Stoppa utvisningen av Abdolah Hoseini och andra HBTQ-personer!

Kommentarer

#1428

Alla är lika mkt värda

Jenny Engström (Göteborg, 2019-07-12)

#1429

Vi måste sluta utvisa hbtq-personer till länder där deras säkerhet inte kan garanteras!

Vix Herjeryd (Stockholm, 2019-07-12)

#1443

Jag skriver under för att det är en självklarhet för mig att en ska få skydd om man är hotad i sitt hemland på grund av sin sexuella läggning. Man kan inte sända människor i döden pga vem de älskar.

Anna Cancela (Stockholm, 2019-07-12)

#1452

Det är skamligt att ett välmående land som Sverige utvisar människor som behöver vårt beskydd - och som vi behöver för att fortsätta att bygga upp vårt land. Är man öppen hbtq-person, har man tagit ett enormt steg. Det finns många, många unga som inte vågar vara öppna - också i Sverige. De vet att det kan vara en dödsdom. Sverige kan bättre! Mycket bättre.

Mats Olsén (Heby, 2019-07-12)

#1460

Detta är under all kritik. Att utvisa någon när det kan innebära livsfara för personen att åka till landet är helt och hållet omänskligt.

Simon Walther (Stockholm, 2019-07-12)

#1464

Att migrationsverket ska kunna avgöra människors läggningar och basera någons potentiella dödsdom på detta är vidrigt. Särskilt i detta fall då personen i fråga varit så öppen i media, men detta måste även appliceras på ALLA övriga HBTQ-personer som inte kan återvända till ett land som bestraffar avvikande läggningar.

Alfred Löfving (Stockholm, 2019-07-12)

#1466

Alla förstår att Afghanistan inte är ett säkert land! Sverige har möjlighet och pengar till att vara medmänskliga. Jag vill inte behöva skämmas i framtiden.

Kaino Nordgren (Göteborg, 2019-07-12)

#1469

Det är dödsstraff för homosexualitet dit han utvisas! Själv tycker jag att alla har rätt att älska dem de vill. Tror heller inte att den FN-konvention om mänskliga rättigheter Sverie skrivit under tillåter att vi utvisar människor så de riskerar att dö.

Annika Danielsson (Stockholm , 2019-07-12)

#1492

Det är oacceptabelt och emot mänskliga rättigheter att utvisa en HBTQ-person till länder där de riskerar dödad för sin läggning och/eller könsidentitet.

Christoffer Smitz (Stockholm , 2019-07-12)

#1493

Ska Sverige sända unga människor i döden? Unga människor som engagerar sig för frihet och demokrati i Sverige?
Detta är öppen diskriminering baserat på sexuell läggning!

Per-Arne Jonsson (Vallentuna , 2019-07-12)

#1494

Vi kan inte skicka homosexuella personer till ett land där döden hotar!!!!!!
Regering, riksdag, politiker, se till att lagen blir tydlig!!!

Karl-Gustaf Wiberg (Fjärås, 2019-07-12)

#1498

Jag är inte homosexuell själv, men jag är människa, och att utvisa en medmänniska till ett land där hen riskerar dödsstraff eller förföljelser på grund av sin sexuella läggning är inte värdigt ett civiliserat, mänskligt samhälle.

Tomas Andersson (Järfälla, 2019-07-12)

#1502

Skicka inte ut en person som löper mycket stor risk att brutalt mördas!

Dag Kyndel (Stockholm, 2019-07-12)

#1510

Alla ska få leva tryggt!

Anna Harringer (Göteborg, 2019-07-12)

#1514

Jag är en kärleksfull människa som Stöder de Mänskliga rättigheterna.

Kjell Winberg (Höör, 2019-07-12)

#1515

Detta är omänskligt och en skam för Sverige!

Christer Keijser (Österåker, 2019-07-12)

#1519

Ja till livet ♥️

Kristina Tråcklare (Mörbylånga, 2019-07-12)

#1520

Alla har rätt att älska vem som vill

Åsa- Karin Anderberg (Göteborg, 2019-07-12)

#1524

Det finns inget som rättfärdigar att migrationsverket sätter sig över andra människors sexuella läggning och talar om för dem att de inte är homosexuella nog. Den enda som kan veta det är personen i fråga själv. Och vad är egentligen ”tillräckligt mycket”? Så mycket sjukt som pågår. Skärpning.

Katrin Nörthen (Stockholm, 2019-07-12)

#1525

Sverige borde vara ett tryggt land för personer under hot på grund av sexuell läggning.

Mattias Lindgren (Falköping , 2019-07-12)

#1534

No homosexuals should be deported to those shitty countries with sharia laws like Afghanistan. It’s inhumane. Let the guy live here - you’ve let thousands of thieves and ISIS fighters inside the country and you’re now deporting an individual who is no danger to this society. Let him live here!

Keidi Selmanaj (Stockholm, 2019-07-12)

#1547

Mänskliga rättigheter! !!

Rebecka Jaxhagen (Stockholm, 2019-07-12)

#1558

ALLA ska få leva i trygghet oberoende av vart en kommer ifrån och vad en har för sexuell läggning och/eller identitet!

Elvira Donnerlid (Stockholm, 2019-07-12)

#1563

Det är omänskligt att utvisa människor till länder där de riskerar att dödas!

Linus Widner (Göteborg, 2019-07-12)

#1568

Ingen borde bli utvisad till Afghanistan, särskilt inte hbtqi-personer.

Jenny Johansson (Katthammarsvik, 2019-07-12)

#1579

Det borde vara uppenbart, vi i Sverige ska inte skicka en person att dö i ett annat land, oavsett anledningar. Det är inte ok!

Elvira Andemore (Göteborg, 2019-07-12)

#1583

Tycker man har rätt bara den man är.

Anna Isaksson (Mölndal, 2019-07-12)

#1586

Alla människors rätt till sin sexualitet

Stina Gustafsson (Sävedalen, 2019-07-12)

#1594

Alla människor har lika värde, och vi dödar inte människor i sverige. Om sverige utvisar Abdolah, döda vi honom även om det är inte vår pistol.

Kristina Erhardsson (Mölndal, 2019-07-12)

#1598

Alla har rätt att leva o vara vem man är

Viveca Gigg (Danderyd, 2019-07-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...