Stoppa bygget vid Botkyrka kyrka

Kommentarer

#203

Kulturarv och vackert kulturlandskap är Botkyrka och i synnerhet Norra Botkyrkas styrka, stolthet och stora värde, väl värt att bevara för både nuvarande invånare och kommande generationer. Om det ändå måste byggas, bygg på andra sidan motorvägen mot industriområdet!

Marie Bejstam (Norsborg, 2019-07-30)

#204

Det finns massor av plats att bygga olönsamma köpcenter på. Behöver inte vara just där.

Björn Vahlberg (Stockholm, 2019-07-30)

#209

Stopp - det är nog nu!

Ewa Stenbeck (Norsborg, 2019-07-30)

#217

Värnar våra hotade kulturmiljöer där olika
riksintressen vägs mot varandra tex.
riksintresset för väg mot riksintresset för
kulturmiljö.

Britta Erikson (NORRTÄLJE, 2019-07-30)

#219

Hutlöst att de får/kan förstöra vårt gemensamma kulturarv!!

Cecilia Ryn (Göteborg, 2019-07-30)

#225

Ett kulturhistoriskt mord på vårt gemensamma arv. Lämna detta byggande nu...

Magnus Wiksten (Örebro , 2019-07-30)

#227

... ytterligare ett kortsiktigt beslut som enbart drivs av ett fåtals vinstintresse riskerar att förstöra ett kulturhistoriskt betydelsefullt område som tillhör varken byggherrar eller näringsidkare utan hela svenska folket.

Alexander Andree (Toronto, 2019-07-30)

#228

Tycker det är fruktansvärt hur olunniga människor får lov att härja fritt och oåterkalleligt förstöra platser!!

Jenny Jonsson (Huddinge, 2019-07-30)

#241

Det är Sveriges vackraste kyrka och vi behöver inga köpcenter - det är dåligt ur alla synpunkter. Ekonomiskt, kulturellt och historiskt. Ta bort gruset.

Mariann Björnfot (Flen, 2019-07-31)

#242

Vi behöver bevara vår historia.

Maria Johansson (Stockholm, 2019-07-31)

#247

Jag är gammal och har kört förbi Botkyrka kyrka många många gånger! Jag upprepade varje gång för mina barn vilken kyrka detta är tills jag tror att de lärde sig. Den enda kyrka jag gjort så med. Den har varit en sådan glädje att se! Otroligt att se detta! Sååå sorgligt!

Malena Lindberg (Nacka, 2019-07-31)

#248

Det förtör vårt kulturarv

Per Nordström (Stockholm, 2019-07-31)

#249

Bygget förstör kulturmiljön.

Thomas Sjöstrand (Falun, 2019-07-31)

#250

Även jag anser att det är olämpligt att förstöra det kulturhistoriska värde området kring Botkyrka kyrka har. Det bör finnas annan mark att bygga på.

Eva Helenius (Täby, 2019-08-01)

#252

Kultur historiska marker försvinner om det byggs vid kyrkan bygg den istället uppe vid tomteboda istället eller så skippa planerna

Anders Nilsson (Tyresö , 2019-08-01)

#255

Vi måste vara rädda om vårt kulturar

Anita Olars (Edsbyn, 2019-08-01)

#261

Kulturarv måste skyddas.

Lina Wiklund-Frii (Stockholm, 2019-08-02)

#270

Jag vill stoppa nonchalansen mot vårt kulturarv! Vi måste kämpa för att bevara vår historia och vår kultur!

Sanna Österberg (Kungshamn, 2019-08-02)

#271

Vill skydda kulturarvet

Karin Hellman (Vansbro, 2019-08-02)

#273

Som boende i Botkyrka sedan mer än 30 år vill jag att man ska vara rädd om kulturarvet.

Kerstin Nordberg (Botkyrka, 2019-08-02)

#283

Detta fruktansvärda kulturövergrepp som Botkyrkas kommunalpolitiker är ansvariga för måste stoppas och de ytterst ansvariga bör åtalas för allmän ödeläggelse.

Tommy Söderlund (Norsborg, 2019-08-02)

#284

Gammal kulturhistoria har väldigt låg prioritet av de styrande i Sverige idag. Mulikulti tänk o kapitalistiska tänkande går före tydligen. Våran gamla historia måste bevaras på alla sätt, överallt!!!!!

Björn Palmqvist (Finspång, 2019-08-02)

#290

Jag är både konfirmerad och vigd i Botkyrka Kyrka så jag skriver under av känslomässiga och nostalgiska skäl.

Camilla Söderlund (Stockholm, 2019-08-02)

#291

Jag skriver under eftersom jag vill att denna miljö ska bevaras. Det behövs i området Hallunda, Norsborg

Irma Palm (Stockholm , 2019-08-02)

#300

Jag är uppvuxen i Botkyrka och vill bevara den kulturmiljö som finns runt Botkyrka kyrka och jag vill ha fri sikt runt kyrkan och begravningsplatsen.

