Rädda Vidar vårdcentral

Kommentarer

#1

Jag var på väg att byta till Vidar vårdcentral då dom har fått jättebra recensioner.

Carina Stenström (Södertälje , 2019-08-15)

#3

Utan Vidar vårdcentral med sin helhetssyn på människan och breda spektrum av behandlingar hade jag inte kunnat återhämta mig efter min utbrändhet. Vård är så mycket mer än piller. Omtanke helar.

Yvonne Perkins (Järna , 2019-08-15)

#4

Vidarkliniken behövs!

Juliette Yiangou (Limassol, 2019-08-15)

#6

Vidar Vårdcentral är MIN vårdcentral. Så mycket intelligens, empati, klokskap på alla plan och tro på det friska i människan hittar vi troligen ingen annanstans!

Iben Snebang (Mörkö , 2019-08-15)

#8

Detta är min vårdcentral som jag är listad på. Efter många år då jag hoppat runt på olika vårdcentraler så hittade jag äntligen Vidar!
Helt sjukt om den läggs ner! Nej nej nej NEJ!

Emma Magnusson (Järna, 2019-08-15)

#10

Bevara valmöjligheten, jag valde Vidar vårdcentral, de hade tid för patienten, såg helheten, inte bara det man sökt för.
Låt denna vårdcentral finnas kvar med alternativt synsätt.

Raija Korell (Järna , 2019-08-15)

#11

Vidarkliniken behövs!

Lisa Vestin (Linköping, 2019-08-15)

#12

Jag alltid fått det bästa mottagande och dito vård. Det lugn som jag känt hos Vidar Vårdcentral hoppas jag finna någon annanstans nu men var?

Mona Gladden (Vagnhärad, 2019-08-15)

#18

Gritty vårs val måste gälla i ett demokratiskt samhälle

Lisa Larsson (järna, 2019-08-15)

#24

Jag aldrig varit hos bättre vårdcentral

Linnéa Sundling (Järna , 2019-08-15)

#26

Det är oerhört viktigt att stoppa nedläggningar av alternativ karaktär

Gisela Hubeny Brundin (Stockholm , 2019-08-15)

#29

Värna människans frihet att välja vård.

Helena Yli-Koski (Stockholm, 2019-08-15)

#34

Det är den vårdcentral som jag valt till mig och min Familj! Jag vill kunna välja själv! Vården och bemötandet är bäst där!

Magdalena Zeiher Recht (Järna , 2019-08-15)

#35

Rätten till valfri vård måste värnas!

Örjan Liebendörfer (Järna, 2019-08-15)

#36

Obegriplig dumhet borde vara förbjudet. Politiker som inte gör sitt jobb borde sitta i fängelse.

Eva Wells (Järna, 2019-08-15)

#37

För rätten att bestämma över min egen kropp o rätten till fritt vårdval. Jag vill inte blir omyndigförklarad bara för jag blir sjuk

Andreas Geisler (Gnesta, 2019-08-15)

#39

Jag under mina år i Järna hade vidarkliniken som vårdcentral samt BVC
Tragiskt och skamligt att den ska behöva läggas ner och minska valmöjligheter av vård
Själv ser jag skolmedicinen som alternativ medicin...att ta till när andra sk alternativ mediciner och behandlingar inte verkar och är för #valfrivård

Cecilia Lindberg (Simrishamn, 2019-08-15)

#42

Myrte Karlberg

Myrte Karlberg (Jörna, 2019-08-15)

#47

Den bästa mest inkännande, trevligaste, mest närvarande, kärleksfulla, roligaste, mest engagerande läkare jag träffat, o jag har träffat många, finns där

Lena Odmar (Stockholm, 2019-08-15)

#53

På Vidar Vårdcentral blir jag sedd, hörd och bemött som en människa. Läkarna ser mig, inte mina symptomer. Det är så vansinnigt att politikerna påstå att jag som patient ska stå i fokus men inte har friheten att välja den vård jag vill ha

Matthias Nilsson (Mölnbo , 2019-08-15)

#56

Jag som människa har rätten till att välja vad och vem som ska hjälpa mig i min läkeprocess! Inte staten!

Mikael Jonsson (Järna, 2019-08-15)

#58

#ValfriVård

Siri Lundström (Hölö, 2019-08-15)

#60

Bor i Skåne men bott i järna.
Jag tycker att alla ska få möjlighet att välja vårdgivare.
Min svärfar fick väldigt bra vård när han behövde.

Kerstin Grip-Ström (Hässleholm, 2019-08-15)

#62

Jag har arbetat på öppenvården. Så fantastiskt att möta så många nöjda patienter.
Så sorgligt för handikapprörelsen att förlora dessa kunniga läkare som ser genom handikappet och som har mer än läkemedel att erbjuda.
Ulla - sjuksköterska - förälder till utvecklingsstörd dotter

Ulla Reiman (Ekerö, 2019-08-15)

#63

Det är en demokratisk rättighet att som medborgare ha real valfrihet i vården där också komplementärmedicin ingår. Jag vill inte bli omyndigförklarad i mitt vårdval.

