Mot nedskärningarna i Umeås för- och grundskolor

Kommentarer

#2001

Jag har 2 barn i skolålder som ska få den bästa möjliga utbildning som går att få.

Ida Åström (Umeå, 2019-12-20)

#2002

Jag skriver under för att jag brinner för utbildning och jag vet vilken skillnad rätt stöd, rätt lärare och mindre klasser kan göra för en elev. Både för kunskapsutvecklingen men även förståelse för sociala regler.

Yrsa Hedman-Edinrose (Umeå, 2019-12-20)

#2007

Nu får det vara nog! Spara i stadshuset i stället!! Där finns stor potential!!!!

Börje Holmgren (Umeå, 2019-12-20)

#2008

Nog nu!

Astrid Holmgren (Umeå, 2019-12-20)

#2016

Det ska inte sparas på barnen/eleverna för de är framtidens vuxna. Lärandet i förskolan/skolan är måste prioriteras och särskilt i dagens samhälle för att stärka demokratin och allas lika värde.

Solveig Karström (Umeå, 2019-12-20)

#2017

Stora barngrupper, otrygghet och bristande kontinuitet. Alla barn i synnerhet de med särskilda behov riskerar att bli lidande.

Margareta Risborg (Umeå, 2019-12-20)

#2024

Det är dags att börja prioritera det som är viktigt!

Kenn Klaman (Sundsvall , 2019-12-20)

#2029

Barnen är det viktigaste vi har och nedskärningar i barnomsorgen inte är en besparing. På sikt.

Linda Taawo (Holmsund, 2019-12-20)

#2032

Jobbar där det skärs ner...

Åsa Thors (Umeå, 2019-12-20)

#2036

Barn är vår framtid

Oskar Wikström (Umeå, 2019-12-20)

#2038

Barnen är vår framtid, de måste få kosta, samt ha välmående vuxna/personal kring sig.

Marita Kjellgren (Obbola, 2019-12-20)

#2056

Nedskärningar p.g.a. "effektivisering" sker på bekostnad av den svenska välfärden. Våra barn går före kronor och ören. Ur ett långsiktigt perspektiv så kommer samhället få betala för de ogynnsamma konsekvenserna dessa besparingar för med sig. Det svenska samhället måste värja sig mot New Public Management. NPM är en influens från andra västerländska samhällen som hade helt andra samhälleliga förutsättningar och utgångslägen än Sverige och gav vissa länder en skjuts till vissa ekonomiska framgångar. I ett välfärdssamhälle som Sverige, är det däremot som att åka snålskjuts. Vi kommer falla av cykeln och ångra oss när välfärden urholkas och ohälsan bland barn och personal inom diverse sektorer ökar.

Faten Nouf (Holmsund, 2019-12-21)

#2064

Barnen är vår framtid

Michael Hellqvist (Vännäs, 2019-12-21)

#2070

Jag skriver under på grund av att vi inom skolan ej kan ge elever med särskilda behov det stöd som de har rätt till enligt lag. Undervisningen lider av nedskärningarna och drabbar lärare och elever som får en ohållbar arbetsmiljö. Detta är nuläget. Skolan klarar inte fler nedskärningar.

Erik Lindgren (Umeå, 2019-12-21)

#2074

Nu får det vara nog!! Vi måste satsa på förskola skola och fritidshem inte spara för att kommunen ska kunna bygga skrytbyggen som vi inte behöver

Jenny Pokosta (Umeå, 2019-12-21)

#2075

Jag skriver under för att jag vet hur stort behov och utbyte mina brorsbarn har sv förskolan. Inga fler nedskärningar i Umeå!

Alva Westlund (Stockholm, 2019-12-21)

#2077

Jag vill kunna ge barnen den rätt de har till utbildning med min kompetens som jag skolat mig till. I en arbetsmiljö där det finns resuerser och tid för det som är viktigt. Där jag och mina kollegor får utvecklas och trivas, inte bli sjukskrivna och känna lust att byta yrke.
Som det ser ut nu och med detta sparkrav känns det som en minst sagt omöjlighet att genomföra.
Tänk om tänk rätt.