Jörgen Hedman (Älvsjö, 2019-08-02)

#301

Jag vill att området runt kyrkan skall vara obebyggt!

Ulrika Haverinen (Tullinge, 2019-08-02)

#302

Grushögarna är fula, och det var korkat att ta emot rivningsmassorna som blev Botkyrkabacken. Hur mycket läcker ut till grundvattnet????

Ulf Örberg (Norsborg, 2019-08-02)

#303

Jag vill värna vårt kulturarv.

Hillo Nordström (Norsborg, 2019-08-02)

#312

Jag anser att man skall värna om vårt kulturarv och inte låta det förstöras.

Patrik Norberg (Göteborg , 2019-08-02)

#314

Kyrkogården skall vara ett lugnt område.!
" Sista vilan" heter det ju.

Monica Ibaceta (Hägersten , 2019-08-02)

#315

Det känns bara så förutsägbart, okunnigt, okänsligt, blindt och meningslöst.

Dan Fagerlund (STOCKHOLM, 2019-08-02)

#316

Det här är en oerhörd våldtäkt på vår historia, på Botkyrka och på Stockholm! Jag nästan kräks av vämjelse varje gång jag passerar gamla vackra Botkyrka kyrka och ser den fruktansvärda förstörelsen och ödeläggelsen och de vidriga stendepåerna som trycker sig fult och hårt mot kyrkan och dess ännu lummiga omgivningar! Kan inte fatta att inte hela Sverige reser dig mot detta ingrepp!??!!??

Therése Eriksson (Kungsör, 2019-08-02)

#320

Vill stoppa vansinnet att förstöra kulturarvet.

Hans Dahlberg (Botkyrka, 2019-08-02)

#321

Behöver vi verkligen ännu fler halvtomma köpcenter? Och behöver vi dom mer än de värden som kommer att förstöras?

Hans Lindblom (Hägersten, 2019-08-02)

#322

Skamligt av politikerna!

Fredrik Otternäs (Tullinge, 2019-08-02)

#323

Jag skriver under för att Botkyrka kyrka är viloplats för min morbror och hans fru.

Gunnar Danell (Belmont, MA, 2019-08-02)

#324

Jag skriver under för att jag värnar om kultur och historia. Talebanerna i Afganistan förstörde med våld urhistorisk, unik kultur i politiskt syfte för att lättare kunna förtrycka befolkningen. Som en demokrati har vi möjlighet att stoppa de destruktiva och hatfyllda personer som vill utplåna vår historia och varje spår av de människor som skapade ett rikt och välmående land i ett utav världens mest oförsonliga klimat.

Annika Nestius-Brown (Stockholm, 2019-08-02)

#327

Det är skrämmande hur kommunen förstör historisk mark till förmån för ett handlesområde som inte behövs. Botkyrka är verkligen "Långt ifrån lagom"!

Åsa Karlström (UTTRAN, 2019-08-02)

#331

Jag vill skydda och bevara det svenska kulturarvet.

Catarina Baldo Zagadou (Vaxholm, 2019-08-02)

#332

Denna gamla fina kyrka ska inte bli skymd av hus, utan stå i eget majestät som den gjort sen den byggdes. Om den hade legat på en kulle vore det en annan sak. Kyrkor bör stå för sig själva - se även Salems kyrka!

Maud Hammerud (Nacka, 2019-08-02)

#336

Vi värnar om bevarandet av bygd-och kulturhistoria.

Forskarföreningen Släkt och Bygd (Bollnäs, 2019-08-02)

#338

Det är helt fel att utsätta norra Botkyrka för detta o förstöra ännu fler kulturhistoriska platser utmed den gamla svenska landsvägen! Stoppa dessa vansinnigheter !

Margaretha Larsson (Norsborgj, 2019-08-02)

#341

Jag skriver på för vårat kulturarv!

Johan Larsson (Lidköping, 2019-08-03)

#353

Stora kulturmiljövärden kan gå förlorade. Kulturmiljöer av sen här sorten är en ändlig resurs. Platsen är av allmänt intresse och kan inte vägas mot tillfälliga handelsområden. Enstaka bostäder som anpassas varsamt till landskapet kan vara ok.

Elin Sahlin (Stockholm , 2019-08-03)

#354

För att vi måste värna vårt kulturarv för nu och till kommande generationer. Skanska har dessutom brutit mot nationella konventioner och torrlagt en våtmark.

