Rädda Igelboda Stationshus

Kommentarer

#2

Rädda kulturhusen efter Saltsjöbanan

Staffan Persson (Stockholm, )

#9

Har man ansvaret så måste man ta ansvar (Landsting och Kommun och de enskilda tjänstemännen/kvinnorna).
Det duger inte att förhala och ducka. Inte i någon fråga, vare sig denna eller alla de andra som vi medborgare uppfattar som samhällsförstörande.

Kenneth Steen (SALTSJÖBADEN, )

#14

Jag vill att huset räddas och total renoveras

Marco te Pas (Saltsjöbaden , )

#17

Igelboda stationshus är i grunden en mycket vacker byggnad som tillåtits förfalla pga politisk misshandel och ingen som vill, vågar eller kan ta ansvar. Bättre att sälja till en privat aktör för ett nominellt belopp som kan ta på sig att rusta upp byggnaden och driva någon form av verksamhet där, gärna ett café eller liknande.

Joachim Palmé (Saltsjöbaden, )

#22

Rädda stationshuset i Igelboda

Marie Bökman (Saltsjöbaden, )

#24

Jag anser att Igelboda stationshus är ett kulturarv och bör restaureras och bevaras.

Gustaf Dahlström (Saltsjöbaden , )

#27

Carina Lundin

Carina Lundin (Saltsjöbaden , )

#34

Jag skriver detta för jag vill värna en vacker gammal bebyggelse som gör mig glad.

Fredrik Edwall (Saltsjöbaden, )

#36

Självklart ska huset få vara kvar. Bra mötesplats för många.

Marie Lindeblaf (Saltsjöbaden, )

#43

Stations huset är historia i Saltsjöbaden
Bör renoveras och bli kulturmärkt

Susanne Jernberg (Stockholm , )

#47

Bor nära och vill se stationshuset i bra skick igen och gärna verksamhet som ex café eller annat för allmänheten.

Annica Svegby (Saltsjöbaden , )

#55

Jag önskar att det fina stationshuset rustas upp så att det kan användas till bra saker för oss saltsjöbadsbor

Hanna Thofelt Lindström (Saltsjöbaden, )

#59

Igelboda station är tack vare Saltsjöbanan en naturlig knutpunkt för invånare i hela Saltsjöbaden. En sådan knutpunkt är betjänt av ett fungerande stationshus där ytterligare värden kan erbjudas.

Andreas Darner (Saltsjöbaden, )

#74

Jag vill rädda stationshuset!

Anna Överby (SALTSJÖBADEN , )

#75

Synd att låta ett sånt här vackert kulturminne förfalla!

Anna Wilde (Saltsjöbaden, )

#79

Det är ren idioti att låta stället förfalla. Sälj till rekordlågt pris och låt någon rusta upp!

Alexandra Linde (Stockholm, )

#82

Bevara Igelboda stationshus - en viktig del i Saltsjöbadens kulturarv!

Anders Hallberg (Saltsjöbaden , )

#84

Det är kulturvärde i byggnaden och ser gärna att byggnaden används för Saltisborna i någon form som co- working space, kafé, ateljé eller dyl.

Sofia Högdal (Saltsjöbaden, )

#86

Huset är en del av Saltsjöbadens historia. Skamligt att SL av alla ska få bestämma över huset. Överlåt det åt oss som bor här!

Caroline Nilson (Saltsjöbaden , )

#89

Djupt beklagligt att man låter en för bygden kulturhistorisk byggnad förfalla o utplåna sig själv!!!

Anki Berndtsson (Sthlm, )

#90

Jag tycker definitivt gammalt vackert hus skall bevaras och användas till något vettigt för folket.

Pernilla Hübinette (Älgö, )

#100

Saltsjöbanan med sina stationer och stationshus är både kulturhistoria och modern kommunikation som blir alltmer nödvändig och rätt med ökande befolkning och klimatpåverkan från andra färdsätt. Stationshuset tillför en massa trevnad och skulle kunna bli en trevlig träffpunkt med länkar till historien. Alldeles för värdefullt för att inte ta vara på.

Anders Karlström (Saltsjöbaden , )

#114

Jag har alltid tyckt att detta huset är så vackert! Det hade varit så fantastiskt om det gick att rädda och göra något fint utav. :)

Nathalie Gill (Saltsjöbaden, )

#118

Vi kan inte låta kulturviktiga byggnader förfalla för att ha en anledning att bygga nytt.

