Låt Rödöns skola finnas kvar!

Kommentarer

#201

Landsbygden behöver sina sina skolor, närheten och att bygga framtida nätverk.

Eva-Britt Torstensson (Rödön , 2019-09-27)

#202

Jag vill ha skola för de lägre åldrarna på Rödön. Jag anser det är viktigt med närhet till skolan när barnen är mindre. Bygden växer och varför då flytta skolan bort härifrån?

Marie Ohlsson (Rödön, 2019-09-27)

#204

Om landsbygd och glesbygd ska finnas i framtiden är skolor, affärer och annan service oerhört viktigt att det finns kvar. Annars dör den ut

Camilla Näsström (Frösön, 2019-09-27)

#205

Vi behöver en levande landsbygd där det finns service som skola affär m.m för att den inte totalt ska dö ut.
Säger som Greta "How dare you!! "
Måste finnas tillgänglighet även på landsbygden inte enbart städer ska prioriteras.

Ulla-Carin Söderlind (Östersund, 2019-09-27)

#206

Jag tror på den lilla byskolan

Britt Eriksson (Strömstad, 2019-09-27)

#207

För att jag vill ha en levande glesbygd och landsbygd.

Lisa Ridzen (Östersund, 2019-09-27)

#208

Jag är själv uppvuxen på Rödön och har gått på Rödöns skola. Det skulle vara förödande för det vackra Rödön om den lade ner.

HANNA Persson (Baghdad , 2019-09-27)

#222

Jag anser att Rödönsskola behövs för att behålla och säkra en fortsatt tillväxt i Rödön.

Kristofer Brattgrå (Krokom, 2019-09-27)

#223

Att landsbygd på tillväxt kräver en välfungerande skola.

Ulrika Persdotter Dahlberg (Mörsil, 2019-09-27)

#227

Jag är från Jämtland och båda mina syskons familjer bor på Rödön och med när omnejd. Det är viktigt och tryggt för dem att få gå i en skola nära hemmet.
Något annat borde inte vara ett alternativ. Alla kan ju inte bo inne i Östersund så vi utvecklar väl Jämtland åt rätt håll eller hur?

Bästa hälsningar,
Tove

Tove Oddsdotter (Stockholm, 2019-09-27)

#229

Låt Rödöns skola vara kvar!

Maria Andersson (Stockholm, 2019-09-27)

#231

När så många flyter till Rödön är det helt ologiskt att lägga skolan på annan plats! Skolan bör vara kvar för att öka trygghet, minska klimatpåverkan!

Helena Hedenström (Rödön, 2019-09-27)

#234

Rödöns skola behöver finnas kvar för alla barn som bor och nyss flyttat in i området. Helt orimligt att lägga något som fungerar så bra. Barnens kusiner går där.

Torben Larsson (Frösön, 2019-09-27)

#237

Jag vill att Rödön ska få skolan kvar, och allra helt en förbättrad och större skola. Vi hade inte valt att flytta till Rödön för 7 år sedan om det inte funnits en så bra barnomsorg och jag önskar att fler ska få flytta till denna fantastiska plats och skapa sitt liv, tyvärr tror jag inte att det kommer att vara aktuellt om vi förlorar vår skola.

Pauline Westerberg (Krokom, 2019-09-27)

#239

Tycker det är vansinne att dra in på alla samhällsfunktioner i glesbygd och centralisera allt.
Vi har en bra och trygg skola som fungerar med bra resultat.

Mats Annerstedt (Krokom, 2019-09-27)

#242

Jag vill inte att en fungerande skola med många barn och fler som kommer att den läggs ner. Alternativet är att kommunen lägger ännu mera kostnader på Krokoms kommuns invånare. Det är inte rätt!!

Björn Hedenfalk (Östersund , 2019-09-27)

#249

En självklarhet att skolan måste finnas kvar.

