#216

Jag värnar om att natur,kultur och djurliv får bevaras i befintligt skick i denna bygd.

Henry Hane (Skärstad Huskvarna, 2020-02-02)

#217

Måste finns bättre platser att sätta upp dessa ljudförorenare!

Roger Pehar (Jönköping, 2020-02-02)

#221

Allt vad ovanstående text säger.
Skärstad har varit ett skyddat område när det gäller natur, djur och övrig miljö.
Låt den fortsätta vara det.

Marita Hane (Skärstad Huskvarna, 2020-02-02)

#237

Jag tycker att vindkraftverken kommer att försämra miljön på flera sätt; Dom är fula, blinkar dygnet runt och skapar oro, is kan flyga av vingarna så säkerhetsavståndet vintertid blir stort, de dånar och vem ska ta bort skiten när de ska tas bort?

Christina Vikhed (Gränna, 2020-02-02)

#242

Jag bor i denna vackra miljö och vill bevara den som den är i dag.

Helene Sandvik 8 (Hiskvarna, 2020-02-02)

#245

Vi älskar att komma till skärstadalen och östra vätterbranternas underbara naturområden. Vi vill inte se vindkraft byggas där, då kommer vi inte återvända!

Christian Sandberg (Danderyd, 2020-02-02)

#247

Jag vill bevara skärstad natur och miljö samt by ist för att industrierna byggden

Kevin Ericsson (Huskvarna, 2020-02-02)

#267

Jag stöder innebörden i texten "Vi vill bevara och utveckla skärstadalens unika värden"

Stefan Wahl (HUSKVARNA, 2020-02-02)

#268

Jag instämmer i innebörden i texten "vi vill bevara och utveckla skärstadalens unika värden"

Karina Wahl (Huskvarna, 2020-02-02)

#271

Oerhört fult, onödigt och högljutt. Förstör naturen på alla sätt och vis.

David Johansson (Jönköping, 2020-02-02)

#280

Det räcker med att höja blicken lite grann och spana västerut för att förstå. Där, i Bet, blinkar det varje natt likt ett disco på Ibiza samtidigt som det hörs ett bullrande ljud från rotorerna.

Anders Ryvallius (Huskvarna, 2020-02-02)

#283

Jag vill bevara vår natur och våra kulturvärlden som de är idag, jag vill utveckla vår del Jönköping utan en massa ekonomiska intressen utifrån, önskar inte en exploatering pga ekonomiska intressen överhuvudtaget!
//Fredrik

Fredrik Rånge (Kaxholmnen , 2020-02-03)

#292

Jag anser att naturvärdena som går förlorade vida överstiger värdet av den producerade elen,
om denna vindkraftspark blir verklighet.

Stefan Yaftali (LEKERYD, 2020-02-03)

#300

Vindkraft som skadar djurlivet och äventyrar elnätet är onödig - behövs inte.

Bo Jägenstedt (Gränna, 2020-02-03)

#304

Vindkraftverken kommer att störa något så fruktansvärt där jag bor, både med ljudnivån och utseendet. Vill ha en fridfull landsbygd.

Jonathan Johansson (Kaxholmen, 2020-02-03)

#309

För oss personligen äger vi två sommarstugor på västra sidan av Landsjön. Jag Anne-Marie har här tillbringat mina somrar sen jag föddes 1949. För oss, våra barn och barnbarn är detta vårt smultronställe där vi numera tillbringar en stor del av sommarhalvåret. De ger oss rekreation och vila från vardagen. Utsikten från stugorna mot skärstaddalen är helt fantastisk, lugn och rogivande. Om vindkraftverken byggs kommer dessa att förstöra hela denna fantastiska Skärstadal.

Gert & Anne-Marie Åkesson (Nödinge, 2020-02-03)

#310

Jag inte vill ha så stora vindkraftverk i närheten av Skärstad/Kaxholmens samhällen.

Jonas Lundell (Huskvarna, 2020-02-04)

#316

Ödeläggelse av den fina Skärstad dalen. Jag citerar
Alf Svensson
Vem äger horisonten!

