Låt familjen Azita och Kamal stanna

Kommentarer

#5

Kristna och trogna besökare i Ansgarskyrkan Har arbete och bostad.

Ingrid Carlsson (Västerås, 2019-11-11)

#6

Jag är övertygad om att Azita och Kamals konvertering är frivillig och äkta. De frågor Migrationsverket och Migrationsdomstolen baserar sin bedömning på skulle vara svåra att svara på för mig som är bekännande kristen sedan länge.

Linda Gårdstam (Västerås, 2019-11-11)

#7

Jag känner familjen väl ända sedan de kom till Sverige. Jag är helt övertygad om att deras tro är genuin.

Barbro Berglund (Västerås , 2019-11-11)

#8

De är genuint kristna och går regelbundet till samma kyrka som jag.

Erik Lundgren (Västerås , 2019-11-11)

#12

Min fasta övertygelse är att makarna är genuint kristna människor.

Torsten Svedin (Västerås, 2019-11-11)

#19

Migrationsverkets hantering av konvertiter är en skandal

Thorsten Schütte (Sala, 2019-11-11)

#23

Vill inte att Sverige ska sända någon mot en, troligen, säker död. Detta är omänskligt. Principen hellre fria än fälla gäller tydligen inte längre.

Sven-Olov Åström (Västerås, 2019-11-11)

#25

Jag känner familjen, jag inspireras av deras kristna tro och jag tycker det är omänskligt att inte låta dem stanna. När till och med Pappan i familjen har ett jobb och barnen växt upp i Sverige. Sverige behöver de här fina människorna som var och en är fulla av medmänsklighet och värme. Låt dem stanna!!!

Emma Alander (Strängnäs, 2019-11-11)

#29

Jag känner Bengt Sandqvist och litar på hans mycket goda omdöme och förmåga att bedöma genuin tro. Jag vet hur kristna blir förföljda i Iran genom kontakt med andra konvertiter. Om dessa personer utvisas riskerar de säkert fängelse. Migrationsverket och Migrationsdomstolen behöver ta större hänsyn till präster/pastorer med långvarig kontakt med konvertiter!

Lisbeth Stigemyr (NYKÖPING, 2019-11-11)

#30

De är kristna och riskerar fängelse eller värre i hemlandet.

Magnus Lundin (Västerås, 2019-11-11)

#35

Jag litar på min vän i Västerås, som är aktiv kristen.

Christina Hållbus (Stockholm, 2019-11-11)

#36

Varför utvisar vi skötsamma människor medan vi låter IS medlemmar och brottslingar få stanna i Sverige? Vår politik är helt vrickad. Låt dessa personer stanna.

Shayan Haghdani (Linköping, 2019-11-11)

#42

Jag är helt övertygad om att varje ord de sagt är sanning samt att deras tro är genuin.

Sara Pettersson (Västerås, 2019-11-11)

#46

Jag anser att beslutet är felaktigt och att Migrationsverket inte tar kristna människors utsatthet på allvar.

Ingrid Christensson (Västerås, 2019-11-12)

#47

Jag känner Azita och Kamal som ärliga och genuint kristna personer.

Ann Lystedt (Västerås, 2019-11-12)

#48

Migrationsverkets handläggning är under all kritik. Det finns en verklig hotbild i hemlandet.

Magnus Pettersson (Skultuna , 2019-11-12)

#50

Kristna är inte trygga i Iran. De riskerar tortyr o förföljelse. Kan man inte skicka ut imamer som utgör hot mot Sverige pga risk för tortyr, hur är det möjligt att skicka ut dessa personer???

Reidun Carlsson (Örebro , 2019-11-12)

#54

Jag har träffat dem och vet att de är genuint kristna.

Gunilla Bengtsson (Visby, 2019-11-12)

#57

Jag finner det groteskt att Migrationsverket ska bedöma hur "genuin" en människas konvertering till en annan tro är. Hur kan man ifrågasätta både vad familjen själv bedyrar och vad trovärdiga vittnen i Ansgarsförsamlingen intygar?

Martin Ström (Täby, 2019-11-12)

#59

Jag stöder församlingens arbete kring familjen.

Ragni Åkerlund (Uppsala, 2019-11-12)

#63

Detta måste få ett slut! Migrationsverket har än en gång visat på sin okunskap!

Ingrid Eek (Järfälla, 2019-11-12)

#73

Jag skriver under på grund av att den familj ska inte utvisas till Iran.risken är stor att de bli mördade där .låt dem stanna

Emelyne Saro (Västerås, 2019-11-12)

#74

Jag skriver under som en som vet flickornas utsatta situation.

Cengiz Guven (Helsingborg, 2019-11-12)

#80

Skötsamma personer/familjer skall inte utvisas! Bedrövligt hur vi behandlar människor

Si Hamström (Uppsala, 2019-11-13)

#83

Tycker synd om dem! De som förtjänar ska stanna.