Erica Söderberg (Västerås, 2019-09-27)

#250

På grund av att det är viktigt att bevara småskolor och värna om lokalsamhället.

Anna Mårtensson (Svalöv, 2019-09-27)

#253

Mitt barnbarn går på förskolan på Rödön och jag tycker att miljön på den här platsen är precis så som det ska vara för ett barn. Det är alltid barnen som får betala priset, när vuxna rycker upp dem från det som är deras trygghet. Det är bättre att räkna pengar i det som kallas livskvalité och som gör barnen mindre stressade och därmed starkare för att möta alla utmaningar som kommer senare. Det är tillräckligt med barn som mår allt sämre. Det kanske beror till stor del på att det är allt mer stress i vårt samhälle. Att åka långt för att komma till en större skola och tvingas befinna sig i större barngrupper är ett stressmoment som kan förstöra ett mindre barns trygghetskänsla och som kan bli en stor kostnad för samhället senare. När barnen inte får känna sig trygga och harmoniska, kan det innebära att dessa barn får problem med psykisk ohälsa. Jag tycker att det går att spara pengar på andra sätt. Kanske i kommunledningen och administration?

Marita Gisseldahl (Östersund , 2019-09-28)

#257

Hela Sverige ska leva.

Charlotte Magnusson (Göteborg, 2019-09-28)

#261

Jag skriver under pga av vikten att hålla byskolorna vid liv då Rödön växer hela tiden med nya barnfamiljer som flyttar in. Engagemanget som finns på skolorna och byarna.

Sanna Lagergren (Östersund, 2019-09-28)

#267

Är mormor till två flickor som har förmånen att gå i Rödöns skola. Har själv arbetat inom förskola skola i Nacka i många år. Jag ser en otrolig fördel med att få gå i en mindre skola nära hemmet med all den trygghet det innebär.Att dessutom förskolan ligger i närheten av skolan är också en stor fördel för både barn och föräldrar! Att låta små barn bussas dagligen till en stor skola längre bort från hemmet är förkastligt på alla vis. Nej politiker tänk om, tänk på barnens bästa och inte bara på pengar. Hela landet ska leva är det ju sagt och tar man bort skolan tar man bort det viktigaste. Barnen är det viktigaste vi har.
Det räcker med nedskärningar nu!
Mycket orolig och engagerad mormor.

Elisabet Törnberg (Väddö, 2019-09-28)

#269

Jag tycker att skolan är ett måste för att Rödöbyggden skall leva och utvecklas. Inflyttningen har ökat och unga familjer fyller på med nya elever.
Med tanke på miljön är det bättre att barnen slipper bilas/bussar.

Jan Rundqvist (Krokom, 2019-09-28)

#272

Det vore synd om kommunen lägger ner en väl fungerande skola som Rödöns skola är med mycket kompetent personal. Jag tycker också att barnen ska få gå i skola i närområdet i alla fall de första åren. Därför är inte försvarbart att lägga ner Rödöns skola.

Cornelia Matthias (Östersund, 2019-09-28)

#278

Jag skriver under frivilligt för att visa min ställning för att Rödöns skola ska finnas kvar

Björg Lidberg Olsson (Rödön, 2019-09-28)

#286

Jag skriver under för att min kusin bor på Rödön med sina två döttrar.

Emma Engqvist (Östersund, 2019-09-28)

#288

Skolan inte ska läggas ner!

Andreas Sjöström (Östersund, 2019-09-28)

#289

Micke Lantz tvingade mig ❤️

Sebastian Bolinder (Östersund, 2019-09-28)

#290

Tididigare bott på Rödön och planerar att flytta dit igen.

John Peter Hedman Nilsson (Östersund, 2019-09-28)

#291

Små skolor runt om i landet MÅSTE få finnas kvar!! Det är inte bra att stänga ner dem.

