Rädda Göteborg Wind Orchestra

Kommentarer

#2605

Viktiga uppskattade verksamheter som raseras är alltför svåra att bygga upp igen!!

Ingrid Arvåsen (Göteborh, 2020-01-06)

#2610

Är musiker själv, känner att detta är något jag står för

Lukas Stepankevicius (Dösjebro, 2020-01-06)

#2615

Blåsmusikens främsta representant i Västsverige
måste räddas inte minst för att understödja de spillror som ännu finns kvar.

Lars Johan Hälmen (Lidköping, 2020-01-06)

#2619

GWO är en av de sista utposterna i Sverige gällande professionell blåsmusik. Detta är en kulturform som behöver bevaras.

Martin Olsson (Göteborg , 2020-01-06)

#2627

Kultur är något som inte borde nedprioriteras på detta sättet! Kämpa på GWO!!

Johan Kolvik (Göteborg, 2020-01-06)

#2631

Jag vill värna musiklivet i stort och blåmusik i synnerhet. Jag är rädd för den nedmonteringen av vårt musikala kulturliv som verkar spira i många av våra städer och kommuner...

Jesper Lundqvist (Källby, 2020-01-06)

#2635

Blåsmusiken ska va kvar!

Jakob Larsson (Göteborg , 2020-01-06)

#2637

Hört gwo flera gånger, en fantastisk orkester som skall finnas kvar! Detsamma

Björn Johanson (Alingsås, 2020-01-06)

#2638

Göteborg Wind Orchestra är en av Sveriges få professionella blåsorkestrar orkestrar som spelar allt från barnmusik till Klasiska verk av dom stora tonsättarna.

Hans-Erich Christenson (Lerum, 2020-01-06)

#2641

De ska vara kvar

Jenny Andner (Göteborg , 2020-01-06)

#2648

totalt okunniga politikers neddragning av den livsviktiga kulturen!!!

inge thorsson (uppsala, 2020-01-06)

#2651

Jag ser allt mer och mer ställen som drar in och halverar för kultur/musik. Jag tycker det är bedrövligt...

Linnea Åkerlund (Munkedal, 2020-01-06)

#2652

Musik inspirerar och borde finnas mer av, inte mindre

Anna Fronczak (The Hague, 2020-01-06)

#2669

Musik är glädje och viktig för vårt välbefinnande! I vårt rika samhälle måste det få finnas.

Karin Johansson (Hålanda, 2020-01-06)

#2672

Professionell musik som inte tillhör den breda pop-kategorin är viktigt som inspiration för unga (och gamla) musiker både som amatör såväl blivande proffs. Bredd inom musiken är viktigt för fortlevnad inom alla genrer som inte massproducerats för att sändas i reklamradio och dess bortfall utarmar utbudet av musik och i förlängningen kommer att leda till mindre variation och rikedom.

Måns Andreasson (Göteborg, 2020-01-06)

#2681

Tradition & förnyelse i musiken. GWO:s ledord. GWO är omistligt för några tusen av oss fritidsmusiker i våra trakter.

Ulf Ripa (Landvetter, 2020-01-06)

#2684

Vi måste bevara kulturen annars dör den ut.. Och var ska dagens ungdomar ta vägen om man inte har något mål att sikta efter?!

Lina Larsen Wik (Göteborg, 2020-01-06)

#2685

Vill ha GWO kvar!

Henrik Aleryd (Vänersborg, 2020-01-06)

#2694

Rädda kulturen

Kerstin Andersson (Linköping, 2020-01-06)

#2704

...kulturen behöver allt stöd den kan få i dagens hårda och allt mer tuffa samhälle!

Jonas Thorén (När, Gotland, 2020-01-06)

#2716

Vart tar annars kulturen vägen om vi inte kämpar för att få kunna gå att se o hörs den..

Louise Siverbrant (Göteborg, 2020-01-07)

#2717

1. GWO behövs
2. Jag behöver GWO

Staffan Brodén (Nacka, 2020-01-07)

#2722

Jag tycker Göteborg wind måste få fortsätta

Robert Lindell (Göteborg, 2020-01-07)

#2726

Jag tycker GWO gör ett jättebra jobb och de behövs i Kulturgoteborg.

