Resurskravet bort från den kommande funktionshinderlagen

Kommentarer

#1

Voimavaraedellytys vammaislakiin jäädessään aiheuttaisi mm. kehitysvammaisten ja autistien yksinäisyyttä.

Petri Virolainen (Kerava, 2019-05-18)

#4

Autismin kirjon lapset, nuoret ja aikuiset sekä monet kehitsvammaiset ihmiset jäävät jo nytkin usein väliinputoajien joukkoon kuntien vammaispalveluissa. Tämä epäkohta ja ennen kaikkea voimavarajaus tulee ehdottomasti poistaa nykyisestä ja ennen kaikkea uuden vammaispalvelulain esityksestä. Mika-Erik Walls, Espoon vammaisneuvoston varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuuston varajäsen, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, Espoo.

Mika-Erik Walls (Espoo, 2019-05-18)

#5

On tärkeää, että henkilökohtainen apu on kaikkien vammaisten saatavilla vammasta riippumatta. Voimavararajauksen poistaminen poistaisi monia esteitä, joita eri tavoin vammaiset joutuvat kohtaamaan päivittäin. Lisäksi se lisäisi myös kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden osallisuutta yhteiskunnassamme, ja toisi heidän kyvyt paremmin esiin.

Reetta Angelvo-Riipinen (Helsinki, 2019-05-18)

#6

Jokaisella on oikeus tasapuoliseen, itsenäiseen ja ihmisarvoiseen elämään vammastaan huolimatta

Terhi Meriläinen (Valkeala , 2019-05-18)

#7

Henkilökohtaisen avun voimavararajaus syrjii erityisesti kehitysvammaisia ja aivovammaisia henkilöitä, sekä autismikirjon henkilöitä. Lisäksi lapset jäävät usein ilman henkilökohtaista apua voimavararajauksen vuoksi. Voimavararajaus tulee poistaa vammaispalvelulaista. Perustelut tälle löytyvät mm. VALAS2015 loppuraportista. Siinä kukaan vammaispuolen edustaja ei vastustanut voimavararajauksen poistamista.

Jukka Kumpuvuori (Turku, 2019-05-18)

#15

Eliittivammaisjärjestöt vetävät mattoa vaikeavammaisten alta voimavararajaus kannanotollaan. Mihin on hävinnyt solidaarisuus eri vammaisjärjestöjen kesken

Pirkko Leskinen (Sipoo, 2019-05-18)

#23

Järki käteen, vammaisille kuuluu yhtälailla samat oikeuden elää normaalia arkea, vaikkei he kykyne tahtoaan ilmaisemaan tavoin, mitä virkamiehet vaatii.

Sirpa Kaarrekoski (Seinäjoki, 2019-05-18)

#27

Eikö teitä yhtään hävetä, entäs sitten, kun pilkka osuukin joskus omaan nilkaan? Rahallako selviätte?

Pasi Sandberg (Sulkava, 2019-05-18)

#29

Henkilökohtainen apu on ihmisoikeus ja avain itsenäisyyteen. Henkilökohtainen apu kuuluu myös lapselle.

Krista Riipinen (Vaasa, 2019-05-18)

#61

Autistien ja kehitysvammaisten tulee olla lain edessä tasa-arvoisia muiden vammaisten kanssa.

Laina Hietanen (Virrat, 2019-05-18)

#62

Oikeus päättää omasta avun tarpeesta.
mm.Asumismuodosta
Avun määrästä ja sisällöstä.
Yksityisten lääkäreiden
tahojen kuuleminen.

Minna Mäntykoski (Lempäälä, 2019-05-18)

#75

Te jotka teette päätöksiä niin menkää heidän asemaan ja tuntekaa se nöyrytys ja syrjintä mitä tapahtuu, niin ehkä tiedätte sitten mitä on olla erillainen..me kaikki olemme IHMISIÄ.