Hamza Aykut (Karlskoga, 2019-11-13)

#90

Det är enligt Eu-kommisionen ett brott mot mänskliga rättigheter att utvisa någon som riskerar tortyr, förföljelse eller död om hen utvisas. Här är det 100% säkert inte bara en risk!

Solweig Möller (Heby, 2019-11-14)

#99

Jag känner dem väl och vet att deras tro är genuin.

Andreas Löwkvist (Västerås, 2019-11-14)

#103

De är mina vänner sen snart 5 år tillbaka då de kom till vår kyrka. De är mycket aktiva i vår kyrka och genuint kristna enligt mig.

Hans-Erik Berglund (Västerås , 2019-11-15)

#105

Jag är övertygad om att Kamal och Azita är sanna i sin kristna tro.

Jan Walldén (Västerås, 2019-11-15)

#106

Jag har känt familjen sedan de kom till Sverige. De har alltsedan dess regelbundet deltagit i Ansgarsförsamlingens gudstjänster och andra samlingar. Jag uppfattar verkligen deras konvertering som genuin och genomtänkt och med en tro som är Kristuscentrerad. Fram till för ett år sedan var jag vice ordf. i församlingen , så jag kunde följa dem på nära håll.

Ulla Walldén (Västerås, 2019-11-15)

#109

Jag träffar Azita och Kamal regelbundet i kyrkan, deras genuina tro är uppenbar! Jag har läst skälen till varför de får avslag och tycker de är befängda! Det låter som svepskäl!

Emelie Gunnarsson (Västerås, 2019-11-15)

#111

Jag har känt Edris och Azita sedan de kom till Västerås. Näst intill varje söndag har jag mött dem i gudstjänsten i Ansgarskyrkan. Barnen har deltagit i söndagsskolan som samlas under gudstjänsttid. Under mina möten och samtal med Edris och Azita har jag alltid känt att de varit genuina i sin tro på Jesus Kristus som Guds Son. Den tron är svår att kombinera med islam. Där är våra vänner tydliga vilket skapat svårigheter i Iran.

Olof Walldén (Västerås, 2019-11-15)

#113

Har deras barn i söndagsskolan där de är flitiga. Känner föräldrarna som genuint kristna.

Christina Gårdstam (Västerås, 2019-11-15)

#116

Jag har personlig kännedom om familjen och deras orsak till att lämna Iran.

Elisabet Svärd Rosenqvist (Västerås, 2019-11-15)

#126

Jag skriver under på grund av att jag anser att dessa människor är kristna svenskar som är mina vänner och församlingsmedlemmar. Jag vet att dem har en framtid här i Sverige som dem inte kan få om dem tvingas flytta tillbaka till sitt hemland!

Linn Eriksson (Västerås, 2019-11-16)

#134

...migrationsverkets regler för att kalla sig kristen, migrationsverkets egen kunskap om vad det kan innebära att kalla sig kristen verkar inte vara verklighetsförankrade. Tvärtom verkar de höra hemma i ”husförhörens” tid.
Tips till migrationsverket: kolla in konfirmationskampanjen/arbetsmaterialet ”Inte som du tror”!
Det kan visa sig vara just inte-som-ni-tror.

Hannes Tidare (Västerås, 2019-11-18)

#140

Jag skriver under därför att det handlar om människor som varit tvungna att fly för sin tros skull. Människor som vill kunna utöva sin tro i frihet och inte behöva vara rädda för att bli misshandlade eller fängslade. Människor som vill bidra till vårt land.

Gerd Rehó (Västerås, 2019-11-19)

#146

Låt de att bidra till landets utveckling och välfärd.

Mansour Nozhatzadeh (Västerås , 2019-11-24)

#148

I believe in justice. The human rights are to be respected.

Tolleiv Oseland (Sparbu, 2019-11-24)

#149

Jag skäms över hur Migrationsverket hanterar ärenden rörande människor som på många sätt visat att de vill integreras i det svenska samhället.

Thomas Andersson (Falun, 2019-11-24)

#156

Låt familjen Azita och Kamal stanna.

Mehri Kadkhoda (Sydney , 2019-11-30)

#162

Religiondfrihet Mänskliga rättigheter Barnkonventionen
Sverige bryter mot de grundläggande principerna för ett friskt samhälle

Stina Brandt (Aneby, 2019-12-01)

#164

Låt Azita och Kemal stanna.

Azita Kadkhoda (Västrås, 2019-12-03)

#165

Folk som gör rätt för sig och tillför något till Sverige och något positivt till det mångkulturella Sverige måste ju få stanna här.

Alexander Kipouros (Stockholm , 2019-12-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook