Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Kommentarer

#1606

Barn är rättslösa, Sverige lever på inga sätt efter de lagar som faktiskt finns för att skydda barnen från övergrepp av pappan. Barnens bästa ska vara det viktigaste inte föräldrars rätt till sina barn, ofta fäders rätt att utöva våld mot barnen och ändå få vårdnaden. Det måste skapas en barndomstol med kompetenta människor som är särskilt insatta i de här frågorna som rör barn.

Diana Danielsson (Stockholm, 2019-10-03)

#1618

Den här frågan är så viktig. Det är upprörande hur illa det i många fall fungerar idag.

Anna Svensson (Stockholm , 2019-10-03)

#1621

Barns rättigheter ska ALLTID prioriteras i första hand!

Sara Sundén (Luleå, 2019-10-03)

#1622

Jag tycker att barns rätt till en uppväxt utan våld och övergrepp väger tyngre än deras behov av båda sina föräldrar. Upprättelse för de föräldrar som gör allt för att skydda sina barn!

Katarina Bergström (Stockholm , 2019-10-03)

#1625

För att jag har sett barn som tvingats till att umgås med fäder som har misshandlat både barnet o mamman, som tvingat mamman att utsätta sig för nya risker där mannen vet var de bor. Våldet bara fortsätter.

Carolina Nilsson (Stockholm, 2019-10-03)

#1629

Barn behöver hjälp med sådana saker 💕

Maria Eddesjö Eriksson (Sundsvall , 2019-10-04)

#1639

Inget barn ska behöva umgås med en misshandlade även fast det är ens pappa.

Paulina Kostenius (Luleå, 2019-10-05)

#1640

Våra barn är Alltid oskyldiga, och Ska skyddas från allt vad våld heter! Föräldern som barnet inte bor hos, där ska barnet heller inte tvingas att ha umgänge om den föräldern är våldsam, missbrukare eller utövar annan brottslig verksamhet!

Marion Svantesson (Umeå, 2019-10-05)

#1644

Lagen måste ändras!

Martina Andersson (Stockholm , 2019-10-06)

#1650

DET BORDE VARA EN SJÄLVKLARHET ATT ALLA BARN SKALL FÅ EN TRYGG OCH KÄRLEKSFULL UPPVÄXT.
Min son förlorade sin mamma för att jag försökte skydda honom från psykiskt såväl som fysiskt misshandel.

Inés Hoyos (Söderttälje, 2019-10-06)

#1651

Låt mamman vara med sin son och se till så hon får den hjälp hon behöver
Gör er inte skyldiga till att förstöra två människors liv! Försök att sätta er in i deras situation.Skulle ni vilja bli behandlade så? Det har jag svårt att tro.

Anna Wallin (Uppsala, 2019-10-06)

#1652

Att de barnen rättigheter. Gör barnkonventionen till lag.

Ylva Wandar (Stockholm, 2019-10-06)

#1656

Mitt hjärta brister över hur okänsligt och barnovänligt vårt rättssystem fortfarande är. När ska ni börja lyssna på våra barn?

Marie Pårs Edgren (Södertälje, 2019-10-07)

#1658

Hög tid att ta detta på stort allvar !!!

Kristina Lindquist (Åkersberga , 2019-10-08)

#1659

Jag har fått nog!

Ida Eglund (Åkersberga, 2019-10-08)

#1662

Jag tycker att barnens rätt till ett bra liv är större än föräldrarnas rätt till barnen. Det är vår skyldighet att skydda barnen.

Lovisa Andersson (Åkersberga, 2019-10-09)

#1667

Det är viktigt!

Åsa Lyfberg (Stockholm, 2019-10-09)

#1669

Barn behandlas FEL

Annika Liljeholm (Ljusdal , 2019-10-09)

#1671

ALLA barn ska leva och växa upp i trygghet, det är deras rättighet.

Anne-Marie Torngren (Järfälla, 2019-10-09)

#1673

Detta är viktigt!

Margaretha Hassberg (Vingåker, 2019-10-09)

#1687

Det måste självklart bli så att barns rätt till en tillvaro utan våld och hot ska gå före föräldrars rätt till sina barn. Barnens rätt i första rummet!

Anna Wikström (Stockholm, 2019-10-14)

#1688

Socialtjänstens enhet för relationsvåld och enheten för BOU har inte det samarbete som är nödvändigt. Mammor och barn som är våldsutsatta hamnar i ständigt kläm i Barnutredanras iver att tillgodose barnens rätt till båda föräldrarna leder till att pappans makt över mamman och barnet är oinskränkt trots bekräftad våldsbild, detta med argumentet att skydda barnets rätt men det är bara pappan/mannens intressen som tillgodoses.

