Familjehemsflickan: Fallet Emmy. Sätt barnets bästa först!

Kommentarer

#4

Barnens behov måste komma först!!!

Tove Steinwall Hama (Skellefteå, 2019-05-10)

#5

Detta går att göra annorlunda med barnets bästa i centrum!!!

Madelen Darmark (Skellefteå , 2019-05-10)

#11

Barnets bästa måste vara i fokus! Gör om och gör rätt! ❤️

Johanna Lundberg (Skellefteå, 2019-05-10)

#13

Jag skriver under på grund av att barnets bästa alltid ska sättas först och det är uppenbart att det inte görs i detta fall.

Felicia Nyström (Skellefteå, 2019-05-10)

#15

Mycket upprörande, barnperspektivet måste gå först!

Katarina Holmberg (Åbyn, Byske, 2019-05-10)

#17

Sånt här får inte hända.. inte nu. Inte sen.

Annie Wikehult (Skellefteå, 2019-05-10)

#18

Barnets bästa ska komma först! Låt henne stanna hos familjehemmet!

Lina Widmark-Paavola (Skellefteå, 2019-05-10)

#20

Pga BBIC

Marika Dahlin (Skellefteå, 2019-05-10)

#34

Det handlar om ett barns bästa inte pappans.Helt oacceptabelt beslut

Ulla Nyqvist (Skellefteå , 2019-05-10)

#35

Jag känner fosterfamiljen och tror att flickan får bästa kärlek och uppväxt där.

Mikael Lindberg (Skellefteå , 2019-05-10)

#37

Barnets bästa tycks inte vara det som myndighetspersonerna i Piteå har som utgångspunkt till sitt beslutsunderlag i nuläget. Jag hoppas att det omprövas till flickans bästa.

Stig Örjestad (Skellefteå , 2019-05-10)

#40

Barnens bästa måste alltid vara prioritet ett.

Anne-Lie Gårdestig (Björnlunda, 2019-05-10)

#46

Mänskliga rättigheter måste också omfatta ett barn och i det här fallet verkar det perspektivet saknas.

stina wiklundh (piteå, 2019-05-10)

#47

Barnets bästa ska alltid vara vägledande, inte den biologiske förälderns vilja! Gör om, gör rätt!

Karin Wahlberg (Boliden, 2019-05-10)

#51

Barnens mående går alltid först!

Jenny Lilja (Habo, 2019-05-10)

#52

Man måste se till flickans bästa!

Susann Forsman (Skellefteå, 2019-05-10)

#56

Helt vansinnigt agerande av soc i Piteå utan respektför barnets mående och framtid.

Staffan Edin (Kåge, 2019-05-10)

#58

Beslutet som tagits är inte i barnets bästa intresse och kan orsaka bestående trauman hos flickan.

Jessica Sandberg (Skellefteå, 2019-05-10)

#60

Jag vill att älskade Emmy ska få ett bra liv!!

Linda Jakobsson (Skellefteå, 2019-05-10)

#63

Ska verkligen en fyraåring måsta slitas från sitt hem, utan att inskolas eller få tid att bygga förtroende med sin biologiska pappa som hon inte ens känner? Skrämmande och såå sorgligt!

Anna Åkesdotter (Skellefteå, 2019-05-10)

#74

Detta sker inte på ett korrekt sätt och socialtjänsten finns för att upprätthålla barnets rätt och barnets bästa och det som sker nu är ALLT annat än för barnets bästa, katastrof av Piteå kommuns socialtjänst!!!!

Julia Pärsdotter Lundqvist (Skellefteå, 2019-05-10)

#76

Jag har stort förtroende till Fredrik och har, efter egen forskning inom området (barns psykiska hälsa), stark uppfattning om att det är en av de sämst fungerande verksamheterna i vårt land - självklart då relaterat till hur viktigt det är. De beslut som fattas måste ha barnet i fokus och de andra sätten att se på saken blir fullkomligt viktlösa i sammanhanget, vare sig det är jobbigt för pappan/socialtjänsten/juridiken.

Gustav Kejving (Skellefteå, 2019-05-10)

#95

Stoppa vansinnet nu!

Lars Marklund (Göteborg, 2019-05-10)

#100

Barnets bästa har uppenbarligen ignorerats. Pappan, som även han struntar i att barnet riskerar att traumatiseras, är tydligen den vars rättigheter väger tyngst. Otroligt omänskligt!

Elin Backlin (Skellefteå, 2019-05-10)

#103

Barnets bästa ska komma i första hand!!!

Åsa Hubinette (Skellefteå, 2019-05-10)

#107

Barnets bästa ska alltid sättas först, oavsett. Så enkelt är det.

Linda Stenberg (Byske, 2019-05-10)

#111

Det är det enda rätta, för flickans skull.

Jenny Forslund (Skellefteå, 2019-05-10)

#139

Det är vansinnigt att ett barn ska ryckas upp från tryggheten till något som är så okännt för barnet. Visst vi att barn ska må bra i Sverige, med en trygg uppväxt.

Linda Berglund (Bureå, 2019-05-10)

#141

Fruktansvärt att man kan göra detta mot ett barn. Barnets bästa är det som är viktigast och kommer i första hand.

Carita Jakobsson (KÅGE, 2019-05-10)

#143

Låt flickans bästa gå först!

Emma Nilsson (Skellefteå, 2019-05-10)

#144

Man ska sätta barnets nästa i fokus...INGEN annans! Allt annat är barnmisshandel!

Camilla Nilsson (Skellefteå, 2019-05-10)

#153

Jag tycker att man ska se till barnets bästa, familjehemmet är dom hon ser som sina föräldrar. Att besluta att hon aldrig ska få träffa sina föräldrar är vansinnne!

Ann-Charlotte Carlsson (Kusmark, 2019-05-10)

#156

Familjehemspappa till barnet

Lars Holmgren (Skellefteå, 2019-05-10)

#173

Känner flickan och familjehemmet och även observerat umgänge och tycker att bio pappan var väldigt Oarrangerad i flickan

Simon Lundqvist (Kåge , 2019-05-10)

#178

Jag står på Emmys sida!

Jenny Hartelius (Skellefteå, 2019-05-10)

#186

När myndigheter som har till uppgift att jobba för barnets bästa väljer att agera utifrån föräldrars bästa visar det på stora brister i tjänsteuppdraget! Barnets välmående ska prioriteras och respekteras!

Rebecka Ehrenberg (Skellefteå , 2019-05-10)

#193

Att låta en överflyttning ske innan barnet har knytit an till den biologiske föräldern strider mot principen att barnets bästa skall sättas främst, det strider mot barnkonventionen, och att inte sätta stopp för överflyttningen i nuvarande skede är rimligen att betrakta som tjänstefel av berörda myndighetspersoner.

Claes Fahlman (Skellefteå , 2019-05-10)

#197

Fokus på barnets bästa

K Berggren (Skellefteå, 2019-05-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...