Susanne Fuchs (Stockholm , 2019-08-03)

#356

Vi måste få stopp på natur- och kulturförstörelsen i kommunen. I förlängningen kommer den planerade avfarten vid kyrkan och vägen att dras in i Hågelby-Skefsta med ytterligare kulturförstörelse som följd. (Enligt gamla detaljplaner för nöjesparken i Hågelby.)

Gunilla Nuse (Rönninge, 2019-08-03)

#357

Byggnationen och markarbetet har/kommer att orsaka påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården.

Ebba Gillbrand (Nyköping, 2019-08-03)

#360

Tycker inte att Svenska kyrkan eller Botkyrka Kommun ska bajsa eller kissa på St Botvids grav. De som bestämmer att bygga på ST Botvids gravplats i brist på kunskap ska inte styra Svenska Kyrkan eller Botkyrka Kommun. Detta kan aldrig tolereras av oss boende i Botkyrka.

Jerry Hultman (Tumba, 2019-08-03)

#361

Inget bygge

Linda Touma (Botkyrka, 2019-08-03)

#363

Det behövs verkligen inga fler handelsplatser. Överkonsumtion de luxe håller vi redan på med, det behövs inte späs på ytterligare. Bevara vår historia så vi aldrig glömmer vart vi har våra rötter i.

Jeanette Ekeberg (Tullinge, 2019-08-03)

#364

Är född och uppvuxen i Botkyrka. Kyrkan har en stor betydelse för mig. Vill inte att området kring kyrkan ska förstöras av ett nytt handels och bostadsområde. Vissa platser ska man bara låta vara orörda. Denna plats är en sådan. Detta område är ett kulturminne och ska bevaras som det är. Skamligt!!

Gabriella Hammarberg (Stockholm/Huddinge, 2019-08-03)

#368

Jag försöker stoppa detta vansinne som någon vid någon tidpunkt i tiden tyckte var en bra ide..

Jessica Gerrby (Tumba, 2019-08-03)

#372

Kulturarvet skall vårdas till kommande generationer

Marianne Lagercrantz (Stockholm, 2019-08-03)

#374

Jag vill även i framtiden glädjas åt vårt kulturarv när jag passerar Botkyrka. Vi behöver våra rötter. Botvid är en bättre missionär än Ansgar.

Kerstin Falk (Visby, 2019-08-03)

#378

För att bevara vårt kulturarv.

Sara Ahlberg (Ekerö, 2019-08-03)

#384

Rädda och bevara en unik och historisk kulturmiljö kring Botkyrka kyrka. Jag har aldrig sett något så förskräckligt exempel på förfulning och förstöring av mark som de monsterlika gråa högarna. Släpp prestigen och återställ marken så även kommande generationer få uppleva och ta del av den unika och vackra miljön.

Kerstin Ytterberg (Södetälje, 2019-08-04)

#385

Låt vårt heliga kulturarv få förbli heligt. Visa respekt för våra förfäder och för dem som kommer efter oss. Våra rötter är även en del av vår framtid

Gunilla Bäckström (Hässelby, 2019-08-04)

#386

Jag åker ofta förbi denna vackra kyrka, och vill inte få den upplevelsen förstörd av ett kommunalt skrytbygge!

Björn Zötterman (Nacka, 2019-08-04)

#388

Vi måste vara rädda om och bevara vårt kulturarv!

Anders Hammarqvist (Mellösa, 2019-08-04)

#390

Viktigt att spara kultur som är historiskt viktig även för framtiden.

Hanna W.Angerud (Bandhagen, 2019-08-04)

#392

På detta sätt får man inte förstöra ett kulturarv!

Christina Blomqvist (Norrköping, 2019-08-04)

#393

Det finns tillräckligt med handelsområden!!! Och det är en skam att bygga något så fult i närheten av en sådan vacker gammal kyrka! Om Länsstyrelsen dessutom avråder, så får man väl lyssna på det?! Annars är man dum i huvudet.

Gunilla Hultin (FARSTA, 2019-08-04)

#394

Jag är bestört över politikernas hanterande av denna känsliga mark. Att de verkligen besitter sån avsaknad av moral har jag inte velat tro tidigare men det är ju nu lagt i öppen dager! Man hoppas ju och tror att viss känsla av kärlek för den kommun de verkar i ska finnas men vilken besvikelse! Dessutom behöver vi verkligen inte fler obesökta dåliga köpcentrum vare sig i Botkyrka eller någon annan stans i landet. De ser än värre ut än de förfallna gårdar som står tomma ivårt avlånga land(vilka ändå går att göra något av för framtida boende med livskvalité)

Carina Johansson (Norsborg, 2019-08-04)

#395

Miljöförstöring

Elisabeth Jonsson (Stockholm , 2019-08-04)

#397

Vill bevara vår kultur och stoppa vansinnet som försöker utrota den.

Johan Fogelström (Bromma (stockholm), 2019-08-04)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...