Skydda Vättern som överordnat riksintresse för dricksvatten!

Kommentarer

#3

Sluta skjuta!

Christer Haagman (Hjo, 2019-12-03)

#4

Alla måste göra ALLT för att stoppa förstörelsen av Vätterns vatten.

Gun Karlsson (Gränna, 2019-12-03)

#6

VÄTTERN är en färskvattentäkt viktig för hela riket som måste hanteras med den respekt den förtjänar.

Mats Danielsson (Jönköping, 2019-12-03)

#7

Bra att ni kämpar !!

Åsa Brask (Gävle, 2019-12-03)

#9

Vätterns vatten är alldeles för viktigt för att vara lekplats för försvaret. Sluta förorena och förgifta sjön!

Britt Olsson (Sundbyberg , 2019-12-03)

#10

Det är oacceptabelt hur vi hanterar vår viktigaste resurs, vårt färskvatten. Lägg till naturvärden så blir det ännu obegripligare.

Mårten Bergkvist (Hjo, 2019-12-03)

#11

Bor vid vattnet, dricker vattnet, badar i vattnet. Har fina fiskeminnen och fler vill jag skapa.

Försvarets, industriernas, kommunernas, böndernas, trafikens aktivitet och vi privata har stor påverkan.

Anpassa oss efter naturen har människan aldrig varit bra på utan vi anpassar naturen efter våra behov stora som små.

Dags att tänka om!

Tobias Söderholtz (Askersund , 2019-12-03)

#15

Det måste gå att övar på andra ställen än i dricksvatten säger väl sunda förnuftet.

Margareta Hildingsdotter (Karlsborg, 2019-12-04)

#16

Kriget mot vår bästa dricksvattentäkt måste få ett slut nu.

Ann-Sofie Olausson (HJO, 2019-12-04)

#19

Det ger sig ju själv, varför en stor naturresurs och dricksvattenkälla bör behandlas i FÖRSTA hand just som sån!

Jens Larsson (Stockholm, 2019-12-04)

#21

Jag skriver under eftersom det är MOT ALLT FÖRNUFT att Vättern får användas för skjutövningar av militären !!

Ann-Louise Andersson (Motala, 2019-12-04)

#24

Vi behöver Vättern.

Ingela Johansson (Johanneshov, 2019-12-04)

#25

Vättern vår viktiga vattentäkt och vackra miljö måste skyddas! Innan det är för sent! NU!

Lena Dahlvret (Vadstena, 2019-12-04)

#26

Vatten måste alltid skyddas och prioriteras!

Mari Lo Boström (Västervik, 2019-12-04)

#27

Vättern är ovärderlig som biotop och dricksvattentäkt, nu och för all framtid. Skjut inte i vårt dricksvatten!

Eva Skoog (Vadstena, 2019-12-04)

#28

Vätterns vatten måste skyddas, men inte med ammunition!

Tina Eskilsson (Bromma, 2019-12-04)

#29

Jag värnar om vårt dricksvatten

Carin Andren (Borghamn , 2019-12-04)

#33

Jag skriver under pga att jag anser det vansinnigt att förstöra Vättern med nöjesskjutning från militären.

Mattias Lymam (Tidaholm , 2019-12-04)

#37

Att skydda vårt sötvatten är det viktigaste uppdraget för vårt försvar! Utan vatten inget liv.

Emelie Gemzell (Motala, 2019-12-04)

#39

Hur mycket färsk dricksvatten finns det i världen? Hur värdefullt är det? Hur viktig är det att vi bevarar natur som är av inte bara nationellt intresse utan även internationellt?

Hela Vättern måste skyddas och bevaras.

crista kristensson (huskvarna, 2019-12-04)

#44

Dricksvatten behöver skyddas, inte förstöras!

Zoltan Tiroler (Jönköping, 2019-12-04)

#45

Jag skriver under för att jag vill fortsätta kunna dricka vätternvattnet, jag bor inte långt från sjön. Mitt grundvatten här är direkt kopplat till vättern.