Jasmin Blomander (Huittinen, 2019-05-18)

#108

Ilmein ja elein voi hän kertoa.
Lähiomainen voi tulkita joka tuntee lapsen/ nuoren

Merja Jääskeläinen (Iisalmi, 2019-05-18)

#119

Eikö ole selvää, että he, jotka eivät kykene osallistumaan yhteiskuntaan itsenäisesti, tarvitsevat avukseen toista ihmistä?

Mari Haapala (Seinäjoki, 2019-05-18)

#131

Olen nähnyt oman sisareni terveydentilan romahtamisen po. ongelman takia.

Urpo Poutiainen (Parkano, 2019-05-18)

#135

Henkilöt jotka eivät kykene luotettavasti ilmaisemaan tahtoaan henkilökohtaisen avun suhteen kärsivät voimavararskauksesta. Heidänkin etu pitää taata. Autistit ja kehitysvammaiset ansaitsevat paremman lain.

Reijo Hämäläinen (Mikkeli, 2019-05-18)

#136

Voimavaralinjaus on eriarvoistavana rajoitteena poistettava. On kohtuutonta että vammaiset ihmiset laitetaan paremmuusjärjestykseen niin että henkilökohtaista apua saavat vain ne, joilla on voimavaroja esim. puhuen määritellä avun sisältö.

Krista Peltonen (Kouvola, 2019-05-18)

#140

Kyllä se vammainen joka ei esim. Puhu tai kävele tarvitsee myös sitä omaa vapaaajan avustajaa. Ei äidin tarvitse 24h olla koulu ikäisen lapsen kanssa. Vapaa ajan avustaja turvaasenkkn ettei vanhemmat pala loppuun

Johanna Hänninen (Valkeakoski, 2019-05-18)

#142

Voimavararajaus käytännössä rajaa henkilökohtaisen avun ulkopuolelle ne henkilöt, joilla lähtökohtaisesti on kaikista rajatuimmat mahdollisuudet vaikuttaa omiin palveluihinsa ja vaatia itselleen itsensä näköistä elämää. Henkilökohtainen apu voi heille tuottaa merkittävän liikkumavaran palveluihin ja tätä kautta vaikuttaa suoraan heidän elämänlaatuunsa.

Reetta Mietola (Raasepori, 2019-05-18)

#144

Olen nähnyt miten epäoikeudenmukaista mukaisesti kohdellaan lasta, joka ei saa tarvitsemaansa apua asoerger- ja autisminkirjon dg:llä. Perhettä on syyllistetty ja vanhempia mitätöidä.

Orvokki Rytky (Haapavesi, 2019-05-18)

#147

Vammaispalvelulaki noudatettava.

Vesa Hannu (Seinäjoki, 2019-05-18)

#175

Meille kehitysvammaisille sekä vaikeasti vammaisille tukihenkilö mikä olis seurana ja kävis asiakkaan kanssa kaupungilla

Kati Natunen (Joensuu, 2019-05-19)

#178

Nyt on aika helpottaa vammaisten elämistä. Kurjistamis politiikka pitää loppua.

Tanja Puotsaari (Aura, 2019-05-19)

#186

Voimavararajauksen takia kunnat ovat evänneet useilta vammaisilta henkilöiltä oikeuden avustukseen ja sitä myöten vammaisten oikeudet eivät ole toteutuneet.

Satu Ikonen (Järvenpää , 2019-05-19)

#195

Tehkää viimeinkin jotain todellisia vammaisia tukevia tekoja. Elkää vain puhuko kauniisti vaalien alla saadaksenne äänetäjiä.
Kiitollisena odotan toimintaa

Tettu Ollanketo (Kempele, 2019-05-19)

#196

Haluan elää normaalia elämää. Tarvitsen avustajaa kaikkeen toimintaani. Olen aikuinen mies. Laitokseen en enää suostu. Haluan asua kotonani ja saada palvelut sinne. Osallistun yhteiskuntaan. Henkilökohtainen apu auttaisi minua. Pääsisin irti omaan elämääni."

Veikko Päätalo (Helsinki, 2019-05-19)

#200

Kaikille ei ole suotu yhtä hyviä eväitä elämän taipaleelle.

Ilkka Ollanketo (Kempele, 2019-05-19)