Mot nedskärningarna i Umeås för- och grundskolor

Kommentarer

#1422

Förälder till barn i förskola.

Anna Isaksson (Umeå, 2019-12-16)

#1423

Nedskärningar i för- grundskola är idioti.

Christian Nordin (Örnsköldsvik , 2019-12-16)

#1425

Det måste ske en förändring! Vi måste satsa på skolorna och våra elever, vår framtid!!!!!

Emma Boström (Umeå, 2019-12-16)

#1426

Det är redan problem i förskolorna och skolorna med för stora barngrupper och för lite personal

Paula Lundin (Umeå, 2019-12-16)

#1432

Det kommer bli stora konsekvenser i framtiden i barnens mående både fysisk och psykisk när de kommer få mindre möjligheter och resurser att klara skolan framförallt de barn som behöver extra stöd och hjälp av olika skäl och orsaker.Deras miljö kommer bli otryggare när det blir mindre personal på raster och på större grupper ,barnens grundläggande rättighet att bli sedd och hörd minskar ex på raster där det redan är stora grupper av barn och lite personal ,mobbing kommer att öka ex,många barn kommer att känna sig otrygga .Det är redan tufft för barnen i skolan och det är rent en kräkning mot alla barn om det ska sparas mer.

Jenny Brodin (Umeå, 2019-12-17)

#1440

Vi kan inte längre vara tysta, nu räcker det med alla nedskärningar och ned demolering av för och grundskola!

Michaela Öhman (Umeå, 2019-12-17)

#1441

Jag anser att fritidshem har en otroligt stor betydelse gör elevers utveckling och Ka absolut satsas på INTE vara det som man tar resurser från.

Gudrun Eirell (Umeå, 2019-12-17)

#1445

Jag har barnbarn och dom är ju vår framtid.

Annika Karlsson (Umeå , 2019-12-17)

#1449

Nu får det vara nog!!!

Göran Sandberg (Umeå , 2019-12-17)

#1452

Jag har fått nog

Tina Svanström (Vännäs, 2019-12-17)

#1453

Jag skriver under eftersom måttet är rågat. Skolan måste prioriteras och lärare få möjlighet att orka arbeta kvar i sitt yrke.

Monica Brodin (umeå, 2019-12-17)

#1455

Det går inte längre..

Emma Eriksson (Umeå, 2019-12-17)

#1460

Ett år och fyra månader - så länge har jag jobbat som förskollärare. Jag undrar redan hur jag ska orka i ens fem år till, än mindre 40 år till, i yrket? För stora barngrupper och ständigt ökade krav!

Julia Lundberg (Umeå, 2019-12-17)

#1467

Nu får det vara nog!! Våra barn är vår framtid och pedagogerna ska orka ta dem dit.

Lena Lipkin (Kungälv , 2019-12-17)

#1469

Jag inte accepterar fler nedskärningar! Barnen är de som ska leda oss senare, hur tror man det ska gå om de inte får en ordentlig start!

Lisa Arnquist (Umeå, 2019-12-17)

#1471

Det är nog nu!

Josefin Landare von Schantz (Umeå, 2019-12-17)

#1476

Det är gör länge sedan nog!!!

Karolina Holm (Umeå, 2019-12-17)

#1483

Jag skriver under eftersom jag studerat i 3,5 år för att förstärka förskolan som ständigt varit pressad och jag vill visa att vi förskollärare kan göra så pass mycket mer för samhället om vi ges rätt förutsättningar. Nedskärningar är totalt fel sätt att stärka oss på.

Robin Appelkvist (Umeå, 2019-12-17)

#1485

Jag har sett hur det går när det sparas i skolan.

Jessika Björhn (Umeå, 2019-12-17)

#1497

Jag jobbar på en skola i Umeå där barnen behöver mycket stöd. Vi personal knäar redan och har tusen gånger signalerat det uppåt. Nu blir det ännu kärvare. Dessa barn förlorar så mycket på dagens besparingar!

Annika Herrström (Umeå, 2019-12-17)

#1499

Förlåt barn för att jag inte ser dig varje dag, vad och vem du lekt med, om du inte haft någon att leka med, hjälpt dig innan konflikter uppstått och hjälpt dig att reda ut den. Mina och mina kollegors ögon och tröstade armar är för få för de antal barn som våra politiker tycker är lagom i en fungerande och lärande förskola.

