Låt Ålgård förbli en plats för alla!

Kommentarer

#2

Jag anser att genuint kreativa platser av detta slag är viktiga över allt där de uppstår.

lars Jadelius (Göteborg, 2019-04-01)

#12

För att jag tycker det är viktigt att bevara Ålgård !

Björn Ragnarsson (Borås, 2019-04-01)

#14

Ålgård är en viktig mötesplats för miljöfrågor och för kultur och kreativitet. En social knutpunkt som växt och når många människor

Kristina Frimodig (Henån, 2019-04-01)

#15

Ålgård är ett ställe som behövs på Orust , dels är där fint och föreningen gör ett fantastiskt bra jobb och dels finns inte många samlingsplatser på Orust.

Maria Ekberg (Svanesund, 2019-04-01)

#17

Låt Ålgård blomma!

Therese Pedersen (Henån, 2019-04-02)

#18

Ålgårds kvarn är ett kulturmöten som behöver finnas kvar.

Fabian Gullberg (Stillingsön, 2019-04-02)

#19

Framtiden ligger i samarbete på alla plan och kulturen är mat för både själ och kropp måste finnas tillgänglig för alla. Att skapa mötesplatser även på landsbygden är ett sätt att låta människor dela upplevelser och mötas.

Marie Hedberg (Henån, 2019-04-02)

#30

Jag skriver under för att jag anser att de aktiva i Ålgårdskvarn har gjort/ gör ett så fint jobb med att skapa en kulturell verksamhet på denna del av Orust. Jag har även varit medverkande vid flera tillfällen och fått se hur populär platsen är för besökare från olika delar! Det vore stor synd om denna fastighet skulle splittras och allmänheten berövas möjligheten att få njuta av den och dess verksamhet!

Ann-Louise Bohlin (Henån, 2019-04-03)

#31

Så viktigt att bevara kulturmiljöer!

Anders Dahlstedt (Ellös, 2019-04-03)

#34

Vill ha kvar Ågård, viktigt samlingplats

Heidi Dage (Henån, 2019-04-03)

#37

Ålgård, i föreningen Ålgårds vänners händer, är en fantastisk plats mör spännande möten och bidrar definitivt till en levande landsbygd och ett mer attraktivt Orust.

Veronica Bick (Henån, 2019-04-04)

#41

Föreningen Ålgård bedriver ett viktigt kulturellt arbete. Lokala konstnärer, frivilliga som värnar ett kulturellt arv och utvecklar ett kreativt Orust! En samlingspunkt som är en oerhört viktigt mötespunkt. Kursverksamhet, utställningar, musikaliska arrangemang. Ålgårds verksamhet är verkligen innovativ.

Meta Sjöberg (Slussen, 2019-04-04)

#43

Platsen som helhet bör tillhöra alla Orustbor, för olika former av kulturella aktiviteter och friluftsliv. Vi är många som ser Ålgård som en berikande del i vårt liv. /Maria

Maria Schmidt Larsson (Svanesund, 2019-04-04)

#54

Ålgård är en fantastisk samlingsplats för alla, stora och små, på östra Orust och ett viktigt nav för att låta hela Orust leva året runt! Läs och inspireras https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/ettframtidahallbartorust.4.7de757dd160d9f1861b2aa67.html

Mia Wennerberg (Orust, Myckleby, 2019-04-05)

#59

Låt Ålgårds vänner och FrilufTsfrämjandet ta över driften och utvecklingen av området. Platsen har i alla år varit en träffpunkt i trakten och bör så förbli. Öppen och tillgänglig för alla.

Kristina Svensson (Henån, 2019-04-05)

#62

Vill hålla landsbygden levande!!

Malin Johansson (Henån, 2019-04-05)

#81

Ålgård är en plats där många familjer samlas och umgås, ofta i kombination av aktiviteter/cafe.

Johanna Feimanis (Orust, 2019-04-05)

#82

Barnen älskar att åka dit och grilla och meta lite mört.

Erik Ringström (Henån, 2019-04-05)

#85

Ålgårds kvarn är en fantastisk och unik mötesplats för mat, kultur, musik och hållbar utveckling i Bohuslän!

Tinna Harling (47173 mjörn , 2019-04-05)

#105

Jag har så mycket glädje av aktiviteter som Ålgårds kvarn anordnar på ett mycket tilltalande sätt med olika kulturella intressen.

Lilian Lundberg (Henån, 2019-04-06)

#109

Jag har varit på en del evenenang. Jag är dessutom medlem i föreningen

Robert Rosenqvist (Värnamo, 2019-04-06)

#119

Jag tycker det är bra att denna del av Orust lyfts fram och att historien får fortsätta att vara tillgänglig

Laila Ekefäll (Lerum, 2019-04-06)

#120

Ålgård gör ett bra ideellt arbete för kulturen

Jan Back (Svanesund, 2019-04-07)

#125

Jag vill att Ålgården ska bestå o utvecklas vidare så som påbörjats med ett stort engagemang för natur o kultur. En betydande plats.

Ingrid Backman (Henån, 2019-04-07)

#126

Är förd och uppväxt på Orust och har alltid älskat Ålgård

Lina Ödberg (Göteborg, 2019-04-07)

#137

Det finns ett stort behov av platser som kan och får styras och formas av eldsjälar. Låt Ålgård få fortsätta vara en av dessa platser.

Gunnar Pedersen (Henån, 2019-04-08)

#141

Föreningen Ålgård bevarar och utvecklar ett mycket intressant och givande kulturliv på Orust. Ovärderligt för oss som bor här och fantastiskt att kunna berätta om och visa besökare till vår vackra ö!

Sabine Geiser (Slussen Orust, 2019-04-09)

#142

Vill värna om ovärderlig natur- och kulturhistoria.

Linda AP Larsson (Lund, 2019-04-09)

#145

Ålgård behövs som turistmål på Orust och skall därför inte styckas sönder. Var rädd om föreningen Ålgårds Vänner och deras fantastiska aktiviteter! Hela Orust skall leva!

Rolf Andersson (STILLINGSÖN, 2019-04-09)

#148

Denna sista bevarade kvarn och unika naturområde bör bevaras och användas och utvecklas.

Jan-Åke Svenson (Göteborg, 2019-04-10)

#156

Orust behöver en mötesplats där människor kan träffas, trivas utbyta idéer och få inspiration, angående hållbarhet och ekologi, utveckla Ålgård!

Martin Engelbrecht (Ljungskile, 2019-04-10)

#157

Ålgård ska vara till för alla. Kommunen ska inte sälja!

Anna-Clara Söderbäck Nilsson (Nösund , 2019-04-10)

#162

Det har satsat allmänna medel för att rusta upp området, att sedan sälja det till någon privat som ska dra nytta av allas våra satsade pengar är lika med nonchalans (kasta pengarna i sjön).

Maria Einarsson (Henån, 2019-04-11)

#163

Jag uppskattar Ålgård som helhet, miljön, byggnader, naturen sådan det är nu.

Elisabeth Jolly (Jörlanda, 2019-04-11)

#166

Det är precis sådana platser och krafter som behövs för ett hälsosamt Orust.

Anna Kronlid (Svanesund, 2019-04-11)

#167

Jag uppskattar att besöka kvarnen och miljön och ta del av aktiviteterna!

Eva-Lotta Hultén (Ljungskile, 2019-04-11)

#169

Som avlägsen släkting till en av de tidigare ägarna, Gustav Abrahamsson, är jag ängelägen att kvarnen finns för alla

Björn Holmberg (Göteborg, 2019-04-11)

#184

Jag vill att landsbygden skall leva!

Helena Voimäki (Henån, 2019-04-12)

#186

Oavsett vem som äger, vill jag att platsen får fortsätta att utvecklas som en helhet.

Martin Reteike (Henån, 2019-04-13)

#197

För det är ett trevligt ställe med många bra evenemang. Så snälla låt det fortsatt vara så!

Lena Dahlgren (Henån, 2019-04-20)

#198

Platsens Kulturhistorisk värde, bevarandet av isotoper och allt djurliv bevaras samt bibehålla Ålgård som viktigt famtida rekreationsområde.

Per Cederholm (Lysekil, 2019-04-21)

#199

Jag skriver under på grund av att mötesplatser både fysiskt och känslomässigt är viktiga för sammanhållning och utveckling från småskalighet . Ålgårdskvarn har förut varit ett nav för många verksamheter och har stor potential att bli så framgent och jag ser det som en självklarhet att en kommun ska ta tillvara de möjligheter som finns på denna plats och med det fantastiska engagemang som finns från föreningens medlemmar

Laila Karlsson (Henån, 2019-04-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...