Rädda biblioteken!

Kommentarer

#8

Bikliotek är ett avgörande fundament för demokratin.

Stefan Persson (Malmö, 2019-02-09)

#9

Bevara biblioteken!

Anders Lundblad (Helsingborg, 2019-02-09)

#23

Säkra bibliotekens framtid.

Susanne Holmgren (Goeteborg, 2019-02-09)

#24

Jag skriver på eftersom bibliotekens fortsätta existens är en förutsättning för ett demokratiskt och fritt samhälle.

Elisabeth Östnäs (Lund, 2019-02-09)

#27

Biblioteken är grunden till bildning och läslycka.

sgneta blomqvist (stockholm, 2019-02-09)

#29

Biblioteken är så viktiga mötesplatser för demokratin!

Ylva Mårtens (Stockholm , 2019-02-09)

#30

Folkbiblioteken är vårt samhälles kanske viktigaste kulturinstitutioner.

Ingemar E L Göransson (Linghem, 2019-02-09)

#33

Medlem Författarförbundet

Carl Henrik Svenstedt (Stockholm, 2019-02-09)

#37

Offentligfinansierade bibliotek med brett, oberoende urval av litteratur är nödvändiga för demokrati och möjlighet till jämlikhet.

Lena Jonsson (Solna, 2019-02-09)

#40

Jag skriver under för att jag tycker att biblioteken är den viktigaste porten till kultur i Sverige. Själv mer eller mindre växte jag upp på biblioteket i Kramfors.

Arne Norlin (Stockholm, 2019-02-09)

#48

Utan biblioteken dör demokratin.

Per Magnus Johansson (Göteborg, 2019-02-09)

#52

Biblioteken är nödvändiga för demokratins fortbestånd, för yttrandefriheten och för folkbildningen.

Jan Torsten Ahlstrand (Lund, 2019-02-09)

#53

Ett bibliotek är en källa till kunskap dit alla är välkomna. Det är också en plats att gömma sig på, försvinna i. Biblioteken fungerar också som motor för det egna tänkandet och berättandet. Det som gör oss till klokare, mer reflekterande människor.

Johanna Ekström (Stockholm, 2019-02-09)

#54

författare

Vera Stremkovskaya (Göteborg, 2019-02-09)

#55

Bibioteken är viktigare än någonsin!

Arne Melberg (Gräsmark Sverige, 2019-02-09)

#57

Biblioteken är samhället kanske enda icke-kommerialiserade ficka, den enda plats där man kan förlusta sig utan att det kostar. Detta måste värnas!

Katarina Bjärvall (SALTSJÖBADEN, 2019-02-09)

#59

Biblioteken är bland det viktigaste vi har

Gallie Eng (Stockholm, 2019-02-09)

#69

Biblioteken är samhällets skattkammare.

Alexandra Pascalidou (Stockholm, 2019-02-09)

#70

översättare

Marianne Öjerskog (Varberg, 2019-02-09)

#79

Jag älskar bibliotek.

Emi Guner (stockholm, 2019-02-09)

#89

Biblioteken är juvelerna i vårt samhälles krona.

Lotte Möller (Lund, 2019-02-09)

#94

av självklara skäl

Maja-Brita Mossberg (Göteborg, 2019-02-09)

#95

Jag stöder helhjärtat allt som står i debattartikeln.

Bo Gustavsson (Uppsala, 2019-02-09)

#96

Jag skriver under för att försvara Folkbibliotek mot marknadskrafternas strävan att privatisera och kommersialisera det sociala och kulturella livet.

Juan Carlos Piñeyro (Sthlm, 2019-02-09)

#101

Biblioteksdöden måste stoppas. Kommunerna måste ta sitt ansvar för skolbiblioteken.

Ingrid Elfberg (ULRICEHAMN, 2019-02-09)

#105

Biblioteken tillhör den grundläggande och självklara infrastruktur som ett samhälle där människan sätts främst ska ha. Punkt.

