Mot nedskärningarna i Umeås för- och grundskolor

Kommentarer

#1006

Nu är det nog

Anna Lindberg (Umeå, 2019-12-16)

#1007

Jag är förälder och oroar mig för barnens framtid.

Anna Levin (Umeå , 2019-12-16)

#1010

Skriver under för att jag tycker det är enormt viktigt att vi prioriterar barnen. Det är vår framtid.

Sanna Löfgren (Umeå , 2019-12-16)

#1017

Barn är det viktigaste vi har, vi kan inte skära ned på vår framtids bekostnad!

Emelie Öhgren (Umeå , 2019-12-16)

#1044

Jag skriver under för att nu är det nog! Vi måste satsa på våra barn, de är våran framtid.

Annica Gustafsson (Umeå , 2019-12-16)

#1055

För barnens framtid och välmående.

Linda Vincent (Umeå , 2019-12-16)

#1068

Situationen är allvarlig nu. Det går inte dra in mer pengar. Barn som behöver resurser får inte det, material som förbrukas eller går sönder ersätts inte, många pedagoger mår dåligt och sjukskrivs, vikarier får inte sättas in i alla lägen. Säkerheten för barnen kan inte garanteras och fler barn blir stressade dagens förskolemiljö. Det är dags att säga stopp! Förskola/skola måste få kosta pengar.

Marianne Nilsson (Umeå, 2019-12-16)

#1074

Det är nog nu. Det går inte att dra ner mer på barnens vardag.

Liv Oscarsson (Umeå, 2019-12-16)

#1076

För alla barn och all personal som varje dag kämpar.

Emelie Fors (Sävar, 2019-12-16)

#1077

Det är helt fel område att skära kostnader på, barnen måste prioriteras för allas vår framtids skull.

Emmy Persson (Umeå, 2019-12-16)

#1090

Sett försämringar i förskolan sedan 78. Då hade vi 11barn i syskongrupp på 3personal.Fans inte nästan några barn med utländsk härkomst. Vi hade tid att se varje barn, mycket värme skratt.

Birgitha Lindgren (Umeå, 2019-12-16)

#1101

Jag skriver under då det är en självklarhet att vår framtid (barnen i för-och grundskola) bör prioriteras!

Emelie Harnerud (Umeå, 2019-12-16)

#1102

Jag som småbarnsförälder oroar mig över nedskärningar som kommunen planerar genomför.
Det bör finnas Andra nämnder som borde kunna ha mer nedskärningar jämfört med för-grundskolan.
Kommunstyrelsen bör göra en bättre översyn på samtliga områden inom kommunen

Maria Häggström (Umeå, 2019-12-16)

#1106

Barnen är vår framtid. Vi kan inte svika barn för något så löjligt som sänkt skatt.
Ser hellre att det börjar att dras in förmåner för de ledande, innan det drabbar oskyldiga barn. Vill de styrande ha förmåner, se till att hushålla med resurser och personal, win-win för alla.

Roger Olofsson (Umeå, 2019-12-16)

#1107

Vi offrar inte barnens välmående för kommunens dåliga prioriteringar tack

Erica Olsson (Umeå, 2019-12-16)

#1108

Jag skriver under pga att vi måste säkra framtiden för den framtida generationens utbildning i landet!

Andreas Bygdeson (Umeå, 2019-12-16)

#1110

Jag skriver under för att jag tycker att det får räcka. Tumma inte på barnens utveckling och ge personalen förutsättningar att lära dem väl.

Theres Svensson (UMEÅ, 2019-12-16)

#1112

Det är fullkomligt vansinnigt att spara på barnen, vår framtid!

Elisabeth Svanberg (Umeå, 2019-12-16)

#1119

Jobbar som vikarie ser verkligen behovet av mer personal inte mindre!

Lisa Rudström (Umeå, 2019-12-16)

#1122

Vi ser och känner redan av besparingarna.

Anneli Markusson (Umeå, 2019-12-16)

#1126

Vi ser redan nu hur tuffa förhållanden det råder i förskola och skola. Jag möter både sönderstressade och utbrända pedagogern stressade barn i mitt jobb och ser det även i form av mycket kortfrånvaro på mitt barns förskola. Gör det inte sämre!!!

Helena Gynne (Umeå , 2019-12-16)

#1129

Situationen i skolan är ohållbar som den redan är och jag fattar inte hur man ens kan tänka på att skära ner ännu mer.. ?Det är bedrövligt!!! Har de ens funderat över vad det här kommer att leda till i framtiden?

Caroline Abrams (Umeå, 2019-12-16)

#1133

Vi måste sluta skära i skolan. I ALLA kommuner. Vi klarar inte mer. Vi kan väl effektivisera kommunfullmäktige och HR avdelningarna istället för barnens framtid. Men det kanske ligger för nära beslutsfattarnas egna vardag??

Christian Bejke (Göteborg, 2019-12-16)

#1135

Det sägs att det behöver göras besparingar, och då väljer politikerna att skära ned på vår framtid!? Det förlorar ALLA på, och det blir bara dyrare i längden. Gör om gör rätt!

Jenny Tegman (Umeå, 2019-12-16)

#1140

Efter att ha haft vårt barn på olika platser i Umeå så verkar det som att de mer rika områdena har mer resurser än andra där mer socialt utsatta är, så får det inte vara, alla barn ska få så nära som möjligt samma förutsättningar för att utvecklas och det är starkt förknippat med bestående trygga pedagoger och diversiv personal som trivs på sin arbetsplats.

Joel Bergmark (Umeå, 2019-12-16)

#1153

Investering i humankapital är alltid något som gynnar tillväxt. Vill ni aktivt missgynna tillväxt, fortsätt då dra ned på utbildning

Erik Eriksson (Umeå, 2019-12-16)

#1156

Gränsen är nådd och förbi!

Monica Lindström (Umeå, 2019-12-16)

#1157

Det finns gränser för vad man kan spara på oc hur mycket. Nu får det vara nog!

Mia Eriksson (Umeå, 2019-12-16)

#1163

Nu är det nog!!!

Monica Lindqvist (Umeå , 2019-12-16)

#1172

Eleverna får inte det stöd och den hjälp som dom behöver och har rätt till och lärarna samt fritidspedagogerna jobbar sig sjuka!

Linda Wigren (UMEÅ , 2019-12-16)

#1180

Vi måste satsa på våra barn. Stor barngrupper å lite personal är förödande

Barbro Englund (Umeå, 2019-12-16)

#1191

Barnen är vår framtid och det viktigaste vi har. Detta är inget man drar ner på!

Ida Lilius (Umeå, 2019-12-16)

#1199

Jag vill att mina och andras barn ska bli sedda och få chansen att utvecklas utifrån SINA förutsättningar, inte utifrån skeva politiska prioriteringar och beslut. Lyssna på dem som vet - lyssna på pedagoger och lärare!

Jessica Lindman Johansson (Umeå , 2019-12-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...