Rädda biblioteken!

Kommentarer

#8

Bikliotek är ett avgörande fundament för demokratin.

(Malmö, 2019-02-09)

#9

Bevara biblioteken!

(Helsingborg, 2019-02-09)

#23

Säkra bibliotekens framtid.

(Goeteborg, 2019-02-09)

#24

Jag skriver på eftersom bibliotekens fortsätta existens är en förutsättning för ett demokratiskt och fritt samhälle.

(Lund, 2019-02-09)

#27

Biblioteken är grunden till bildning och läslycka.

(stockholm, 2019-02-09)

#29

Biblioteken är så viktiga mötesplatser för demokratin!

(Stockholm , 2019-02-09)

#30

Folkbiblioteken är vårt samhälles kanske viktigaste kulturinstitutioner.

(Linghem, 2019-02-09)

#33

Medlem Författarförbundet

(Stockholm, 2019-02-09)

#37

Offentligfinansierade bibliotek med brett, oberoende urval av litteratur är nödvändiga för demokrati och möjlighet till jämlikhet.

(Solna, 2019-02-09)

#40

Jag skriver under för att jag tycker att biblioteken är den viktigaste porten till kultur i Sverige. Själv mer eller mindre växte jag upp på biblioteket i Kramfors.

(Stockholm, 2019-02-09)

#48

Utan biblioteken dör demokratin.

(Göteborg, 2019-02-09)

#52

Biblioteken är nödvändiga för demokratins fortbestånd, för yttrandefriheten och för folkbildningen.

(Lund, 2019-02-09)

#53

Ett bibliotek är en källa till kunskap dit alla är välkomna. Det är också en plats att gömma sig på, försvinna i. Biblioteken fungerar också som motor för det egna tänkandet och berättandet. Det som gör oss till klokare, mer reflekterande människor.

(Stockholm, 2019-02-09)

#54

författare

(Göteborg, 2019-02-09)

#55

Bibioteken är viktigare än någonsin!

(Gräsmark Sverige, 2019-02-09)

#57

Biblioteken är samhället kanske enda icke-kommerialiserade ficka, den enda plats där man kan förlusta sig utan att det kostar. Detta måste värnas!

(SALTSJÖBADEN, 2019-02-09)

#59

Biblioteken är bland det viktigaste vi har

(Stockholm, 2019-02-09)

#69

Biblioteken är samhällets skattkammare.

(Stockholm, 2019-02-09)

#70

översättare

(Varberg, 2019-02-09)

#79

Jag älskar bibliotek.

(stockholm, 2019-02-09)

#89

Biblioteken är juvelerna i vårt samhälles krona.

(Lund, 2019-02-09)

#94

av självklara skäl

(Göteborg, 2019-02-09)

#95

Jag stöder helhjärtat allt som står i debattartikeln.

(Uppsala, 2019-02-09)

#96

Jag skriver under för att försvara Folkbibliotek mot marknadskrafternas strävan att privatisera och kommersialisera det sociala och kulturella livet.

(Sthlm, 2019-02-09)

#101

Biblioteksdöden måste stoppas. Kommunerna måste ta sitt ansvar för skolbiblioteken.

(ULRICEHAMN, 2019-02-09)

#105

Biblioteken tillhör den grundläggande och självklara infrastruktur som ett samhälle där människan sätts främst ska ha. Punkt.

(Båstad, 2019-02-09)

#110

Som barn var skolbiblioteket min trygghet och ro. Senare har lättillgängliga bibliotek möjliggjort min kandidatutbildning och pågående masterutbildning i litterärt skapande. Det är utbildningar som kräver litteratur för åtskilliga tusen kronor. Ta inte ifrån våra medborgare i alla åldrar den möjligheten!

(PÅARP, 2019-02-09)

#112

Biblioteken är en av grunderna i ett fungerande samhälle, en plats där vem som helst kan söka och finna korrekt information, helt gratis!

(Stockholm, 2019-02-09)

#119

Språket är den viktiga förutsättningen för gemenskap och delaktighet. Lustläsning är för barn ett oöverträffat sätt att tillägna sig språket och därmed bli en del av världen.

(Stockholm Sverige, 2019-02-09)

#120

Ett bibliotek i ett samhälle, oberoende hur stort samhälle är, är väsentligt för utbildningen av medborgare, väsentligt för utvecklingen av kultur på alla nivå och över genre, och inte minst, väsentligt för klass- och intresse integration.

(Gävle, 2019-02-09)

#128

Biblioteket förändrar ditt liv!

(Stockholm, 2019-02-09)

#131

Jag skriver under därför att jag ser varje dag i mitt jobb som lärare och skolbibliotekarie att god läsförståelse är den enskilt viktigaste faktorn för våra elever att klara sig i framtiden.

(Storuman, 2019-02-09)

#141

Biblioteken är en mental värmestuga

(Moholm, 2019-02-09)

#144

Slakten på biblioteken, som började på sjukhusen, är en del av en cynisk strategi som slår mot det kritiska tänkandet och folkbildningen och vars yttersta syfte är att förvandla demokratiska rättigheter till privilegier för fåtalet.

(Göteborg, 2019-02-09)

#146

Biblioteken är en sån oerhört viktig del av vårt kulturliv, en möjlighet att ta del av litteratur trots fattigdom eller en bakgrund utan böcker.

(ÅHUS, 2019-02-09)

#154

Om det finns något som har betydelse för information, möten, bildning, kritiskt tänkande och demokratisk tillgång till kultur så är det biblioteken.

(Malmö, 2019-02-09)

#158

På grund av att digitalisering innebär analfabetisering. Rädda pappersboken på biblioteken!

(Stockholm, 2019-02-09)

#166

Det är absolut nödvändigt

(Mölndal, 2019-02-09)

#167

Alla ska få tillgång till kunskap, alla ska själva få bestämma vilken slags kunskap man vill ta del av. Det är en demokratifråga!

(Umeå, 2019-02-09)

#170

Det är så självklart! Biblioteken spelar en otroligt viktig roll för bildning och kultur och en nations utveckling. Inser man inte detta, ska man inte syssla med politik.

(Helsingfors, 2019-02-09)

#176

Helhjärtat stöd för uppropet!

(Uppsala, 2019-02-09)

#178

Tillgång till bibliotek är en demokratisk nödvändighet.

(Bjärnum, 2019-02-09)

#183

I barndomen hade biblioteket såå stor betydelse/njutning för mig o min syster. Senare också.....
Jag unnar alla barn denna fina kontakt/upplevelse med böcker.
Jag anses mkt allmänbildad - Tack till läsningen!

(KARLSKRONA, 2019-02-09)

#185

Biblioteken är de utan jämförelse viktigaste kulturinstitutionerna i landet.

(Nacka, 2019-02-09)

#194

Biblioteken är en kulturinstitution vi inte kan vara utan. Alla måste få möjlighet att läsa böcker och träffa kulturpersonligheter på bibliotekens event. En mötesplats för alla och ett ställe där ungdomar kan få lugn och ro.

(stockholm, 2019-02-09)

#199

frivilligt

(stockholm, 2019-02-09)