Ylva Kallin (Järna, 2019-08-15)

#64

Jag skriver under eftersom valfrihet i vården behövs! Samtidigt vill jag påpeka att antroposofisk medicin också behövs.

Harriet Alborg (Järna, 2019-08-15)

#67

Vi äger våra egna kroppar, vi har valfrihet till den vård vi vill ha,vi betalar skyhög skatt. Vi har politiker som är länkade till läkemedelsindustrin som år efter år stoppar möjlighet till alternativ vård. Stoppa dessa politiker o låt folk välja vad de vill själva. Vidar kliniken o vårdcentral skall leva vidare💗

Annelie Öhrlund (Västerås, 2019-08-15)

#68

Låt människor få välja sin egen vård!!!

Lena Swedenhammar (Årsta, 2019-08-15)

#69

Vidarkliniken behövs idag mer än någonsin!

Mayki Wiberg (Svenshögen, 2019-08-15)

#70

Jag tycker att Vidar Vårdcentral är den enda vårdcentral som ger det bemötande och den vård som jag vill ha. Därför bör regeringen och sam-hället stödja Vidar Vårdcentral.!

Ulla Lindgren (Järna , 2019-08-15)

#71

Dels lever vi ett Sk demokratiskt land. Jag vill kunna välja min vård.
Och dels har jag fått stooor hjälp av dem.

Lenah Hulthen (Glommen, 2019-08-15)

#74

Vidar vårdcentral och Vidar Rehab - det mest medmänskliga bemötande och mest professionella vård man kan få!

Catharina Ulfsparre (Enskede, 2019-08-15)

#75

Jag och min familj var inskrivna på Vidarvårdcentral i många år och vi alltid har varit mycket nöjda med den. Vi vill även i fortsättningen ha möjlighet att gå till läkare som är kompetent i integrativ medicin. Det är viktigt att vi som patienter kan påverka och välja vilken vård vi vill ha.

Olga Hardt (Järna, 2019-08-15)

#76

Skäms Sverige! sluta sträva bakåt

Julia Larsson (Järna , 2019-08-15)

#79

För valfrihet och demokrati!

M-I Norberg (Märsta, 2019-08-15)

#81

Valfrihet må gälla i Sverige, egen frihet att välja väg till hälsa och välmående!

Heléne Dresler (Malmö, 2019-08-15)

#83

Valfrihet i vården

Karin & Sven Andræ (Norrköping, 2019-08-15)

#89

Det är viktigt att Vidar vårdcentral får finnas kvar för oss som valt denna vårdform.

Anette Lindqvist (Järna, 2019-08-15)

#90

Vi vill ha fria vård val !!!

Nigel Daniel (Stockholm , 2019-08-15)

#91

Viktigt för demokratin att få möjlighet att välja sin vårdform.

Siv Stefansson (Järna, 2019-08-15)

#92

I resten av Europa är det möjligt att gå till en antroposofisk läkarmottagning precis lika enkelt som till en annan, det borde vara självklart i Sverige också!

Christine Enström (Stockholm, 2019-08-15)

#93

För att det ska vara en självklarhet att i vårt land kunna använda alternativ vård!!!
Skamligt att Sverige är så lurade av Big Pharma!!!!

Renée Jonsson (Norrköping, 2019-08-15)

#94

Jag vill att det ska finnas en vårdcentral med mänskligt bemötande, fantastiska behandlingar som insmörjningar och massage, skogsterapi OCH som tar blodprover för att kontrollera hur det står till, behandlar lunginflammation med antibiotika, skriver medicin vid migrän, suger ut en vaxpropp och skickar remiss till urolog när detta behövs.

Sara Ulstrup (Järna, 2019-08-15)

#95

Jag har som sjuksköterska sett hur ändrade ersättningssystem för primärvården slår ut små vårdcentraler. Vidar Vårdcentral har tagit emot patienter från hela SLL med bla psykisk ohälsa som tex stressrelaterade sjukdomar. Dessa diagnoser ersätts inte inom dagens ersättningssystem för primärvård trots att psykisk ohälsa är vår tids folksjukdom. Det är absurt i sitt sammanhang att digitala primärvårdskontakter ökar då snabba lösningar på kortvariga hälsoproblem genererar vinster.

Maria Ström (Järna, 2019-08-15)

#97

Jag vill ha friskvård i stället för sjuk vård.

Thomas Johannesson (Ludvika, 2019-08-15)

#99

En enstaka politiker ska inte få diktera tusentals människors rätt att välja vårdgivare!