Mikaela Wallin (Mölndal , 2020-01-07)

#2732

Jag skriver under därför att GWO är en av de få professionella blåsorkestrar som finns kvar i Sverige, Genom att lägga ner GWO tappar v den historia som blåsorkestrar utgör. GWO är väldigt viktig som föregångare och föredöme för amatörmusik i västra Sverige. Varje år anordnar Sveriges Orkesterförbund, västra götalandsdistriktet, en orkesterträff med 80 deltagare där GWO:s musiker och dirigent deltager aktivt. Träffen är två dagar. Det kommer amatörmusikanter från hela västra Sverige och två dagar efter anmälningstidens början är alla platser fullbokade. Det finns alltså ett enormt intresse för lärande och den kunskapen besitter GWO i detta sammanhang.

Britta Edefors (Hälsö, 2020-01-07)

#2737

GWO wind orkester måste finnas kvar

Eva Strömkvist (Göteborg, 2020-01-07)

#2741

Musik i alla dess former är otroligt viktigt för samhället.

Helena Berlin (Göteborg , 2020-01-07)

#2748

Jag tycker GWO bör vara en självklar del av musikutbudet i Göteborg. Jag har vid flera tillfällen åtnjutit förmånen att få ta del av deras framföranden både som privatperson och som lärare och hoppas kunna få fortsätta med det.

Ann-Marie Kristensson (Göteborg, Brännö, 2020-01-07)

#2756

Vi måste värna om vårt kulturarv. Dessutom mår vi människor bättre när vi får höra musik.

Tove Höjer (Kungsbacka, 2020-01-07)

#2761

Kulturlivet är en viktig del av ett fungerande samhälle och musiken är en betydelsefull funktion i människans utveckling. Att låta viktiga instanser för konstnärliga uttryck gå under är en stor och allvarlig förlust för oss alla.

Sofia Starborg (Göteborg, 2020-01-07)

#2769

GWO är otroligt viktigt för alla blåsmusiker i Västsverige. Kom och lyssna på det otroligt uppskattade orkesterkursen den 7-8/2 i Kronhusbodarna. För mig som amatör är det en ovärdelig erfarenhet.

Anna Persson (Surte, 2020-01-07)

#2777

Jag tycker det är viktigt med ett rikt kulturliv som ger goda upplevelser och glädje för alla och som bidrar till ungdomars utveckling. Det krävs mycket övning och vilja att bli en bra musiker och så härligt att se att man kan göra detta tillsammans ung som gammal. Jag tycker att politikerna bör ge lika mycket uppmärksamhet på ungdomar som satsar inom musik som de som satsar inom idrott och GWO är en fantastisk orkester som ger alla chansen.

Bente Sandberg (Ängelholm, 2020-01-07)

#2780

GWO behöver finnas kvar!

Fredrik Bramstång (Trollhättan , 2020-01-07)

#2784

Sveriges näst största stad behöver en fantastiskt duktig orkester samt om man drar ner på stödet kommer det inte längre bli en fantastisk orkester.

Marie Wallgren (Partille , 2020-01-07)

#2791

Jag är musiker, och har jobbet med GWO.

Charlotte Richardsen (Vikersund, 2020-01-07)

#2793

att GWO är en viktig del av Göteborgs kultur-utbud! Kultur, kanske särskilt musik, är så oerhört viktig för människans mentala hälsa. Idag, när psykisk ohälsa ökar lavinartat, behöver vi dessa andliga oaser mer än någonsin. Bidra inte till kulturdöden, visa att Göteborg fortfarande värnar om kulturen och förstår dess signifikans!

Karin Hertzman (Göteborg, 2020-01-07)

#2798

Ett musikaliskt arv går förlorat om GWO tvingas lägga ner. Kultur är viktigt!!

Gunilla Bankel (Älvängen, 2020-01-07)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...