Sofia Tronde (Frösön , 2019-09-28)

#292

Jag tycker att det är viktigt att de som väljer att bo utanför städer och stora samhällen ska ha samma rättigheter när det gäller skolor servis mm som övrig befolkning i Sverige. Barn ska inte behöva långa resvägar till sin skola.

Monica Schleenvoigt (Östersund, 2019-09-28)

#294

Rödön är en växande by (eller samling av byar). Att då kägga ner en skola, snarare än bygga ut, är helt galet. Dessa idéer att centralisering är svaret osar 1960-tal, när det oftast medför en försämrad kvalité för eleverna.

Jerker Jonasson (Solna, 2019-09-28)

#296

Jag är uppvuxen på Rödön och har min släkt där

Lena Segerman (Östersund, 2019-09-28)

#297

Vi är en familj som letar boende på landet och försvinner skolan från Rödön försvinner tyvärr också chansen att vi kommer flytta dit. Så Krokom förlorar potentiella invånare å det grövsta om skolan ej finns kvar. För oss är det absolut det första vi kollar efter, närhet till skola!

David Johansson (Östersund, 2019-09-28)

#299

Jag vill att mina barn barn på Rödön och deras föräldrar, ska fortsätta känna livskvalitet, närhet och trygghet i den miljö de själva valt 😔!

Lena Engqvist (Östersund, 2019-09-28)

#301

Tillsammans !!!!!
Solidaritet !!!!

shirin djavidi (Stockholm, 2019-09-28)

#306

Tänker på barnens bästa

Gunnar Dryselius (Örsundsbro, 2019-09-29)

#309

En byggd som Rödön expanderar av olika orsaker och en av dessa är närheten till barnomsorg. Barn i förskole och tidig grundskoleålder ska inte behöva lägga flera timmar varje dag till och från skolan om möjlighet finns, som det gör nu. Centralisering är inte alltid fördelaktigt ekonomiskt, pedagogiskt eller miljömässigt. Är det brist på barn till Dvärsätt eller Rödön? Knappast.

Nils-Johan Persson (Östereund, 2019-09-29)

#313

Jag vill kunna återvända till Jämtland och ev rödön och då vill jag att skolan ska finnas

Petra Andersson (Stockholm , 2019-09-29)

#314

Uppvuxen på Rödön o gått i skolan.
Varför lägga ned skolor i områden som är populära o växer. Skolan är den enda service som finns i byn, trots det växer den, så låt den finnas kvar.

Ingrid Persson (Östersund, 2019-09-29)

#316

Jag vill att min brorson ska få en bra uppväxt med en bra skola nära till hands

Patrik Lantz (Östersund, 2019-09-29)

#318

Majlis eriksson

Majlis Eriksson (Östersund, 2019-09-29)

#324

Krokoms kommun har som slogan ” Vi gör plats för växtkraft”. En målsättning som andas framtidstro och expansion. Det är bra.
Det är då helt otroligt att en utredning föreslår en nedläggning av skolan på Rödön. En expansiv och attraktiv del av kommunen där det nu byggs många nya bostäder.
Kommunfullmäktige - satsa på framtiden o utveckla kommunen.
Hasse Andersson - rötterna i Föllingebygden

Hasse Andersson (fd Föllinge, 2019-09-29)

#327

Värna om en levande landsbygd där människor kan få leva o bo på landet!

Malin Lundh (Östersund, 2019-09-29)

#331

Mitt barnbarn ska kunna cykla alternativt gå till sin skola för att minska på utsläpp från bilar. Dessutom känna sig trygg i en mindre skola där alla känner varandra.

Carina Christensson (Malmö, 2019-09-29)

#339

Jag hoppas att min ev. Framtida barn ska kunna promenera till skolan när det är dags.

Ida Bratt (Rödön, 2019-09-29)

#340

De är viktigt med skola och speciellt när de ligger en bit ifrån centrum för att samhället ska växa.