Paulin Sebbfolk (Umeå, 2019-12-21)

#2079

Jag är emot nedskärningar i för- och grundskolan!

Tea Salomäki (Umeå , 2019-12-21)

#2082

Det är nog nu. Glaset är överfullt! Personalen och barnen får betala priset .

Britt-Marie Edholm (Umeå, 2019-12-21)

#2087

Tycker att det är ren idioti med alla besparingar.

Moa Gagner (Umeå, 2019-12-21)

#2094

Tycker det är sorgligt att vi gör nedskärningar i välfärden och absolut när det går ut över våra barn.

Johan Nordin (Umeå, 2019-12-21)

#2095

Barnen är det viktigast vi har.

Anna Sundberg (Umeå, 2019-12-21)

#2096

Det är nog nu!!!

Anna Cedergren (Umeå, 2019-12-21)

#2098

Vi lärare kan inte springa fortare, anpassa eller effektivisera mer. Ni sviker barnen genom att inte satsa på dem. Det gör mig förbannad både som lärare och förälder. Kanske blir jag ännu en lärare som egentligen älskar att undervisa men som inte står ut med de dåliga förutsättningarna och därför lämnar yrket? Ge mina barn möjlighet till trygghet och ge mig möjlighet att arbeta kvar.

Sandra Blad (Umeå, 2019-12-21)

#2099

Nu är det nog!!

Jenny Lindström (Umeå, 2019-12-21)

#2101

Jag s skriver under på grund av att jag anser att vi inte kan spara på förskolan. Om barnen inte får en trygg och bra start i livet så kan det få
stora konsekvenser med dåligt mående bla när de blir äldre och då blir det dyrt för samhället .

Beatrice Suurholma (Umeå, 2019-12-21)

#2105

Elevernas rätt till omsorg och kvalitativ undervisning är omöjlig att tillgodose iom nedskärningarna. Personalen blir dessutom sjuk av sin stressade arbetsmiljö.
Politikerna har valt väg för för- och grundskola i Umeå. Var öppna och ärliga med att ni kapar i verksamheterna och ta ansvar för konsekvenserna.

Erika Hägglund (Umeå, 2019-12-21)

#2109

Min dotter jobbar som lärare i Umeå.

Isabell Wallman (Örnsköldsvik , 2019-12-21)

#2110

Vi måste stå upp för våra barn

Anna Arevärn (Umeå, 2019-12-21)

#2118

Skolan är det viktigaste inom samhället. Där behövs mer resurser, inte effektiviseringskrav.

Lillemor Malmbo (Umeå, 2019-12-21)

#2123

Fel att snåla på vår framtid - barnen!

Karin Backman (Umeå , 2019-12-21)

#2126

Det måste bara finnas andra saker att kapa kostnader i Umeå!

Marcus Eriksson (Umeå , 2019-12-21)

#2127

Jag tycker våra barn är värda att bli sedda, bemötta och utbildade i skolan.

Mia Zajac (Umeå, 2019-12-21)

#2130

Det blir allt sämre kvalité i förskolorna tack vare dessa nedskärningar!

Andréa Hahlin (Umeå, 2019-12-21)

#2131

Barnen är vår framtid och vi måste ge dem bra förutsättningar i livet och alla som arbetar med barnen måste få en dräglig arbetsmiljö

Charlott Eriksson (Umeå, 2019-12-21)

#2133

För att de ska kunna få till rätt hjälp och att man ska ta hänsyn nu till alla och se till så att en skola ska fungera, dessa närskärningar hjälper ej om ni vill att vi ska bli så bra skolkommun. Vet ni vad det hjälper inte alls, har gått i genom hela grundskolan och fick aldrig den hjälp som jag behövde för ingen upptäckte mig

Shan Norman (Umeå, 2019-12-21)

#2134

Jag har jobbat i förskolan och sett hur personal och barn far illa av nedskärningarna. Barn, unga och personal i yrken med dessa ska ha möjlighet att må bra. Det är viktigt och viktigt och det enda rätta.

