Resurskravet bort från den kommande funktionshinderlagen

Kommentarer

#1608

Voimavararajaus on varmaan mieluinen asia. A niille kunnille, jois
Sa halutaan hylätä henkilökohtaisen avun hakemuksia. Rajaus on selvästi kaikista heikoimpia syrjivä. Minusta todella omituinen säädös.

Marja-Terttu Nuolioja (Nivala, 2019-06-01)

#1616

Vuonna 2019 ei pitäisi joutua näin selvästä asiasta tekemään adressia.

Tiina Etuaho (Valkeakoski, 2019-06-02)

#1630

Voimavararajaus on poistettava uudesta vammaislaista ja varmistettava henkilökohtaisen avun saanti kaikille sitä tarvitseville.

Mari Rantanen (Helsinki, 2019-06-03)

#1636

Autismikirjon henkilöille tärkeä saada voimavararajaus pois tulevasta lakiehdotuksesta, jotta henkilö ei jää ilman palveluita, koska ei kykene tarkasti puheella kertomaan tarvitsemastaan avusta. Tuettu päätöksenteko on silloin mahdollistamassa vammaiselle henkilölle toiveidensa kertomisen.

Päivi Norvapalo (Jyväskylä, 2019-06-03)

#1652

Oma 17-vuotias vaikeavammainen tyttäreni ei puhu, mutta ei se estä sitä, etteikö hän nauttisi monesta vapaa-ajan puuhasta mitä avustajan kanssa voisi tehdä. Yksinkertaisimmillaan vaikka vain kaupunkireissusta herkkuhetkineen. Sitä mitä hänen ikäisensä erveet nuoret harrastavat ystäviensä kanssa. Vaikeavammaisilla lapsilla ja nuorilla harvemmin on ystäviä. Puhekyvyn puuttumisen vuoksi ei ole oikeutta (edes maksettuun)sellaiseen.

Natasha Lahti-Viita (Seinäjoki, 2019-06-05)

#1654

Vammaispalvelulaki ei saa olla syrjivä puhumattomia kohtaan. Kaikilla vammaisilla on oltava oikeus vapaa-ajan apuun!

Merja Stranden (Joensuu, 2019-06-05)

#1658

Osallisuutta tulee tukea eikä rajoittaa!

Minna Sinkkonen (Joensuu, 2019-06-06)

#1687

Mikäli työkykyiset vanhemmat ajetaan uupumukseen useamman kerran ennen lapsen 18 vuotta ja sen jälkeen ulos työelämästä ei se ole kenenkään etu. Kevyilläkin tukimuodoilla voidaan mahdollistaa vanhempien työssä käynti ja mahdollistaa aikuisena itsenäinen elämä ja voimavarojen riittäminen myös ansiotyöhön useamman autismin kirjon nuoren kohdalla. Nykytoimin sekä vanhemmat, että nuori syrjääntyvät työelämän ulkopuolelle sosiaalisen toimeentulon varaan.

Kati Suvanto (Helsinki, 2019-06-09)

#1692

Älkää eivätkö vähäisiltä heille kuuluvaa palvelua, henkilökohtaista apua ja
Antaaa heidän valita itse asumispaikkansa.

Anne Mäkinen (Lohja, 2019-06-10)

#1698

Suurinosa asiakkaistani ovat autisminkirjolaisia, joilla on rajallinen kyky ilmaista itseään puheella ja/tai ilman rohkaisua. Vaihtoehtokommunikaatiomuotojen lisäksi (kuvat, kirjoitus, viittomat, tavarakommunikaatio) ymmärryksemme perustuu pitkään suhteeseemme, jossa olen oppinut tulkitsemaan asiakkaideni ilmeitä ja eleitä. Joskus tekemisemme lähtee avustajan ehdotuksesta, mutta on aina asiakaslähtöistä; asiakas saattaa pysähtyä ovella, jos ei halua museoon sisään. Asiakas saattaa katsoa tiettyä tavaraa, jonka haluaisi ostaa. Asiakas työntää pois, jos haluaa olla itsekseen. Asiakas hymyilee, kun on saanut kävelyttää avustajaansa mielekkäisiin paikkoihin. Voimavararajaus ei ole ihmisläheistä eikä saavutettavaa, vaan mielivaltaisesti toteutettua ja syrjivää. Se ei ole pitkällä tähtäimellä edes säästöä. Kenenkään elämän ei kuulu olla elämyksetöntä, vailla vuorovaikutusta maailman kanssa. Se lisää haastavaa käyttäytymistä, sekä terveysriskejä niin henkilölle itselleen, kuin myös läheisille.

Mira Koivula (Helsinki, 2019-06-11)

#1709

Yhdenvertaisuuslain tulkinnassa tulee tukea vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä elämää mahdollisimman pitkälle, siis pidemmälle ja enemmän kuin viranomaiset ovat tähän saakka yleisesti nähneet ja kyenneet kuvittelemaan. siihen on viimeinkin saatava laki- ja asennetason muutos!

Timo Lappalainen (Rovaniemi, 2019-06-12)

#1718

Ei huononnuksia vammaispalvelulakiin.

Jari Ovaskainen (Kuopio, 2019-06-13)

#1740

Erityisesti puhumattomat autistiset lapset tarvitsevan avustajan, jotta voivat kertoa ajatuksistaan kuvin tai kirjoittamalla, koska monet heistä kuten poikani eivät puhu.

Päivi Ketola (Espoo, 2019-06-14)

#1742

Suodaan Laurille elämäniloa!

Soila-Marja Muraja (Muonio, 2019-06-14)

#1757

Ottakaa se järki käteen urpåt..

Nina-Lotta Nieminen (Kouvola , 2019-06-15)

#1791

Laaja-alaisuuteen ja inhimillisyyttä päätöksiin!

Tarja Tuovila (Turku, 2019-06-21)

#1795

Olisiko aika rakkaudelle ja terveelle maalaisjärjelle?!

Marita Luoma (Helsinki, 2019-06-23)

#1800

Yhdenvertaisuus ei toteudu niin kauna kun heikoimmat jäävät vaille yhdenmukaisia oikeuksia yhteiskunnassamme.

Paula Oksanen (Helsinki, 2019-06-25)