Milena Bergquist (Båstad, 2019-02-09)

#110

Som barn var skolbiblioteket min trygghet och ro. Senare har lättillgängliga bibliotek möjliggjort min kandidatutbildning och pågående masterutbildning i litterärt skapande. Det är utbildningar som kräver litteratur för åtskilliga tusen kronor. Ta inte ifrån våra medborgare i alla åldrar den möjligheten!

Eva Ullerud (PÅARP, 2019-02-09)

#112

Biblioteken är en av grunderna i ett fungerande samhälle, en plats där vem som helst kan söka och finna korrekt information, helt gratis!

Elin Unnes (Stockholm, 2019-02-09)

#119

Språket är den viktiga förutsättningen för gemenskap och delaktighet. Lustläsning är för barn ett oöverträffat sätt att tillägna sig språket och därmed bli en del av världen.

ANNIKA HOLM (Stockholm Sverige, 2019-02-09)

#120

Ett bibliotek i ett samhälle, oberoende hur stort samhälle är, är väsentligt för utbildningen av medborgare, väsentligt för utvecklingen av kultur på alla nivå och över genre, och inte minst, väsentligt för klass- och intresse integration.

Jan Teeland (Gävle, 2019-02-09)

#128

Biblioteket förändrar ditt liv!

John Swedenmark (Stockholm, 2019-02-09)

#131

Jag skriver under därför att jag ser varje dag i mitt jobb som lärare och skolbibliotekarie att god läsförståelse är den enskilt viktigaste faktorn för våra elever att klara sig i framtiden.

Cecilia Sundh (Storuman, 2019-02-09)

#141

Biblioteken är en mental värmestuga

Gunilla Linn Persson (Moholm, 2019-02-09)

#144

Slakten på biblioteken, som började på sjukhusen, är en del av en cynisk strategi som slår mot det kritiska tänkandet och folkbildningen och vars yttersta syfte är att förvandla demokratiska rättigheter till privilegier för fåtalet.

Ragnar Strömberg (Göteborg, 2019-02-09)

#146

Biblioteken är en sån oerhört viktig del av vårt kulturliv, en möjlighet att ta del av litteratur trots fattigdom eller en bakgrund utan böcker.

Helena Sigurdsson (ÅHUS, 2019-02-09)

#154

Om det finns något som har betydelse för information, möten, bildning, kritiskt tänkande och demokratisk tillgång till kultur så är det biblioteken.

Thomas Millroth (Malmö, 2019-02-09)

#158

På grund av att digitalisering innebär analfabetisering. Rädda pappersboken på biblioteken!

Ingemar E. Lindahl (Stockholm, 2019-02-09)

#166

Det är absolut nödvändigt

Lars Selin (Mölndal, 2019-02-09)

#167

Alla ska få tillgång till kunskap, alla ska själva få bestämma vilken slags kunskap man vill ta del av. Det är en demokratifråga!

Evs Salqvist (Umeå, 2019-02-09)

#170

Det är så självklart! Biblioteken spelar en otroligt viktig roll för bildning och kultur och en nations utveckling. Inser man inte detta, ska man inte syssla med politik.

Ulf Persson (Helsingfors, 2019-02-09)

#176

Helhjärtat stöd för uppropet!

Irma Ridbäck (Uppsala, 2019-02-09)

#178

Tillgång till bibliotek är en demokratisk nödvändighet.

Per Gustavsson (Bjärnum, 2019-02-09)

#183

I barndomen hade biblioteket såå stor betydelse/njutning för mig o min syster. Senare också.....
Jag unnar alla barn denna fina kontakt/upplevelse med böcker.
Jag anses mkt allmänbildad - Tack till läsningen!

Gun Israelson-Sjövik (KARLSKRONA, 2019-02-09)

#185

Biblioteken är de utan jämförelse viktigaste kulturinstitutionerna i landet.

Börje Isakson (Nacka, 2019-02-09)

#194

Biblioteken är en kulturinstitution vi inte kan vara utan. Alla måste få möjlighet att läsa böcker och träffa kulturpersonligheter på bibliotekens event. En mötesplats för alla och ett ställe där ungdomar kan få lugn och ro.

catharina ingelman-sundberg (stockholm, 2019-02-09)

#199

frivilligt

gunnar harding (stockholm, 2019-02-09)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...