Sara Öhrnell (Umeå, 2019-12-21)

#2135

jag skriver under för att dessa människor gör en sån stor påverkan på alla barn och låter dessa barn få utvecklas.

Norea Löfgren (Umeå, 2019-12-21)

#2136

Jag jobbar själv inom skolan, känner till alla dessa sparkrav som drabbar både barn och personal. Vet vad ordet utbrändhet innebär. Det finns gränser för hur länge det ska hålla o nu e det nått. Vi har idag brist på personal inom många yrkesgrupper redan. Hur ska de lyckas få någon att vilja utbilda sig ,med den arbetsbördan och ansvar som råder? De som sitter och tar alla beslut behöver absolut själv ut i verksamheterna och arbeta nere på markplan. Se verkligheten. Barnen är våran framtid ,de ska få växa upp till starka självständiga individer ❤️. Vilket är svårt m alla dessa sparkrav.

Birgitta Nordin Olofsson (Dorotea, 2019-12-21)

#2137

Jag har arbetat inom skola i Umeå i hela mitt verksamma liv. Veta vad detta innebär

Siv Nyberg (UMEÅ , 2019-12-21)

#2141

Jag vill inte se min mamma jobba ihjäl sig pga det inte kan vara tillräckligt många anställda i barngrupperna.

Emelinda Nordin (Umeå, 2019-12-21)

#2143

Umeå kommun bör titta igenom vad som är lagstadgat uppdrag o strunta i frivilliga åtagande som är oerhört stort. Ger störst bidrag per capita i Sverige till kulturen. Byggande av cyckelgarage för 6 muljoner. Ombyggnad av ett mysigt Rådhustorget som blev sämre. Bidrag till gitarrmuseet med moljontalskronor. Hoppas VK granskar denna snedfördelning. All besparing går på barn o äldre inte lyxresor för politiker eller tillsättande av partikamrater som verksamhetschef för 3-4 personer ( Sjödin fd rektor vindelns folkhögskola). Det finns hur många exempel som helst

Ulla Blad (Umeå, 2019-12-21)

#2144

Väldigt viktigt att satsa på samhällets yngsta medborgare, att lägga en trygg och stabil grund!

Linn Solax Jarekrans (Umeå , 2019-12-21)

#2145

Kvaliten på förskolan försämras då blandannat barngrupperna blir större

Nina Taavo (Haparanda, 2019-12-21)

#2146

För att pengarna som är tillhanda för kommunen läggs på helt fel saker. Se till att sköta vård och skola rätt först. Det kommer göra att fler kan jobba samt att de kan jobba med mer inkomstbringande saker och då får kommunen tillbaka pengarna i form av skatter som dom då kanske kan lägga på annat.

Mikael Lindgren (Umeå, 2019-12-21)

#2147

Någon gång måste nedskärningarna få ett slut, det får inte vara på bekostnad av barnen som pengar ska sparas in.

Tina Jakobsson (Umeå, 2019-12-21)

#2151

Jag skriver under för att min syster jobbar innom barnomsorgen i Umeå och ser hur hon mår dåligt, redan nu, över dom små resurser dom har. Barnen är vår framtid och jag tycker det är en självklarhet att resurser ska läggas på dom.

Susanne Munther (Åsele, 2019-12-21)

#2152

Jag tycker detta är viktigt att uppmärksamma. det är barn det handlar om, vår framtid!