Jpnas Jönsson (Östersund, 2019-09-29)

#350

Rödöns skola bör vara kvar så inte barnen får längre dagar än nödvändigt!

Anette Larsson (Nälden, 2019-09-29)

#351

Jag bor i Aspås där kommunen hotat med att lägga ner den byskolan och tycker det är fel och kortsiktigt tänkt.

Matilda Bjurberg (Aspås, 2019-09-29)

#355

Fel att avveckla byar och tvinga in till större centralorter. Kommer kosta skjortan i längre loppet men snabba lösningar är ju lättare att ta beslut om om man inte har utbildning inom samhällsekonomi

Emma Eriksson (Östersund, 2019-09-29)

#360

Det är mina barns framtida skola.

Per Laggar (Krokom, 2019-09-29)

#369

För att jag är uppvuxen i Jämtland, och har vänner vars barn blir direkt drabbade av detta.

Anna Hagnefur (Skärholmen, 2019-09-30)

#372

Jag vill att mina barnbarn ska ha sin skola kvar

Annemor Kirkbakk (Alingsås, 2019-09-30)

#373

Vi bor inte på vackra Rödön än men vi har köpt en tomt och ser fram emot att snart flytta. Ett absolut krav när vi valde mellan olika bostadsområden var gång- eller cykelavstånd till en trygg skola. Kombinationen av bra och nära skola, närhet till natur och arbetsmarknadsmarknaden i Östersund samt föreningslivet fick oss att välja just Rödön.

Liselotte Rosengren (Östersund, 2019-09-30)

#379

Jag tycker att det är viktigt att skolan finns kvar för närhetens skull, för eleverna och för att jag tror att det finns många värden i att ha mindre skolor ute i bygderna samt inte minst så att attraktionskraften får en chans att fortsätta spira.

EVA RAPPE (NÄLDEN, 2019-09-30)

#381

Rödöns skola är en av få som har 100% behöriga lärare, gemenskapen är och kommer alltid vara unik mellan lärare och elever så väl som Förskoleskassare och sistaårselever

Tuva Sandqvist (Dvärsätt, 2019-09-30)

#388

jag tycker att en väl fungerande liten skola ska vara kvar

Yvonne Larsson Karlsson (Östersund , 2019-09-30)

#390

Låt Rödöns skola vara kvar!

Elsa Lundin (Östersund, 2019-09-30)

#391

Jag tycker att det är väldigt viktigt och att det vore uttryckligen oklokt och dumt att lägga ner denna skola av många skäl. Mvh Petra

Petra Lovisa Kjaergaard (Frösön, 2019-09-30)

#392

...jag vill att mina barnbarn ska få fortsätta gå i en trygg skola i sin fantastiska miljö och natur som bara Rödön har

Agneta Markström (Sandviken, 2019-09-30)

#393

Har nära familj med barn som bor på Rödön och förstår hur detta kommer påverka både dem och bygden.

Angelica Persson (Stugun, 2019-09-30)

#396

Jag skriver under för jag har barnbarn på Rödön och tycker att det är viktigt med närhet till skolan. Det är dessutom en underbar natur nära skolan samt att det finns närhet till ishockeyrink, fotbollsplan och elljusspår som gynnar barnens friskvård.

Anneli Fagerlund (Malung, 2019-09-30)

#397

Vansinne att lägga ner skolan. Se inte bara till pengar se till elevernas bästa och det är inte att bussas.

Gunilla Larsson (Söderhamn f d Frösön, 2019-09-30)

#399

Mina första 6 år på Rödöns skola gav mig trygghet, växtkraft och minnen för livet. Möjligheten att utvecklas som människa i ett litet tryggt sammanhang där alla kände varandra. Alla barn borde få en sådan skolgång!

Elin Grelsson Almestad (Stockholm, 2019-09-30)

#400

Barn jag bryr mig om går där❤️

Jessica Tärnrot (Stockholm, 2019-09-30)