Låt Sardor och Tim stanna!

Kommentarer

#405

Det är orimligt att utvisa barn från det enda land de vuxit upp i.

(Nacka, 2019-02-03)

#407

Jag anser att Sverige skall ha en generös flyktingpolitik och respektera internationella övetenskommelser.

(Kigali, 2019-02-03)

#409

Därför att barnen självklart måste få stanna.

(Vetlanda, 2019-02-03)

#412

För att jag inte kan förstå varför två barn med tvång ska skiljas från sina föräldrar. Det är fullkomligt vidrigt och vansinnigt.

(Stockholm , 2019-02-03)

#414

Det är inte rimligt att ett barn som är fött i detta land inte ses som svensk. Det är heller inte rimligt att en sådan här process tar 10 år. Detta rör barn som har gått hela sin studietid i det här landet och som bidrar på så många sätt till ett fint samhälle.

(Täby, 2019-02-03)

#419

Vi har plats för dem i Sverige och av humanitära skäl skall de självklart få stanna kvar och inte utvisas till osäker framtid. Här har de möjlighet till utbildning, mat och framtid. Har de det i Uzbekistan..?

(Sundbyberg, 2019-02-03)

#428

Man borde av humanitära skäl göra ett undantag och bevilja permanent uppehållstillstånd när barn levt 10 år i Sverige.

(Lund, 2019-02-03)

#442

Barn som startat ett liv här med skola och dagis skall inte flyttas på, ryckas upp med rötter. Omänskligt.

(Göteborg , 2019-02-03)

#448

Jag tycker det är fullständigt inhumant och obegripligt att denna familj utvisas. De bidrar på alla sätt till Sveriges välstånd eftersom de är självförsörjande.

(Nacka, 2019-02-03)

#452

Är paralellklasskompisar till min dotter.

(Stockholm, 2019-02-03)

#457

Medmänsklighet, tolerans, öppenhet och dom behövs!

(Älvsjö, 2019-02-03)

#458

Särskilt ömmande omständigheter

(Hässleholm, 2019-02-03)

#459

För det är inte rimligt att 2 barn som växt upp i Sverige skall tvingas bryta upp sina liv, lämna vänner för att flytta till ett land där de inte ens kan språket eller ens varit i.

(Älvsjö, 2019-02-03)

#463

Jag tycker beslutet är felaktigt.

(Älvsjö, 2019-02-03)

#464

Hur kan vi skicka tillbaka en helt fungerande familj

(Stockholm , 2019-02-03)

#472

De är svenskar, yngsta pojken är född i Sverige och har levt i Sverige i hela sitt liv, föräldrarna har jobb i Sverige.

(Stockholm, 2019-02-03)

#479

Tycker det är orättvist att folk som har anpassat sig så bra i Sverige inte får rätt att fortsätta bo kvar i landet.

(Älvsjö, 2019-02-03)

#480

Om ett år blir barnkonventionen svensk lag, och innan dess har Sverige i princip förbundit sig att följa den och därför har somliga menat att den inte behöver bli svensk lag. Men denna utvisning visar i högsta grad att den lagen behövs – och efterlevs. Så behandlar man inte barn!

(Stockholm, 2019-02-03)

#481

Detta är omänskligt! Barnen känner inte till någon annan tillvaro!

(Örebro, 2019-02-03)

#483

Barn som fötts i Sverige eller bott större del av sitt liv i detta land ska inte behöva utvisas.
Barnen har rotat sig här, tagit efter den svenska kulturen och skall helt plötsligt ryckas från deras trygghet och flytta till ett främmande land, för att?
Vad står i FNs barnkonvention? Läs den och FÖLJ DEN.

(Stockholm, 2019-02-03)

#486

Det är för jävla illa flykting imigrations politik, skäms att vara svensk ibland.

(Järna, 2019-02-03)

#524

Dessa pojkar går i min sons skola och min son känner dom. Hur kan man rycka upp pojkarna från deras trygghet och hem??!! Deras hemland är Sverige. Detta är totalt vansinne!!!! ...

(Älvsjö, 2019-02-03)

#532

Nåd måste få gå före rätt ibland❤

(Växjl, 2019-02-04)

#536

Stödjer mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

(Stockholm, 2019-02-04)

#543

Barnens bästa ska alltid prioriteras i alla lägen. De har sin uppväxt, vänner och trygghet här.

(Hägersten, 2019-02-04)

#566

Barnperspektiv

(Stockholm, 2019-02-04)

#568

Sverige bör vara ett humant land samt beakta barnkonventionen!!! Man tror ju inte det är sant när man läser det här!!!

(Stockholm, 2019-02-04)

#580

Att fokus gällande utvisningar inte kan vara småbarnsföräldrar och arbetande människor som missat att ta ut en semesterdag eller liknande för 5 år sen. Skamligt.

(Älvsjö, 2019-02-04)

#582

Det är inte ok, 10 år i Sverige motsvarar eg hela barnens liv.

(Sollentuna , 2019-02-04)

#583

Barns rättighet till en trygg uppväxt. Sverige ska följa barnkonventionen!

(Kungsör, 2019-02-04)

#587

Barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

(Eskilstuna, 2019-02-04)

#588

Jag vill att dom få stanna i Sverige

(Stoce, 2019-02-04)

#590

Allt annat än ett beslut om att de får stanna är gravt och allvarligt inhumant!

(Stockholm, 2019-02-04)