Thommy Pettersson (VADSTENA, 2019-12-04)

#52

Det är absurt att Sveriges näst största sjö och STOR DRICKSVATTENTÄKT - som dessutom används som fiskesjö och rekreationsplats för en mängd invånare och turister, ska behandlas som en AVFALLSPLATS. Att man dessutom vill öka verksamheten (!) visar att man från militärens sida överhuvudtaget inte satt sig in i de stora och ökande problem som finns här.

Karin Dannewitz Linder (Norrtälje, 2019-12-04)

#58

RENT VATTEN är väl i fridens namn viktigare än dessa horribla, militära krigsövningar. Dessa syftar inte till fred utan för att träna krig och hålla en rutten industri under armarna. Därtill en miljövidrig gruva. Den ekvationen går inte ihop.

Inger Jochnick (Dalskog, 2019-12-04)

#61

Vättern måste räddas!

Thomas Agnevik (Östergötland , 2019-12-04)

#62

Tycker att det är horribelt att detta ska kunna pågå när alla är upplysta om vilka skador det innebär för miljön i och kring Vättern !!!

Johnny Ohlsson (Askersund, 2019-12-04)

#66

Vättern har överordnat värde mot
försvarets intresse av övnings-
område !

Torbjörn Thalin (Borlänge, 2019-12-04)

#69

Vättern är en Dricksvatten källa och även med ett fisk och djurliv som bör skyddas för skjutningarna !

Hans Olov Andersson (Motala, 2019-12-04)

#71

Det är inte ok att vårt dricksvatten blir nersölat med massa gifter och annat skräp som kommer ligga kvar i alla evighet.

Carina Berggren (Vadstena , 2019-12-04)

#72

Jag är beroende av Vättern som privatperson och företagare.

Peter Asthamn (Vadstena , 2019-12-04)

#73

Vem har kommit på att fälla bomber och raketer i samma vatten som folk ska dricka?
Och ett av Sveriges finaste fiskevatten med en oslagbar natur och fiskeupplevelse kan få behandlas så är skamligt.
Och skjutövningar som bara ska baseras på fiktiva fiender i stället för reella hot är skamligt.

Conny Olin (Malmö, 2019-12-04)

#75

Trodde inte mina öron när jag hörde talas om det här... Det är ju idioti.. Hur kan man tillåta det?

Linda Upman (Motala , 2019-12-04)

#76

Vättern är liv!!

Sven Olof hagge Hagström (Huskvarna, 2019-12-04)

#78

Jag avskyr när de som bestämmer sviker oss vanliga människor, och att försvarsmakten är så instabila och egoistiska. Jag stödjer Aktion Rädda Vättern till fullo.

Aina Wilhelmsson (Motala , 2019-12-04)

#80

Det RÄCKER NU!!! Stoppa vansinnet innan det är försent! 🤬🤬🤬

Beatrice Algin (Motala, 2019-12-04)

#81

En självklarhet att skriva under.

Veronica Hamberg (Sandhem, 2019-12-04)

#82

Jag anser att det är helt förskräckligt att använda Vättern som skjutfält mm och att inget mer ska släppas ut utan saneras

Britt-Inger Aspgård (Motala / Norrköping, 2019-12-04)

#83

Vättern är Sveriges viktigaste dricksvattentäkt och ska varken vara utsatt för påverkan av mineralbrytning eller militär verksamhet i form av PFOS-hantering eller flygbomb/raket-beskjutning.

Michael Wallin (Nässjö, 2019-12-04)

#88

Självklar anledning... behövs inte någon förklaring alls....

Stina Rosenberg (Borghamn, 2019-12-04)

#90

Jag är innerligt trött och förbannad på försvarets maktfullkomliga beteende. Dom tror att dom är en egen stat i staten som kan göra i stort sett som dom vill. Det måste bli ändring på det.

