Fler timmar till historieundervisningen!

Kommentarer

#401

Jag skriver under för att historieämnet i både grundskola och gymnasium får fler timmar!

Åke Lernmark (Limhamn, 2019-10-27)

#403

väldigt viktig med historia

lucia ahlberg (linköping, 2019-10-28)

#408

Hoppas att detta kan göra nytta. Vi ska inte göra om historiska misstag.

Björn Lorentzon (Norrköping, 2019-10-28)

#414

Instämmer!

Miryam Spångerud (Norrköping, 2019-10-28)

#422

Historiaundervisning är för viktigt för att rumphuggas. Vår historia börjar FÖRE antiken.

Max Bergkvist (Linköping, 2019-10-28)

#425

Utan kunskap om historia är vi dömda att upprepa historiska misstag.

David Ekqvist (Linköping, 2019-10-28)

#427

Otroligt viktigt för vårt historiska arv i framtiden

Christina Johansson (Linköping, 2019-10-28)

#434

Genom kunskap om det som varit har vi förhoppningsvis bättre förståelse av nutid och kan undvika tidigare historiska misstag.

Ted Cabreira (Åtvidaberg, 2019-10-28)

#435

Att vara insatt i historien är effektivaste sättet att undvika framtida misstag

Preben Kjölhede (Linköping, 2019-10-29)

#442

Är historielärare

Klara Eldforsen (Malmö, 2019-10-29)

#443

Historieundervisningen inklusive antiken är livsviktig för ett fortsatt demokratiskt samhälle.

Jon Ottesen (Norrköping , 2019-10-29)

#446

Man kommer aldrig förstå framtidennutan förståelse av historien.

Oskar Korske (Norrköping, 2019-10-30)

#455

jag vill att mina barn ska kunna känna till viktiga historiska händelser

rodica tila (linköping , 2019-10-31)

#459

Det är en skandal att vi inte har flera timmar i historia

Edit Ringwald (Lund, 2019-11-01)

#464

Mer historieundervisning i skolan.

Lili Dahl (Nybro, 2019-11-03)

#471

Viktigt med allmänbildning (bestående kunskap kontra Google information)

Waldemar Bau (Linköping, 2019-11-04)

#478

Historia är ett oerhört viktigt ämne!

Ulla Ludvigsson (Linköping, 2019-11-04)

#479

Jag har små barn och jag ser hur historieförnekelse pågår i samhället runt omkring mig

Hanna Ljungbåge (Linköping, 2019-11-05)

#480

Historia behövs.
Historia ger oss perspektiv, kunskap om det som hänt och som gör att vi ser och förstår våra handlingsalternativ.

Gunilla Bernhardsson (Linköping, 2019-11-05)

#483

Jag skriver under då jag anser att historieundervisning är ett försummat men oumbärligt underlag för demokrati, för interkulturell och mellanmänsklig förståelse, kommunikation och samarbete.

Anna Maria Grage Brandberg (Linköping, 2019-11-05)

#494

Mycket angeläget initiativ, den som inte lär av historien är dömd att upprepa tidigare misstag vilket vi ju ser hända just nu. I Europa var det endast 80 år sedan konsekvenserna av nationalism, fascism och åtföljande främlingsfientlighet blev uppenbara för hela världen, ändå verkar det som vi är på väg i samma riktning igen. Obegripligt.

Ulf Hermansson (Linköping, 2019-11-10)

#506

Undervisar i historia. Centralt innehåll är ett omöjligt uppdrag numera.

Mikael Enoksson (Örebro, 2019-11-25)

#512

Ett historielöst samhälle är ett farligt samhälle.

Hans Wågbrant (Ödeshög, 2019-12-01)

#515

Grundskollärare 7-9

Ann-Jeanette Wahlqvist (Täby, 2019-12-11)

#516

Jag skriver på för att jag som är och har varit historielärare på grundskolans högstadium i mer än trettio år har sett stoffträngseln öka och timmarna minska kontinuerligt och ser ingen annan lösning än att ämnet får fler timmar.

Kerstin Irehjelm (Ystad, 2019-12-11)

#522

Det finns inte tid att gå igenom allt man vill gå igenom. Tar man tid från övriga so ämnena blir dom med lidande.

Sara Alsing (Västerås, 2019-12-11)

#523

Jag arbetar som historielärare och vet vikten av undervisning i ämnet Historia.

Mikael Almqvist (Skellefteå, 2019-12-11)

#526

Jag skriver under som privatperson men utifrån erfarenhet som både historielärare och kursplanekonstruktör. Samhällets förväntningar på undervisningen behöver följas av nödvändiga resurser.