Jan Wessman (Huskvarna, 2020-02-04)

#323

Jag vill vara med för att värna om vår natur och dess mångfald samt bevara landskapets form som den är idag

Lennart Wadsten (Huskvarna, 2020-02-05)

#326

Jag vill bevara Skärstad-s unika natur.

Christine Tallberg (Huskvarna, 2020-02-05)

#331

påverka inte djurlivet med vindkraft
orörd natur och djurliv

allan sonestedt (,,,,,,,,,,, 2020-02-05)

#332

En vacker miljö i ett fint landskap ska ej förstöras av människans teknologiska avtryck.

Kenny Hegg (Skärstad, 2020-02-05)

#333

Bevara lugnet i Skärstadal! Profitering på klimathysterin måste ha gränser.

Joakim Grundberg (Skärstad, 2020-02-05)

#339

Ägarna till verken har inte ”skinn i leken” vad det gäller närmiljön kring verken.

Johan Palmér (Huskvarna, 2020-02-05)

#343

Bevara istället för att förstöra...

Kennet Thorén (Jönköping, 2020-02-05)

#344

Vindkraftverk ska inte vara i närheten av där många människor bor. Det förstör mångas livsmiljö.

Christer Larsson (Kaxholmen, Huskvarna, 2020-02-06)

#345

Placeringen av 220 m höga vindkraftverk i denna skyddsvärda miljö är absolut förkastlig

Calle Forssmed (Huskvarna, 2020-02-06)

#346

Vi ska inte förstöra vår vackra natur med vindkraft som är skadligt för människor och djur, hur kan man få idén att uppföra vindkraft som ej är ekonomiskt bärande, det finns bättre alternativ. Försök att tänka rätt i första steget.

Torbjörn Nyquist (Huskvarna, 2020-02-06)

#348

En vindkraftspark skulle förstöra Skärstadalens unika landskap

Lennart Lindberg (Huskvarna, 2020-02-06)

#352

Jag tycker det är vansinne att placera dessa enorma vindkraftverk i anslutning till boende och unika natur- och kulturlandskap!

Björn Wesley (Lekeryd, 2020-02-06)

#355

Det finns bättre och mer passande ställen att bygga vindkraft på. Både effektmässigt och ur miljösynpunkt.

Fredrik Knutsson (Jönköping, 2020-02-06)

#359

Fyll hustaken med snygga solpaneler istället.

Tomas Johanson (Kaxholmen, 2020-02-06)

#363

Gerd Gunnarsson

Gerd Gunnarsson (Lekeryd, 2020-02-06)

#368

Bevara kultur och naturskyddsområde

Anna Runesson (Huskvarna, 2020-02-06)

#372

Skärstad eller kringliggande område drar inte nytta av att ett område ödeläggs för att ge plats åt något som påverkar det nuvarande ekosystemen och djurlivet, speciellt inte när det kommer kosta mer än vad det tillför.

Alexandra Jansson (Gränna, 2020-02-06)

#374

Jag är stark emot vindkraftverken som planeras att byggas i Skärstad.

Julius Forssmed (Huskvarna , 2020-02-06)

#375

Jag vill bevara skärstad orört.

Josefine Isenknut (Huskvarna, 2020-02-06)

#389

Boende i närområdet.

Maria Norstedt (Gränna, 2020-02-07)

#390

Jag tycker dels att det är fult och jag är rädd att det skadar och stör natur och djur.

Carina Hermansson (Kaxholmen, 2020-02-07)

#393

Förstör inte våran unika natur. Stoppa vansinnet.

Bo Rosenqvist (Huskvarna, 2020-02-08)

#400

Jag skriver under på grund av att jag motsätter mig förslaget att sätta upp vindkraftverk i Skärstad dal. Att ens komma med idén att angripa vår natur och miljö kring Skärstad dal med allt vad det innebär protesterar jag emot.

Caroline Kulig (Huskvarna , 2020-02-08)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...