Fanny zu Knyphausen (Stockholm, 2019-10-14)

#1689

Jag skriver under för att jag genom forskning och möten med mödrar som ”ser” barnens utsatta situation men hindras av samhället från att skydda dem.

Nea Mellberg (Umeå, 2019-10-14)

#1693

Ändra i lagen så att domstolarna på riktigt vis kan stötta barnen.

Maria Fredriksson (Falun, 2019-10-14)

#1696

Barns rätt att leva utan våld

Tina Olby (Motala, 2019-10-14)

#1707

för att jag måste tvinga min dotter att ha umgänge med sin biologiska pappa.
Han har misshandlat henne fysiskt och psykiskt, jag är anklagad för just umgängessabotage

Elina Dahlberg (Söderhamn, 2019-10-16)

#1722

Generalfel i lagen. Lata handläggare som inte orkar läsa inlämnad dokumentation.

Anna L Eriksson (Uppsala, 2019-11-03)

#1726

Kvinnoaktivist sedan 50 år och socialarbetare

maria hagberg (Höganäs , 2019-11-03)

#1731

Alla barn ska ha lika stor rätt att bli hörda i samhället. Detta är något de har och fått lära sig i skolan att de har, men sen kommer de till domstolar och det försvinner. Vad visar detta??

Erica Gustafsson (Norrköping , 2019-11-05)

#1735

Man ska lyssna på barnen. Låt instanbulkonventionen bli lag i Sverige. Upp med utbildning för sov, nämndemän, poliser om våld i nära relationer, eftervåld, ekonomiska våld. Egen myndighet och domstolar speciellt utbildade inom ämnet. Inga politiker ska sitta som nämndemän.

Carin Bonér (Göteborg, 2019-11-07)

#1739

Freden kommer först när alla kön fredas.

Ragnhild Eklund (Uppsala, 2019-11-07)

#1745

Jag har själv vuxit upp och utsatts samt bevittnat våld i hemmet. Sett vilken krigare min mamma behövde vara för att ta sig över alla hinder som samhället skapade då hon gjorde sitt yttersta för att skydda oss barn och sig själv från fortsatt fysisk och psykisk misshandel. Ångesten syskonen genomlevde varje gång de gråtandes tvingades in i en bil för att spendera en helg ensamma med våldsutövaren. Idag jobbar jag med barn i förskolan. Jag ser fortfarande ångesten. Dags att ändra på det här nu. Sluta skydda förövarna. Skydda barnen.

Josefine Björklund (Norberg , 2019-11-07)

#1755

Orättfärdigheten i nuvarande ordning som inte beaktar barn och kvinnors situation på ett rättmätigt sätt.

Lisa Leontjev (Bollnäs, 2019-11-09)

#1765

Min son kommer troligtvis inte att överleva sin 18-årsdag pga Göteborgs tingsrätt.

Linnea Lund (Göteborg , 2019-11-20)

#1774

Aldrig annars tvingas brottsoffer att umgås med sin förövare!

Anna Lundström (Munkfors, 2019-11-21)

#1777

För att det är helt horribelt. Samma sak med papporna som får barnen efter att ha mördat mamman. Hur kan man anse det här vara rättvist? Helt ologiskt.

Eva Fahlström (Löttorp, 2019-11-21)

#1779

Pappor som slår och/eller hotar sina barn och/eller deras mammor har förbrukat all sin rätt till sina barn!

Eva Lindberg (Alingsås , 2019-11-21)

#1784

Barns rätt till en trygg uppväxt fri från våld

Elina Eriksson (Stockholm, 2019-11-21)

#1787

Jag är medveten om den förskräckliga verklighet som många av Sveriges barn tvingas leva i idag. Inga barn ska tvingas leva i otrygghet.

Maria Qvarforth (Kalmar, 2019-11-21)

#1794

Barn har rätt till en uppväxt fri från våld och rätt till en trygg uppväxt med stabila, trygga och välmående vuxna. Barnens behov och vilja ska styra inte tvärtom!

Ewa Törnefjord (Tranås , 2019-11-21)

#1796

För att ingen ska behöva bo hos nån utan sin egen vilja

Anneli Danielsson (anderstorp , 2019-11-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...