Mattias Ludvigsson (Sundbyberg, 2019-12-12)

#528

Utan kunskaper i historia är det svårt att förstå vart det samhälle vi lever i idag kommit ifrån och det blir omöjligt att lära av de som kom före oss. Den tid som idag avsätts är på tok för lite för att skapa någon djupgående och bestående kunskap och förståelse, vilket leder till att vi kommer att falla i samma gropar och göra samma fel som generationerna innan oss, istället för att driva utvecklingen framåt.

Daniel Johansson (Umeå, 2019-12-12)

#529

Jag skriver under eftersom jag är historielärare på gymnasiet. Dels tar jag emot elever med bristande förkunskaper i ämnet, dels räcker inte timmarna till för att hinna med alla epoker och moment i kursen.

Jessica Clayton (Bromma, 2019-12-12)

#532

Arbetat med SO i 30 år på högstadiet .SO är det ämne som såväl elever som lärare är mest tidspressade i . Ämnet blir inte roligt utan stressigt. Det ämne rektor tycker ligger för lågt betygsmässigt vilket alltid måste försvaras= goda lärare får elever som når höga mål=dålig löneutveckling för oss. Vi SO lärare har inte så många arbeten att ”fly” till jämfört med många andra lärare som kan matcha sin utbildning mot andra arbeten bättre.

Lena Burman (Uppsala, 2019-12-13)

#545

I gymnasiet har alla val eleven kan göra, såsom val av inriktning och individuellt val, medfört att till och med på samhällsprogrammet läser de flesta elever bara en kurs i historia. På den ska man hinna med världshistorien, samt källkritik och historiebruk. Det är inte hållbart.

Petter Stiernstedt (Visby, 2020-02-11)

#551

Jag är historielärare och upplever varje dag hur tiden inte räcker till för att hinna med innehållet i läroplanen. Ännu tydligare märks detta i betygskriterierna och de förmågor eleverna ska kunna uppvisa för höga betyg. Detta är mycket svårt att hinna lära ut och för eleverna att hinna tillägna sig inom tidsramen som ges för ämnet.

Ulrika Magnusson (Malmö, 2020-02-11)

#552

jag upplever de beskrivna problemen dagligen i mitt jobb.

Lars Åhman (Skellefteå, 2020-02-11)

#559

Jag är lärare i historia och förstår till fullo problematiken.

Ola Windell (Hässleholm , 2020-02-12)

#560

Jag skriver under eftersom jag är nyexaminerad historielärare på gymnasiet och tycker att tiden inte räcker till för att täcka in alla viktiga aspekter av historien och framför allt finns ingen tid till att problematisera den eurocentriska inriktningen.

Emma Hellström (Falun, 2020-02-12)

#568

Sedan jag började som lärare i historia 1988 har ytterligare drygt trettio års historia tillkommit utan att något har plockats bort. Det säger sig själv att det då behövs fler timmar i ämnet. Globaliseringen har också medfört att det är viktigt ur flera olika synvinklar att ha djupare förståelse för andra länders historia för att kunna förstå vår samtid. Mer tid behöver därför läggas på t ex Kinas historia och även på bakgrunden till våra dagars terror-organisationer.
Som skåning skulle jag också vilja låta mina elever lära sig om sin historia och se hur dåtidens förtryck fortsätter i modern tid.

Svenne E Christel M Svensson (Degeberga, 2020-02-12)

#569

Är omöjligt att hinna med allt som finns i de centrala innehållet på den tid vi har om det ska bli någon kvalitet i elevernas kunskapsinhämtning

Lina Nillsson (Hillerstorp , 2020-02-12)

#573

Historia är grunden för all modern samhällskunskap och därför av största vikt för unga människor.

Brita Skoglund (Falun, 2020-02-13)

#574

Fler timmar i historia krävs. (Men ta dem inte från samhällskunskapen.)

Gunilla Zuleta (Stockholm, 2020-02-13)

#583

- -

Anders Alskog (Spånga, 2020-02-21)

#585

Historien är viktig för att vi ska förstå vilka vi är och varför världen som den blivit.
Vi behöver lära oss för att inte göra samma misstag i framtiden.

Lars Österberg (Täby, 2020-02-21)

#588

https://www.svd.se/skolans-viktigaste-amnen-lyfts-inte-fram?fbclid=IwAR0qxmfejghgISUyJ-VxoBFUp2AMmczRPlOKVyXvoFwQj0HKbT8Oq9ziAj0

Rolf Ekelund (Österåker, 2020-02-24)

#589

Utan att känna till det förflutna förstår vi inte nuet.

Kari Lawe (Eslöv, 2020-02-24)

#594

Vi behöver historia för vår identitet och att inte de misstag som gjorts ska upprepas

Karin Stoltz (Bålsta , 2020-02-24)