Kristina Oskarsson (Umeå , 2019-12-17)

#1501

Kommunen måste börja fatta rätt beslut. I nuläget är vi många som har noll förtroende för makthavarna. Pengar finns om man verkligen prioriterar rätt.

Anna Nordström (Umeå, 2019-12-17)

#1503

Vi kan aldrig sluta att prioritera utbildning och trygghet för våra barn. Det kommer endast gynna missväxt för både människor och ekonomi.

susanne axelsson (umeå, 2019-12-17)

#1508

Att spara på de yngsta kommunmedborgarna är inte ett alternativ.
Förskolan behöver mer resurser, inte mindre.

Maria Öberg (Hörnefors, 2019-12-17)

#1509

Det är orimligt att skära när på de resurser som knappt finns.

Miranda Granstedt (Umeå, 2019-12-17)

#1511

Dessa nedskärningar pågår i de flesta kommuner och de som drabbas hårdast är barnen. Barnen kan inte få det stöd de behöver när grupperna blir större och lärarna blir färre. I min kommun där jag arbetar ska man spara 60 miljoner under 2020, men där heter det att ”vi ska inte springa fortare, utan vi ska jobba smartare”. Som det ser ut så är man oftast 2 pedagoger på 20-22 barn och personalen som fortfarande står på benen är på bristningsgränsen.

Niklas Voss (Varberg, 2019-12-17)

#1512

Barn och barnbarn är det viktigaste som finns. Allas barn och barnbarn.

Marianne Eik (Umeå, 2019-12-17)

#1514

Barnen är vår framtid när vi blir gamla och inte kan ta hand om oss själva och jorden vi ärvde.

Marie Eriksson (Umeä, 2019-12-17)

#1516

J

Emmelie Beijar (Umeå, 2019-12-17)

#1517

Vill att min son ska få en god skolgång med personal som orkar och har tid att se till allas barn behov.

Sofia Enström (Umeå, 2019-12-17)

#1519

Det är nog som det är!
Blir det ingen förändring till det bättre kommer det i sinom tid inte finnas lärare som orkar, i vare sig förskolor eller skolor. Mer ska göras, men mer tid och resurser satsas det inte på. Det är INTE effektivisering! Det trycks bara in fler och fler barn. Orättvist mot ALLA!

Maria Lindblom (Umeå, 2019-12-17)

#1521

Jag blir nyexad lågstadielärare inom något år och jag tror att nedskärningar kommer att vara dödsstöten för många lärare och pedagoger som redan idag gör sitt yttersta för att hålla sig på ytan. Dessutom kommer ingen att vilja plugga till lärare när man bara försämrar yrkets förutsättningar hela tiden. Redan idag är det en lärarbrist, men varför skulle folk vilja ge sig in i yrket när allt man har är att lärare blir utbrända, att de blir anmälda åt höger och vänster, att det inte finns nog med resurser att hjälpa alla i behov av stöd, att de går på knäna för att det inte finns tillräckligt med personal och för stora barngrupper?

Barnen förtjänar en bra skolgång, det är i skolan allt börjar! Att bli sedd av lärare, som då har tid och möjlighet att se en, kan ju verkligen rädda/hjälpa vissa elever. Hur ska man hinna se dem om man knappt hinner undervisa alla?

Linn Backman (Umeå, 2019-12-17)

#1523

Jag skriver under pga det blir omöjligt att hinna se alla barn, att uppfylla uppdraget, att orka med att aldrig få chansen att göra ett bra jobb.
Att jobba utan vikarie.
Att veta att barnen inte får den verksamhet de har rätt till.

Britta Wikman (Umeå, 2019-12-17)

#1543

Kommunen gör så fel prioriteringar

Sara Markström (Umeå, 2019-12-17)

#1553

Situationen för våra pedagoger är passerad för länge sedan. Förskolorna saknar leksaker och pedagogisk material, man samlar in gamla överblivna möbler och div säker som inte är anpassade för ändamålet. Måtte bara inte våra barn råka illa ut...!

Stefan Nilsson (Hörnefors , 2019-12-17)

#1554

Är less på allt prat o hot im nedskärningar inom barnomsorgen! Omprioritera skattepengarna!! O behövs det så höj skatterna.