Susanne Lind (Järna, 2019-08-15)

#102

En vårdcentral helt i mitt tycke. Självklarhet att se personen bakom ett symtom!

Camilla Danilda (Trosa, 2019-08-15)

#110

Den alternativa vården måste finnas kvar!

Annika Ulstrup (Järna, 2019-08-15)

#111

Det är en mänsklig rättighet att i ett modernt liberalt samhälle, kunna välja min egna vård.

Mikael Pestel (stockholm, 2019-08-15)

#112

Detta borde aldrig ha fått ske. Liksom stängningen av Vidarkliniken är detta så sorgligt. Jag känner stor vanmakt inför de politikerbeslut som har fattats. Klyftan mellan politiker och medborgare fördjupas. Sjukvården på VC- nivå är på väg mot kollaps. Så sker detta. Man stryper de goda exemplen.

Annika Nordlund (Karlstad, 2019-08-15)

#114

Kliniken har räddat livet på mig och VC är fantastiska. Efter att ha gått på oändligt många VC går jag på en och samma. Låt den få vara kvar!

Helena Isolde Sundsgård (Bromma, 2019-08-15)

#119

Vidarkliniken behövs!

Ingegerd Berggren (Vaxholm , 2019-08-15)

#122

Jag är patient på Vidar Vårdcentral och vill fortsatt vara det !!! -Har alla år varit mycket nöjd med bemötande och behandling på Vårdcentralen.

Arne Stout (Järna, 2019-08-15)

#123

Jag vill själv välja mina vårdinsatser. Jag vill ha kvar antroposofiskmedicin då det är det ända som hjälper mot min fibromyalgi. Vill ej bli slav under läkemedelsindustrin!

Pia Bäcklund (Södertälje, 2019-08-15)

#125

Det finns nog pengar men mycket okunskap bland beslutsfattarna!

Solveig Holmborg (Kyrkslätt, 2019-08-15)

#127

Självklart ska det holistiska greppet tas, allt annat är som att stänga av brandlarmet för att det tjuter så vansinnigt, men inte bry sig om eldsvådan... Moment 22😟

Pernilla Söderlind (Nyland, 2019-08-15)

#129

Vi behöver vårdcentralen!!!

Julian Recht (Järna, 2019-08-15)

#131

Det bara måste fungera att ha alternativ vård i Sverige. Allt annat är fel. Det måste kunna samarbetas med vanlig sjukvård och alternativ vården, det är inte alternativ vården som krånglar. Fattar inte att det ska vara så svårt att få till. Vidar kliniken behövs!

Carina Nygren (Uppsala , 2019-08-15)

#132

Det behövs alternativ till skolmedicinen som absolut inte räcker till.

Lisa Ericsson (Lingbo , 2019-08-15)

#134

Det är en av Sveriges Bästa vårdcentral och klinik

Rickard Wijk (Näsviken, 2019-08-15)

#135

Jag tycker det ligger en motsägelse i att vi har ett fritt vårdval men ej tillåter alternativa vårdformer.

Jenny Rova (Zürich , 2019-08-15)

#137

Vi har rätt att välja den vård vi själva vill ha.Antiprosofska medel finns i hela världen.
Enligt FN deklarationen som Sverige har skrivit under ska Sverige satsa mer på alternativa metoder.

Anna Labidi (Stockholm, 2019-08-15)

#142

Det behövs starka ”alternativa” metoder för sjukvård och där står man tyvärr mot starka marknadskrafter, som har inflytande över ett svagt svenskt parlament. De motverkar en helhetssyn på människan och vill bara sälja sina mediciner. Istället för att bota åkommans uppkomst ska man lindra symptomen och sen gärna även biverkningarna från dessa preparat. Det bör finnas samma frihet inom vård, som inom andra samhällsfunktioner.

Patrik Ahlberg (Knivsta , 2019-08-15)

#145

Alla människor har rätt till valfrivård. Denna underbart välgörande holistiska vård som Vidarkliniken erbjuder är det många människor som behöver. Det är min kropp och jag väljer själv vilken vård som passar bäst för mig.

Ewa Lundberg (Nynäshamn, 2019-08-15)

#146

Frihet gäller även rätten att få välja den vård man vill ha.

samuel Liebendörfer (Stockholm, 2019-08-15)

#149

Den ska vara kvar för dom som önskar alternativa behandlingsmetoder!!!

Marja Huumonen (Leksand, 2019-08-15)

#150

Jag har gjort ett aktivt val baserat på egna erfarenheter och kräver att få göra det även framöver.

Annika Nyberg Titialii (Uttran , 2019-08-15)

#152

Jag känner till vårdcentralen och tycker den är viktig

Lilian Rosenberg Roth (Stockholm , 2019-08-15)

#154

Vi ska ha rätt att välja vilken vård vi vill ha!
Det finns så mycket annat dumt och vinstdrivande som utarmar vården, att spara pengar på.