Emmy Pålsson (Umeå , 2019-12-21)

#2158

Stora barngrupper. Barn far illa. Grundverksamheten som prioriteras. Tid för vårt uppdrag finns inte, pedagogisk planering, utvärdering,

Åsa Nilsson (Umeå, 2019-12-22)

#2163

Ni borde skämmas. Personalen gör så bra jobb och belönas med mindre personal, stress, sjukskrivningar.. vik personal dålig lön och mer stress å ansvar, ursh. Och barnen blir påverkad av det också. Dem är ju vår framtid!!!

Martin Ottosson (Umeå, 2019-12-22)

#2164

Skola, sjukvård och infrastruktur måste få kosta pengar

Jonas Gry Fjellström (Obbola, 2019-12-22)

#2165

För- och fru grundskola är något av det viktigaste vi har för att skapa en välmående framtida befolkning. Vi kan inte låta pengar eller vinsttänk styra här, det är orimligt. Vi behöver se långsiktigt och tänka på värden som kanske inte alltid är mätbara idag.

Timmy Dahlman (Umeå, 2019-12-22)

#2168

Blir bara sämre och sämre. Mycket stress sjukskrivningar, mera krav. Vart tog glädjen, skratten att se alla barn vägen. Konstgjord andning vid sjukdom. Det var absolut bättre förr. Mindre barngrupper och sociala problem.

Birgitta Lindgren (Umeå, 2019-12-22)

#2169

Situationen på förskolorna är redan bantad till max. Sjukskrivningar och unga människor som mår dåligt ökar... Barnen är vår framtid!

Linda Wartanian (Umeå, 2019-12-22)

#2174

Orolig för att mina barnbarn inte får den tillsyn dom borde få.

Marlene Lindfors bengtsson (Umeå , 2019-12-23)

#2176

Det är nog nu!!!

Emelie Ahlgren (Umeå, 2019-12-23)

#2177

Ni måste börja prioritera de som är viktigt, allt kommer ifatt er till slut!

Robin Jonsson (Umeå, 2019-12-23)

#2179

Jag har själv barn i förskolan

Monica Ståhl (Piteå , 2019-12-24)

#2180

Det finns andra områden att skära ner kostnader på, inte på förskola eller grundskola.

Daniel Strömberg (Holmsund, 2019-12-24)

#2185

Bevara kvaliten i fötskolan!

Marene Lanfström (Umeå, 2019-12-27)

#2186

Jag vill att mina barn ska vara trygga i förskolan!

Jenny Lindberg (Umeå, 2019-12-27)

#2188

Det är vansinnigt att den kommun med en av de högsta skattesatserna i Sverige behöver dra ner på omsorgen, som är en del av samhällskontraktet. Sluta slösa våra skattepengar på kultur som ett fåtal invånare bryr sig om och fokusera på det som fler berörs av. Inkompetenta politiker och tjänstemän. Skulle Umeå Kommun ha varit ett företag skulle ett stort antal ha fått sparken för längesedan och utan någon form av fallskärm. Skäms!!

Oscar Eriksson (Umeå, 2019-12-27)

#2189

Vad sägs om att spendera lite mindre på konst (Umeå spenderar vansinnigt mycket jämfört med alla övriga kommuner i Sverige) och se till att nedskärningar som detta inte förekommer? Ansvariga politiker måste ställas till svars!

William Thomas (Umeå, 2019-12-27)

#2197

Barnens och lärarnas hälsa

Stefan Nutti (Tavelsjö , 2020-01-04)

#2198

Nu är det nog! Vi går på knäna redan nu i fritidshemsverksamheten.

Eva-Lotta Eriksson (Umeå , 2020-01-07)

#2199

Eftersom att det fortfarande finns de som tror att det genererar pengar om vi drar ner på resurserna där våra barn vistas om dagarna.

Vad kommer dessa barn att kosta samhället när de blir stora?

Camilla Tavelin (Umeå, 2020-01-11)

#2200

Gränsen är nådd för elever och personal.
Det går inte att spara när det egentligen behöver satsas!
Barn o unga är vår framtid.

Annika Andersson (Umeå, 2020-01-13)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...