Charlotte Österlund (Umeå, 2019-12-17)

#1557

Barnen är vår framtid! Dagens stressade samhälle, för vuxna och barn gör det viktigt för våra beslutande att verkligen diskutera med arbetande pedagoger.Hur skapar vi på bästa sätt en hållbar
Arbetssituation för våra pedagoger som ska arbeta efter läroplanen för en ultimat lärandesituation med vår framtid, barnen. Dom behöver en bra grund att stå på där dom blir sedda, hörda, förstådda och får en god kunskapsbas att stå på för framtiden. Inte svikna av vuxenvärlden p.g.a felprioriteringar av våra folkvalda. Pengar finns. men satsas på att göra Umeå omtalat med hjälp av olika skrytbyggen etc.
Ge barnen den framtid som förtjänar, ledda av pedagoger som är välutbildade. Vi har verkligen inte råd att förlora generationer framöver. Tänk om och tänk rätt! Till politikerna vill jag säga: När ni ska spara, vad är viktigast! Prata med kunnig personal innan ni uttalar er om konsekvenser som verkar lättvindiga i er förklaring! Har jobbat i 46 år, vet vad jag talar om och sett förändringens vindar på vikt och värde.

Ewa Steding (Umeå, 2019-12-17)

#1564

Främst för min son som börjar skolan nästa år! Han ska ha en bra skolgång! Dels för min egen och mina framtida kollegors skull! Med dessa nedskärningar kommer vi inte ha rätt förutsättningar för att kunna utföra vårat arbete på ett bra sätt!

Jennie Ungsgård (Umeå, 2019-12-17)

#1566

Jag skriver under för jag tycker att Umeå Kommun tar ett fullständigt obegripligt beslut i denna fråga. Nu är det nog!

Mimi Rosenström (Umeå, 2019-12-17)

#1568

Har en sambo som jobbar i grundskolan och dem har det väldigt tufft

Jonathan Wallin (Umeå , 2019-12-17)

#1571

Jag skriver under för att jag vill att de engagerade medarbetarna på mina pojkars förskola och skola ska få förutsättningarna för att skapa en trygg och lärande miljö för barnen.

Elizabeth Hallner Eriksson (Holmsund, 2019-12-17)

#1581

Jag skriver under för att jag håller med om att det är oacceptabelt att agera så här och riskera barn och ungdomar framtiden bara för att minska kostnaderna!!

Bella Sa (Umeå, 2019-12-17)

#1583

Att spara pengar inom skola och förskola kommer kosta mer pengar i det långa loppet. Det ärr inte en kostnad utan en investering vi gör! Utbildning ska få kosta pengar.

Maja Vihtari (Umeå, 2019-12-17)

#1584

Det måste satsas mer på våra barn , inte mindre, de är vår framtid .

Sigbrit Svensson (Örnsköldsvik , 2019-12-17)

#1586

dessa första år är så viktiga för framtiden så där får man inte snåla in.

Eva-Kari Jonsson (Örnsköldsvik, 2019-12-17)

#1587

Vi måste sluta spara in på våra barn!! De är det viktigaste vi har. För att i längden få ett tryggare o fungerande samhälle måste vi lägga resurser på våra barn o unga i form av behöriga pedagoger s brinner f sitt jobb, anpassat stöd för att ge alla barn chansen att få lära o känna glädje i skolan. Förskola, skola o fritidsverksamhet måste få kosta!

Johanna Wennberg (Umeå, 2019-12-17)

#1588

Att detta inte är okej! Agera

Robert Andersson (Katrineholm , 2019-12-17)

#1589

Det är vansinne att spara där det redan är för tufft.

Malin Wallén (Umeå , 2019-12-17)

#1590

Umeås politiker gör ett misstag med detta påhitt. Inse att vi måste satsa på barnen för att förebygga framtida problem!!

Lenita Kääriä (Umeå, 2019-12-17)

#1596

Jag jobbar i grundskolan. Jag ser att mina barns förskolemiljö är bedrövlig.underbara pedagoger och fina barn, men förutsättningarna som ges är undermåliga. Jag skäms som kommuninvånare och som kommunalanställd.

Jessica Åberg (Umeå, 2019-12-17)

#1597

För att våra barn och pedagoger förtjänar en dräglig arbetsplats

Lina Henriksson (Umeå, 2019-12-17)

#1600

Stoppa nedskärning av förskolan och grundskolan

Helene Hagelberg (Umeå , 2019-12-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...