Dana Jergefelt (Handen, 2019-08-15)

#155

Vi behöver vårdcentraler med holistisk inriktning och som ser till helheten. En rättighet o självklarhet som fattas i Sverige så självklart skriver jag under.

Elisabeth Andersson (Finspång, 2019-08-15)

#157

Valfriheten är viktig även i val av vård!

Eva M Larsson (Laholm, 2019-08-15)

#158

Det är vansinne att lägga ner den enda kliniken i landet som ser hela människan.

Linda Jensen (Göteborg, 2019-08-15)

#159

Jag anser att alla har rätt att få den typ av vård man önskar samt att utöva integrativa vårdformer i Sverige liksom det är möjligt i större delen av Europa.

Camilla Brandt (Nyköping, 2019-08-15)

#164

Ständiga försämringar för den vanliga medborgaren som tydligen ska stå för alla smällar i samhället. Bedrövligt 😔.

Michael Petersson (Pålsboda , 2019-08-15)

#165

För att vi behöver vårdinrättningar där hela människan får vård.

Christine Hagen (Järna, 2019-08-15)

#168

ja

åsa gadestam (stockholm, 2019-08-15)

#172

FRIVÅRD

Suzanne Wiklund (Ekerö, 2019-08-15)

#173

Jag har i 40 år varit patient ( ja, redan före Vidar klinikens tillkomst) och tycker det är skamligt av politiker att införa diktatur inom vårdområdet! Var finns valfriheten? Ella Bohlin uttalar sig som sakkunnig i medicin men är statsvetare!?! Starbrink har jag inga ord för, mer nonchalant politiker finns det!?

Ulrika Kärrman (Hölö, 2019-08-15)

#175

Jag har haft Vidar vårdcentral som min vårdgivare i 23 år och har känt mig så nöjd och väl bemött där. Jag vill ha den kvar!!!!

Pernilla Thörn (Mölnbo, 2019-08-15)

#177

Jag själv har blivit hjälpt med homeopati så många gånger... helt ovärdeligt och Vidakliniken har gjort det samma under många år.. hjälpt många människor... och nu när alternativ behövs mer och mer i vården och människor blir mer och mer medvetna om dess möjlighet... då är det helt obegripligt att lägga ner denna verksamhet... okunnigt och bakåtsträvande!!!!

Monica Wennerberg (Göteborg, 2019-08-15)

#178

Jag och min familj skulle besöka kliniken om behov kommer på tal.

Veronica Bengtsson (Trelleborg, 2019-08-15)

#181

Det måste finnas ett alternativ till traditionell sjukvård ! Har bara hört gott om Vidarkliniken !

Pernilla Olsson (Stockholm, 2019-08-15)

#182

Vi måste få välja hälsovård -inte sjukvård !!#ValfriVård

Mona Anderson (Järna, 2019-08-15)

#183

det måste finnas alternativ, människor måste få välja fritt

Monica Lundin (Norum , 2019-08-15)

#184

Jag vill ha kvar den vård jag fått hjälp av i snart 35 år! Att säga att antroposofisk vård inte fungerar är totalt okunnigt och ett hån mot alla oss som fått hjälp och mycket god vård!

Anna Jarrolf (Järna, 2019-08-15)

#186

För att jag vet vilken otroligt fin verksamhet som bedrivs där!
Sverige behöver alternativa vårdformer!

Eva Ljung (Össjö , 2019-08-15)

#187

Vi behöver Vidarkliniken. Vi behöver valfri vård. Människor måste själva få bestämma över våra kroppar. På Vidarkliniken ser man hela människan.

Mariana Hagenmalm (Nynäshamn , 2019-08-15)

#190

Jag är sjuksköterska och jag tycker att det alltid ska finnas alternativ! Jag tror på holistisk vård!

Angelica Norman (Norrtälje, 2019-08-15)

#192

Vidarkliniken ska vara kvar En mänskligt hopp och plats En plats ett land kan vara stolt över VIDARKLINIKEN MÅSTE VARA KVAR

AnnKatrine Boström (Umeå , 2019-08-15)

#193

Sveriga behöver integrativ vård och framför allt en valfri vård!

Leif Widebert (Lindome, 2019-08-15)

#194

Jag vill ha Vidar Vårdcentral för mig och min familj!
Vi Har blivit mest hjälpa där!

Raphaela Wells (Järna , 2019-08-15)

#196

En självklarhet att den enskilda själv ska bestämma vilken vård hen vill ha. Min kropp, mitt beslut.

Bia Hortell (Luleå, 2019-08-15)

#198

Jag vill ha möjlighet att bestämma över mej själv!

Marie Hammarber (Enköping, 2019-08-15)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...