Marie-Louise Johansson (Saltsjöbaden, )

#124

Förslag till verksamhet:

Museum om saltsjöbaden/saltsjöbanan.
Kan bli enklare att få att gå runt jämförelse med ett café, inte lika höga månadskostnader.

Edvard Valentin (Linköping, )

#125

Stationshuset måste räddas och användas!

Johanna Fenger-Krog Haag (Saltsjöbaden, )

#127

Jag har sett så mkt nytt komma upp i Saltis som inte passar in. Låt lite Gammalt vara kvar så alla känner sig hemma. Stationen skulle passa till så mkt. Kiosk väntrum, klinik av ngt slag, utställning etc .. Att bygga nytt är ibland att ta bort hemma känslan.

Lena Lissjanis (Värmdö- Saltsjöbaden, )

#144

Kulturarv

Michael Jansson (Saltsjöbaden, )

#145

Vill bevara delar av det klassiska Saltis till våra barn och framtiden.

Fredrik Böhm (Saltsjöbaden, )

#146

Frivilligt. Rädda det vackra huset! Bevara och renovera.

Anna Hichens-Bergström (Saltsjöbaden , )

#151

Dessa stationer är vackra historiska byggnader och del av Saltsjöbadens historia. Det skulle vara en stor förlust att tappa dem, och mycket kortsiktigt agerande. De kan väl användas som kontor, yogalokaler eller liknande!

Liisa Wihman (Saltsjöbaden, )

#164

Fin byggnad m stort kulturhistoriskt värde som bör bevaras.

Erik Almén (Saltsjöbaden , )

#165

Bor i Igelboda sedan 68 år och sett vårt fina Stationshus nu förfalla, det är en skam

Anders Ellström (Saltsjöbaden, )

#172

Låt bara kvar

Eva Ehn Hellqvist (Saltsjöbaden , )

#173

OM de nu ändå river (vilket jag verkligen hoppas de inte gör) så borde de bygga upp ett i samma stil. Annars bryts ju helheten med de pärlband av k-märkta stationshus längs hela banan som är så vackra att se på.

Ylva Lagercrantz Spindler (Saltsjöbaden, )

#174

Historiskt viktig byggnad

Birgitta Lagerkvist (Nacka, )

#177

Jag vill ge en möjlighet att kunna bevara vår kulturmiljö även om det allmänna inte kan prioritera att finansiera eller delta

Linda Sandstedt (Saltsjöbaden, )

#178

Saltsjöbaden och det självklara färdmedlet för många ska få en förlängning och höjd trivsel och trygghet i samhället

Claes Hasselhuhn (Stockholm, )

#181

Rädda och bevara Saltsjöbanans särart.

Jonathan Clauss (Saltsjöbaden , )

#183

Det måste självfallet finnas ett användningsområde för stationshuset som har ekonomisk bärighet.

Erik Dahlin (Saltsjöbaden, )

#185

Jag önskar att stationshuset ska bevaras alternativt byggs ett nytt i samma utformning.

Sandra Lööw (Saltsjöbaden , )

#186

Byggnaden har ett historiskt värde och det är fruktansvärt att låta den förfalla på det här viset. Hur mkt pengar lägger SL på kontrollanter varje år? Självklart skulle renoveringen bli kostsam, men det kan ju inte vara en stor utgift i sammanhanget.

Charlotte Österbom (Saltsjöbaden, )

#191

Det är viktigt att behålla äldre byggnader för framtiden och stationshuset har redan sin självklara plats där det står. Att värna om äldre kulturbyggnader kan aldrig vara fel.

MonaLi Alström (Vilhelmina, )

#193

Det är ett fantastiskt vackert hus som är en del av vår historia och kulturarv. Denna byggnad måste tas till vara på och renoveras varsamt! En skam att det bara får stå som det gör år ut och år in.

Petra Ahlbäck (Saltsjöbaden , )

#198

Stationshuset är historia. Fösvinner det bler det bara en skräpplats. Så nära tågspåren går det bara att ha någon dagverksamhet som café eller affärslokal.

Ann Mari Hjorth (Saltsjöbaden, )Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...