Mats Linder (NORRTÄLJE, 2019-12-04)

#92

Vättern behövs. Bomber o granater behövs inte. Rent vatten är en rättighet. Det är ren idioti som det hålls på. Förstörs vattnet i Vättern är det utom all räddning för all framtiden. V7sa civilkurage, sluta nu!

Mia Hultman (Örebro, 2019-12-04)

#93

Jag skriver under då jag anser att Vättern är en naturtillgång som i högsta grad ska skyddas för ytterligare nedskräpning av vilket slag det än må vara.
Värna vårt dricksvatten, fåglar, fiskar och annat liv som finns i och runt Vättern som dessutom är klassad som ett Natura 2000 område.

Rolf Pettersson (Brevik och Enskede, 2019-12-04)

#94

Vätterns vatten är viktigt att bevara som ett friskt sunt vatten Många är beroende av Vättern Låt Vättern få vara en frisk sjö för människor o fisk

Agnetha Johansson (Motala, 2019-12-04)

#96

Jag anser inte att försvaret inte har rätten att förstöra vatten som i detta fallet är dricksvatten. Vi vill inte behöva förgiftas pga dom.

Marie-Louise Jansson (Askersund , 2019-12-04)

#98

Jag bor i Borghamn och tycker det är fruktansvärt med skjutningarna som skakar husen och förstör vår fina Vättern.

Maria Eriksson (Borghamn , 2019-12-04)

#105

Det är idag bland det renaste vattnet i världen. Inte många ställen man kan ta en kopp direkt ur sjön. Turismen och framförallt allt behovet att kunna försörja 100 tusentals människor i Sverige med rent vatten i framtiden kommer vara livsviktigt!

Mikael Gunnarsson (Vargön, 2019-12-04)

#107

Det är en dricksvattensjö som förstörs!!

Christer Medberg (Motala, 2019-12-04)

#110

Rent vatten redan nu är en bristvara på vår planet. O det lär inte bli bättre framöver.

Katarina Eriksson (Linköping, 2019-12-04)

#111

Vätterns vatten är vårt färskvatten.
Vår och många andras hundar och djur lider nåt fruktansvärt av alla skjutövningar.

Pernilla Söderlund (Vadstena , 2019-12-04)

#115

Jag skriver under då jag vill skydda Vätterns hälsa och dess färskvattenkvalitet.

Carl Höög (Jönköping , 2019-12-04)

#118

Vätterns vatten är dricksvatten för många tusen människor i Sverige, människor som kan bli väldigt allvarligt sjuka om vattnet förgiftas av högflourerade ämnen som försvaret vill släppa ut i sjön. Det är livsfarligt och fullständigt oförsvarligt att låta försvarsverksamhet gå före människors hälsa! Försvaret är till för människorna i Sverige, inte tvärtom.

Anna-Kristina Rimner (Fritsla, 2019-12-04)

#120

Utan friskt vatten inget liv

BENGT HAMERSLAG (Gränna, 2019-12-04)

#124

Vättern är en fin sjö och vattentäkt för många människor. Försvaret ska inte få förgifta Vättern!

Britt Inger Bernving (Jönköping, 2019-12-04)

#126

Jag skriver på för att jag har barn och barnbarn som bor vid Vättern och jag vill inte att de ska bli förgiftade innan de blir vuxna.

Solveig Andersson (Ätran, 2019-12-04)

#129

Bullret vid skjutningar får mitt hus att skaka i Motala, dessutom så är det/borde det ju vara självklart att inte förorena dricksvatten utan bevare det i bästa skick.

Håkan Margenberg (Motala, 2019-12-04)

#131

Bevara vattnet rent, öva nån annanstans

Tommy Stjärnlöf (Kumla/Askersund, 2019-12-04)

#133

Tillgång till rent vatten är en begränsad resurs och Vättern är för framtiden en oersättlig dricksvattentäkt som kräver starkt nationellt skydd.

