Vi kräver barns rätt i domstolarna!

Kommentarer

#609

En självklarhet som vi under alla år har missat att först behovet av.

(Stockholm, 2019-03-28)

#618

Jag vet av egen erfarenhet hur otroligt dåligt barn mår av att ha levt i ett hem där det har förekommit våld. De är oskyldiga brottsoffer men blir potentiella förövare i framtiden om de inte får hjälp att läka sina inre sår eller långvariga patienter inom psykiatri och/eller i somatisk vård. För att inte tala om alla som utvecklar ett missbruk och långvarigt beroende.

(Södertälje , 2019-03-28)

#620

Har själv erfarit på nära håll hur det kan gå för barn i denna situation

(Stockholm, 2019-03-28)

#621

Det måste få ett slut!

(Mjölby, 2019-03-28)

#625

Det borde vara en självklarhet detta med barnens bästa!!!

(Borlänge , 2019-03-28)

#627

Barn är uppenbarligen helt Rätt lösa och utlämnade till vuxenvärldens inkompetens.
Detta måste ändras!!!

(Hammar , 2019-03-28)

#634

Mitt hjärta blöder för kvinnorna men skriker av vrede och sorg för barnen. Tre generationer påverkas av våld i nära relation. Tre. This must end now.

(Lycksele, 2019-03-28)

#638

Samhället sviker kvinnor och barn. Ingen lyssnar på barnets ord. Vi har ingen rätt och inget att säga till om. Nu behövs och krävs förändring! Meeto#

(Stockholm, 2019-03-28)

#639

Jag befinner mig i denna situation och anklagas för umgängessabbotage då min snart 12-åriga dotter inte vill åka till sin pappa efter att han med våld tvingat till sig umgänge. Jag gör allt i min makt för att umgängena ska genomföras, allt utom att ta till våld.

(Stockholm, 2019-03-28)

#643

Detta måste få ett slut

(Storuman, 2019-03-28)

#647

Jag var ett sånt barn, för 55 år sedan, som såg mina föräldrar slåss, som själv fick stryk många gånger.

(Göteborg, 2019-03-28)

#655

Barn skall ha rätt till skydd mot sina egna föräldrar.

(Visby, 2019-03-28)

#671

Jag vill att min son och alla andra barn ska få en uppväxt fri från våld och övergrepp

(Enskededalen, 2019-03-28)

#673

inget barns liv ska förstöras pga byråkrati.

(Göteborg , 2019-03-28)

#674

Det är viktigt!

(Svenljunga , 2019-03-28)

#677

Detta är en fråga om att skydda 3e man (barnet) inte en fråga om någon av föräldrarnas rätt. Våld föder våld. Barn behöver harmoni och tid att läka.

(Uppsala, 2019-03-28)

#678

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt utan våld.

(Västerås , 2019-03-28)

#680

Jag kräver att ALLA våra barn genast ska få sina mänskliga rättigheter tillgodo sedda.
Så de kan få leva sina liv i trygghet och frihet - INTE med hot och våld!!

(SPÅNGA, 2019-03-29)

#697

Jag har själv blivit offer för våld men fick ingen hjälp av samhället.

(Stockholm, 2019-03-29)

#707

Har alltid stått på barnens sida kommer alltid att göra det, har arbetat med barn i 55 år .Vi vuxna måste alltid se till barnets bästa först som sist, vi måste skydda dom och det gör vi bäst genom att lyssna på dom. Dom är framtiden ,dom som ska ställa upp för oss och framtidens barn.

(Ronneby, 2019-03-29)

#709

Jag tycker att det är fel att så små barn som en sexåring tvingas att flytta från sitt eget hem (hos modern), när fadern kräver det och ljuger i domstolen för att få ensam vårdnad. Och jag, man blir beskylld för att utöva umgängessabotage, om man inte tvingar barnet att träffa pappan, straffet för detta blir man man får både betala advokatkostnaderna och förlorar vårdnaden av barnet. Sedan rycks barnet upp från sin egen trygga hemmiljö, handräckningen sker med hjälp av sex poliser och två socialamöbor. Man tvingas åse hur det skrikande barnet förs bort med tvång och kan inte göra något åt för att stoppa traumat som barnet utsätts för.
Man hinner inte överklaga till sista instansen, så bråttom har de att verkställa den barnfientliga domen mot barnet.
Sveriges socialtjänst, domstolar och polis är den värsta organiserade brottsligheten som existerar på denna jordklotet!

(Nortälje, 2019-03-29)

#716

Bort med patriarkatet!

(Ystad, 2019-03-29)

#718

Jag är mänsklig.

(Stockholm , 2019-03-30)

#722

Jag skriver under för att jag tycker att det är sjukt att detta inte redan är en självklarhet!

(Norrköping, 2019-03-30)

#723

Samhället måste få upp ögonen för alla som lever i våld i nära relation.
Det behövs mer resurser, mer hjälp att kunna ge kvinnor.

(Uddevalla, 2019-03-30)

#727

Lagändring är nödvändig.

(Fiskebäckskil, 2019-03-30)

#741

Att detta ens händer är ett bevis på att lagar inte fungerar! Borde vara en självklarhet!!

(Hammarstrand, 2019-03-30)

#744

Jag försöker just nu hjälpa en kvinna och hennes barn som befinner sig i den här situationen.

(Stockholm, 2019-03-31)

#745

Det saknas barnrättssäkerhet!

(Västerås, 2019-03-31)

#749

Barn är det finaste som finns!

(Djäkneboda, 2019-03-31)

#752

För barns rättigheter till ett tryggt liv och få må bra som vuxen!

(Stockholm , 2019-03-31)

#767

Jag stöder 100% till barnen. De ska få säga vad de vill och de ska få trygg i deras barndom

(Huddinge, 2019-04-01)

#768

Vi måste stärka barnens rätt att få slippa leva med den som misshandlar.

(Stockholm, 2019-04-01)

#771

Att genom domstolsbeslut tvinga brottsoffren till kontakt med sina förövare är rättsvidrigt och innebär allvarliga kränkningar av brottsoffrens mänskliga rättigheter till liv, frid och säkerhet, det innebär även allvarlig kränkning av brottsoffrens grundläggande medborgerliga rättigheter.

(Halmstad, 2019-04-02)

#774

Jag ser de negativa konsekvenserna av nuvarande regelverket i mitt dagliga arbete som familjebehandlare och tidigare som socialsekreterare.

(Västerås , 2019-04-02)

#783

Det absolut inte FÅR gå till så här,det är fel!

(Vetlanda , 2019-04-03)

#788

Det är ett självklart ställningstagande. Jag står på barnens sida!!!!

(Stockholm, 2019-04-03)