Kenneth Johansson (Motala, 2019-12-04)

#134

Finns inget finare och klarare vatten någonstans

Charlotte Ström (Gislaved, 2019-12-04)

#144

Eftersom Vättern är vår största dricksvattentäkt så är man mycket oroad hur det kan få fortgå.

Anna Eklundh Jonsson (Vadstena, 2019-12-05)

#152

Vättern ska överleva, som sjö och vattentäkt. Allt annat känns orimligt!

Adelgard Göhran (Eskilstuna, 2019-12-05)

#154

Spara skattepengar och sluta förstöra Vättern nu.

Carina Jonsson (Motala, 2019-12-05)

#157

Av absolut största vikt att bevara Vättern som en frisk vattentäkt för framtida behov.

Magdalena Ahlen (Askersund, 2019-12-05)

#164

Jag skriver under för att det är vansinne att förstöra vår vackra driksvattentäkt och fisket

Ullabritt Jonsson (Askersund, 2019-12-05)

#165

Vi måste ha dricksvatten för att överleva!

Jane Nilsson (Södertälje , 2019-12-05)

#166

Utan rent deicksvatten överlever vi inte. Svårare än så är det inte.
Försiktighetsprincipen måste råda i alla situationer vårt dricksvatten är det allra minsta hotat.Varken natur eller människa tål hur mycket som helst.

Heidi Grossmann (Uppsala, 2019-12-05)

#167

Att krigsmakten förgiftar vårt vatten är otroligt. De som ska försvara vårt land förgiftar det inifrån?

Benny Åberg (Gnesta, 2019-12-05)

#171

Jag är mån om vårt dricksvatten och djur och växter. Vill att mina barn ska växa upp i en värld med drickbart vatten och inte behöva ta konsekvenserna av vuxnas idiotiska beslut som påverkar framtiden.

Linda Wester (Hjo, 2019-12-05)

#172

Jag bor i Västanvik vid Vättern.
Vi får vårt dricksvatten direkt från sjön, jag oroas av bullret och föroreningarna från den militära versamheten.
Hur länge ska detta vanvett pågå??
Jag tycker att det strider mot mänskligt förnuft att fortsätta all denna förstörelse som denna verksamhet innebär.

Hans Karlsson (Motala, 2019-12-05)

#182

Vill inte att vårt dricksvatten ska förstöras. Vi har alltid tagit för givet att det ska finnas där. Kanske vi måste börja tänka annorlunda.

Carina Åsheim (Karlsborg, 2019-12-05)

#183

Vi har ett torp i närheten av Vadstena och tycker att det är förfärligt att Vätterns vatten förorenas på detta sätt

Margaretha Grahn (Linköping, 2019-12-05)

#185

Rent och giftfritt dricksvatten än en livsnödvändighet och måste skyddas!

Carin Malmqvist (Lönashult, 2019-12-05)

#187

Vättern är ett riks-intresse som har företräde framför andra intressen.
Utan rent dricksvatten ?

Åsa Svedenklint (Jönköping, 2019-12-05)

#190

Ja

Annika Birkemose (Jönköping , 2019-12-05)

#191

Jag vill att Vätterns vatten ska vara drickbart för många generationer framåt.
Jag vill att odjudet och skakningarna ska upphöra.

Jeanette Jerner (Motala, 2019-12-05)

#192

Vi måste värna om vår natur och alla vattendrag som finns i vårat land överlag. En dag har vi inget drickbart vatten överhuvudtaget och vi medmänniskor borde har mer makt att säga ifrån när nåt är galet. Vi ska vara rädda om det ekosystem som finns.

Anette Ejderstad (Linköping, 2019-12-05)

#194

Vi måste värna om rent dricksvatten!

Emilia Rosenqvist (Stockholm, 2019-12-05)

#200

Jag skriver på för att rent dricksvatten är få förunnat i världen, så låt oss ta hand om det vi har!

Maria Hasselgren (Värnamo, 2019-12-05)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...